Rechten & Plichten 7 over AOW

5528-rechten-plichten-7-over-aow Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld.
Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven.

Stuur uw vraag naar
Hans Roodenburg.


Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.AOW en pensioen

Door elkaar halen van prepensioen én AOW

Ik ben 77 jaar en ontvang AOW en pensioen. Mijn vrouw wordt volgend jaar AOW-gerechtigd. De toeslag waarop ik recht zou hebben is helemaal gekort omdat zij een verplicht prepensioen krijgt al vanaf haar 60ste. Ik heb bezwaar gemaakt bij haar pensioenverstrekker zonder resultaat waardoor de korting door de SVB op mijn AOW-toeslag wordt toegepast. Zij eet daardoor al een stuk ouderdomspensioen op. Hierdoor wordt haar ouderdomspensioen kleiner en was (en is) in ons geval eigenlijk niet gewenst, vooral door ons verschil in leeftijd.

Het gebeurt al decennialang dat andere uitkeringen, zoals prepensioen (en deels inkomen uit arbeid van de jongere partner), wordt gekort op de toeslag van de AOW’er. Dat staat in de wet. Een toeslagregeling op de AOW die overigens per 1 januari dit jaar voor nieuwe gevallen is afgeschaft.
U maakt de fout door het precies andersom te stellen: zij zou gekort worden op haar AOW vanwege haar prepensioen. Dat is dus niet het geval! U wordt gekort op uw toeslag omdat zij ander inkomen heeft.
Overigens bestond, afhankelijk van de voorwaarden van de nogal uiteenlopende pensioenfondsen, vijf jaar terug nog de mogelijkheid om prepensioen op te schuiven naar de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (waardoor dat iets hoger wordt en de totale toeslagrechten werden behouden). Het voordeel: de partner kreeg zijn toeslag!
Maar als dat niet is gebeurd dan zitten mensen nu met het probleem dat het wordt gekort op de toeslag. Bovendien heeft een deel van de pensioenfondsen het nog niet voor elkaar dat de ingangsdatum van het oudedagspensioen synchroon loopt met de iets latere ingangsdatum van de AOW. Per pensioenfonds kan dat verschillend zijn.
Voorts haalt u ook de SVB en een pensioenfonds door elkaar. Ze hebben feitelijk niks met elkaar te maken: het zijn twee verschillende organisaties die wel van elkaar in de hoogte van de AOW gebruik maken. Uw vele vragen moet u ook stellen aan uw pensioenfonds of aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de AOW uitvoert.


Onderhuurder krijgt AOW voor partners

Mijn dochter (30 jaar) heeft vorig jaar een huis gekocht bij mij in de buurt. Nu huurt een kennis (69 jaar) van ons een kamer bij haar. Hij wordt sinds juni 2014 gekort op zijn AOW omdat de SVB vindt dat deze kennis bij mijn dochter onder de zorgplicht valt.
Omdat er maar één keuken in het huis is, zorgen ze voor elkaar. Hij heeft een huurcontract waarin staat vermeld hoeveel hij per maand aan haar moet betalen. Als hij nu zou beschikken over een eigen keuken dan vervalt die zorgplicht. Er is dus helemaal geen sprake van zorgplicht. Ieder gaat zijn eigen gang en alleen s' avonds eten ze samen.
De SVB geeft ook aan dat ze te laat zijn geweest met het melden van de verhuizing van die kennis. Terwijl mijn dochter van tevoren contact op heeft genomen met de SVB en geprobeerd heeft om informatie in te winnen. Hoe kunnen we de SVB duidelijk maken dat er van gezamenlijke zorg geen sprake is?


Wat een vervelende kwestie. Laat uw dochter en haar onderhuurder met AOW nog eens contact opnemen met de SVB en de zaak goed uitleggen. Lastig is wel het feit dat uw dochter en haar kennis
één keuken delen en daardoor worden beschouwd als partners.
De korting op de AOW bestaat er ook uit dat de man van 69 jaar sinds juni de AOW voor een huishouden met uw dochter krijgt in plaats van voor alleenstaanden. Het gezamenlijk eten ‘s avonds is een puntje!
Deze zaak bewijst maar weer eens dat uw dochter en haar onderhuurder niet alleen met een telefoontje kunnen volstaan, maar dat formulieren ingevuld moeten worden. Het is wel waar dat binnen vier weken veranderde situaties moeten worden gemeld. Dat staat ook prominent op de site van de SVB.


Fiscale zaken

Kroegconsumpties zijn niet aftrekbaar

Een vriend van mij beweert dat hij alle kroegbonnetjes bewaart om de bedrage daarvan fiscaal af te trekken. Dat klopt toch van geen kant?

Dat is al lang niet meer het geval! Zelfs in vroegere tijden moest er een verband bestaan tussen persoonlijke uitgaven vanwege je beroep en de fiscale aftrekbaarheid daarvan. Vandaar dat nog steeds de mare gaat dat de kosten van de kroeg aftrekbaar zijn bij persoonlijke uitgaven. Persoonsgebonden aftrekposten bestaan natuurlijk nog wel maar niet meer voor nogal basale privé-uitgaven.
Voor een ondernemer zijn deze kosten van een werknemer ook niet meer voor zijn winst aftrekbaar. Nog wel tot 4400 euro als het gaat om zakenlunches en zakendiners, representatie, congressen, studiereizen, enz. Er zijn ook maar heel weinig ondernemers die dit soort declaraties van hun werknemers accepteren.
Het heeft dus ook geen enkele zin meer om in de kroeg een primitieve bon te laten opstellen dat iemand tien melk heeft genoten in plaats van biertjes.
Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties