Rechten & Plichten 35: Alimentatie

6214-rechten-plichten-35-alimentatie

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.

Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.


Familierecht

Alimentatie betalen na AOW van ex

Ik ben vijf en een half jaar getrouwd geweest en heb nu al negen jaar betaald. Ik heb nu nog drie jaar te gaan. Mijn ex krijgt binnenkort AOW. Bestaat de mogelijkheid dat ik dan niet meer hoef te betalen, omdat mijn ex toch alleen van de AOW plus een gedeelte van mijn pensioen en toeslagen kan leven?

Het hangt van uw echtscheidingsconvenant (al dan niet door de rechter bepaald) met uw vrouw af. Staat daarin dat u moet blijven doorbetalen, ook als uw vrouw AOW krijgt, dan zit u daaraan vast. Dan bent u met uw alimentatiebetaling er inderdaad pas vanaf na twaalf jaar. Kan ook zijn dat al in uw convenant staat dat uw aanvullend pensioen is ‘verevend’. Dan is er al rekening mee gehouden.

Maar het kan zijn dat daarover niks in het convenant staat. Dan kunt u een beroep doen op uw draagkracht ten opzichte van die van haar. Dat wordt dan wel weer een rechterlijke kwestie met alle kosten van dien. Is dat het geval, neem dan contact op met uw echtscheidingsadvocaat of neem een ander.

Ook niet onbelangrijk is of uw ex wil meewerken. Dat kan enorm schelen in de kosten. De ‘sleutel’ van uw vraag ligt dus in de inhoud van het convenant.

AOW en pensioen

Verevening aanvragen moet binnen twee jaar

In 2005 vond de echtscheiding plaats met mijn echtgenoot met wie ik ruim 30 jaar getrouwd was geweest. In gemeenschap van goederen. Mijn toenmalige echtgenoot weigerde om mij inzage te geven in de pensioenen, die tijdens het huwelijk waren opgebouwd, opdat ik mijn deel via verevening bij ingang van de pensioenen, kon veiligstellen. Zelf heb ik praktisch geen pensioen opgebouwd omdat ik als huisvrouw mijn kinderen moest verzorgen.

Op 1 oktober gaan de pensioenen vanwege zijn 65-jarige leeftijd in. Nog steeds weigert hij om mij inzage te geven waardoor ik mijn wettelijke helft mist, die ik hard nodig heb. Ik ben inmiddels ook al 63 jaar.

Ik weet dat hij diverse pensioenen gaat krijgen. Een van de fondsen weigert om mij inzage te geven. Ik zou afhankelijk zijn van zijn bereidheid om mijn wettelijk deel naar mij over te maken. Omdat mijn ex blijft weigeren om inzage te geven en zijn wettelijke verplichtingen na te komen, vraag ik uw advies over de weg die ik moet volgen om te krijgen waar ik recht op heb.

Het vervelende is dat u te lang hebt gewacht met het actie nemen naar zijn pensioenfondsen. U had binnen twee jaar na de officiële echtscheidingsdatum contact moeten opnemen met de pensioenuitvoerder als hij (uw ex) niet wil meewerken. De meeste pensioenfondsen hebben daarvoor formulieren. Maar geen (hoge) nood!

U bent nu wel gebonden aan juridische procedures. Er zijn diverse advocaten die uw ex het vuur aan de schenen kunnen leggen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Er zijn ook andere voorwaarden verbonden aan pensioenverevening, waaronder één dat niet meer dan circa 500 euro per jaar aan pensioen is opgebouwd. Uw in te schakelen juridisch adviseur kan dat precies uitleggen.

Erf- en schenkingsrecht

Schenkingen aan de kinderen bij leven

Indien een van ons nog leeft, hoeveel mogen wij dan uit onze vrije ruimte aan vermogen in box 3 en de overwaarde van ons huis schenken aan onze respectievelijk kinderen uit ons eerste huwelijk?

De algemene vrijstelling voor ouders aan kinderen is ongeacht hun leeftijd € 5304 per jaar (in 2016). Echter er zijn nog andere fiscale vrijstellingen mogelijk (eenmalig) tot aan zelfs € 53.016 per kind als het te schenken bedrag wordt gebruikt voor financiering van een huis of studie. U kunt op internet terugzien of bij de Belastingdienst vragen hoe deze regeling in elkaar steekt. Deze situatie is dus het geval als een van de ouders nog leeft.

In het belastingplan voor 2017 staat ook weer dat een belastingvrije schenking tot aan 100.000 euro aan kinderen voor de aanschaf of financiering van een eigen huis mogelijk wordt. Moet er alsnog schenkbelasting worden betaald, dan kunt u als schenker die belasting betalen. Het kind (de verkrijger) moet wel zelf aangifte doen.

Ons advies is kijk maar per jaar hoeveel ruimte dat u hebt en maak zoveel mogelijk gebruik van de fiscale vrijstellingen bij schenkingen. Van belang is wel het daadwerkelijke vermogen in box 3.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

NEIN, ZWEI! ..

Toen in 1982 ene Helmut Kohl de nieuwe Duitse Bondskanselier werd, was nog maar weinig over hem bekend. Van Duitse collega journalisten hoorde ik dat de nu bij zijn overlijden zo geprezen politicus erbarmelijk slecht Engels sprak. Later hoorde ik wat voorbeelden hiervan.

Kohl was op bezoek bij president Reagan en op weg naar het Witte Huis crashte de limousine van de voor hem rijdende Margaret Thatcher op de limousine van president Reagan. Thatcher stapte uit en sprak:,, I am so sorry." Reagan antwoordde beleefd:,, I am sorry too." Waarop de limousine van Kohl ook botste en de Bondskanselier uit de auto sprong:,, I am sorry Three " sprak Kohl trots.

Later in New York na een bijeenkomst van de VN ging Kohl in een Amerikaanse kroeg wat met zijn secretaresse drinken. Zij wilde sherry. De barkeeper vroeg: ,,Do you want dry sherry?".

Kohl met stemverheffing: ,,NEIN, ZWEI!"

Fotobijschrift: in 1995 bezocht de toenmalige Bondskanselier Helmut Kohl het monument van Zadkine in het hartje van onze stad. Geflankeerd door links toenmalig premier Wim Kok en rechts van Kohl toenmalige burgemeester Bram Peper.
  • Nieuw

  • Reacties