Rechten & Plichten 29 over erfrecht

6086-rechten-plichten-29-over-erfrecht Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Erf- en schenkingsrecht


Weinig vertrouwen in afhandeling door notaris

We zitten na overlijden van beide ouders met een onverdeelde boedel. Er zijn ook kinderen uit een eerste huwelijk van vader. Het huis staat leeg. We zijn al bij de notaris geweest. Ons inziens hebben we echter onvoldoende informatie meegekregen. Er moet meer documentatie bij die notaris zijn dan alleen de testamenten. Misschien zijn er in het verleden ook rechtszaken geweest. Hoe kunnen we het hele dossier inzien?

Een notaris is een onafhankelijke partij in erfrechtkwesties. Hij heeft alleen maar te maken met het wettelijk erfrecht en met wat er in het testament van uw ouders staat. Indien u vermoedt, dat er ooit rechtszaken zijn geweest die gevolgen hebben gehad voor het testament, dan spelen die ook mee. Indien u (én de andere erfgenamen) geen vertrouwen heeft in de notaris, dan zoekt u een ander.
Van afstand bekeken zal uw notaris heus niet zo gauw zaken achter de hand houden. We vermoeden dat er wel enige vertraging in de afwikkeling kan ontstaan door het vinden van de kinderen uit een eerste huwelijk van uw vader en misschien ook wel door het feit dat de notaris het te druk heeft met andere zaken. Confronteer hem daarmee en met uw klachten en u krijgt een pasklaar antwoord. Aan de hand daarvan kunt u met de andere erfgenamen altijd nog overleggen of er een andere notaris moet worden ingeschakeld.
Behoedt u ook voor onderlinge conflicten tussen de erfgenamen. Alleen juristen hebben daar financiële baat bij!


Erfenis voor van huis weggelopen kind

Ik heet Sara en ben minderjarig (17 jaar). Mijn biologische vader is een Spanjaard die met mijn moeder een korte relatie heeft gehad. Vorig jaar augustus is hij overleden. Hij had mij als kind erkend waardoor ik mede-erfgenaam ben van zijn nalatenschap. Tussen mij en mijn biologische moeder en stiefvader is het echter misgegaan waardoor ik van huis ben weggelopen. Ik wil geen contact meer met hen en woon in een leefgroep. Binnenkort ga ik zelfstandig wonen. In mei word ik achttien jaar. Nu eisen mijn moeder en stiefvader een deel van mijn erfenis op omdat ze – zo zeggen ze – zo goed voor mij hebben gezorgd. Kunnen ze dit en moet mijn moeder nog ‘tekenen’ voor de erfenis?


Wat een verhaal van een minderjarig kind! Zonder meer is het zo dat de erfenis van je Spaanse vader voor jou is bestemd. Echter omdat je nog minderjarig bent, voert de andere ouder - je Nederlandse moeder dus! -automatisch 'het gezag' over je uit indien inmiddels geen andere voogd of bewindvoerder voor je (door de kantonrechter) is aangesteld.
Het gezag van een ouder op een kind houdt vermoedelijk in dat je moeder je vermogen beheert en dat zij je vertegenwoordiger bent in burgerlijke handelingen. Zij zal inderdaad haar handtekeningen moeten plaatsen. Zij krijgt totdat je achttien jaar wordt het beheer over het deel dat je vader aan jou heeft nagelaten. Echter zij kan daarvan niet zomaar zich een deel toe-eigenen. Zij moet haar ouderlijk gezag behoorlijk uitoefenen en ze mag dat zeker niet ten nadele van het kind doen. Dat betekent dat als zij uit de nalatenschap van je vader zichzelf geld toebedeelt - even afgezien van het maken van onkosten vanwege het beheer – zij haar gezag onbehoorlijk uitoefent.
In dat geval kan zij door de rechter uit haar gezag over jou worden gezet en zal een ander als voogd of bewindvoerder over je moeten worden benoemd. Bovendien: zolang je nog minderjarig bent, heeft je moeder als overgebleven ouder ook nog een onderhoudsplicht naar jou. Dat betekent dat zij tot bepaalde hoogte je financieel moet bijstaan van haar eigen geld!
Zo langzamerhand begint het je misschien te duizelen. We raden je aan dit alles aan je moeder voor te leggen om te proberen met haar tot overeenstemming te komen. Het zal ons niet verbazen als de procedures voor de erfenis nog zo lang duren dat je inmiddels ook al achttien jaar bent geworden. Misschien toch beter een notaris inschakelen?


Fiscale zaken

Maximum aan premie Zorgverzekeringswet

Ik betaal de inkomensafhankelijke premiebijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ik besef dat ik aardig wat aanvullend pensioen heb en neveninkomsten. Zo zelfs dat ik van de Belastingdienst een voorlopige aanslag 2016 inkomstenbelasting heb gekregen en voor de Zvw. Moet ik die betalen en op welke hoogte ligt die maximale bijdrage vorig jaar?


Natuurlijk moet u die betalen als de voorlopige aanslag klopt. Anders moet u bezwaar indienen. Het kan inderdaad voorkomen dat u ook nog een voorlopige aanslag krijgt voor premiebetaling van de Zvw. Dat zal echter niet zoveel zijn. Hooguit over uw nevenverdiensten. Uw inkomstenbelasting zal mogelijk veel hoger zijn. Uw maximum bijdrage-inkomen over 2015 voor de Zvw bedraagt €51.976 en de premie in totaal 4,85 procent. U betaalt dus nooit meer dan €2.520 over dat jaar waarbij u ook moet beseffen dat instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds deze premie ook al inhouden over dat deel dat zij uitkeren.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 2: Oscar Wilde (1854 – 1900)


(Door Kees Versteeg)

Oscar Wilde was een schrijver van Ierse afkomst, die aan het eind van de negentiende eeuw de leider werd van een esthetische cultus; zijn credo luidde l'art pour l'art – kunst om de kunst. In zijn werk wemelt het van de aforismen. Voordat hij als toneelschrijver doorbrak strooide hij al met geestige aforismen op bijeenkomsten van de Londense society. Na een succesvolle reis naar Amerika in 1882 werd hij volgens sommigen de eerste popster uit de wereldgeschiedenis. Maar de geaffecteerde dandy riep ook veel weerstand op. Na een beroemd geworden proces in 1895 werd hij gevangen gezet voor het in de praktijk brengen van zijn homoseksualiteit. In 1900 stierf hij totaal verarmd in Parijs. Hij ligt naast tal van andere beroemdheden begraven op het Cimetière du Père-Lachaise, de grootste begraafplaats van Parijs.

Men moet altijd een tikje onwaarschijnlijk zijn.

De prettigste mensen zijn mannen met een toekomst en vrouwen met een verleden.

Het is monsterachtig hoe mensen tegenwoordig allerlei dingen achter iemands rug zeggen die volkomen waar zijn.

Een cynicus is iemand die overal de prijs, en nergens de waarde van kent.

  • Nieuw

  • Reacties