Rechten & Plichten. Nr. 50: Erf- en Schenkingsrecht

6782-rechten-plichten-nr-50-erf-en-schenkingsrecht

(Door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar

Erf- en schenkingsrecht

Al 45 jaar samen; géén samenlevingscontract

Mijn vrouw en ik wonen al vanaf 1982 samen op één adres en doen ook al vanaf die tijd gezamenlijk belastingaangifte. We hebben een eigen rijtjeshuis en een stukje land met een schuur (die beide vrij zijn van schulden) en wat spaargeld.

We hebben uit onze relatie vijf kinderen. We hebben géén samenlevingscontract. Als mijn vrouw en ik komen te overlijden, wordt dan voor de fiscus de erfbelasting gelijkgesteld aan die van gehuwden? En welke vrijstellingen zijn er?

Om te beginnen nemen we aan dat jullie wél fiscale partners zijn vanwege het feit dat u samen aangifte doet. Vaak kan dat nuttig zijn. Het enige dat ontbreekt is een notarieel samenlevingscontract. Dat is vaak nodig voor zekerheid over wettelijke erfrechten. Het is meestal ook in het eigen belang van u en uw vrouw vanwege de vastgelegde erfrechten.

Er is namelijk een verschil tussen wettelijke erfrechten en fiscale partners, een begrip dat vooral de Belastingdienst hanteert. Wat betreft erfbelasting en schenkbelasting hebt u gelijk. Maar er is nog méér en daarin neemt ‘estate planning’ (onder meer een testament) een belangrijke rol in. Gezien uw potentieel vermogen hoeft u daarop niet te beknibbelen.

De (biologische) kinderen krijgen dan een vordering op de langstlevende die pas geëffectueerd wordt als de langstlevende ook is gestorven. Tussen partners is de vrijstelling voor erfbelasting tot maximaal €638.089 (dit jaar). Voor eigen kinderen geldt een vrijstelling voor het erfrecht van €20.209 ieder.

Vraag de notaris in uw buurt om opheldering. Om op uw vraag terug te komen, als u niet gehuwd bent dan lijkt het ons verstandig om zo snel mogelijk een geregistreerd partnerschap aan te gaan óf te huwen. In het eerste geval hebt u toch een notaris nodig die u op weg helpt. In het tweede geval moet u contact opnemen met uw gemeente en naar de voorwaarden kijken op de site van de Rijksoverheid.

Bovendien kan de notaris u helpen bij het doen van gunstige erfrechtregelingen. Dat kost wel wat, maar heeft soms fiscaal gunstige regelingen voor uw nabestaanden.

Samenlevingskwesties

Bij VvE eigen raam aanbrengen

Wij hebben een koophuis en maken deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met 65 appartementen

Zoals in onze splitsingsakte staat zijn de ramen aan de voorkant gezamenlijk eigendom van de VvE. Nu is het hang en sluitwerk van deze ramen heel erg inbraakgevoelig.

Bij ongeveer zeven mensen is al ingebroken. Dit schijnt heel erg makkelijk te kunnen door middel van een schroevendraaier te steken in de ruimte tussen de ramen.

Nu wil ik zelf het raam vervangen, maar dat mag niet van de VvE. Kan ik nu de VvE verplichten om het hang en sluitwerk te vervangen door veiliger hang en sluitwerk en is de VvE aansprakelijk te stellen bij een eventuele inbraak via deze ramen?

Dit ligt juridisch behoorlijk lastig. Kijk op www.nederlandvve.nl en/of op www.vvebelang.nl. Over uw eigen belang en het investeringen doen op eigen kosten moet binnen de VvE van u te onderhandelen zijn. Kijk daarvoor ook naar de voorwaarden van uw vereniging.

Of u de VvE aansprakelijk kunt stellen, als er tóch ingebroken wordt als u de voorziening zelf aanbrengt, hebben we onze twijfels. Maar daarover kunt u misschien iets verder vinden op de aanbevolen sites.

Elk geval (conflict) staat wel op zichzelf en we vermoeden dat u als u er met de VvE niet uitkomt, de rechter in het geval van ‘schade’ om een uitspraak moet vragen. Misschien is het dan voor u wel goedkoper om de eventuele schade voor eigen rekening te nemen.

Fiscale zaken

Belastingheffing in box 3 boven €25.000

Ik heb een vermogen boven de € 25.000 waar je belasting over moet betalen dat ik nu op een beleggingsrekening heb staan. Maar daarover moet ik ook belasting betalen. Ik zou gaarne advies van u willen hebben waar ik een groot deel van mijn vermogen ergens neer kan zetten om zo minder belasting te hoeven te betalen.

U zou kunnen denken aan onder meer 'banksparen'. Vraag naar de voorwaarden daarvoor bij uw bank of kijk op https://www.nibud.nl/consumenten/banksparen/. Anders kunt u niet om de belastingheffing in box 3 heen. Overigens lijkt het laatste in de nieuwe kabinetscoalitie aangepast te worden. Het lijkt me niet verstandig om uw geld (zwart) in ‘een oude sok’ te bewaren.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Huis van Erasmus wil ster naar Erasmus vernoemd zien


Op 18 september heeft het bestuur van Huis van Erasmus bij het Nationaal Comité voor de naamgeving van de verre ster HAT-P6 en haar planeet HAT-P-6b de namen ervoor voorgesteld. Ons bestuur heeft allereerst het gevraagde thema waaronder deze naamgeving zou moeten passen, vastgesteld, zodat in een later stadium de namen voor nieuwe planeten in hetzelfde stramien kunnen passen. Ons thema luidt: kosmopolitisme.

Desiderius Erasmus geldt als de grootste Nederlander aller tijden. In het Europa van zijn tijd stond Erasmus ‘wereldwijd’ bekend en was “Heel de wereld is mijn vaderland” zijn lijfspreuk. Erasmus was een sterk pleiter van de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid. Universele idealen die het nog steeds waard zijn om uit en over te dragen. Erasmus’ kosmopolitisch denken stond bij hem hoog in het vaandel. Zijn kosmopolitisme is een begrip dat nog steeds waard is om wijdverbreid bekend en verspreid te worden. “Heel het heelal is mijn ruimte”.

Vandaar dat ons bestuur de volgende namen heeft voorgesteld:

Voor de ster HAT-P-6: Erasmus
Voor de planeet HAT-P-6b: Cosmopolitan (kosmopoliet)

Na 30 september 2019 gaat het Nationaal Comité alle inzendingen beoordelen en maakt een selectie. Die zal vervolgens aan de Internationale Astronomische Unie (IAU) worden overgedragen. Gaat ook de IAU met het voorstel akkoord, dan volgt in oktober ronde twee. Tijdens deze ronde mag het Nederlandse publiek gaan stemmen. In december zal de IAU bekend maken met welke namen HAT-P-6 en HAT-P-6b door het leven zullen gaan.

Namens Huis van Erasmus, www.huisvanerasmus.nl

Rein Heijne, bestuurslid

Foto HAT-P-6 – de grote ster in het midden: aladin.u-strasbg.f

  • Nieuw

  • Reacties