Rechten & Plichten 26, fiscale zaken

6009-rechten-plichten-26-fiscale-zaken Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Fiscale zaken

Bewaren formaliteiten bij naheffingen

Wij krijgen huur- en zorgtoeslag. Dat is bij ons in het verleden wel eens fout gegaan waardoor we iets moesten terugbetalen. Hoe lang moeten we die formaliteiten bewaren?

Een schuld aan de Belastingdienst verjaart in principe in Nederland na vijf jaar als de Belastingdienst die schuld niet herbenoemt. Het ging bij u om toeslagen op zorg en huur. In feite is terugbetaling dan aan de orde als het fiscale jaar voor de inkomstenbelasting is vastgesteld (de zogenoemde eindheffing).
Dus wat ons betreft kunt u alle stukken daarover wegknikkeren indien u de definitieve aanslag over een bepaald jaar al hebt gekregen. Immers we nemen aan dat u uw terugbetalingsverplichtingen bent nagekomen. Bovendien zal de wederpartij – in dit geval de Belastingdienst - toch moeten aantonen dat u verkeerde informatie heeft gegeven in nieuwe gevallen.


Erf- en schenkingsrecht


Tweetrapstestament kan erfbelasting besparen

Ik meen een aardig kapitaaltje te hebben van omstreeks zes ton, inclusief de vrije waarde van mijn eigen huis. Samen met mijn vrouw met wie ik in gemeenschap van goederen ben getrouwd. We schenken al jaarlijks binnen de fiscale vrijstellingen aan onze twee kinderen. Stel je voor dat ik overlijd, wat is dan de beste mogelijkheid om grote fiscale kosten te ontlopen?

Als het op de situatie van u en uw vrouw slaat, dan is misschien een ‘tweetrapstestament’ in een langstlevende situatie de oplossing. Maar raadpleeg daarover eerst een notaris. U laat in feite alles na aan uw partner en niets aan uw kinderen.
Dat betekent dat uw partner geen erfbelasting hoeft te betalen als haar verkrijging (van u) niet meer is dan €636.180 (in 2016). Na haar overlijden wordt de erfbelasting wel afgerekend over de verkrijgers alsdan! Dat kan betekenen dat als de langstlevende op zijn of haar geld blijft zitten, de erfgenamen behoorlijk kunnen worden aangeslagen voor erfbelasting als men overlijdt. Dus het heeft alleen maar zin om erfbelasting uit te sparen als de langstlevende van plan is volop door te gaan met schenkingen aan de kinderen.
Met een tweetrapstestament hebben u en uw vrouw de kans om jaarlijks de schenkingen te doen aan de kinderen of aan wie u wil binnen de schenkingsvrijstellingen! Het is echter een behoorlijk ingewikkelde kwestie waaraan vele haken en ogen zitten en óók nadelen. Daarom verwijzen wij u naar een notaris. Het hangt ook af van ieders persoonlijke situatie. Het zou ook kunnen betekenen dat onroerend goed in bezit moet worden geëffectueerd om de schenkingen te kunnen (blijven) doen.
Vraag wel van tevoren offertes want de tarieven kunnen behoorlijk verschillen. Het kan u en uw vrouw inderdaad vele duizenden euro’s aan erfbelasting schelen.


AOW en pensioen

Belastingdienst legt beslag op AOW

Ik ben Nederlandse en heb 17 jaar in Spanje gewoond. Dus ik word voor 34 procent gekort op mijn AOW. Hoewel het geen vetpot is, heb ik niet zoveel wensen. Het probleem van mij is de Nederlandse belastingdienst. Die stond namelijk al te wachten om, wanneer mijn AOW weer vrij zou komen, een AOW-uitkering voor 98 procent in beslag te nemen.
Er stond namelijk een autobelastingschuld open, die ik had moeten betalen. Onterecht, vind ik nog steeds, want de auto heeft nimmer in Nederland gereden, de auto was gesponsord en direct naar Spanje vertrokken om ingezet te worden voor hulpeloze dieren.
Ik ben in Nederland na advies van de nationale ombudsman bij een persoonlijke belastingadviseur beland, die ik alle documenten heb opgestuurd. Maar daar hoor ik niets meer van. Sinds kort heb ik een beroep gedaan op de rechtbank in Amsterdam.
Mogen instanties zoveel AOW – het gaat om een bedrag van 681 euro - inhouden van mijn AOW? Ik dreig mijn onderkomen kwijt te raken, omdat ik al drie maanden de huur niet heb betaald. Ik ben de wanhoop nabij.


Wat een ellende allemaal!
Wij weten niet waar uw vraag op slaat. Is het misschien achterstallige wegenbelasting die u nog moet voldoen? Of exportheffing? Dat komt ook voor. Het zal niet de belastinginhouding zijn op uw AOW want die is vrijwel niks! Zeker niet met uw belastingvrije voet (alleen voor inkomsten).
Mogelijk heeft de Belastingdienst beslag gelegd op uw AOW-uitkering. Ook vragen wij ons af of u in al die jaren dat u in Spanje hebt gewoond daar geen inkomen hebt opgebouwd (dus pensioen) en of dat u in dat land geen pensioen (zoals AOW in Nederland) hebt gekregen. Voor dat laatste is vaak wel de Spaanse nationaliteit nodig.
Het enige dat wij u nog kunnen adviseren is: bouw nooit hoge schulden op want dan komt u van de regen in de drup.
We vermoeden dat uw stappen om de rechtbank in te schakelen ook geen succes zullen hebben. Niet te gauw wanhopen. Wij zien dat uw allerlei referentienummers geeft in Duistland, Spanje en Den Haag. Ga daar maar eerst eens in snoeien. Ook al is het allemaal liefdewerk. Dat bespaart kosten. De Oud-Hagenaar geeft alleen maar een eerste advies.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De mooiste gedichten van de wereld 4

50 dichters kiezen hun favoriete gedicht uit de schatkamers van Poetry International en vertellen waarom.

Jana Beranová over Vasko Popa


Een kleine hommage

Het is 1970, het 1e jaar van Poetry International.
Voor vertalingen is nog weinig geregeld. Ik lees
dat mijn landgenoot Miroslav Holub uit het Duits
is vertaald en bel op. Martin Mooij vraagt mij om
te komen. Holub kreeg van het toenmalig regiem
geen uitreisvisum. maar omdat ik ook uit andere
Slavische talen kan vertalen, bevind ik me opeens
tussen de werelddichters.

Eén kijkt me aan met van die droeve wolvenogen.
Ik wist toen nog niet dat wolven een belangrijke
rol speelden in zijn Roemeens-Servische cultuur.
Het is Vasko Popa en hij leest die avond uit
‘Spelen’ voor. Poëzie als spel met ons bestaan.
Ik lees en herlees. Tuimel van verbazing naar
verbazing. Het is Beckett, maar menselijker.
Een stoelpoot die lief gebaart! Ik zie een
keukenstoel. Allicht, fauteuils hebben armen.
Absurd. Een merkwaardige herkenning.

Van het eerste festival is op papier weinig
overgebleven, maar ‘Spelen’ zijn in mijn
vertaling opgenomen in Machine van
woorden (1975), de eerste boekuitgave
van Poetry International.

In 1974, toen hij de wolvengedichten las,
kocht ik voor hem een vaatje haringen – Popa
was dol op Hollandse nieuwe. Bij het afscheid
op Schiphol struikelde ik, het vaatje viel op de
grond en rolde naar hem toe. Hij gaf het een
tik, vaatje rolde terug en ik kon het alsnog
feestelijk overhandigen. Aan het eind van zijn
leven, hoorde ik jaren later, zat hij in winterjas
op een stoel midden in de kamer te wachten
op de dood. Dat was weer een andere stoel.vertaling: Jana Beranová

Popa was 6x gast op Poetry International


  • Nieuw

  • Reacties