Rechten & Plichten 24 over financiën

5944-rechten-plichten-24-over-financi-n Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.


Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.Financiële kwesties


Invloed erfenis op huurtoeslag

Ik krijg een erfenis van naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 15.000 euro. Ik ben gepensioneerd en heb naast mijn AOW een huurtoeslag van €243 per maand die is gebaseerd op mijn huur en mijn inkomen. Ik vermoed dat als je vermogen hebt, je geen huurtoeslag meer krijgt. Bij welk bedrag is dat voor mij als alleenstaande?
Thans bezit ik overigens niks want ik heb 25 jaar in de bijstand gezeten. Mag ik de erfenis ook gebruiken om een paar leuke dingen te doen, zoals een nieuw bankstel, een goede koelkast kopen en op vakantie gaan?

Met ruim 15.000 euro aan vermogen, raakt u uw huurtoeslag niet kwijt. Tenminste indien u alleen AOW heeft voor alleenstaanden. Uw totale bruto jaarinkomen (verzamelinkomen) mag namelijk niet meer bedragen dan €14.431 (over 2015). Met uw erfenis bent u straks vrij om die uit te geven aan de dingen die u zelf wil. Voor de vermogensgrenzen verwijzen wij u naar www.toeslagen.nl.Erf- en schenkingsrecht

Verklaring van erfrecht om betalingen te kunnen doen

Mijn dochter heb ik gemachtigd om voor mij geld van mijn girorekening te halen. Dat werkt prima! Als ik er niet meer ben, mag zij dan over het geld op de rekening beschikken om bijvoorbeeld mijn begrafeniskosten te betalen?

Indien zij de enige erfgenaam is, dan kan dat na uw overlijden snel geregeld worden. Het beste is dat zij dan door een notaris een ‘verklaring van erfrecht’ laat opstellen. In die verklaring staat wie de erfgenamen zijn en als dat alleen uw dochter is, dan kan een notaris die snel leveren. Als zij enig erfgenaam is dan krijgt zij het saldo na aftrek van alle schulden, zo ook van de begrafeniskosten.
In een aantal gevallen kan ook worden volstaan met een uittreksel uit een overlijdensakte van de gemeente.
Lastiger wordt het als er nog meer erfgenamen zijn (bijvoorbeeld andere kinderen) die ook recht hebben op een deel van de erfenis. Dan moeten zij uw dochter machtigen zodat zij namens de gezamenlijke erfgenamen over de rekening kan beschikken.
Nog lastiger wordt het indien een van de erfgenamen bezwaar heeft tegen het geven van een machtiging aan een van hen voor het beheer van de rekeningen. In dat geval zal een onafhankelijke derde daarvoor moeten aangewezen of een in te schakelen notaris.
Nog vervelender wordt het indien er sprake is van een gezamenlijke rekening van ouder en kind (bijvoorbeeld een zogenoemde en/of-rekening) en het kind claimt dat (bijvoorbeeld) de helft van de rekening voor hem of haar is. Als de andere kinderen het daar niet mee eens zijn, moet aangetoond of uitgerekend worden welk deel van de rekening het kind werkelijk toebehoort.
En dan hebben we het hier maar niet over welke conflicten er kunnen ontstaan tussen erfgenamen of kinderen als men vermoedt dat de gezamenlijke rekeninghouder met de ouder gelden voor eigen gebruik heeft opgenomen. Notarissen kunnen hierbij bemiddelen. Daaraan hangt uiteraard een prijskaartje.
Indien u alleen aan uw dochter wilt nalaten, dan kunt u overwegen een testament te laten opstellen. Raadpleeg daarover ook een notaris. Dat is niet nodig als u dochter de enige erfgenaam is als kind.AOW en pensioen

Slechts enkele tientjes erbij

Weer bijna niets erbij.Ik heb per 1 januari slechts aan pensioen netto enkele tientjes per maand erbij gekregen. Ik ben nog wel toeslaggerechtigd, want mijn vrouw krijgt pas in de loop van 2016 haar eigen AOW. Klopt dit? Want op mijn aanvullend pensioen heb ik er per 1 januari geen inflatiecorrectie gekregen omdat daarvoor de dekkingsgraad onvoldoende zou zijn. Ik vind het een vreemde gang van zaken voor iemand die zijn hele leven heeft gewerkt en pensioen- en AOW-premie heeft betaald.

U bent niet de enige die daarover klaagt. Allereerst de AOW voor mensen die nog toeslag krijgen voor hun partner die géén inkomen heeft. Uw maandelijks inkomen (AOW, toeslag en aanvullend pensioen) moet wél boven de 2667 euro bruto zijn want per 1 augustus 2011 is die toeslag voor hogere inkomensgroepen met 10 procent verlaagd. Die toeslag is overigens per 1 januari 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft op de nieuwe bedragen voor de AOW per 1 januari wél de inflatiecorrectie toegepast. Zo krijgt iemand met een gekorte toeslag iets meer dan 1307 euro netto per maand.
Een vergoeding voor prijsstijgingen is waarschijnlijk – in de meeste gevallen – niet het geval met uw aanvullend pensioen. Zoals u al stelt heeft dat alles met de dekkingsgraad van uw pensioenfonds te maken. Die imaginaire toekomstverwachting is gebaseerd op het feit dat als mensen dán met pensioen gaan de pot niet helemaal leeg is. Dat is inherent aan de sociale voorzieningen waarin je ook naar de lange termijn moet kijken.
Over die dekkingsgraden en de toekomstprognoses is erg veel te doen. Ook politiek. Wat ook de uitkomst zal zijn, u hoeft niet te rekenen op het feit dat u het volle pond zal krijgen (inclusief inflatiecorrectie) als de toekomstige pot onvoldoende is. Misschien een schrale troost is dat u per maand een leuk bedrag krijgt, vaak zonder er nog iets voor te hoeven doen!

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties