Rechten & Plichten 21 over de IOW

5873-rechten-plichten-21-over-de-iow Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Sociale voorzieningen

Korting op IOW door prepensioenen

Klopt het dat bij het toekennen van IOW (inkomensvoorziening Oudere Werklozen) mijn prepensioenen, te weten van het levensmiddelenbedrijf en Nationale Nederlanden, worden afgetrokken van het basisbedrag? Ook al heb ik na de periode van het pensioenfonds voor levensmiddelenbedrijf géén gebruik gemaakt van de WW-uitkering. Mijn tweede vraag gaat over de AOW. Ik ben geboren op 1 april 1952. Wanneer gaat mijn AOW in?


De korting op uw IOW klopt! Op de uitkering (en die van vele andere uit de sociale zekerheid) wordt in mindering gebracht onder meer prepensioenen. Mocht het bij u anders liggen dan moet u met het UWV contact opnemen. Uw AOW krijgt u in januari 2018 voor het eerst door het opschuiven van de AOW-leeftijd. Schrale troost voor u is dat u uw IOW waarschijnlijk tot die tijd houdt.Erf- en schenkingsrecht

In 2017 weer regeling schenken voor huis

Ik heb een jaar geleden gebruik gemaakt van de regeling om 100.000 euro te schenken voor de aankoop van een huis aan mijn kind dat inmiddels net 39 jaar is. Er zijn natuurlijk volop schenkingsregelingen, onder meer de fiscale schenkvrijstelling van €5277 in 2015. Maar ik heb financiële ruimte genoeg om het nogmaals te doen. Wanneer kan dat want ik word ook al een dagje ouder?

Vermoedelijk komt er weer een dergelijke regeling in 2017 voor kinderen tot 41 jaar en anderen. Echter het parlement – Eerste en Tweede Kamer – moet daarmee nog akkoord gaan en in een jaar tijd kan er veel veranderen in de politieke situaties. U en de ontvanger van de schenking moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat het is gebruikt voor de woning (aankoop of verlaging hypotheek). Overigens kunt u ook al aardig wat fiscaalvrij schenken aan uw kind als het huis wordt verbouwd, de hypotheek wordt verlaagd of het gaat studeren: namelijk maximaal €52.752 (over 2015).


Geen testament na 25 jaar samenwonen

Ongeveer 25 jaar geleden hebben mijn ex en ik volgens mij een testament op laten maken. Juist omdat we samenwoonden en één kind hadden. Inmiddels zijn we na 25 jaar uit elkaar. Laatst heb ik contact opgenomen met de betreffende notaris en die vermeldde geen testament op mijn naam te kunnen vinden. Nu wil ik niet dat mijn ex mijn erfenis krijgt.
Hoe kan ik dit voorkomen? Van het tijdstip van testament opmaken, ben ik niet zeker.
Wat nu te doen?

Vermoedelijk is er géén testament. Zeker wat betreft uzelf. Want een notaris kan in het (nationale) testamentenregister kijken of er voor u één bestaat indien u dat wilt wijzigen. Dus u hoeft ook geen andere handelingen te verrichten want als u al officieel uit elkaar bent dan geld het erfrecht voor uzelf.
Bovendien hadden u en uw ex indertijd een kopie van het testament moeten hebben. Wat de rol van uw ex hierin is, kunnen we natuurlijk niet beoordelen. Maar als uw naam en geboortedatum in het testamentregister niet staan, is er géén testament van u.


Samenlevingskwesties


Een schuld van ex bij echtscheiding

In 2010 ben ik gescheiden. Wij waren op ‘huwelijkse voorwaarden’ gehuwd. Op het moment van scheiden, had mijn ex echtgenote een schuld van €13.500 bij mij door verbouwingen en wijzigingen aan de woning. Omdat zij deze schuld aan mij op het moment van scheiden niet kon voldoen is dat opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Hierin is vastgelegd dat zij mijn vordering ter zijner tijd aan mij moet betalen uit de overwaarde van haar woning bij vrije verkoop van dit onroerend goed.
Natuurlijk had ik deze vordering bij de scheiding direct kunnen opeisen, maar dan had zij haar huis moeten verkopen (in een zeer ongunstige tijd, 2010) en zou zij in grote financiële moeilijkheden zijn geraakt.
In het echtscheidingsconvenant is (helaas) geen tijdslimiet voor terugbetaling vastgesteld, dus het kan nog wel even duren voordat ik m'n geld zal ontvangen. Ik vroeg mij echter af (en dat is ook mijn vraag aan u), of mijn erfgenamen (mijn kinderen uit een eerder huwelijk) automatisch recht op deze vordering hebben, als ik zou overlijden nog voordat de verkoop van deze woning plaats heeft gehad.

Wat in het echtscheidingsconvenant staat is wet! Echter, er staat waarschijnlijk in dat uw ex een schuld heeft aan u en over de voorwaarden voor latere betaling. Bij haar overlijden zal eerst de schuld aan u moet worden voldaan voordat de erfgenamen hun rechten kunnen krijgen (saldo van schulden en bezittingen).
Indien u overlijdt, kunnen uw erfgenamen (uw eigen kinderen) de schuldvordering opeisen of wensen die te effectueren. Daarom lijkt het ons een goede zaak om de ontwikkelingen van het huis van uw ex te volgen, de overeengekomen regelingen in het echtscheidingsconvenant na te leven en haar (te zijner tijd?) vorderen.
De moeilijkheid is echter dat in het echtscheidingsconvenant een open vraag staat dat niet duidelijk is wanneer (uiterlijk?) de schuld moeten worden vereffend. Daarom onze opmerking dat u het onroerend goed in de gaten moet houden. Kennelijk zijn er ook geen afspraken gemaakt over eventuele kredietrente.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties