Rechten & Plichten. Nr. 50: Erf- en Schenkingsrecht

6782-rechten-plichten-nr-50-erf-en-schenkingsrecht

(Door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar

Erf- en schenkingsrecht

Al 45 jaar samen; géén samenlevingscontract

Mijn vrouw en ik wonen al vanaf 1982 samen op één adres en doen ook al vanaf die tijd gezamenlijk belastingaangifte. We hebben een eigen rijtjeshuis en een stukje land met een schuur (die beide vrij zijn van schulden) en wat spaargeld.

We hebben uit onze relatie vijf kinderen. We hebben géén samenlevingscontract. Als mijn vrouw en ik komen te overlijden, wordt dan voor de fiscus de erfbelasting gelijkgesteld aan die van gehuwden? En welke vrijstellingen zijn er?

Om te beginnen nemen we aan dat jullie wél fiscale partners zijn vanwege het feit dat u samen aangifte doet. Vaak kan dat nuttig zijn. Het enige dat ontbreekt is een notarieel samenlevingscontract. Dat is vaak nodig voor zekerheid over wettelijke erfrechten. Het is meestal ook in het eigen belang van u en uw vrouw vanwege de vastgelegde erfrechten.

Er is namelijk een verschil tussen wettelijke erfrechten en fiscale partners, een begrip dat vooral de Belastingdienst hanteert. Wat betreft erfbelasting en schenkbelasting hebt u gelijk. Maar er is nog méér en daarin neemt ‘estate planning’ (onder meer een testament) een belangrijke rol in. Gezien uw potentieel vermogen hoeft u daarop niet te beknibbelen.

De (biologische) kinderen krijgen dan een vordering op de langstlevende die pas geëffectueerd wordt als de langstlevende ook is gestorven. Tussen partners is de vrijstelling voor erfbelasting tot maximaal €638.089 (dit jaar). Voor eigen kinderen geldt een vrijstelling voor het erfrecht van €20.209 ieder.

Vraag de notaris in uw buurt om opheldering. Om op uw vraag terug te komen, als u niet gehuwd bent dan lijkt het ons verstandig om zo snel mogelijk een geregistreerd partnerschap aan te gaan óf te huwen. In het eerste geval hebt u toch een notaris nodig die u op weg helpt. In het tweede geval moet u contact opnemen met uw gemeente en naar de voorwaarden kijken op de site van de Rijksoverheid.

Bovendien kan de notaris u helpen bij het doen van gunstige erfrechtregelingen. Dat kost wel wat, maar heeft soms fiscaal gunstige regelingen voor uw nabestaanden.

Samenlevingskwesties

Bij VvE eigen raam aanbrengen

Wij hebben een koophuis en maken deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met 65 appartementen

Zoals in onze splitsingsakte staat zijn de ramen aan de voorkant gezamenlijk eigendom van de VvE. Nu is het hang en sluitwerk van deze ramen heel erg inbraakgevoelig.

Bij ongeveer zeven mensen is al ingebroken. Dit schijnt heel erg makkelijk te kunnen door middel van een schroevendraaier te steken in de ruimte tussen de ramen.

Nu wil ik zelf het raam vervangen, maar dat mag niet van de VvE. Kan ik nu de VvE verplichten om het hang en sluitwerk te vervangen door veiliger hang en sluitwerk en is de VvE aansprakelijk te stellen bij een eventuele inbraak via deze ramen?

Dit ligt juridisch behoorlijk lastig. Kijk op www.nederlandvve.nl en/of op www.vvebelang.nl. Over uw eigen belang en het investeringen doen op eigen kosten moet binnen de VvE van u te onderhandelen zijn. Kijk daarvoor ook naar de voorwaarden van uw vereniging.

Of u de VvE aansprakelijk kunt stellen, als er tóch ingebroken wordt als u de voorziening zelf aanbrengt, hebben we onze twijfels. Maar daarover kunt u misschien iets verder vinden op de aanbevolen sites.

Elk geval (conflict) staat wel op zichzelf en we vermoeden dat u als u er met de VvE niet uitkomt, de rechter in het geval van ‘schade’ om een uitspraak moet vragen. Misschien is het dan voor u wel goedkoper om de eventuele schade voor eigen rekening te nemen.

Fiscale zaken

Belastingheffing in box 3 boven €25.000

Ik heb een vermogen boven de € 25.000 waar je belasting over moet betalen dat ik nu op een beleggingsrekening heb staan. Maar daarover moet ik ook belasting betalen. Ik zou gaarne advies van u willen hebben waar ik een groot deel van mijn vermogen ergens neer kan zetten om zo minder belasting te hoeven te betalen.

U zou kunnen denken aan onder meer 'banksparen'. Vraag naar de voorwaarden daarvoor bij uw bank of kijk op https://www.nibud.nl/consumenten/banksparen/. Anders kunt u niet om de belastingheffing in box 3 heen. Overigens lijkt het laatste in de nieuwe kabinetscoalitie aangepast te worden. Het lijkt me niet verstandig om uw geld (zwart) in ‘een oude sok’ te bewaren.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Nagekomen Pinksterverhaal

(door Torcque Zaanen)

Er waren eens twee broers. De oudste, een harde werker, fanatieke kerkganger, geen slecht woord over te zeggen. Zijn broer daarentegen zoop als een ketter, hoerde en snoerde, werkschuw, en deed alles wat God (of de priesters) verboden hadden. De oudste broer waarschuwde de jongste dat als hij zo door zou gaan, hij nog eens in de “Hel” zou komen. De jongste lachte hem dan alleen maar uit.

Op een dag was het zover. Na het drinken van z’n laatste borreltje werd de koets geprepareerd om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden die, gezien zijn levensstijl, niet meer en niet minder dan de “Hel” betekende. Na enkele jaren in de “Hel” doorgebracht te hebben besloot hij op een dag wat verkoeling te zoeken en de benen te strekken. Na een kleine wandeling kwam hij bij een stenen muur die volgens zijn gevoelens weleens de scheiding tussen “Hemel” en “Hel” zou kunnen zijn.

Bij nader onderzoek ontdekte hij zowaar een stoffig raampje. Hij maakte het schoon en toen hij er doorheen kon kijken, kreeg hij bijna een hartstilstand. Het leek het er even op dat hij voor de tweede keer de kraaienmars zou blazen. Want wat zag hij daar, door dat smoezelige raampje... ja, z’n oudste broer, de broer die altijd zo netjes was geweest, hard gewerkt had, altijd trouw naar de kerk ging, die broer stond daar met een bezem in z’n handen, bezweet als een otter de grond te boenen.


Om de aandacht te trekken van z’n broer klopte hij met een rond slingerende bierfles zo hard hij kon op het raampje. Als bij toeval keek zijn broer op om te zien waar dat geklop vandaan kwam en zo keek hij zijn jongere broer in de ogen. Wat een verrassing, ja, hij was er wel blij mee, het was alleen jammer dat de afscheiding ertussen zat.

Ook al ging het moeilijk, ze konden toch nog wat ervaringen uitwisselen. De oudste broer maakte zich ook nu nog zorgen over z’n broertje, maar deze wuifde alle zorgen weg door te zeggen dat hij het enorm getroffen had: ‘al mijn vrienden en vriendinnen zijn hier, de hoertjes, de kroegbaas, ja eigenlijk iedereen en we vermaken ons best, alle drank is gratis, lekker eten en noem maar op, nee ik heb het best naar mijn zin.’

‘Maar tussen twee haakjes, wat doe jij daar in hemelsnaam met een bezem in je handen?’ ‘Nou, ja,...eh, kijk…’ begon z’n oudste broer verlegen, ‘het is hier erg groot en de boel moet schoon gehouden worden. Iemand moet het toch doen.’ ‘Hoe bedoel je, doen die anderen dan helemaal niks?’ De oudste broer keek hem vragend aan: ‘Hoe bedoel je: die anderen, welke anderen?’ ‘Nou gewoon,.. de anderen.’ ‘Nou nee,.... er zijn geen anderen, ik ben hier helemaal alleen.’ En hij nam zijn bezem weer op en veegde rustig door alsof hij zijn hele leven niets anders had gedaan.


  • Nieuw

  • Reacties