Rechten & Plichten 8 over asbest

5544-rechten-plichten-8-over-asbest Vragenrubriek voor onze lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.Erf- en schenkingsrecht

Kind heeft recht op minimaal deel

Mijn moeder is in februari overleden. Mijn zus, met wie ik ruzie heb en geen enkel contact meer, heeft haar zaken geregeld. Ze heeft mij geen enkele informatie gegeven over het overlijden en de nalatenschap van mijn moeder. Mijn moeder heeft aan mij voor haar overlijden regelmatig geld overgemaakt, want ze vond het niet nodig om alleen mijn zuster en haar kinderen te sponsoren. Kan ik nog ergens rechten op de nalatenschap van moeder doen gelden?


In principe kunnen ouders hun kinderen niet onterven want zij kunnen altijd aanspraak maken op hun zogenoemde legitieme portie. Indien uw moeder een testament heeft laten maken waarin u bent vernoemd, dan zal de notaris waarschijnlijk met u contact opnemen of u kunt een notaris laten nagaan wat uw erfrechtelijke positie is.
Heeft uw moeder u onterfd, dan kunt u een beroep doen op uw legitieme portie. Is er geen testament dan wordt het wat lastiger. Als uw zus een verklaring van erfrecht moet overhandigen aan de bank die het geld van uw moeder beheert, dan zal de notaris (die de verklaring moet opstellen) ook met u contact moeten leggen. Maar misschien heeft uw zus de notaris wel voorgelogen?
Is dat het geval dan kunt u - om te beginnen - uw zus aanschrijven en haar erop wijzen dat u ook wil meedelen in de nalatenschap van uw moeder. Reageert zij helemaal niet, dan heeft u alleen nog maar de mogelijkheid om met een jurist haar aan te pakken of haar notaris erop te wijzen dat hij zich heeft laten inpakken door haar.
Dat heeft uiteraard alleen maar zin als de nalatenschap enige proportie (minstens duizenden euro’s netto na aftrek van de uitvaartkosten) heeft want een jurist in dit soort zaken kost aardig wat.


Consumentenzaken

Verwijderen van asbestzeil

We hebben onze moeder verhuisd van haar huurwoning naar een zorgcentrum. Bij de ontruiming van het huis ontdekten we dat het keukenzeil asbesthoudend was. Je mag het kennelijk zelf weghalen, maar dan heb je toestemming van de gemeente nodig en die blijft te lang uit, vonden we. We hebben besloten de verhuurder het weg te laten halen. Toen we de rekening kregen, schrokken we ons rot: kosten € 1300 voor het verwijderen van een stukje zeil van nauwelijks twaalf vierkante meter. Is deze prijs correct?

Ja, want de verhuurder heeft waarschijnlijk een gespecialiseerd bedrijf in asbestverwijdering ingeschakeld en dan komt er heel wat voor kijken, zoals mannen in speciale pakken en gescheiden verwerking. Of dat nodig was bij uw zeil is echter zeer de vraag. Het hangt ervan af hoeveel asbest in het materiaal is verwerkt en hoe. U had daarom ook over deze kwestie contact op moeten nemen met uw gemeente of uw afvalverwerkingsbedrijf.


AOW en pensioen

Van bijstand naar AOW

In mei kreeg ik mijn eerste AOW. Met een heel klein pensioentje erbij viel me dat zwaar tegen. Tot die tijd leefden wij van een bijstandsuitkering. Voor mijn vrouw die 60 jaar is, krijg ik helemaal niks. Kan dit kloppen?

Nee. We raden u aan de kwestie over de overgang van bijstand naar AOW aan de sociale dienst in uw gemeente voor te leggen. Indien u alleen AOW krijgt (circa 740 euro per maand) kunt u nog een aanvullende bijstandsuitkering krijgen voor uw huishouden (mogelijk nog circa 700 euro netto per maand exclusief vakantiegeld). U en zeker uw jongere vrouw zijn nog niet af van allerlei verplichtingen die de bijstand met zich meebrengt.


Financiële kwesties

Vaste lasten zijn van huurwoning te hoog

Onze huurwoning heeft thans een kale huur van 530 euro per maand. Hoewel we huurtoeslag krijgen, vinden we dat aan de hoge kant. Door de maandelijkse hoge energienota en de vaste lasten kunnen we ons met de gezamenlijke AOW-uitkering weinig extra permitteren. Nu kan ik de woningbouwstichting verzoeken om met urgentie een goedkopere woning toe te wijzen. Maar we willen ook naar ons zin blijven wonen. Zijn er nog andere mogelijkheden om toch in verhouding naar ons inkomen wat goedkoper uit kunnen zijn?

De huurtoeslag, die u thans krijgt, is gebaseerd op uw kale huur en uw gezamenlijk inkomen. Daaraan valt dus niet te tornen. Een andere oplossing zou kunnen zijn om naar een goedkopere huurwoning te doen, maar dan moet u beseffen dat u misschien een 'slechter' huis krijgt en dat ook in verhouding de huurtoeslag lager wordt.Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Nolet Distillery als bezoekersattractie

(door Kees Versteeg)

Nolet is een familiebedrijf met een rijke historie. Het bedrijf bestaat al sinds 1691 en ondertussen is de elfde generatie aan zet.

Nolet is meer dan de beroemde kolengestookte distilleerketel nummer 1. Fraai aan het bedrijf is niet alleen het bewaren van het ambachtelijk erfgoed, maar ook de ultramoderne logistiek. Vanuit de bottelhal loopt onder de Buitenhaven een tunnel naar o.a. een volledig geautomatiseerd magazijn. Nolet oogt zoals heel Schiedam zou moeten ogen: historische enerzijds, hypermodern anderzijds.

In bijgaande video leidt Bob Nolet, zoon van Carel Nolet, ons rond in de Schiedamse distilleerderij.

PS: onthoud ook het prachtige woord ‘engelendeel’: het deel jenever dat verdampt in het eikenhouten fust. Dat deel moet vastgesteld worden teneinde er geen accijns over te hoeven betalen.

https://www.youtube.com/watch?v=bpAMenG0cUA


Nolet is elke werkdag op afspraak te bezoeken voor een rondleiding.

Zie https://www.noletdistillery.com/nl/welkom

Foto 1: noletdistillery.com

Foto 2: tunnel onder de haven - boele.nl

  • Nieuw

  • Reacties