Rechten & Plichten 19 over familierecht

5840-rechten-plichten-19-over-familierecht Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Familierecht

Lichaam voor medische wetenschap beschikbaar


Mijn vrouw en ik overwegen na ons overlijden ons lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. Wij hebben een begrafenisverzekering en onze vraag is, of wij, of erfgenamen de op de polis vermelde bedragen dan ook uitgekeerd krijgen of dat er niets wordt uitgekeerd omdat er geen begrafenis volgt. Hebben wij voldoende aan een met de hand geschreven verklaring, of dient dit door een notaris geregistreerd te worden?

De uitkering van de begrafenisverzekering wordt alleen gedaan indien u bent overleden. Het is ook een soort levensverzekering. Meestal staat in de begrafenisverzekering aangegeven welk bedrag er na overlijden wordt uitgekeerd en waarmee in principe de begrafenis of crematiekosten moeten worden betaald.
Echter indien uw lichaam geheel aan de medische wetenschap wordt beschikbaar gesteld, dan is het mogelijk dat er helemaal geen uitvaartkosten zijn gemaakt. Dan is het 'gewoon' een levensverzekeringsuitkering aan nabestaanden. Wellicht kunnen daaraan ook nog fiscale aspecten kleven.
Overigens is het niet simpel om uw gehele lichaam ter beschikking te stellen van de medische wetenschap. Het is ook maar de vraag of men uw lichaam wel wil hebben. Wie zijn lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap, schenkt dit na overlijden aan een anatomisch instituut van een universiteit. Het lichaam wordt dan gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
De schenking van een lichaam aan de wetenschap is geregeld in de Wet op de lijkbezorging. Deze wet geeft drie mogelijkheden als ‘eindbestemming’ van een stoffelijk overschot: het lichaam wordt begraven, of het lichaam wordt gecremeerd, of het lichaam wordt ter beschikking gesteld van de wetenschap.
In het laatste geval houdt de eindbestemming in dat het anatomisch instituut de volledige zeggenschap krijgt over het lichaam. Het wordt niet meer aan de familie teruggegeven en er is geen begrafenis of crematie. Wel wordt het ontlede lichaam na het gebruik voor onderwijs en onderzoek uiteindelijk - soms jaren later - gecremeerd.
Wie zijn lichaam na overlijden ter beschikking wil stellen van de wetenschap, moet contact opnemen met een anatomisch instituut van een medische faculteit van een universiteit. Deze instituten geven informatie over de gang van zaken vóór en na overlijden.
Het is meestal niet mogelijk om na overlijden eerst organen en weefsels voor transplantatie te laten uitnemen en vervolgens het lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Het kan ook zijn dat medische faculteiten voorrang geven aan orgaandonatie dan aan ontleding waardoor de rest van het lichaam toch moet worden begraven of gecremeerd. Ook eventuele sectie maakt het stoffelijk overschot ongeschikt voor terbeschikkingstelling van de wetenschap, evenals een dodelijk ongeval met ernstige verminkingen.
Er zitten heel veel kanten aan deze kwestie. Indien u daarover meer wil weten dan verwijzen wij u naar de vele sites op dit gebied op internet.


Erf- en schenkingsrecht


Dochter met kleinzoon is enige erfgenaam

In een door een notaris opgemaakt testament laat ik alles na aan mijn enige dochter. Zij is inmiddels in gemeenschap van goederen getrouwd en heeft een zoon. Indien ik kom te overlijden neem ik aan dat mijn dochter als allereerste in aanmerking komt voor mijn nalatenschap want een echtgenoot heb ik niet. Wat gebeurt er als mijn dochter overlijdt? Krijgt mijn kleinzoon dan alles of moet hij delen met zijn vader?


Indien u alleen één dochter heeft, dan had het wettelijk erfrecht er al in voorzien dat u alles aan haar nalaat. Een testament bevestigt dit nogmaals en daarin kan ook nader worden gespecificeerd dat uw nalatenschap alleen voor uw dochter en/of haar nakomelingen bestemd is. Haar echtgenoot kan door u worden uitgesloten. Dat betekent dat als uw dochter overlijdt, uw nalatenschap zal worden doorgegeven aan uw kleinzoon. Bespreek met uw notaris of uw huidige testament in uw tegenwoordige wensen voorziet.

Amerikaanse ambassadeIndonesische vader opsporen om erfenis

Mijn man is 66 jaar oud en heeft nog nooit zijn vader gezien. Zijn vader en moeder hadden een melkfabriek in Indonesië. Voordat hij geboren was, zijn z’n ouders gescheiden. Hij heeft wel zijn vaders achternaam. Zijn moeder is met hem naar Nederland gegaan en zijn vader naar Amerika. Zijn moeder is twee jaar geleden overleden maar van zijn vader weet hij helemaal niets. Onze vraag is of zijn vader hem kan onterven als hij nog leeft. Hoe kunnen we daar achter komen?

Een lastige kwestie indien uw man niet beschikt over nadere gegevens van zijn vader (of hij nog leeft, waar hij woont en, niet onbelangrijk, of hij iets na te laten heeft of gehad). Misschien dat de Indonesische ambassade u nog kunt helpen bij het opsporen van de vader van uw man. Indien hij inmiddels Amerikaan is geworden, zou u het ook op de Amerikaanse ambassade kunnen proberen. In alle gevallen geldt het erfrecht van het betreffende land. Hoe dat in elkaar steekt, kunt u ook bij de ambassades opvragen. Of het allemaal onbegonnen werk is, kunnen wij niet beoordelen.Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties