Hans weet raad (1)

8170-hans-weet-raad-1 (Door Hans Roodenburg)

‘Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar hansroodenburg@kpnmail.nl


Erf- en schenkingsrecht

Vrijstellingen bij schenkingen

Hoeveel kan ik – dat doe ik altijd aan het eind van het jaar – belastingvrij schenken aan mijn kinderen?

Dat wordt in 2019 per kind maximaal 5428 euro voor ouders totaal en als zij nog 18 tot en met 39 jaar zijn maximaal eenmalig 26.040 euro. De dag van de 40ste verjaardag telt nog mee. Ook mogen ouders daarnaast nog maximaal 5428 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen.

Als u de vrijstelling van 26.040 euro gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de schenkingsvrijstelling voor een koophuis of voor een dure studie. U mag namelijk één keer in uw leven één van deze vrijstellingen gebruiken. Als u uw kind schenkt voor een dure studie dan mag u zelfs 54.247 euro belastingvrij schenken. Kijk wél voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl.

Als het om een eigen woning gaat dan kunt u aan hen nog zelfs eenmalig 102.010 euro schenken voor aankoop, verbouwing of aflossing van de hypotheek. De kinderen gebruiken het geld uiterlijk in 2021. Zij hebben niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Uw kinderen moeten alleen maar aantonen dat ze het voor die eigen woning gebruiken of voor vermindering van de hypotheeklasten.

U kunt op deze manier voorkomen dat u en mogelijk uw partner later als u overlijdt onnodig erg veel erfbelasting moet betalen. U vraagt op het tijdstip, dat u de schenkingen wenst te doen, de aangifte schenkbelasting 2019. Want u moet wél aangifte doen.

Sociale voorzieningen

Ziektekostenverzekering premie en inkomen

Ik betaal een nominale premie voor mijn ziektekostenverzekering. Maar ik neem aan ook van mijn inkomen. Hoeveel is dat?

Alle individuele verzekerden betalen de nominale premie en hebben ook nog een eigen risico dat wettelijk is vastgesteld op minimaal 385 euro dit jaar. Vooral jongeren ouder dan 18 jaar nemen een hoger eigen risico als zij zelfstandig wonen omdat zij denken toch niks in de gezondheidszorg te gebruiken omdat zij zich gezond voelen. Pas als er kinderen komen dan hebben ze vaak ook hogere ziektekosten.

Van uw inkomen wordt 5,7 procent ingehouden of verrekend via uw aangifte. Het maximumbijdrage-inkomen in 2019 is €55.927.


Jan Tak :
Welkom terug Hans :-)

dinsdag 30 jul 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties