Rechten en Plichten 41: Erf- en Schenkingsrecht

6443-rechten-en-plichten-41-erf-en-schenkingsrecht (Door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar


Erf- en schenkingsrecht

Aangifte bij fiscus na minstens één maand

Binnen welke termijn moet een nalatenschap worden afgehandeld? Kan ik de notaris die dit behandelt achter de vodden zitten?

Daar staat geen termijn voor. Dat hangt namelijk af van het in kaart brengen van de erfgenamen. Wel is het zo dat als een notaris de boel traineert, hij tot spoed kan worden aangemaand of dat erfgenamen een andere notaris vragen. Als een van de erfgenamen is gemachtigd de afhandeling te doen, en hij of zij alles op zijn beloop laat, kunnen andere erfgenamen hem of haar er weer van afhalen of juridische stappen ondernemen.

In principe moet elke erfgenaam zijn of haar erfenis opgeven als deze onder de erfbelasting valt. Overigens is dat voor de Belastingdienst vrij makkelijk na te gaan vanwege de aangifte voor de inkomstenbelasting van de overledene. Daarvoor stuurt de fiscus na minimaal een maand een zogenoemde F-aangifte.

Of er moet uitstel worden gevraagd om goede redenen. Als de nalatenschap nog niet 'verdeeld' is, zal de inspecteur van belastingen een voorlopige aanslag opleggen

Vrijstellingen bij ouders en kinderen

Hoeveel erfbelasting moet je betalen als een ouder overlijdt met twee kinderen? Hoe hoog is het vrijgestelde bedrag en wat moet men daarboven betalen?

Aannemende dat er geen testament is, geldt de wettelijke regeling. Dat betekent dat de langstlevende ouder voorlopig alles in beheer krijgt en de twee kinderen over hun deel een vordering op die ouder houden. De vrijstelling voor erfbelasting tussen fiscale partners (gehuwden en samenlevenden) bedraagt in 2017 dit jaar maximaal € 638.089. Voor kinderen (ouder dan 23 jaar en die niet meer worden onderhouden door de ouders) is de vrijstelling € 20.209. Pas als zij meer erven dan € 20.209 betalen zij 10 procent tot € 122.269. Daarboven 20 procent.

Sociale voorzieningen

Huurtoeslag ook bij rente te verkrijgen

Wij zijn een gelukkig echtpaar van 80 en 82 jaar. Men heeft mij gezegd dat men geen huurtoeslag krijgt als men zelfs maar één euro rente ontvangt op zijn spaargeld. Klopt dit?

Nee. De huurtoeslag is niet alleen afhankelijk van uw maandelijkse inkomsten (AOW, pensioen, etc.) maar ook hoeveel spaargeld en ander vermogen u bezit. U als echtpaar, beiden met AOW mag in 2017 samen niet meer dan € 30.175 als jaarinkomen hebben en de zogenoemde rekenhuur mag niet lager zijn dan € 219,79 en niet hoger dan € 710,68 per maand zijn.

Het spaargeld en andere bezittingen (in box 3) mag niet meer zijn dan €50.000 voor een AOW-echtpaar. De belastingdienst bekijkt aan de hand van de aangiftes of u aan deze voorwaarden voor huursubsidie voldoet.

Consumentenzaken

Nieuwe platte tv heeft steeds euvel

Het lukt de elektronicazaak maar niet mij een deugdelijke platte televisie van omstreeks 500 euro te leveren. Nadat ik de tv had gekocht bleek er voortdurend een storing op te zitten. Het toestel heb ik teruggebracht en het zou worden gerepareerd. Een heleboel keren daarover contact gehad en langs geweest, zonder resultaat. Uiteindelijk een ander toestel gekregen met hetzelfde euvel! Nu wil ik mijn geld terug. Hoe moet ik handelen?

Een leverancier is op grond van de garantieverplichtingen én consumentenwetten gehouden om een deugdelijk product te leveren. Dat betekent dat als u een product koopt, en het is niet in orde, de leverancier/winkelier in de gelegenheid gesteld moet worden een goed product af te leveren. Dat betekent niet automatisch dat u uw geld kan terugeisen als de leverancier het niet lukt een deugdelijk apparaat te leveren.

U hebt ook een koopovereenkomst gesloten waarbij u zich hebt verplicht een product af te nemen. In de praktijk zullen echter vele goede leveranciers na een reeks van problemen met een product niet zo moeilijk doen om u het aankoopbedrag terug te betalen. Spreek daarop de leverancier aan!

Komt u er met de leverancier niet uit, dan moet u onderzoeken of de kwestie is voor te leggen aan de geschillencommissie van de branche waartoe de leverancier behoort. Het is ook verstandig om eerst na te gaan of het euvel niet door iets anders is ontstaan, bijvoorbeeld door uw aansluitingen. Dat laatste zou best eens het geval kunnen zijn indien u inmiddels al een andere tv van de leverancier hebt gekregen.

Het is in uw geval onduidelijk waar hiervan sprake is. Het kan ook door eigen fouten zijn ontstaan.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Meeroken (2) is nog dodelijker


Roken is dodelijk.

Meeroken is nog dodelijker.


Wonen in Rotterdam staat gelijk

aan het meeroken van 7 sigaretten

per dag, elke dag weer.


Onzichtbaar (roetzwarte longen)

fijnstof is de grote dooddoener.


Vluchten kan niet meer.


Advies Milieudefensie:

‘Pik nog even een zonovergoten

geheel rookvrij terrasje

op de maan’


Of: ‘STOP NU, onmiddellijk,

met ademhalen!’Jim Postma

  • Nieuw

  • Reacties