Rechten & Plichten 11 over mantelzorg

5614-rechten-plichten-11-over-mantelzorg Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Erf- en schenkingsrecht


Erfenis op komst bij IVA en stamrecht

Mijn broer heeft een langdurige uitkering IVA (Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten) van ruim 600 euro per maand. Daarnaast loopt een stamrechtuitkering van nog eens enkele honderden euro’s per maand uit een gouden handdruk die hij een paar jaar terug kreeg toen hij bij een bedrijf werd ontslagen. Hij zegt dat hij als alleenstaande van deze bedragen redelijk goed kan leven. We verwachten echter een flinke erfenis als mijn oude moeder is overleden. Heeft dat nog consequenties voor zijn uitkeringen?

Nee. Een IVA en een stamrechtuitkering (in feite een lijfrente) staan los van vermogen en andere bezittingen. Een erfenis is een vermogensuitkering. De nalatenschap zou wel van invloed zijn geweest op een eventuele bijstandsuitkering (tegenwoordig genaamd Participatiewet).


Sociale voorzieningen

Schoonmoeder komt huishouden doen

Mijn man is door een longziekte arbeidsongeschikt geworden. Ons inkomen kelderde daardoor. Ik moest volledig gaan werken. Dat vond ik op zich geen probleem. Het werken thuis moest echter ook doorgaan. Ik kan dat niet meer opbrengen. Daarom komt mijn schoonmoeder twee keer in de week bij ons om alles bij te houden aangezien mijn man daar niet toe in staat is. Kan ik voor haar reiskosten een vergoeding?

Er bestaat geen directe subsidieregeling voor de reiskosten die uw schoonmoeder maakt om uw huishouden deels te doen. U zult wel kunnen onderzoeken of u op grond van de toestand van uw man thuishulp kunt krijgen. U kunt daarover informatie vragen bij uw gemeente.
Uw man komt misschien ook in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb) dat tegenwoordig direct door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitbetaald aan de zorgverlener. Dat is allemaal bedacht mede om fraude te voorkomen. Want dat kwam kennelijk nogal voor als de zorgvrager zelf verantwoordelijk was voor uitbetalingen aan zorgverleners of als ‘regelaars’ dat organiseerden.
U moet er wel rekening mee houden dat om een pgb te krijgen er een lastige procedure nodig is.
Is de hulp van uw moeder louter primaire ‘mantelzorg’ dan is het eenvoudiger om onderling daarover afspraken te maken over eventuele kostenvergoedingen.


AOW en pensioen

Echtgenoten zien af van nabestaandenpensioen

Ik ga binnenkort met pensioen. Mijn vrouw, zij heeft misschien wel een betere baan dan ik, gaat over een paar jaar met pensioen. Ik heb van mijn pensioenfonds begrepen dat ik mijn bedrijfspensioen kan verhogen door af te zien van het recht op het nabestaandenpensioen voor mijn vrouw. Mijn vrouw kan dat op haar beurt ook doen. Met het eigen pensioen en AOW kan een ieder heel goed door blijven leven als de ander zou komen te overlijden. Nog los van ons gezamenlijke vermogen. Is het verstandig om het nabestaandenpensioen uit te sluiten om het eigen bedrijfspensioen te kunnen verhogen?
En hoeveel krijg ik dan méér?


Waar u op doelt, heet uitruil. U ruilt als het ware het nabestaandenpensioen in voor een hoger oudedagspensioen. Het is een vrijwillig besluit dat u én uw partner op de pensioendatum eenmalig moeten nemen. Uiteraard is een dergelijk besluit niet aan te bevelen indien u vermoedt dat u niet zo gezond meer bent en dat u mogelijk eerder dan uw vrouw komt te overlijden. Immers in dat geval is de achterblijvende partner natuurlijk veel beter af met een nabestaandenpensioen!
Het is onontkoombaar dat bij deze uitruilregeling mensen ‘koopgedrag’ gaan vertonen. Zij zullen gaan inschatten hoe lang zij nog te leven hebben. Is dat niet al te lang dan is de langstlevende partner beter af met een nabestaandenpensioen. Sowieso valt uitruil niet aan te raden als de partner veel minder pensioen heeft opgebouwd.
Het hangt van de actuariële berekeningen van uw pensioenfonds af met welk percentage uw oudedagspensioen wordt verhoogd als u voor de uitruil kiest. Bij een aantal fondsen loopt dat uiteen van 10 tot 20 procent. Laten u en uw vrouw zich ook goed voorlichten door de respectievelijke pensioenfondsen.


Consumentenzaken

Nog een jaar vastzitten aan inkoopvereniging

Ik ben lid van een inkoopverenging waar ik per kalenderjaar ongeveer 50 euro voor betaal. Ik krijg allerlei kortingen, maar ook per kwartaal een glossy magazine. Ik wil er echter van af. Maar nu krijg ik te horen dat ik nog voor een jaar circa 50 euro moet betalen omdat ik volgens de voorwaarden twee maanden voor het eind van het kalenderjaar had moeten opzeggen. Kan ik daar onderuit komen?

Waarschijnlijk niet, tenzij u in de voorwaarden andere argumenten kunt vinden die op u van toepassing zijn. Vele verenigingen, maar vooral ook uitgeverijen van bladen, kranten of naslagwerken bieden een abonnement/lidmaatschap aan voor een bepaalde periode. Men betaalt ook vooraf het abonnements- of lidmaatschapsgeld. Het is dus altijd zaak goed in de gaten te houden welke opzegtermijn voor de volgende periode van kracht is. Zeker als het om ‘jaarcontracten’ gaat.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties