Rechten & Plichten 22 over de AOW

5896-rechten-plichten-22-over-de-aow Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
AOW en pensioen

Toeslag voor vrouw wordt eigen AOW

Ik heb AOW en een klein pensioentje per maand. Voor mijn vrouw, die jaren jonger is en geen werk heeft of andere inkomsten, krijg ik 100 procent toeslag. Zij wordt in de loop van het jaar 65 jaar en krijgt een half jaar daarna zelf AOW. Wat gebeurt er dan met de heffingskorting die zij nu maandelijks van de Belastingdienst ontvangt?

U krijgt thans de volledige toeslag op uw AOW voor uw vrouw. De belastingheffing vindt daardoor bij u over het volle bedrag plaats. Uw vrouw krijgt thans maandelijks een voorlopige teruggaaf voor de heffingskorting (een soort belastingkorting voor een ieder). In 2016 krijgt uw vrouw zelfstandig AOW als zij 65 jaar en zes maanden wordt. Uw toeslag die gelijk is aan de gehuwde AOW voor één persoon vervalt dan. Dat betekent dat haar heffingskorting met haar eigen AOW wordt verrekend.


Frans nichtje werkte één jaar in Rotterdam

Een Frans nichtje van ons heeft in haar jonge jaren ruim een jaar bij ons in Rotterdam gewoond en officieel gewerkt in een vooraanstaand naaiatelier. Heeft zij als zij 65 jaar wordt nog recht op een AOW-uitkering uit Nederland, hoe klein die ook zal zijn?

Uw nichtje heeft in dat jaar 2 procent AOW opgebouwd. Uitgangspunt daarbij is dat zij inderdaad volkomen officieel hier heeft gewerkt en gewoond. Als zij de pensioengerechtigde leeftijd in Frankrijk heeft bereikt, raden wij haar aan om bij de Franse pensioeninstantie te vertellen dat ze een periode in Nederland heeft gewoond en gewerkt. Op basis van die informatie neemt de Franse instantie contact met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op als dat al niet automatisch gebeurt.


Consequenties LAT-relatie op AOW

Wat zijn de bepalingen voor een AOW-er die een lat-relatie heeft met een nog fulltime werkende jongere vriend of vriendin? Wat mag wel en wat mag niet om een korting op de AOW-uitkering voor alleenstaanden te voorkomen? We zijn drie dagen per week samen, we eten gezamenlijk vijf dagen en gaan drie weken samen op vakantie. Ik heb er veel over gehoord, maar niemand die mij een concreet antwoord kan geven.

Het gaat in het geval zoals u het beschrijft om hoe de Sociale Verzekeringsbank uw lat-relatie interpreteert. Het kenmerk van een LAT-relatie (Living-Apart-Together) is dat beiden een eigen hoofdverblijf in een eigen woning hebben. Zoals u het beschrijft lijkt een gezamenlijke huishouding grotendeels het geval.


Erf- en schenkingsrecht

Vordering van kind voortijdig honoreren

Mijn man is enige jaren geleden overleden. Onze drie kinderen hebben op papier recht op hun deel van de nalatenschap van mijn man. Ik heb voor hen de successierechten betaald. Eén kind heeft nu financiële problemen. Aan haar zou ik haar deel van de erfenis willen geven. De andere kinderen vinden het goed dat ik al aan een van hen de vordering uitkeer. Hoe regel ik dat allemaal?

U kunt een van de kinderen de vordering uitbetalen maar dat kan – zeker als er een testament van uw man was - nogal ingewikkeld in elkaar zitten. U zou ook een deel van de vordering van de kinderen vanwege het overlijden van uw man kunnen uitkeren en de rest laten staan tot na uw overlijden.
Het moeilijke is echter te bepalen hoe groot die vordering (nu of later) is. Dat heeft met rentebepalingen uit het eventuele testament te maken of met afspraken daarover tussen u en uw kinderen. Bij verdeling aan een of meerdere kinderen kunnen ook andere zaken een rol spelen, zoals belastingen.
Daarom raden we u aan in overleg te treden met een notaris, want vooral als het om grote bedragen gaat, is het verstandig om de uitkering van de vordering vast te leggen en allerlei zaakjes te regelen. Zeker als er daarnaast ook nog een testament is of was van u en uw man.


Consumentenzaken

Kosten keuring van rijbewijs

Het rijbewijs van mijn vrouw moet worden verlengd. Zij moet daarvoor een keuring ondergaan bij een arts. Waar kunnen we dat het goedkoopst doen?


Voor ouderen vanaf 75 jaar moet bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring gebeuren. De kosten hiervan kunnen aardig oplopen. De tarieven voor de keuring bij een arts (niet bij de eigen huisarts) zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Per regio kunnen die danig verschillen vanwege een soort onderlinge concurrentie.
Dat kan oplopen als er aan de hand van deze keuring nog een nadere verklaring van een specialist (bijvoorbeeld een oogarts) moet komen. Uiteraard komen daarbij ook nog de kosten voor verlenging bij de gemeente waar de aanvraag moet worden ingediend. Rekent u in totaal bij verlenging van het rijbewijs (voor maximaal vijf jaar) maar op minimaal 125 tot 150 euro aan kosten. Blijven rijden boven uw 75ste kan voor sommigen dus een dure grap zijn!
De regelmatige keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Ervaring heeft uitgewezen dat de medische gesteldheid vaak achteruit gaat als men ouder wordt. De keuring vindt om de vijf jaar plaats en is steeds verplicht. Uiteindelijk wordt naar aanleiding van deze keuring bij 3 tot 4 procent van de aanvragers het rijbewijs niet meer vernieuwd.


Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties