Rechten & Plichten. Nr. 50: Erf- en Schenkingsrecht

6782-rechten-plichten-nr-50-erf-en-schenkingsrecht

(Door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar

Erf- en schenkingsrecht

Al 45 jaar samen; géén samenlevingscontract

Mijn vrouw en ik wonen al vanaf 1982 samen op één adres en doen ook al vanaf die tijd gezamenlijk belastingaangifte. We hebben een eigen rijtjeshuis en een stukje land met een schuur (die beide vrij zijn van schulden) en wat spaargeld.

We hebben uit onze relatie vijf kinderen. We hebben géén samenlevingscontract. Als mijn vrouw en ik komen te overlijden, wordt dan voor de fiscus de erfbelasting gelijkgesteld aan die van gehuwden? En welke vrijstellingen zijn er?

Om te beginnen nemen we aan dat jullie wél fiscale partners zijn vanwege het feit dat u samen aangifte doet. Vaak kan dat nuttig zijn. Het enige dat ontbreekt is een notarieel samenlevingscontract. Dat is vaak nodig voor zekerheid over wettelijke erfrechten. Het is meestal ook in het eigen belang van u en uw vrouw vanwege de vastgelegde erfrechten.

Er is namelijk een verschil tussen wettelijke erfrechten en fiscale partners, een begrip dat vooral de Belastingdienst hanteert. Wat betreft erfbelasting en schenkbelasting hebt u gelijk. Maar er is nog méér en daarin neemt ‘estate planning’ (onder meer een testament) een belangrijke rol in. Gezien uw potentieel vermogen hoeft u daarop niet te beknibbelen.

De (biologische) kinderen krijgen dan een vordering op de langstlevende die pas geëffectueerd wordt als de langstlevende ook is gestorven. Tussen partners is de vrijstelling voor erfbelasting tot maximaal €638.089 (dit jaar). Voor eigen kinderen geldt een vrijstelling voor het erfrecht van €20.209 ieder.

Vraag de notaris in uw buurt om opheldering. Om op uw vraag terug te komen, als u niet gehuwd bent dan lijkt het ons verstandig om zo snel mogelijk een geregistreerd partnerschap aan te gaan óf te huwen. In het eerste geval hebt u toch een notaris nodig die u op weg helpt. In het tweede geval moet u contact opnemen met uw gemeente en naar de voorwaarden kijken op de site van de Rijksoverheid.

Bovendien kan de notaris u helpen bij het doen van gunstige erfrechtregelingen. Dat kost wel wat, maar heeft soms fiscaal gunstige regelingen voor uw nabestaanden.

Samenlevingskwesties

Bij VvE eigen raam aanbrengen

Wij hebben een koophuis en maken deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met 65 appartementen

Zoals in onze splitsingsakte staat zijn de ramen aan de voorkant gezamenlijk eigendom van de VvE. Nu is het hang en sluitwerk van deze ramen heel erg inbraakgevoelig.

Bij ongeveer zeven mensen is al ingebroken. Dit schijnt heel erg makkelijk te kunnen door middel van een schroevendraaier te steken in de ruimte tussen de ramen.

Nu wil ik zelf het raam vervangen, maar dat mag niet van de VvE. Kan ik nu de VvE verplichten om het hang en sluitwerk te vervangen door veiliger hang en sluitwerk en is de VvE aansprakelijk te stellen bij een eventuele inbraak via deze ramen?

Dit ligt juridisch behoorlijk lastig. Kijk op www.nederlandvve.nl en/of op www.vvebelang.nl. Over uw eigen belang en het investeringen doen op eigen kosten moet binnen de VvE van u te onderhandelen zijn. Kijk daarvoor ook naar de voorwaarden van uw vereniging.

Of u de VvE aansprakelijk kunt stellen, als er tóch ingebroken wordt als u de voorziening zelf aanbrengt, hebben we onze twijfels. Maar daarover kunt u misschien iets verder vinden op de aanbevolen sites.

Elk geval (conflict) staat wel op zichzelf en we vermoeden dat u als u er met de VvE niet uitkomt, de rechter in het geval van ‘schade’ om een uitspraak moet vragen. Misschien is het dan voor u wel goedkoper om de eventuele schade voor eigen rekening te nemen.

Fiscale zaken

Belastingheffing in box 3 boven €25.000

Ik heb een vermogen boven de € 25.000 waar je belasting over moet betalen dat ik nu op een beleggingsrekening heb staan. Maar daarover moet ik ook belasting betalen. Ik zou gaarne advies van u willen hebben waar ik een groot deel van mijn vermogen ergens neer kan zetten om zo minder belasting te hoeven te betalen.

U zou kunnen denken aan onder meer 'banksparen'. Vraag naar de voorwaarden daarvoor bij uw bank of kijk op https://www.nibud.nl/consumenten/banksparen/. Anders kunt u niet om de belastingheffing in box 3 heen. Overigens lijkt het laatste in de nieuwe kabinetscoalitie aangepast te worden. Het lijkt me niet verstandig om uw geld (zwart) in ‘een oude sok’ te bewaren.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties