Hans weet raad (5): Erf- en schenkingsrecht

8230-hans-weet-raad-5-erf-en-schenkingsrecht (Door Hans Roodenburg)


‘Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw priva-cy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakel-de deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar
hansroodenburg@kpnmail.nl


Erf- en schenkingsrecht

Al in het jaar 2012 weduwe geworden

Sinds het jaar 2012 ben ik weduwe. Toentertijd hebben mijn kinderen met hun respectievelijke echtgenoten erin toegestemd dat ik kon blijven wonen in de gezamenlijke flat van mij en mijn man. Ik hoefde dus niks van zijn nalatenschap af te dragen.

Nu sta ik op het punt een andere flat te kopen. Wanneer heeft iemand een notaris nodig in de erfrechtskwestie en bij het verkopen en kopen van zijn huis? Zal er ook nog iets veranderen in mijn leefomstandigheden, met het oog op de voornoemde, financiële gang van zaken?

U hebt géén notaris nodig in uw erfrechtkwestie. Wél als u alleen een huis aankoopt of verkoopt omdat hij/zij de akte van overschrijving of eventueel van de hypotheek maakt. U hebt hooguit een vordering naar uw (eigen) kinderen omdat zij als u bent overleden ook erven van hun biologische vader.

U mag voordat u overlijdt al uw vermogen – en dat van uw vroegere man – opmaken. Tenzij er een testament is van uw overleden echtgenoot dat anders bepaalt.

We nemen aan dat het niet zo is. Dat u slechts vorderingen hebt van de kinderen volgens het nieuwe erfrecht.

Of er in uw financiële gang van zaken iets verandert, hangt van zoveel omstandigheden in uw uitgaven af. U kunt dat zelf het beste beoordelen.

Opheldering gevraagd uit Nieuw-Zeeland

Ik heb een neef en een nicht die ver weg – in Nieuw-Zeeland – wonen. Ze hebben mij gevraagd een paar zaken uit te zoeken want hun biologische vader, mijn broer, is op 78-jarige leeftijd overleden in Nederland. Mijn broer was een tweede huwelijk aangegaan. Mijn neef en nicht waren uit zijn eerste huwelijk. Per testament is vastgelegd dat zijn kinderen, ook de derde bij zijn tweede vrouw, ongelijk moeten worden behandeld. Wat moet ik doen?

Het is ons niet helemaal duidelijk of uw broer uit zijn tweede huwelijk ook nog biologische kinderen heeft gekregen. In dat geval zouden de kinderen uit Nieuw-Zeeland als het om twee kinderen in zijn eerste huwelijk gaat inderdaad een vordering op de nog levende (tweede) echtgenoot van uw broer krijgen.

Want de echtgenote is door de Nederlandse wet beschermd. Zij (uit Nieuw-Zeeland?) krijgt een vordering van de kinderen in Nederland totdat zij overlijdt. Tenzij per testament anders is bepaald.

U moet er ook rekening mee houden dat als uw broer in gemeenschap van goederen was getrouwd zijn nalatenschap (inclusief de overwaarde in het huis) de helft bedraagt van het gezamenlijk vermogen naar Nederlands erfrecht. Tenzij in het testament staat dat onmiddellijk uitbetaald moet worden, maar dat verwachten we niet.

Als er ook nog biologische kinderen zijn geboren in het tweede huwelijk dan is het misschien raadzaam om uw neef en nicht een beroep te laten doen op hun legitieme portie. Als per testament is vastgelegd de ongelijke verdeling van biologische en geadopteerde kinderen dan is dat vaak het geval als er veel vermogen in het spel is.

Er zit mogelijk ook een kostenplaatje aan vast voor hen of kan de betreffende notaris het oplossen. U hebt ook gte maken met Nederlandse erfrecht en het Nieuw-Zeelandse.

Maar bovenal moeten ze eerst uitrekenen of de legitieme portie hoger is dan hun wettelijk erfdeel en daarin actie ondernemen. Dat is een taak van een notaris die de zaak behandelt. Omdat we niet goed weten hoe de situatie is wat betreft de biologische kinderen van uw overleden broer kunnen we nauwelijks op uw vragen ingaan.

van de redactie :
Voor financiering is RV&M afhankelijk van bijdragen van lezers, sympathisanten, advertenties etcetera. U kunt Rotterdam Vandaag & Morgen al steunen met een bijdrage vanaf €2 per maand of een eenmalige bijdrage met een bedrag dat u kiest op bankrekening nummer NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support V&M

woensdag 28 aug 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Joost Swarte in de Kunsthal & Meijer Wery op de Oude Binnenweg


Fotograaf Wim de Boek stuurde ons ter gelegenheid van de expositie van tekenaar Joost Swarte in de Kunsthal - zie elders in deze krant - een foto toe van de muurschildering van jazzsaxofonist Meijer Wery, die aan de Oude Binnenweg hangt. De muurschildering werd onthuld in 2017 en is gemaakt door Joost Swarte. Sinds 2013 verschijnen op en rond de Oude Binnenweg regelmatig portretten van overleden Rotterdamse jazzmuzikanten. Samen vormen ze een ‘jazzy’ route over de meest Rotterdamse straat van Rotterdam.

In de jaren dertig was Meijer Wery was saxofoondocent aan de Muziekscholen Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst (directeur Willem Feltzer). Het muzieklyceum van Willem Feltzer startte in april 1929 als eerste in Nederland een jazzopleiding met o.m. Meijer Wery en trompettist Eddy Meenk als jazzdocenten.

In het begin van de jaren dertig maakte Meijer Wery deel uit van The Famous Band van de slagwerker en accordeonist Philip Willebrandts. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Meijer Wery basklarinet in het Joods Symfonieorkest en wist hij te ontsnappen uit de Hollandsche Schouwburg waar de joden werden bijeengebracht om op transport gesteld te worden naar de vernietigingskampen. Nadat het hem gelukt was zich als ‘half jood’ te laten registreren, kon hij gaan werken bij het Goois Symfonieorkest. Meijer Wery overleed 14 oktober 1978 op 86-jarige leeftijd in Rotterdam.

Zie ook: http://www.r-jam.nl/portfolio/meijer-wery-door-joost-swarte/ en www.kunsthal.nl

Foto van de muurschildering is van Wim de Boek.

(van de redactie)

  • Nieuw

  • Reacties