Rechten & Plichten 26, fiscale zaken

6009-rechten-plichten-26-fiscale-zaken Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Fiscale zaken

Bewaren formaliteiten bij naheffingen

Wij krijgen huur- en zorgtoeslag. Dat is bij ons in het verleden wel eens fout gegaan waardoor we iets moesten terugbetalen. Hoe lang moeten we die formaliteiten bewaren?

Een schuld aan de Belastingdienst verjaart in principe in Nederland na vijf jaar als de Belastingdienst die schuld niet herbenoemt. Het ging bij u om toeslagen op zorg en huur. In feite is terugbetaling dan aan de orde als het fiscale jaar voor de inkomstenbelasting is vastgesteld (de zogenoemde eindheffing).
Dus wat ons betreft kunt u alle stukken daarover wegknikkeren indien u de definitieve aanslag over een bepaald jaar al hebt gekregen. Immers we nemen aan dat u uw terugbetalingsverplichtingen bent nagekomen. Bovendien zal de wederpartij – in dit geval de Belastingdienst - toch moeten aantonen dat u verkeerde informatie heeft gegeven in nieuwe gevallen.


Erf- en schenkingsrecht


Tweetrapstestament kan erfbelasting besparen

Ik meen een aardig kapitaaltje te hebben van omstreeks zes ton, inclusief de vrije waarde van mijn eigen huis. Samen met mijn vrouw met wie ik in gemeenschap van goederen ben getrouwd. We schenken al jaarlijks binnen de fiscale vrijstellingen aan onze twee kinderen. Stel je voor dat ik overlijd, wat is dan de beste mogelijkheid om grote fiscale kosten te ontlopen?

Als het op de situatie van u en uw vrouw slaat, dan is misschien een ‘tweetrapstestament’ in een langstlevende situatie de oplossing. Maar raadpleeg daarover eerst een notaris. U laat in feite alles na aan uw partner en niets aan uw kinderen.
Dat betekent dat uw partner geen erfbelasting hoeft te betalen als haar verkrijging (van u) niet meer is dan €636.180 (in 2016). Na haar overlijden wordt de erfbelasting wel afgerekend over de verkrijgers alsdan! Dat kan betekenen dat als de langstlevende op zijn of haar geld blijft zitten, de erfgenamen behoorlijk kunnen worden aangeslagen voor erfbelasting als men overlijdt. Dus het heeft alleen maar zin om erfbelasting uit te sparen als de langstlevende van plan is volop door te gaan met schenkingen aan de kinderen.
Met een tweetrapstestament hebben u en uw vrouw de kans om jaarlijks de schenkingen te doen aan de kinderen of aan wie u wil binnen de schenkingsvrijstellingen! Het is echter een behoorlijk ingewikkelde kwestie waaraan vele haken en ogen zitten en óók nadelen. Daarom verwijzen wij u naar een notaris. Het hangt ook af van ieders persoonlijke situatie. Het zou ook kunnen betekenen dat onroerend goed in bezit moet worden geëffectueerd om de schenkingen te kunnen (blijven) doen.
Vraag wel van tevoren offertes want de tarieven kunnen behoorlijk verschillen. Het kan u en uw vrouw inderdaad vele duizenden euro’s aan erfbelasting schelen.


AOW en pensioen

Belastingdienst legt beslag op AOW

Ik ben Nederlandse en heb 17 jaar in Spanje gewoond. Dus ik word voor 34 procent gekort op mijn AOW. Hoewel het geen vetpot is, heb ik niet zoveel wensen. Het probleem van mij is de Nederlandse belastingdienst. Die stond namelijk al te wachten om, wanneer mijn AOW weer vrij zou komen, een AOW-uitkering voor 98 procent in beslag te nemen.
Er stond namelijk een autobelastingschuld open, die ik had moeten betalen. Onterecht, vind ik nog steeds, want de auto heeft nimmer in Nederland gereden, de auto was gesponsord en direct naar Spanje vertrokken om ingezet te worden voor hulpeloze dieren.
Ik ben in Nederland na advies van de nationale ombudsman bij een persoonlijke belastingadviseur beland, die ik alle documenten heb opgestuurd. Maar daar hoor ik niets meer van. Sinds kort heb ik een beroep gedaan op de rechtbank in Amsterdam.
Mogen instanties zoveel AOW – het gaat om een bedrag van 681 euro - inhouden van mijn AOW? Ik dreig mijn onderkomen kwijt te raken, omdat ik al drie maanden de huur niet heb betaald. Ik ben de wanhoop nabij.


Wat een ellende allemaal!
Wij weten niet waar uw vraag op slaat. Is het misschien achterstallige wegenbelasting die u nog moet voldoen? Of exportheffing? Dat komt ook voor. Het zal niet de belastinginhouding zijn op uw AOW want die is vrijwel niks! Zeker niet met uw belastingvrije voet (alleen voor inkomsten).
Mogelijk heeft de Belastingdienst beslag gelegd op uw AOW-uitkering. Ook vragen wij ons af of u in al die jaren dat u in Spanje hebt gewoond daar geen inkomen hebt opgebouwd (dus pensioen) en of dat u in dat land geen pensioen (zoals AOW in Nederland) hebt gekregen. Voor dat laatste is vaak wel de Spaanse nationaliteit nodig.
Het enige dat wij u nog kunnen adviseren is: bouw nooit hoge schulden op want dan komt u van de regen in de drup.
We vermoeden dat uw stappen om de rechtbank in te schakelen ook geen succes zullen hebben. Niet te gauw wanhopen. Wij zien dat uw allerlei referentienummers geeft in Duistland, Spanje en Den Haag. Ga daar maar eerst eens in snoeien. Ook al is het allemaal liefdewerk. Dat bespaart kosten. De Oud-Hagenaar geeft alleen maar een eerste advies.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Liever Turks dan Paaps..

(Door Geert-Jan Laan)

Tijdens de Nederlandse vrijheidstrijd, de 80-jarige oorlog dus, was een gevleugelde uitdrukking:,, Liever Turks dan Paaps.”Dat sloeg op de moslimbondgenoten in een land dat nu Turkije heet. In de strijd tegen de Spanjaarden was de sultan een belangrijke bondgenoot van de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de harem van de sultan bevinden zich ook een grote hoeveelheid, door Nederland geschonken, Delfts blauwe tegels en andere kunstvoorwerpen.

Nederland was ook het eerste westeuropese land dat het moslimrijk erkende. En ook de eerste staat die een eigen ambassade in de stad opende die toen nog Constantinopel heette.Op onze beurt namen we de Turkse tulpenbollen mee en ontwikkelden zo een handel die tot op de dag van vandaag vele honderden miljoenen euro's en dollars waard is geworden.

Nu is het natuurlijk niet zo dat onze strak en streng gereformeerde voorvaderen ook vijf keer per dag op een matje in de richting van Mecca bogen met de tekst :,,Allah is groot.”

En katholieken werden niet onthoofd of op de brandstapel geworpen, maar wanneer zij zich in hun schuilkerken een beetje rustig hielden dan was een ander nieuw woord van toepassing. Het werd “gedoogd”.

En ik weet ook wel dat wanneer ooit de moslimtroepen niet voor Wenen waren tegengehouden de kans groot zou zijn dat wij ook in hoofddoekjes en lange jurken gekleed zouden zijn, maar dat is allemaal niet gebeurd.

Dus hebben we vrijheid van godsdienst. En dus plaatst iemand die de moskee wil sluiten zich buiten de orde in dit land.

En dat zou ook moeten gelden voor een politieke partij die geen leden en geen gekozen aanvoerder heeft.

Een fors aantal jaren geleden toen de Arabische landen dankzij de sterk gestegen prijzen van ruwe olie vele miljarden hadden te verteren was ik op een Europees/Arabisch symposium in de Zwitserse stad Montreux. Aanwezig was ook een uit Ijmuiden afkomstige vishandelaar. Ik vroeg aan hem of hij de Arabieren wilde overhalen onze malse Hollandse nieuwe te kopen en te consumeren. Hij knikte ontkennend. ,,Nee, dat houdt niet lang in de woestijn.” Hij troonde me mee naar een aanpalende kroeg en liet me samenzweerderig een soort kompas zien met allemaal in het Arabische afgedrukte plaatsnamen van over de hele wereld. ,,Kijk,“sprak hij terwijl hij een plaats dicht bij Montreux opzocht. De kompasnaald verschoof en hij wees:,, Daar ligt Mecca. Want zo'n Arabier ligt niet graag met zijn reet in de richting van Allah. Ik heb het de Meccafinder genoemd. ” Ik vroeg hoeveel het moest kosten. ,, Ik heb het in Italie laten vergulden. Zeg maar vijf honderd dollar.”

Een paar dagen later meldde hij dat hij er al zo'n zestig had verkocht.

Opnieuw had de koopman gewonnen van de dominee.


  • Nieuw

  • Reacties