Rechten & Plichten 18 over financiën

5798-rechten-plichten-18-over-financi-n (Door Hans Roodenburg)
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Financiële kwesties


Onmin tussen bewindvoerders

Samen met mijn broer ben ik bewindvoerder van mijn geestelijk gehandicapte zus. Zo zijn er tussen ons als bewindvoerders wat financiële zaken misgegaan, onder meer een belastingaanslag. U begrijpt dat mijn relatie met mijn broer niet meer goed is.
Temeer omdat hij een spaarrekening voor mijn zus in zijn eigen woonplaats heeft geopend waarin ik geen inzage krijg. Op haar betaalrekening heeft ze een tamelijk groot bedrag staan waarop haar uitkering wordt gestort en waarvan haar kosten voor levensonderhoud worden betaald.
Hij verwijt mij dat ik haar geld niet goed beheer en niet voldoende rendement haal. Ik ben het eigenlijk helemaal zat dat gedoe en wil mij terugtrekken als bewindvoerder. Hoe gaat dat in zijn werk?


Dat moet de kantonrechter bepalen. Indien u niet meer bewindvoerder wil zijn, dan is dat eenvoudig op te lossen omdat uw broer dan als enige de bewindvoerder van uw zus wordt. Tussen u en uw broer is onmin ontstaan over uw gezamenlijke functie als bewindvoerder van uw gezamenlijke zus en over het beheer van haar geld. Het is natuurlijk verstandig om deze zaak met uw broer in goed overleg nog proberen op te lossen.
Uw broer heeft natuurlijk wel gelijk dat, als het geld van uw zus alleen maar op een betaalrekening staat, weinig rendement wordt behaald. Het valt aan te raden om op de betaalrekening (meestal 0 procent rente!) een basisbedrag aan te houden, voldoende om de maandelijkse kosten te dekken, en voor de rest een extra spaarrekening of misschien zelfs een beleggingsrekening te openen.
Indien twee personen over een ander gezamenlijk bewindvoerder zijn, dan moeten ze hierover natuurlijk veelvuldig contact hebben en op één lijn zitten.


Erf- en schenkingsrecht


Erfenis nalaten aan de kerk

Daar ik de 100 gepasseerd ben en geen wettelijke erfgenamen heb, valt er na te denken over mijn nalatenschap. Met het oog op belastingen denk ik aan een goed doel. Ik heb inmiddels al een gift gedaan aan een kerkorgelgroep van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Hoe reageert de belastingdienst hierop en moet ik zelf maatregelen nemen?

Uw nalatenschap kunt u per testament geheel of gedeeltelijk bestemmen voor bepaalde goede doelen. Voor als zodanig erkende ‘goeddoelinstellingen’ is geen schenkings- of erfbelasting verschuldigd. Het gaat hierbij om Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) die belastingvoordelen bieden bij erven, schenken en giften
Het zijn vaak kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of andere instellingen. Op de site van de Belastingdienst is een lijst te zien van deze goede doelen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen vallen daar sowieso onder. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek om de cultuursector te stimuleren na bezuinigingen hierop door de overheid.
Wilt u precies weten of de instelling aan wie u wil nalaten onder deze vrijstelling valt, vraag dat dan aan de notaris waar u toch moet zijn voor het opmaken van het testament want dat is altijd daarvoor nodig. Indien er namelijk helemaal geen wettelijke erfgenamen (familie) te vinden zijn, zal uw nalatenschap aan de staat vervallen indien u geen testament hebt laten opstellen.
Op de site van de Belastingdienst is ook terug te vinden over het (deels) aftrekbaar zijn van giften voor de inkomstenbelasting.


AOW en pensioen

In verleden korting op nabestaandenpensioen

Ik ben 86 jaar en vanaf mijn 17de tot mijn 65ste geen dag zonder werk geweest. Ik ben al 40 jaar gelukkig getrouwd met mijn vrouw die 25 jaar jonger is. Ik hoorde dat als ik zou komen te overlijden mijn vrouw gekort zou worden op haar nabestaandenpensioen omdat zij te veel jaren jonger is dan ik. Klopt dit? Het is toch te gek voor woorden om na een goed huwelijk en twee kinderen zo gestraft te worden.

Er zijn misschien soms nog pensioenfondsen die een nabestaandenpensioen korten indien het leeftijdsverschil tussen partners meer dan tien jaar bedraagt. Maar de kans daarop lijkt ons erg klein.
Immers het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, is hierover bijna al tien jaar terug door de rechter in het ongelijk gesteld. Tot die tijd kortte het ABP met 3 procent nabestaanden voor elk jaar boven de tien jaar dat men jonger was dan de overleden partner. Het is echter in hoogste instantie, aangespannen door een nabestaande vrouw, met deze regeling in het ongelijk gesteld. Het betreft het arrest van het hof in Den Bosch van 8 november 2005.


Sociale voorzieningen

Cijferbrij met premie ziektekosten

Ik ben 77 jaar en vanaf mijn 40ste via mijn werkgever particulier verzekerd geweest tegen ziektekosten. Maar we betalen nu een eigen premie aan de ziektekostenverzekeraar en hebben een eigen risico van 400 euro per jaar. Hoe zit dat?

Waarop u doelt is de zogenoemde nominale premie. Dus dat wat u rechtstreeks en direct zelf betaalt. De overige ziektekosten lopen via inhoudingen van de Belastingdienst op uw inkomen. Tot bepaalde hoogte kunt u nog een zorgtoeslag krijgen. Misschien dat het u door de cijferbrij gaat duizelen.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Stad en platteland

Het verhaal is van Annie Proulx. Het staat in 'Heart Stories'. Het gaat over Lime, een jongeman met rood haar en een soort innerlijk vuur dat erop lijkt 'of hij snel van binnen op aan het branden is'.

Een vuur dat sommige vrouwen aantrekkelijk vinden. Lime is met zijn vriendin Charlotte buiten de stad gaan wonen. Ze droomden dat ze daar een handeltje in Peruviaanse poncho's op konden zetten. Dat plan mislukt, maar dankzij het geld van de ouders van Charlotte overleven ze. Lime heeft in de heuvels een groep verlopen eenzelvige landbouwers gevonden die op woensdagavond fantastische zelf geschreven muziek maken. Hillbillymuziek, origineel en ontroerend goed gespeeld. De muzikanten zijn stug en weinig spraakzaam, maar ze staan hem toe dat hij meespeelt. Hij ontdekt dat de zangeres, een goed in het vet zittende, maar mooie jongedame, de schrijfster van de songs is. Haar vader speelt ook mee. De enige keer dat hij overdag langs komt, is zij alleen. Hij verleidt haar. Als haar huisgenoten waaronder haar vader, thuiskomen van het werk op het land en hen ontdekken, roept hij dat hij van haar houdt. Op dat moment ontdekt hij dat de man waarvan hij dacht dat het haar vader was, haar echtgenoot is. Hij rent voor zijn leven en keert er nooit meer terug.

  • Nieuw

  • Reacties