Rechten & Plichten 6 over erfrecht

5506-rechten-plichten-6-over-erfrecht Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Erf- en schenkingsrecht

Huis op naam van dochter zetten

Ik ben eigenaar van een benedenhuis en zou dit graag op naam van mijn dochter willen zetten. Zij woont in een koophuis waarop zij nog hypotheek moet aflossen. Brengt dit voor haar extra kosten met zich mee? Ik blijf hier gewoon wonen. Mijn leeftijd is thans 87 jaar. Als ik dood ga, kan zij dit huis misschien verhuren. Moet ik dit alles laten vastleggen bij een notaris en hoeveel moet dat kosten?

Als u het huis op de naam van uw dochter zet, dan wordt dat beschouwd als een schenking aan uw dochter en zal u (of zij) schenkbelasting over een deel daarvan moeten betalen. Maar er zijn talloze andere fiscaal gunstige mogelijkheden om uw huis (op termijn) over te dragen aan uw dochter. Neem daarover contact op met een notaris of zoek het in eerste instantie op in allerlei naslagwerken of op internet. Bespreek het ook met uw dochter over hoe en op welke manier u het beste kan handelen. Want u geeft hoe dan ook de doorslag!
Een eenvoudig testament of andere aktes hoeft u bij de notaris niet meer dan enkele honderden euro’s te kosten. Informeer van tevoren welk tarief hij of zij in rekening brengt.


Sociale voorzieningen

Totale kosten € 3200 zorgverzekeringswet

Ik ben thans 80 jaar en goed gezond. Er wordt van mijn pensioenen 1372 euro per jaar in gehouden op grond van de zorgverzekeringwet. Ik betaal per jaar ruim 1500 euro aan mijn ziektekostenverzekeraar. En dan nog eventueel 375 euro eigen risico. Dat komt in totaal neer op ruim 3200 euro. Kunt u mij vertellen of dit juist is?


Wij denken van wél. Gezien enorme kosten voor de gezondheidszorg (en de vroegere AWBZ), kan het kloppen. Het is tot een bepaalde grens naar rato van het inkomen wat betreft uw pensioeninhouding (en AOW, want misschien vergeet u die). Alleen in de keuze van uw verzekeraar heeft u zelf invloed. Sommige mensen zitten altijd te kijken waar het goedkoper kan, maar dan gaat het hooguit om enkele tientallen tot 150 euro per jaar. Met uw 80 jaar is het te hopen dat u geen gebruik hoeft te maken van (dure) gezondheidskosten. Het is een collectieve voorziening! Vandaar ook dat de regering het totaal aan groeiende kosten wil beperken.


Consumentenzaken

Op foto’s zitten soms beeldrecht

Ik maak voor mijn club een verenigingsblad. Een van mijn bevriende relaties waarschuwde mij echter voor claims van fotografen en van de Stichting Beeldrecht. Het materiaal is heel oud en soms weet ik niet wie de originele beroepsfotograaf was. Ik wil met mijn privévermogen hiermee helemaal geen risico lopen. Daarom wil ik het clubblad of een boekwerkje onderbrengen in een stichting. Zodat ik zelf niet aansprakelijk gesteld kan worden. Wat is uw advies?

Indien de foto’s van particulieren zijn, dan zal het niet zo gauw een probleem op gaan leveren. Zijn het echter beroepsfotografen dan zijn er sommigen bij die denken dat de kassa gaat rinkelen. Uiteraard stellen fotografen af en toe claims. Maar vaak gebeurt dat bij professionele organisaties (boekenuitgevers, media, bedrijven, internetsites, enz.) die het auteursrecht schenden door gratis over te nemen.
Indien u denkt dat een professionele fotograaf moeilijk gaat doen, dan is een oplossing hem telefonisch (vaak staat op de achterkant van de originele foto zijn copyright) om toestemming te vragen voor publicatie in een verenigingsblad. De meesten gaan akkoord als hun naam in de publicatie (Foto van ....) in een clubblad wordt gezet.
Een andere (illegale) oplossing is de foto te bewerken, bij te snijden of anderszins onherkenbaar te maken t.o.v. het origineel. De betreffende fotograaf en belangenorganisaties die het auteursrecht bewaken kunnen dan vaak ook niet meer achterhalen van wie de foto was. Overigens kunt u zelf zien op www.auteursrecht.nl hoe je in dit soort gevallen daarmee moet omgaan.
U kaart wel een zaak aan met voetangels en klemmen. Immers de ‘tegenpartij’ zal uiteindelijk toch naar de rechter moeten stappen om zijn gelijk te krijgen om een eventuele vergoeding te bewerkstelligen. De kosten van het aanspannen van een rechtszaak wegen vaak (zeker als het gaat om een klein verenigingsorgaan) niet op tegen de uiteindelijke opbrengsten.
Ons advies: indien u een auteursrecht onbewust schendt, wacht dan een eventuele claim af. Dat risico kan de vereniging toch wel lopen? Daarvoor is geen aparte stichting nodig met nog veel meer kosten. De betaling achteraf van een beeldrecht zal voor een verenigingsblad van kleine omvang bepaald niet groot zijn. Hooguit 40 euro. Maar nog beter is om – als u het weet – te verwijzen naar de eventuele bron (of in uw geval naar de oorspronkelijke beroepsfotograaf)

Maar u beslist zelf!

Johannes :
Over beeldrecht zijn al vele procedures gevoerd met eisen van duizenden euro's, vraag maar aan de beheerder van het brandweer forum die aktiefoto's van de Ahrens Fox op het forum had overgenomen.
Voorzichtig zijn geboden

dinsdag 05 mei 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties