Rechten en Plichten 40: Advocaat vraagt om bankafschriften

6381-rechten-en-plichten-40-advocaat-vraagt-om-bankafschriften

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.


Erf- en schenkingsrecht

Advocaat vraagt om bankafschriften

Mijn moeder is overleden. Ik was door haar gemachtigd omdat ze dementerend was. Ik heb één broer en twee zussen. Mijn broer heeft nooit meer contact gehad met mijn moeder en met ons. Wij met zijn drieën hebben de begrafenis van moeder geregeld zonder hem.

Ze had alleen maar AOW en op haar spaarrekening stond niet genoeg om haar begrafeniskosten te betalen. Daarom hebben we met zijn drieën 1900 euro bijgelegd.

Mijn broer meldt mij echter via een advocaat dat hij het niet eens is met de financiële afwikkeling. Van zijn advocaat kregen wij een brief met de mededeling dat ik hem de afschriften vanaf mei 2015 tot aan het overlijden van mijn moeder moet laten inzien.

We hebben niets te verbergen maar mijn broer doet dit gewoon om ons te pesten. Hij wil weer contact met ons, maar wij niet met hem! Wat moeten we met die advocaat aan?

Als u kunt aantonen dat u en uw zussen zelf nog moesten bijleggen om de begrafenis te bekostigen, kunt u gezamenlijk zelfs nog een claim leggen bij uw broer om zijn deel ook te betalen. Want álle erfgenamen zijn verantwoordelijk. Indien u ervan overtuigd bent dat alles keurig netjes is afgehandeld, dan moet het voor u ook geen probleem vormen om een kopie van de bankafschriften van uw overleden moeder aan de advocaat te sturen.

De advocaat van uw broer heeft die waarschijnlijk nodig om te beoordelen of er geen onrechtmatige schenkingen voor haar overlijden zijn gedaan. U stelt dat u niets te verbergen hebt. Het is dan ook handig om in een begeleidend schrijven waarin u de financiële afhandeling verantwoordt tevens de claim naar uw broer te leggen dat hij zijn bijdrage aan de begrafenis nog aan de andere kinderen is verschuldigd. En wacht dan maar af met welke reactie de advocaat van uw broer komt. Of hij reageert helemaal niet meer!

Bankrekening samen met zoon

Ik ben alleenstaand van 85 jaar. Gezamenlijk met mijn zoon heb ik een rekening bij de bank. Ik neem aan dat mijn zoon na mijn overlijden zonder problemen alle betalingen kan verrichten. Is dat juist en speelt de fiscus hierbij nog een rol?

Het is raadzaam dat na uw overlijden uw zoon contact opneemt met de bank hoe te handelen met de gezamenlijke rekening. Hij zal de akte van overlijden moeten opsturen waarna hij zonder problemen na uw overlijden de noodzakelijke betalingen van de gezamenlijke rekening kan doen. Het zou misschien wel kunnen dat de bank nog om een verklaring van erfrecht gaat vragen als er meerdere erfgenamen in het spel zijn of als de erfrechtkwestie ingewikkeld is.

De fiscus speelt alleen maar een rol als uw zoon, als enig erfgenaam, van u meer erft dan zijn vrijstelling (in 2017: €20.209). Bij het bepalen daarvan speelt de gezamenlijke rekening mogelijk een rol omdat een deel daarvan u (als erflater) toebehoort en dus wordt betrokken bij de hoogte van de nalatenschap. Is er géén administratie bijgehouden of is er niets afgesproken tussen u en uw zoon, dan gaat de fiscus vaak ervan uit dat ieder voor de helft eigenaar is van de betaalrekening en/of spaarrekeningen.

Financiële kwesties

Hulp aan mensen die zich niet bedruipen

Wij zijn beiden 66 jaar en we leiden een tamelijk geïsoleerd leven. Wanneer mijn echtgenote en mijzelf iets zou overkomen - invaliditeit of overlijden - is er niemand die onze zaken kan regelen. We hebben één zoon met een verstandelijke beperking, die dit beslist niet kan. Wat kunnen wij het beste doen?

In een testament kunt u al veel regelen. Bijvoorbeeld ook wie na overlijden van de langstlevende de zaken regelt. Voorts kunt u hulp vragen aan ouderenbonden, kerken en andere vrijwilligersorganisaties. Het is wel zaak om met bonafide adviseurs in zee te gaan.

Mocht u in een verpleeghuis worden opgenomen, dan hebben die vaak vrijwilligers en helpers die u kunnen bijstaan. Mocht u onverhoopt volledig onbekwaam worden dan zal de kantonrechter een bewindvoerder of mentor over u of uw vrouw moeten aanstellen.

We raden u aan om zich niet al te veel zorgen te maken over deze eventuele toekomstkwestie. Komt tijd, komt raad! Het is voor u en uw vrouw vroeg genoeg als een van beiden er slecht aan toe is.

Hans Roodenburg :
Naast de alleenstaande AOW wél. Wijlen mijn vader had dat graag betaald. In die tijd was het toptarief trouwens nog 70 procent. Maar dat had van échte rijken een kapitaalvlucht tot gevolg. Vaak voor de vermogensbelasting net over de grens. Je moest eens weten hoeveel 'havenbaronnen' naar Brasschaat of iets dergelijk verhuisden. Dat heeft de overheid klauwen met geld gekost waar jij en ik erg veel mee hadden kunnen doen. In België is men wat dat betreft ook wijzer geworden. Verschillen zijn er nog wel, maar niet meer zo groot. Elke vermogende maakt nu een afweging wil ik in de buurt van mijn kinderen blijven wonen of toch verhuizen naar iets verder weg. Dus het is niet zo eenvoudig het invoeren van progressieve belastingen en vooral in box 3. Pas als de hele EU hetzelfde doet heeft het zin.

dinsdag 07 feb 2017

Rob Timmer :
Is dat niet alles boven de 67.000 euro Hans? Dus van elke euro bóven de 67.000 belastbaar inkomen hou je toch nog bijna de helft over.
Ik dacht dat je vader zaliger graag veel belasting betaalde? :-)

maandag 06 feb 2017

Hans Roodenburg :
Ha, ik dacht al, waar blijft linkse Rob. Tot aan 20.000 euro een extra uitkering? Wie denk je dat dit betaalt? Je zweeft van 50PLUS naar SP want die wil de hogere inkomensgroepen extra belasten. Niet in alles nivelleren. Dat doet de Belastingdienst al. Iemand die naast zijn alleenstaande AOW al méér krijgt dan 50.000 belastbaar inkomen betaalt al 52 procent aan de fiscus. De belastingtarieven zijn al progressief. Als we dat ook al gaan doen met de pensioenen, dan is het einde zoek.

maandag 06 feb 2017

Rob Timmer :
Nou Hans, ik zie in dit geval niet een complot maar te veel bemoeienis door politieke partijen.
Het lijkt mij verder ook wel tijd om de groei van de miljarden naar de huidige gepensioneerden (zeg tot 20.000 p.j.) te laten vloeien. Tussen nu en 20/25 jaar kan dat nog maar na die tijd hoeft het niet meer wan dan zijn de babyboomers op natuurlijke wijze verdwenen.

maandag 06 feb 2017

Hans Roodenburg :
Haha. Eindelijk reacties op mijn Rechten & Plichten. Over dekkingsgraden en pensioenfondsen heb ik de loop der jaren al heel veel geschreven voor De Oud-Rotterdammer. Dekkingsgraden zijn hoe dan ook een aanname voor de toekomstige uitkeringen. Rob ziet daarin weer een groot (links of rechts) complot. Moet hij volgende keer 65PLUS gaan stemmen. Die partij laat jongeren opdraaien voor de vele miljarden. Als je alle belastingen bij elkaar optelt heeft Jan wel gelijk: de helft van het bruto inkomen ben je kwijt in de kroeg voor een biertje. Verzorgingsstaat moet wel worden betaald. Maar probeer dat maar eens op een andere manier. Dat gaat weer ten koste van anderen, infrastructuur, defensie enz. Overigens is de genoemde 20.000 euro belastbaar inkomen inclusief AOW! Dus in de belastingbetaling scheelt dat een slok op een borrel!

maandag 06 feb 2017

Jan Tak :
Vergeet ik helemaal de tweede vraag van jim eigenlijk gesteld aan Hans maar toch:
1 die aftrek hypotheekrente krijg je natuurlijk nog steeds maar je moet er zelf om vragen;
2 heb je al gebruik gemaakt van "middeling" dus het optellen van het inkomen over drie opvolgende jaren en dan belasting betalen over het gemiddelde? Als je na pensionering terug bent gevallen kan dat best schelen.
Hans kan het wel uitleggen.

maandag 06 feb 2017

Jan Tak :
@Jim "buurtcafé. Stukken goedkoper"
Haha eenvoudige hardwerkende burger U zult betalen hoe dan ook, per alcoholische consumptie Accijns 21% daarover weer BTW 21% De helft van de prijs van een biertje gaat naar de staat.
Proost Jim

maandag 06 feb 2017

Rob Timmer :
Nou Hans, volgens mij zijn die vaststellingen van de 'dekkingsgraden' voor de honderden miljarden van de pensioenfondsen inmiddels ook een politiek spelletje en speeltje geworden!

zondag 05 feb 2017

Hans Roodenburg :
Je moet altijd naar de totale eindafrekening kijken met de fiscus en vergelijken met het jaar daarvoor. De AOW maakt het wel lastiger, maar er zijn parallellen te trekken. Ik kan vanaf deze plaats niet beoordelen hoe de individuele aangifte van Jim eruit ziet. Je kunt ook niet blindelings roepen dat je het ene jaar geld terugkrijgt en het andere jaar moet bijbetalen. Dat heeft met je totale aangiftes te maken.
Rob moet ook niet zeuren dat hij al vele jaren er niks heeft bijgekregen. Dat heeft alles met dekkingsgraden te maken. Gaat hij soms 50PLUS of SP stemmen? Beide partijen links dus... Het fonds is opgeheven omdat het uit de lengte of de breedte toch van de samenleving(belastingafdracht!) moet komen. AOW (een omslagstelsel) is dus een politiek item dat elke vier jaar terugkomt! Er zijn sommetjes over de meerkosten in de toekomst en over het terugbrengen naar 65 jaar. Laatste is financieel onhaalbaar.

zondag 05 feb 2017

jim postma :
Nog even twee dingen in deze Hans. Mijn 'aanvullend pensioen', zoals je dit noemt,
ligt bruto ver onder de 20.000 euro per jaar. Eerder dichter bij de 10.000 euro.
In welk vak val je dan in of welke belastingregeltjes? Let wel, ik klaag écht niet, maar om elk jaar ACHERAF weer zo'n haast 800 euro te moeten bijbetalen is toch een flinke bittere pil...@@@
En hoe zit het dan met mijn nog steeds doorgaande hypotheekrente aftrek (geen aflossen meer, maar alleen dus nog rente betalen)?!
Voor mijn pensionering (in 2014) kreeg ik alleen al van die aftrek zo'n 1000 euro per jaar terug!
Scheelt mij dus nu al met al zo'n 1800 euro per jaar. Begrijp er dus nog steeds geen snars van. Wel: weg vakantiereisje dus...@@@ Afijn ik ga dan wel naar mij buurtcafé. Stukken goedkoper en vaak ook stukken gezelliger. 'Gezellie!'

zondag 05 feb 2017

Rob Timmer :
Oei, ik sprak voor mijn beurt. AOW is natuurlijk iets anders dan pensioen. Maar het 'lijden' is daarom niet minder... :-)

zondag 05 feb 2017

Jan Tak :
Het voorstel tot opheffing van het Spaarfonds AOW miv. 1-1-2012 is door de Eerste Kamer op 25 januari 2011 als hamerstuk afgedaan, wellicht stond onze senator er bij en weet hij meer.
Evenzo neem ik aan de de accountansverklaringen van de SVB ook jaarlijks de Eerste Kamer passeren.

zondag 05 feb 2017

Rob Timmer :
Wat een ongelooflijk spannend verhaal. Hoe kunnen opeenvolgende regeringen miljarden laten verdwijnen? Ik sta nu al 6 jaar droog (geen pensioenaanpassing) maar kennelijk is dat geld ergens anders in gestoken. Waarom kom ik niet te weten of o.a. 'mijn' geld een goede bestemming heeft gekregen. Of zijn die miljarden echt helemaal naar de commerciële banken gevloeid.

zondag 05 feb 2017

Hans Roodenburg :
En toch komen we - met zijn allen - ieder jaar nog tekort aan de AOW-uitkeringen! Zelfs met de hoge (omslag) AOW-premie erbij. Vandaar ook dat de AOW-leeftijd met de gemiddelde levensduur omhoog gaat. Anders moet daarvoor jaarlijks ook een dekking voor worden gevonden. Het gaat om een paar miljard per jaar (cijfers heb ik niet even bij de hand). SP, 50PLUS en PVV gaan daaraan behoorlijk voorbij of geven geen dekking aan. Ja de SP van Roemer doet een poging: moet wederom worden gehaald bij de hogere inkomens, terwijl die al voor 52 procent worden belast. Trump denkt dat de Amerikaanse tarieven voor de hogere inkomensgroepen zelfs omlaag kan. Wat is je mening daarover?

zondag 05 feb 2017

Jan Tak :
Dat beseft Jan wel Hans, maar in mijn verhaal betalen wij de AOW van het rendement op de belegde 1400 mld
Die 1400 kom ik niet aan die blijft renderen (tenzij we worden voorgelogen over de inhoud) wat op zich minder vreemd is dan we zouden denken. Lees verder.

Als het goed is hebben we naast de AOW voorziening ook nog een Spaarfonds AOW voor het opvangen van de na-oorlogse geboortegolf het initiatief van deze wet kwam in 1998 van PvdA Jan van Zijl onze premier was toen Wim Kok (onthou die naam en weet hoe hij bij ING kwam) Het was een tijdelijk fonds immers zou na 2040 alle babyboomers zijn overleden.
Onder leiding van Melkert en de Grave wordt het fonds uit zekereheid niet bij de SVB maar bij het Min. v Fin. ondergebracht, zekerheid voor alles is het devies.
En toen? B vd Vlies vraagt nog waar de sleutel blijft maar reeds in 2010 blijkt het fonds compleet geplunderd en rest slechts nog één voorstel;
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32696-6.html

Wie zegt dat onze SVB pot nog bestaat?

zondag 05 feb 2017

Hans Roodenburg :
Jan moet beseffen dat 5 procent rendement ook kan omslaan in enorme tekorten in de begroting op langere termijn in de toekomst als anderen/jongeren met pensioen gaan. Ook voor hen bouw je op! Je kunt natuurlijk wel een systeem bedenken dat je alles wat er in komt uitgeeft, maar dan krijg je dezelfde situatie als met oorspronkelijk de VUT. Die werd onbetaalbaar (vooral ook voor de betrokken werknemers). Vandaar de dekkingsgraden van pensioenfondsen waarover overigens wel veel te doen is. Gaat hij straks 50PLUS, PVV of SP kiezen?

zondag 05 feb 2017

Jan Tak :
Ja dat zei mijn vader ook altijd, hij had in de haven één van de zwaarste beroepen werkte regelmatig een "dubbele toer" om zijn gezin te onderhouden. Maar hij klaagde nooit ook niet toen hij elke week 2 harde guldens moest bijdragen in de onderhoudskosten van zijn oude moeder er was immers nog geen AOW (kwam pas in 1957) maar een in 1947 door Drees ingevoerde noodwet. De goeie ouwe tijd :-((

En nu?
Het geld klotst over de plinten, de SVB heeft 1400 mld in kas, uitgezet op de markt tegen 5% levert dit 70 mld + de jaarlijkse inleg ruim voldoende voor de jaarlijkse uitkeringen, toch moet de AOW leeftijd omhoog = minder uitgaven en meer inkomsten.
Snap u het nog?

zondag 05 feb 2017

Hans Roodenburg :
En tenslotte: wijlen mijn vader zei altijd als eenvoudige bouwvakker: 'Laat mij maar zoveel mogelijk inkomstenbelasting betalen, dan weet ik dat ik veel heb verdiend.'
In tegenstelling dus tot zij die proberen met hulp van vele belastingexperts, die trouwens ook handen vol geld kosten, zo weinig mogelijk belasting te betalen. Heeft alleen maar zin voor miljonairs.

zondag 05 feb 2017

Hans Roodenburg :
Het kan ook afhangen van je algemene heffingskorting die voor AOW'ers (slechts) 1145 euro per jaar bedraagt. Veel lager dus dan de algemene heffingskorting voor jongeren dan AOW'ers die een automatische gegenereerde aftrekpost hebben van 2242 euro. Let wel deze heffingskorting laten AOW'ers vaak toepassen op hun AOW. Als je niet wil dat bij de eindafrekening met de fiscus je moet bijbetalen (overigens is daar niks mee mee!) dan kun je bij de aanvraag (of tussentijds) opgeven dat je deze heffingskorting NIET verrekent met je AOW-uitkering. Kost je in eerste instantie netto 1145 euro per jaar. Dan zou je in jouw geval bij de eindafrekening nog geld terugkrijgen. Ik ben zelf een voorstander van eindafrekening (bijbetalen in jouw geval!) achteraf vanwege de rentecomponenten. Het blijft overigens voor het allergrootste deel vestzak/broekzak.

zondag 05 feb 2017

Hans Roodenburg :
@Jim Het is betrekkelijk eenvoudig. Je moet (bij)betalen omdat pensioenfondsen het pensioen in het laagste tarief inhouden (18,65 procent). Dus als je aanvullend pensioen hoger is dan bijna 20.000 euro in 2016 dan scheelt het een slok op een borrel. Immers als je al 4 procent meer betaalt boven de 20.000 euro bruto, laat staan 10 procent méér, dan gaat het minstens al om honderden euro's wat je moet bijbetalen. Met mijn schnabbels (nevenverdiensten) erbij betaal ik duizenden euro's extra aan de Belastingdienst. Maar krijg die eerst helemaal overgemaakt omdat er niks extra's wordt ingehouden Ook speelt mogelijk box 3 een rol (netto vermogen boven vrijstellingsgrenzen). Het is ook goed om zogenoemde voorheffing aan de fiscus te vragen. Dan betaal je vooraf. Dit soort vragen krijg ik vooral van gepensioneerden uit Den Haag binnen.

zaterdag 04 feb 2017

Jan Tak :
Ik wil wel met je ruilen :-) Maar zie boven het advies van Hans

Jij "bedruipt" je nog teveel :-)

zaterdag 04 feb 2017

jim postma :
Sinds ik met pensioen en AOW ben, moet ik haast elk jaar zo'n 750 euro aan de Belastingdienst terugbetalen. Ik begrijp daar geen ene pepernoot van, omdat zowel AOW als de pensioenfondsen reeds allerlei bedragen van mij inhouden. Plus dat ik normaal van de Belastingdienst (voorheen, voor AOW en pensioen) altijd geld jaarlijks terug kreeg vanwege mijn betaalde rentes op mijn hypotheek van mijn huis.
Hoe ga ik dit nu oplossen? Afspraak maken met de Belastingdienst of wat anders?
750 euro nu al voor het tweede jaar terugbetalen is toch wel een (kleine) rib uit mijn lijf. Plus dus dat ik daar geen snars meer van begrijp. Graag advies in deze Hans!

zaterdag 04 feb 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over: