Rechten & Plichten 25 over Familierecht

5976-rechten-plichten-25-over-familierecht Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.


Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.


Familierecht

Schulden van ex-vrouw voor rekening zoon

Mijn zoon is gescheiden en heeft zijn zoon van vijf jaar bij zich genomen. Zijn ex-vrouw lijdt aan borderline en heeft daardoor veel schulden gemaakt. Nu draait mijn zoon op voor die schulden. Toen had zij geen baan. Nu werkt zij wel en ze woont ook samen. Bij m’n zoon wordt geld ingehouden door de Gemeentelijke Kredietbank om de schulden af te lossen.
Hij wordt dus gestraft voor wat zijn vrouw heeft gedaan. Zijn ex-vrouw betaalt vermoedelijk niks en leeft heerlijk met haar vriend. Heeft mijn zoon geen recht op kinderalimentatie van zijn ex-vrouw? Moet zij niet meebetalen aan de schulden die zij heeft gemaakt?

Voor de schulden die de ex-vrouw van uw zoon heeft gemaakt is uw eigen zoon voor de helft aansprakelijk als die tijdens het huwelijk in gemeenschap van goederen zijn opgebouwd. De schulden die na de officiële echtscheiding door haar zijn gemaakt kunnen uiteraard niet bij uw zoon gevorderd worden.
Zijn ex-vrouw heeft voorts ook een plicht tot kinderalimentatie. Dat hangt echter er vanaf in hoeverre dat door de rechter bepaald is in het scheidingsconvenant.


Erf- en schenkingsrecht

Moeder wil spaargeld geven aan enige zoon

Mijn 80-jarige schoonmoeder heeft bij de bank een spaarrekening staan van circa €15.000. Ze ontvangt AOW en een pensioen waarmee zij goed kan leven. Ze wil dat mijn man, die haar enig kind is, dat geld op zijn naam neemt. Hij is al haar gemachtigde bij de bank. Zijn moeder heeft geen andere kinderen en haar laatste echtgenoot is overleden. Wij hebben zelf ook een spaarrekening.
Hoe kan mijn man de overheveling van het geld zo voordelig mogelijk doen zonder moeilijkheden te krijgen met de Belastingdienst?

We weten dat oudere mensen zich verplicht voelen om goed voor hun kinderen te zorgen. Daarom hoor je ze vaak tegen hun kinderen - zeker die hen helpen of verzorgen - zeggen dat 'als ik er niet meer ben, het geld voor jullie is'. Dat is natuurlijke een prachtige opvatting als het om kinderen gaat die het beste met hun ouders voor hebben.
In het geval van uw schoonmoeder is het echter nog niet per se noodzakelijk om haar relatief lage vermogen van circa 15.000 euro al over te hevelen naar haar kind (uw man). Laat haar voorlopig deze buffer houden voor onverwachte kosten (bijvoorbeeld verhuizing naar een zorgcentrum) en misschien ook wel voor haar uitvaart.
Als zij is overleden dan is op basis van 2016 toch al ruim 20.000 euro vrijgesteld van erfbelasting (voor een kind). Elk jaar kan uw schoonmoeder zelf bepalen of zij wat schenkt aan haar zoon. Bij zo’n laag vermogen lijkt ons dat niet zo nodig.
Overheveling naar kinderen met gebruikmaking van de maximale vrijstellingen bij schenkingen is fiscaal pas aantrekkelijk als mensen grotere vermogens hebben.


Consumentenzaken

Opzeggen verzekering vóór premievervaldatum

Ik heb al vele jaren een inboedelverzekering lopen bij een nogal dure maatschappij. Elk jaar wordt deze verzekering automatisch verlengd. Volgens de voorwaarden moet ik me aan een opzegtermijn houden van een jaar terwijl de verzekeringsmaatschappij in veel gevallen zelf direct de dekking mag beëindigen. Ik heb echter nu een andere maatschappij op het oog die naar mijn berekening stukken goedkoper is. Moet ik nu een jaar wachten voordat ik hiermee in zee kan gaan?

De opzegging voor de meeste schadeverzekeringen is in het nieuwe verzekeringsrecht al tien jaar terug veranderd ten gunste van de consument. Bij vele maatschappijen heeft u nu een opzegtermijn van twee maanden voor de premievervaldatum en bij sommigen kunt u zelfs tussentijds de verzekering beëindigen. Vraag dat bij uw verzekeringsadviseur of maatschappij eerst na voordat u met een ander in zee gaat.


AOW en pensioen

AOW’er laat jonge huisvrouw na

Ik ben al aardig op leeftijd en mijn inkomen bestaat uit alleen AOW. Voor mijn aanzienlijk jongere vrouw, die altijd het eerzame beroep heeft gehad van huisvrouw, krijg ik een toeslag die gelijk is aan mijn AOW. We hebben géén kinderen. We kunnen er net van leven. Wat gebeurt er als ik kom te overlijden? Houdt zij de toeslag of krijgt ze een andere uitkering?

Na uw overlijden zijn er ook gevolgen voor de toeslag op de AOW die u voor haar krijgt indien zij nog jonger is dan 65 jaar en zes maanden (in 2016). Zij moet misschien wel een beroep doen op de bijstandswet als er geen vermogen is waarop zij kan interen.
Zij heeft waarschijnlijk nog wel recht op een overlijdensuitkering van u, maar dat is misschien voor één maand kosten voldoende. Daarna zal zij een beroep moeten doen op de sociale dienst in haar gemeente.
Indien zij zelf AOW-gerechtigd wordt dan heeft zij ook geen bijstand meer nodig. Met alleen haar AOW (voor alleenstaanden dan!) heeft zij geen vetpot. Om een indruk te geven: de netto AOW voor alleenstaanden is thans circa 1075 euro per maand (exclusief vakantiegeld dat in mei wordt uitbetaald).

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties