Rechten & Plichten 27 over erfrecht

6033-rechten-plichten-27-over-erfrecht Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Erf- en schenkingsrecht

Verklaring van erfrecht is verplicht bij banken

In december is mijn vader overleden. We zijn met vijf kinderen en ik doe de geldzaken voor hem. Wij hebben een en/of rekening bij ING. Alles gaat in goede harmonie tussen de kinderen. Ik vraag me af of het verplicht is om een verklaring van erfrecht nodig te hebben. Als wij de geldzaken kunnen afhandelen met zijn vijven heb ik toch geen notaris nodig?
Ook vraagt de ING om na het overlijden meteen melding te maken van het overlijden. Ik heb dit niet gedaan omdat ik een en/of pas heb. Ik vind als alles in goede harmonie gaat en er is nog wat geld over dit gewoon door vijf kan worden gedeeld en klaar is kees. Of ga ik nu te kort door de bocht? Wel zal ik te zijner tijd contact opnemen met de Belastingdienst voor een eventuele aanslag erfrecht.

U bent verplicht het overlijden van uw vader aan de bank te melden. Dat staat in vrijwel alle voorwaarden. Vervolgens zal de bank u mogelijk om een verklaring van erfrecht vragen als het na te laten vermogen hoog. Dat is al snel het geval als er ook nog onroerend goed in het spel is. Daarna kunnen verdere transacties via deze rekening (dus ook uiteindelijk de opheffing) worden gerealiseerd. Soms kunt u volstaan met een uittreksel uit een overlijdensakte bij de gemeente.
U ontkomt soms niet aan een verklaring van erfrecht die nu eenmaal nodig is bij een gereguleerde afhandeling van een overleden rekeninghouder. Waarom zou u zo’n verklaring niet door een notaris laten opstellen? Als het een eenvoudige kwestie is, zoals het bij uw overleden vader lijkt, dan bedragen de kosten ook niet veel. In dit soort kwesties gaat er niks boven een geordende afwikkeling.
Alleen als u denkt het zelf allemaal af te kunnen, dan moet u dat doen!


Sociale voorzieningen


Net niet in aanmerking voor huurtoeslag

Mijn echtgenote (68) en ik (75) willen gaarne weten of wij in aanmerking komen voor huurtoeslag in 2016. Naast onze AOW ontvangen wij op jaarbasis aan pensioenen bruto ruim 8000 euro. Ons spaargeld bedraagt circa €60.000. De kale huur bedraagt ongeveer € 450 per maand. De servicekosten 100 euro per maand.

Op grond van de gegevens die u ons stuurde, hebben we voor u uitgerekend dat u en uw vrouw niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Uw gezamenlijk vermogen ligt namelijk net iets hoger dan het maximum van 48.874 euro voor twee personen. Was u onder die grens gekomen, dan had u volgens onze proefberekening circa 95 euro huurtoeslag per maand gekregen. Mochten de bedragen anders liggen, dan raden we u aan om een proefberekening te maken op www.toeslagen.nl. Dan ziet u vanzelf of u ervoor in aanmerking komt.


Financiële kwesties


Verhuur van garageplek is mondeling afgesproken

Ik woon in een appartementencomplex (gekocht) met onderin garageplekken. Jaren geleden heb ik na een mondelinge afspraak mijn gekochte garageplek verhuurd aan een medebewoner. Deze betaalt mij maandelijks €40. Nu wil ik mijn garageplek terug. Wat zijn de rechten van de huurder en met welke opzegtermijn heb ik te maken?

Indien u een onderhandse en mondelinge afspraak heeft - zonder nader huurcontract met voorwaarden voor beide partijen - dan kunt u ook mondeling met onmiddellijke ingang het verhuren van de garageplek opzeggen. Indien de huurder het daarmee niet eens is, zal hij een juridische procedure tegen u moeten beginnen waarin hij aannemelijk moet maken dat hij - ondanks het ontbreken van nadere voorwaarden - toch recht wil houden op het huren van de garageplek. Dat is een zeer onzekere situatie voor de huurder. Indien er wel een huurcontract is, dan staan daarin ongetwijfeld voorwaarden voor opzegging van de huur.
Indien u het wilt spelen volgens het standaard huurrecht voor woningen dan kunt u een opzegtermijn aanhouden van drie maanden plus één maand extra voor elk vol jaar dat de huur heeft geduurd met een maximum van zes maanden.
Het beste voor beide partijen is echter om te proberen in onderling overleg tot beëindiging van de huur van de garageplek te komen.


AOW en pensioen


Geschil over AOW voor een eenpersoonshuishouden

April vorig jaar ben ik AOW gerechtigd geworden. Al zes maanden daarvoor heb ik een ingevulde vragenlijst aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gezonden waarop ik heb aangegeven een zelfstandige huishouden te voeren om de AOW voor een alleenstaande te krijgen. Nu heeft onlangs na een zeer vervelende controle de SVB die uitkering verlaagd omdat volgens hen is gebleken dat ik een gemeenschappelijke huishouding voer met een ander. Hoe bewijs ik dat ik geen gemeenschappelijke huishouding voer?

Deze kwestie lijkt ons rijp voor het schriftelijk indienen van een onderbouwd bezwaarschrift tegen de beslissing die het SVB-kantoor heeft genomen. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken nadat de beslissing aan u is toegezonden. Essentieel is dat u meestuurt een kopie van uw huurcontract en de schriftelijke stukken waarin u aantoont dat u géén gezamenlijk huishouden voert. Indien u al over de termijn van zes weken bent gegaan, dan rest u alleen nog maar een procedure bij de rechter.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties