Rechten & Plichten 28, fiscale zaken

6056-rechten-plichten-28-fiscale-zaken Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Fiscale zaken

Premies uitvaart niet aftrekbaar

Mag je premies voor uitvaartverzekeringen aftrekken bij bijzondere lasten?

Nee, de premies voor een verzekering die de begrafenis of crematiekosten dekt, zijn in principe niet aftrekbaar. Vanaf 2016 vervalt ook de vrijstelling bank-sparen voor uitvaartkosten.


Eigen huis delen met intrekkende vriendin

Ik heb een eigen koopwoning. Mijn vriendin trekt binnenkort bij mij in. Bij wie is de aftrek van de hypotheekrente het voordeligst?

Als uw vriendin mede-eigenaar van uw woning wordt, dan is fiscale aftrek van de hypotheekrente (in box 1) het voordeligst bij degene die het meest verdient (in het hoogste schijventarief zit). Zij wordt pas mede-eigenaar indien u in gemeenschap van goederen gaat trouwen of op soortgelijke basis een samenlevingscontract aangaat.


Bijdrage pleeghuis is niet aftrekbaar

Mijn moeder zit in een verzorgingshuis en betaalt een eigen bijdrage voor de verzorging. Is deze aftrekbaar onder de buitengewone persoonsgebonden uitgaven?


Nee. De mogelijkheid van aftrek van zorgkosten en dergelijke is per 1 januari 2009 door zijn complexiteit en door misbruik behoorlijk beperkt. Daar staat weer tegenover dat sommige andere specifieke zorgkosten voor gehandicapten en chronisch zieken fiscaal aantrekkelijker zijn geworden. Per 1 januari 2014 is ook de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten), waarvan vele zieke ouderen gebruik maakten, afgeschaft.
De eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen AWBZ) is mede afhankelijk van het vermogen van de patiënt. Daarom kan het aantrekkelijk zijn om door schenkingen en andere overheveling van vermogen aan bijvoorbeeld kinderen die eigen bijdrage te verlagen. Dat is echter vaak een ingewikkelde kwestie waarvoor wij u verwijzen naar diverse fiscale naslagwerken. Het gaat vaak ook om vermogens boven vrijstellingen in box 3. Het wordt pas echt interessant als iemand een vermogen heeft van een paar ton en hij of zij moet worden opgenomen in een Wlz-instelling, bijvoorbeeld een overwaarde in een huis. Het zal niet zoveel mensen betreffen want meestal is hiermee van tevoren al rekening gehouden of blijft men gewoon thuis wonen met hulpdiensten.


Erf- en schenkingsrecht


Al of niet verklaring van erfrecht nodig

Hoe zit het nu precies met de verklaring van erfrecht als mijn moeder overlijdt? Heb ik die per se nodig? Kan ik die kosten van een notaris ontlopen?

Op een item in een van onze voorgaande rubrieken was dit een topic. Heel veel mensen begrijpen niet wanneer en waarom zij deze notariskosten moeten maken als er niet al te veel op de rekening staat van – zoals in dit geval – de moeder die overlijdt.
Als nabestaanden het zelf allemaal adequaat en degelijk kunnen regelen (zonder registratie bij het Centraal Testamenten Register), moeten ze dat zeker doen. Maar om aan alle onzekerheid een eind te maken is een verklaring van erfrecht soms aanbevelenswaardig. Een uitvaart kost sowieso al gauw minstens 5000 euro. Dan stelt 200 euro niks voor.
En inderdaad als er weinig vermogen is (of zelfs schulden) dan kan ook worden volstaan zonder een verklaring van erfrecht. In de verklaring van erfrecht verklaart de notaris wie de erfgenamen zijn. In de verklaring van executele verklaart de notaris wie de executeur-testamentair is. Na ontvangst van de verklaring van erfrecht/executele is de bank bevoegd om aan de personen, genoemd in de verklaring van erfrecht/executele, de gelden van een bankrekening uit te betalen.
Verklaring van erfrecht is zeker niet altijd nodig. Bijvoorbeeld als de banken vinden dat er sprake is van een langstlevende partner (echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner). En er is geen testament. Vaak ook niet als het saldo op de rekening van de overledene niet hoger is dan 100.000 euro. Bij een hoger saldo, als er meerdere erfgenamen zijn in een langstlevende situatie of in complexe gevallen is de verklaring wel nodig.


AOW en pensioen


Op zoek naar pensioen van ziekenfonds

Ik heb enkele jaren bij een katholiek ziekenfonds gewerkt. Er is destijds naar ik meen pensioenpremie bij mij ingehouden. Maar ik heb nooit pensioen gehad. Nu hoorde ik op televisie dat er veel verborgen pensioen is. Weet u misschien waar ik het kan achterhalen want bij de verhuizing is alles weggedaan?

Op de site www.dnb.nl van De Nederlandsche Bank kunt u achterhalen wie de opvolger is van het pensioenfonds indertijd of de pensioenverzekeraar. U kunt daarvoor ook de Informatiedesk bellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Telefoon: 0800 – 020 1068 (gratis). U kunt eveneens een mail sturen naar info@dnb.nl.
Want we nemen aan dat u nog wel weet bij wie u vroeger hebt gewerkt en als u premie hebt betaald voor welke pensioenregeling. U moet er wel rekening mee houden dat vroeger mensen op hun 25ste en vrouwen vaak zelfs pas op hun 30ste werden opgenomen in een pensioenfonds.
Trouwden zij voor hun 25ste of hun 30ste dan was eigenlijk alleen het nabestaandenpensioen verzekerd. In die tijd (vóór de jaren ‘80) had dat ook alles te maken omdat van vrouwen werd verwacht dat zij jong in het huishouden zouden gaan. Wat dat betreft zijn de tijden helemaal veranderd.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties