Rechten & Plichten. Nr. 51: Erf- en schenkingsrecht

6870-rechten-plichten-nr-51-erf-en-schenkingsrecht (Door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar


Erven van tante uit Duitsland

Ik krijg in Nederland een erfenis van mijn tante die in Duitsland woont. Gelden dan ook de Nederlandse regels in het erfrecht?

Dat hangt van uw situatie af en van het bedrag dat u erft. We bevelen u aan om als u van tevoren wilt weten hoeveel belasting u ongeveer betaalt om contact te zoeken met de Belastingdienst (het gratis telefoonnummer 0800 0543). U moet er ook opletten dat u niet tweemaal belasting betaalt, in Duistland en in Nederland. Dat hangt van de hoogte van uw verkrijging af. In principe is een erfenis in Nederland belast. Dit heet het woonplaatsbeginsel van de erfenisverkrijger. U hebt ook te maken me het EU-recht en verdragsrecht.

Per notaris kan de rekening verschillen

Ik krijg binnenkort een nota van de notaris over een erfrechtkwestie. Hoeveel btw brengt hij (of zij) in rekening?

Het honorarium van de notaris valt onder het hoge btw-tarief van 21 procent. Dus cynisch gezegd heeft u bij hem of haar géén last van het voornemen van het nieuwe kabinet om per 1 januari 2019 de lage btw te verhogen van 6 naar 9 procent (op vooral voedingsmiddelen). Immers de nota blijft wat betreft btw hetzelfde. Wél is in de notariswet (sinds 1 oktober 1999) geregeld dat hun tarieven vrij zijn. Het kan dus aantrekkelijk zijn om te gaan winkelen of zelfs offertes aan te vragen als u precies weet wat u wil.

AOW en pensioen

Al dan niet vergoeding voor gestegen prijzen

Ik heb mij toch wel verbaasd over dekkingsgraden bij pensioenfondsen waardoor ik zelfs niet de prijsstijgingen krijg vergoed op mijn pensioen dat een aanvulling op de AOW geeft. Waarom is dat? Er is toch genoeg geld in kas?

Daarover is erg veel te doen op politiek gebied. De dekkingsgraden zijn aannames over hoe de huidige rente en vooral de rendementen van een pensioenfonds zich zal ontwikkelen. Ze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jongeren die later met pensioen gaan ook kans maken op geld uit het fonds.

Gunstig is de ontwikkeling van de laatste tijd dat pensioenfondsen vaak ruim boven de 100 procent uitkomen. Veelal onvoldoende om de indexatie te herstellen. Hoe dat bij uw pensioenfonds zit, moet u daar vragen.

Fiscale zaken

Toetsingsinkomen in plaats van inkomsten

Voor ouderen geldt het voor huur- en zorgtoeslag bedoelde toetsingsinkomen. In veel gevallen is dat bijna altijd te ondervangen door de aftrekpost specifieke zorgkosten te benutten. Helaas weten zij dat niet en gaan uit van het totaal van hun jaaropgave(s) en doen uit zichzelf geen aangifte inkomstenbelasting.

Ik ben 83 jaar en zit bijna 60 jaar in belastingsferen. Sinds ik met pensioen ben verzorg ik vrijwillig voor familieleden, een paar buren en een aantal oud collegae, zo'n 25 gezinnen, hun aangiften inkomstenbelasting en hun aanvragen toeslagen. Voordien hadden zij nooit iets ondernomen en moesten altijd inkomstenbelasting nabetalen omdat zij uitgingen van hun eigen inkomen.

Over 2016 haalde ik voor elf gezinnen ruim €9000 terecht terug, waarvan één zelfs bijna €1200. Ik heb deze materie weleens met een oud-inspecteur besproken en hij was het volledig met mij eens.

Als ik mijn piepklein praktijkje nu eens uitwaaier over heel Nederland dan staat voor mij vast dat er voor honderden miljoenen in de schatkist blijft hangen.

Ik hoop dat u in dit geval het woord inkomen niet meer gebruikt of er moet een wetswijziging komen.

Inderdaad is bepalend het toetsingsinkomen, maar daar komen mensen vanzelf op als zij zelf de aanvraag invullen. Althans daarin staat zeer duidelijk dat het om hun ‘toetsingsinkomen’ gaat. Er is een duidelijk verband tussen het inkomen en het vermogen van een oudere of twee samenwonende ouderen. Nog beter is om de term ‘verzamelinkomen’ te gebruiken die op de aangifte staat.

We betwijfelen ook of er over heel Nederland gezien honderden miljoenen aan belastingen of toeslagen is te besparen. De meeste mensen met lage inkomens en zeker hun belastinghulpen weten wel dat uiteindelijk het verzamelinkomen bepalend is. Bovendien geldt uw opmerking slechts voor een deel van de bevolking.

Er is ook vaak, zeker voor ouderen die lage inkomens hebben, gratis belastinghulp te krijgen. Het valt altijd aan te bevelen om hulp te krijgen van deskundigen. Tenzij men geen bijzondere posten heeft. In het verzamelinkomen komen namelijk ook tot uiting de extra uitgaven (boven de drempel) van zorgkosten.

Hans Roodenburg :
Dat hangt van het te verkopen onroerend goed af. Uw vrijstelling is in dit geval ‘slechts’ €2229 dit jaar. Erft u méér dan is alleen het meerdere belast. Maar dat loopt ook al op. U moet 30 procent aan de fiscus afdragen tot €122.269. Daarboven zelfs 40 procent. Uw broer heeft kennelijk niet allerlei testamentaire constructies bedacht om na zijn dood belasting uit te sparen.
Maar u bent er goed mee. Het initiatief hiervoor lag toch écht bij hem. Méér later in de rubriek.

zondag 03 dec 2017

jim postma :
Hoe zit het verder met erfenissen in Nederland, vooral bij het overlijden van vader en moeder of andere dicht bij zijnde familieleden?
Meestal gaat het hier om huisjes of appartementen. Afhankelijk van de waarde, zit hier altijd een belastingvrije som in? En hoeveel is die dan?
Heb dit ooit geweten, maar belastingstelsels (in diverse kabinetten) willen nog wel eens wisselen. Vandaar!

donderdag 30 nov 2017

Jim Postma :
Het inschakelen van notarissen is meestal een dure aangelegenheid, weet ik uit ervaring. Soms kan je in standaard gevallen (het oprichten van een vereniging of stichting) honderden euro's verdienen door te 'shoppen.'
Gewoon dus bij verschillende notarissen offerte aanvragen. Daarin kunnen hele grote verschillen zitten. Met telefoontje of mailtje zo verdiend!

donderdag 30 nov 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties