Rechten & Plichten 9 over schenken

5578-rechten-plichten-9-over-schenken Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Erf- en schenkingsrecht

Kleinkinderen gelijk of ongelijk behandelen

Mijn vader is dement en zit in een verpleeghuis. Ik ben als zijn zoon zijn bewindvoerder. Nog toen hij en mijn inmiddels overleden moeder allebei nog geestelijk goed waren hebben hij (en ook nog zij) jarenlang een schenking gedaan aan hun kleinkinderen. Eén kind van mij en drie van mijn zus. Daarvoor, uit het vermogen van mijn vader, heb ik nu ook toestemming gekregen van de rechtbank. U schrijft wel eens dat dit vaak wordt tegengehouden door de rechtbank. Maar bij ons is dat wel gelukt. Hoe zit dat?

Het kan inderdaad voorkomen dat de rechtbank wél toestemming verleent voor schenkingen waarin al een vast patroon zat. Wel zal de rechtbank beoordelen of er genoeg geld is om de schenking te doen. Er zitten nogal haken en ogen aan schenkingen voor kleinkinderen. Het lijkt ons dat, zeker als er geschonken wordt via de eigen kinderen, ieder eigen kind gelijk moet worden behandeld. De ouders van de kleinkinderen bepalen dan voorts hoeveel zij doorschenken aan hun kinderen.
In uw geval – u bent bewindvoerder van uw vader – is het precair als uw enige kind rechtstreeks van uw demente vader één heel portie krijgt terwijl de drie kinderen van uw zus dezelfde hoeveelheid schenking moeten delen. Het lijkt ons dat u daarover eens goed gaat praten met uw zus om onderlinge wrevel te voorkomen. Bij schenkingen rechtstreeks van opa en oma aan kleinkinderen is het misschien wel verdedigbaar om ze allen gelijk te behandelen. Die keuze is aan opa en oma.


Fiscale zaken

Uitstel betalingen aan de fiscus

Ik kreeg een brief van de centrale administratie van de Belastingdienst dat ik mijn behoorlijke aanslag over 2014 pas vier maanden later dit jaar hoeft te betalen. Klopt dat?


Ja! Iedereen heeft dit jaar vier maanden uitstel van betaling gekregen. Op uw aanslag staat waarschijnlijk de oorspronkelijke uiterste betaaldatum. Meestal ligt die circa 1,5 maand later dan de dagtekening van uw aanslag. Om een voorbeeld te noemen, moet iemand 5000 euro nabetalen aan de fiscus en lag zijn oorspronkelijke datum op 1 juli dan wordt dat nu 1 november. Indien u op tijd betaalt (mag trouwens ook eerder) dan scheelt dat dus vier maanden aan invorderingsrente die op het ogenblik 4 procent bedraagt. Een besparing van circa 66 euro. Anderzijds is de rente op een rentedragende meteen opneembare spaarrekening momenteel erg laag (vaak onder de 1 procent) dus als u spaart levert het eigenlijk ook heel weinig op. Maar én/én is natuurlijk wel aantrekkelijker: uitstel én sparen.

Toch aanslag bij een schenking voor huis

Van een goede vriend heb ik in 2013 een schenking gekregen voor aflossing van mijn hypotheek en heb daarvoor aangifte gedaan. Omdat de maximale vrijstelling verlengd werd tot 1 januari 2015 kreeg ik in 2014 tweemaal een schenking voor verbetering van mijn huis. Ook van deze schenkingen hebben we aangifte gedaan.
Bij navraag bij de belastingtelefoon mochten deze schenkingen gedaan worden als het maar niet het maximum te boven ging. In oktober 2014 ontving ik van de Belastingdienst bericht dat over de schenking gedaan in november 2013 geen aanslag zal worden opgelegd.
Van de week ontving ik een belastingaanslag over de eerste schenking in 2014. Ik kan hier bezwaar voor indienen voor het eind van de maand. Voor de tweede schenking in 2014 kan ik er nu dus ook één verwachten. Door verkeerde informatie van de belastingtelefoon ben ik nu dus de dupe.
Kunt u mij adviseren wat ik het beste kan doen?


Alle schenkingen (vanaf de laatste maanden van 2013 en die van heel 2014) moeten zijn gekoppeld aan aflossingen van een huishypotheek of worden gebruikt voor verbouwing van een eigen woning. Als u dit kunt aantonen, dan hoeft u geen schenkbelasting te betalen over die periode (tot een bedrag van 100.000 euro aan schenkingen). Mocht dat zo zijn, dan moet u in beroep gaan met overhandiging van alle bewijzen.
Thans is de vrijstelling voor schenkingen aan de eigen kinderen weer terug op ruim 50.000 euro gebracht. Wij proeven uit uw mail dat er duidelijk iets is misgegaan. Zeker als ‘de gulle gever’ van buiten de familiekring komt, had u (en hij?) voor een paar rotcenten een notarisakte kunnen laten opstellen waardoor u nu over bewijzen had beschikt.
Tussen wat de informatieve belastingtelefoon zegt en de daadwerkelijke handelingen kan een wereld van verschil ontstaan!


AOW en pensioen

Met alleen AOW is er vaak ook eindheffing

Vaak hoor je dat mensen met alleen AOW toch aangifte voor de inkomstenbelasting moeten doen omdat de Algemene heffingskorting niet ten volle voor het voldoen van loonbelasting en volksverzekering wordt gebruikt. Op de jaaropgave kan ik dat niet zien omdat bij inhouding loonbelasting en Volksverzekering nul wordt aangegeven. Kunt u duidelijkheid verschaffen?

Het is altijd aan te bevelen om te kijken of iemand niet geld terug kan claimen. Er zijn bijvoorbeeld ook persoonsgebonden aftrekposten. Indien blijkt dat u niks terug krijgt, kan het altijd nog dat de inhoudingen tevens eindheffing zijn.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties