Rechten & Plichten 7 over AOW

5528-rechten-plichten-7-over-aow Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld.
Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven.

Stuur uw vraag naar
Hans Roodenburg.


Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.AOW en pensioen

Door elkaar halen van prepensioen én AOW

Ik ben 77 jaar en ontvang AOW en pensioen. Mijn vrouw wordt volgend jaar AOW-gerechtigd. De toeslag waarop ik recht zou hebben is helemaal gekort omdat zij een verplicht prepensioen krijgt al vanaf haar 60ste. Ik heb bezwaar gemaakt bij haar pensioenverstrekker zonder resultaat waardoor de korting door de SVB op mijn AOW-toeslag wordt toegepast. Zij eet daardoor al een stuk ouderdomspensioen op. Hierdoor wordt haar ouderdomspensioen kleiner en was (en is) in ons geval eigenlijk niet gewenst, vooral door ons verschil in leeftijd.

Het gebeurt al decennialang dat andere uitkeringen, zoals prepensioen (en deels inkomen uit arbeid van de jongere partner), wordt gekort op de toeslag van de AOW’er. Dat staat in de wet. Een toeslagregeling op de AOW die overigens per 1 januari dit jaar voor nieuwe gevallen is afgeschaft.
U maakt de fout door het precies andersom te stellen: zij zou gekort worden op haar AOW vanwege haar prepensioen. Dat is dus niet het geval! U wordt gekort op uw toeslag omdat zij ander inkomen heeft.
Overigens bestond, afhankelijk van de voorwaarden van de nogal uiteenlopende pensioenfondsen, vijf jaar terug nog de mogelijkheid om prepensioen op te schuiven naar de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (waardoor dat iets hoger wordt en de totale toeslagrechten werden behouden). Het voordeel: de partner kreeg zijn toeslag!
Maar als dat niet is gebeurd dan zitten mensen nu met het probleem dat het wordt gekort op de toeslag. Bovendien heeft een deel van de pensioenfondsen het nog niet voor elkaar dat de ingangsdatum van het oudedagspensioen synchroon loopt met de iets latere ingangsdatum van de AOW. Per pensioenfonds kan dat verschillend zijn.
Voorts haalt u ook de SVB en een pensioenfonds door elkaar. Ze hebben feitelijk niks met elkaar te maken: het zijn twee verschillende organisaties die wel van elkaar in de hoogte van de AOW gebruik maken. Uw vele vragen moet u ook stellen aan uw pensioenfonds of aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de AOW uitvoert.


Onderhuurder krijgt AOW voor partners

Mijn dochter (30 jaar) heeft vorig jaar een huis gekocht bij mij in de buurt. Nu huurt een kennis (69 jaar) van ons een kamer bij haar. Hij wordt sinds juni 2014 gekort op zijn AOW omdat de SVB vindt dat deze kennis bij mijn dochter onder de zorgplicht valt.
Omdat er maar één keuken in het huis is, zorgen ze voor elkaar. Hij heeft een huurcontract waarin staat vermeld hoeveel hij per maand aan haar moet betalen. Als hij nu zou beschikken over een eigen keuken dan vervalt die zorgplicht. Er is dus helemaal geen sprake van zorgplicht. Ieder gaat zijn eigen gang en alleen s' avonds eten ze samen.
De SVB geeft ook aan dat ze te laat zijn geweest met het melden van de verhuizing van die kennis. Terwijl mijn dochter van tevoren contact op heeft genomen met de SVB en geprobeerd heeft om informatie in te winnen. Hoe kunnen we de SVB duidelijk maken dat er van gezamenlijke zorg geen sprake is?


Wat een vervelende kwestie. Laat uw dochter en haar onderhuurder met AOW nog eens contact opnemen met de SVB en de zaak goed uitleggen. Lastig is wel het feit dat uw dochter en haar kennis
één keuken delen en daardoor worden beschouwd als partners.
De korting op de AOW bestaat er ook uit dat de man van 69 jaar sinds juni de AOW voor een huishouden met uw dochter krijgt in plaats van voor alleenstaanden. Het gezamenlijk eten ‘s avonds is een puntje!
Deze zaak bewijst maar weer eens dat uw dochter en haar onderhuurder niet alleen met een telefoontje kunnen volstaan, maar dat formulieren ingevuld moeten worden. Het is wel waar dat binnen vier weken veranderde situaties moeten worden gemeld. Dat staat ook prominent op de site van de SVB.


Fiscale zaken

Kroegconsumpties zijn niet aftrekbaar

Een vriend van mij beweert dat hij alle kroegbonnetjes bewaart om de bedrage daarvan fiscaal af te trekken. Dat klopt toch van geen kant?

Dat is al lang niet meer het geval! Zelfs in vroegere tijden moest er een verband bestaan tussen persoonlijke uitgaven vanwege je beroep en de fiscale aftrekbaarheid daarvan. Vandaar dat nog steeds de mare gaat dat de kosten van de kroeg aftrekbaar zijn bij persoonlijke uitgaven. Persoonsgebonden aftrekposten bestaan natuurlijk nog wel maar niet meer voor nogal basale privé-uitgaven.
Voor een ondernemer zijn deze kosten van een werknemer ook niet meer voor zijn winst aftrekbaar. Nog wel tot 4400 euro als het gaat om zakenlunches en zakendiners, representatie, congressen, studiereizen, enz. Er zijn ook maar heel weinig ondernemers die dit soort declaraties van hun werknemers accepteren.
Het heeft dus ook geen enkele zin meer om in de kroeg een primitieve bon te laten opstellen dat iemand tien melk heeft genoten in plaats van biertjes.
Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties