Rechten & Plichten 10 over beleggen

5592-rechten-plichten-10-over-beleggen Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Financiële zaken


Met erfenis gaan beleggen

Ik heb een leuke erfenis gekregen waarmee ik in aandelen wil gaan. Is dat aan te raden of kan ik het maar beter op een veilige spaarrekening zetten?

Dat hangt ervan af of u het geld op korte of middellange termijn voor iets anders nodig heeft. Dan kunt u het beter op een spaarrekening zetten, want dan loopt u geen risico dat de koersen van uw aandelen ineens kelderen.
Indien u dat geld gedurende lange tijd (meer dan vijf jaar) kunt wegzetten, dan raden we u aan het te stoppen in een beleggingsfonds. Indien u rechtstreeks in aandelen van individuele ondernemingen wilt beleggen, loopt u meer risico’s en zult u voortdurend in de gaten moeten houden of het niet tijd wordt eruit te stappen of uw winst te pakken. Directe aandelen in ondernemingen vergen dus veel kennis van zaken en alertheid.


Fiscale zaken

Middelen bij nabetaling van verzekeraar

Ik kreeg van een verzekeraar een nabetaling van bijna 30.000 euro. Maar netto werd nog niet eens de helft uitgekeerd vanwege loonheffing. Heeft de verzekeraar correct gehandeld?

Uw levensverzekeraar heeft inderdaad juist gehandeld door de hoogste loonheffing in te houden op de eenmalige nabetaling. Echter de eindafrekening van wat u aan inkomstenbelasting betaalt, ligt bij de Belastingdienst.
In uw geval lijkt het nuttig om middeling over drie jaar te vragen. Dat kan bij uw aangifte over 2015 of zelfs bij voorheffing. Het is allemaal wel erg ingewikkeld. Dus als u het zelf niet aankan, adviseren wij u een goede belastinggids te kopen (hoeft niet meer dan enkele tientjes te kosten) of een (dure?) adviseur in te schakelen. Bij sterk wisselend inkomen, nabetalingen en bijzondere baten kan de regeling voor middeling u een (forse) belastingteruggaaf opleveren.
Om een voorbeeld te noemen: bij een eenmalige nabetaling van 30.000 euro moet de maatschappij al gauw in het bovenste schijventarief 52 procent inhouden als er ook AOW en aanvullend pensioen is. Naar onze inschatting (het hangt af van uw verdere inkomsten per jaar) gaat u ongeveer 3000 euro van de Belastingdienst terugkrijgen.


AOW en pensioen


Inhouding op AOW óf niet laten doen

Het afgelopen jaar kreeg ik alleen een bedrijfspensioen omdat ik pas vanaf dit jaar in aanmerking kom voor de AOW. Nu werd in het afgelopen jaar heffingskorting toegepast op mijn pensioenuitkering. Van het pensioenfonds kreeg ik de mededeling dat ze dat niet meer doen omdat ze die over het algemeen bij de AOW-uitkering toepassen. Ze adviseerden mij wel om het bij de AOW ook te laten toepassen waardoor ik bij de belastingaangifte over 2015 weinig of geen belasting hoef na te betalen. Ik heb weliswaar dan elke maand minder geld maar dat vind ik geen probleem. Is het verstandig?

Het maakt eigenlijk bij de totale afrekening – de jaaraangifte voor de Belastingdienst over 2015 in uw geval – weinig uit. Inderdaad verrekent de SVB als uitvoerder van de AOW meestal automatisch – als het anders moet zijn is dat op verzoek – de heffingskorting. Het klopt dat als u de heffingskorting op de AOW laat verrekenen u netto méér AOW krijgt. Het pensioenfonds houdt meestal alleen in op het tarief na de AOW.
Valt u echter met uw aanvullend bedrijfspensioen in een hoger schijventarief dan loopt u inderdaad de kans dat u na afloop van het belastingjaar moet bijbetalen. Soms behoorlijk indien uw pensioen hoog is. Daarvoor is weer de oplossing om een voorheffing bij de Belastingdienst aan te vragen. Dan betaalt u in feite vooraf al de belastingen en ontloopt u te betalen rente.


Samenlevingskwesties


Nog scheiden op hoge leeftijd bij dementie

Wij zijn een echtpaar. Ik ben 77 jaar. Mijn vrouw van 73 jaar is vorig jaar opgenomen in een verzorgingshuis vanwege dementie/alzheimer. Is het nu mogelijk toch te scheiden? Mijn vrouw heeft niet de macht om mij bij te staan.

Natuurlijk heeft u de mogelijkheid om te scheiden op hoge leeftijd van uw demente partner. Maar of dat financieel verstandig is, is een tweede. De belangrijkste reden is dat in het erfrecht bij het in gemeenschap van goederen gehuwd zijn de partner een vrijstelling heeft van 613.014 euro (in 2015). Dat is een aardig bedrag! Voor gescheiden personen, die géén fiscale partners zijn, is de vrijstelling slechts 2111 euro (in 2015). Daarbij gaan we ervan uit dat de demente persoon eerder overlijdt dan de partner. Los van de emotionele kant is het van groot belang dat u een adviseur (een eigen echtscheidingsadvocaat of een zogenoemde mediator) in de arm neemt om vast te stellen wat de financiële consequenties zijn (vooral voor u!).
Er komt overigens heel wat bij kijken. Want als de demente persoon niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, moet ook via de rechtbank een curator worden aangesteld.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties