Rechten & Plichten 5 over Fiscale zaken

5486-rechten-plichten-5-over-fiscale-zaken Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.


Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar. Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.


Fiscale zaken

Einde fiscale partners bij uit elkaar gaan

Ik heb als man van een echtpaar vorig jaar de gezamenlijke woning verlaten. De scheiding is later dat jaar officieel uitgesproken. Ons kind blijft bij de moeder wonen. Blijven we fiscale partners? Wat gebeurt er met de kinderopvangtoeslag? We blijven wel co-ouders.

U bent géén fiscale partner meer omdat u op een ander adres in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven. De kinderopvangtoeslag krijgt degene die het kind thuis verzorgt. Op die naam en voor de kosten gebeurt het ook. Bij de echtscheiding is waarschijnlijk mede uitgesproken dat de andere partner een onderhoudsbijdrage geeft voor het betreffende kind. Die staat los van de kinderopvangtoeslag. Bij scheiding zijn er meerdere fiscale consequenties.


Over 2015 voorlopige belastingaanslag

Ik krijg al een voorlopige belastingaanslag over 2015. Ik heb inderdaad, mede door foute inhoudingen van mijn werkgever, over 2013 een naheffing moeten betalen. Ik heb een paar aandoeningen, darmziekte en hartproblemen. Ik heb huishoudelijke hulp en zorgvervoer. Ik slik ook veel medicijnen waardoor ik mijn eigen risico ieder jaar volmaak. Het is stijlloos hoe ouderen en de zwakken in de samenleving door de overheid worden behandeld. Wat is u visie op mijn zaak?

De Belastingdienst kan (over 2015) u al een voorlopige voorheffing opleggen. U kunt tegen de inhoud bezwaar aantekenen, maar dan moet u wél met andere bedragen komen en die kunnen (voorlopig) aantonen.
In uw geval zijn er wellicht extra (persoonsgebonden) aftrekposten die u kunt opgeven.
Wij kunnen ons voorstellen dat u er tegenop ziet om dit allemaal zelf af te handelen en dat u liever een ‘deskundige’ inschakelt.
Wat dat betreft kunnen we u alleen maar verwijzen naar eventuele gratis diensten of voor een klein bedrag als u lid bent van een ouderenorganisatie, vakbond of van andere vrijwilligersclubs. Bent u alleen overgeleverd aan de commerciële sector (de fiscale adviseurs) dan bent u al gauw een paar honderd euro kwijt.
Wij kunnen u daarin niet bijstaan, want dan is het eind zoek. We geven alleen maar een eerste advies. U kunt natuurlijk ook uw voorheffing voldoen en pas kijken bij de totaalafrekening (uw aangifte volgend jaar over 2015) of u nog wat terug kunt claimen.


Inkomsten uit boek bij belastingaangifte

Binnenkort hoop ik in eigen beheer een boek uit te geven. Moet ik de opbrengst daarvan ook opgeven voor de belastingen? En zo ja, kan ik dan bepaalde posten zoals bijvoorbeeld gemaakte reiskosten, kosten presentatie e.d. als aftrekpost opvoeren?

Ja. Dat moet u doen bij uw aangifte over het betreffende jaar. Meestal dus het jaar daarna voor 1 mei. Indien u het digitaal invult, zoals de meesten, dan komt u vanzelf bij extra inkomsten een vraag tegen over de gemaakte kosten, zoals reiskosten. In feite worden dus alle netto-inkomsten belast volgens de hoogste tariefgroep waaronder u valt.


Neveninkomsten door postbezorging

In augustus 2014 werd ik 65 jaar. Ik had tot dat moment een fulltime baan bij de overheid, maar moest per 1 augustus – helaas – met pensioen. Sinds november ontvang ik bedrijfspensioen plus AOW. Om toch iets om handen te hebben ben ik op 1 oktober gestart als postbesteller bij Sandd, met wie ik een ‘overeenkomst van opdracht’ ben aangegaan. Twee dagen per week ben ik met deze activiteit bezig. De inkomsten zijn variabel, afhankelijk van de hoeveelheid te bezorgen post, maar bedragen 300 tot 400 euro per maand. Het zijn inkomsten, dus ik neem aan dat ik die nu in mijn belastingaangifte 2014 zal moeten gaan vermelden?

Zoals u ook al zelf stelt, deze neveninkomsten vallen onder de inkomstenbelasting na aftrek van uw eigen aftrekbare kosten. Ze hebben geen invloed op uw andere pensioenen.
We nemen zonder meer aan dat de opdrachtgever al looninhoudingen doet voor de sociale premies en belastingen. Vaak doet men dat tegen de laagste tariefschijven.
Het hangt echter van het invullen van de werkgeversverklaring af, ook als u een ‘overeenkomst van opdracht’ bent aangegaan. Of heeft u een zogenoemde ‘Verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) van de Belastingdienst waarbij een opdrachtgever aan u bruto mag uitbetalen?
In dat geval wordt het volle pond aan inhoudingen later gedaan en zal u over de (meerdere) neveninkomsten aan de hand van uw totale inkomen in het betreffende jaar belasting en premies moeten betalen.


Heffingskorting wel of niet op AOW

Bij de uitbetaling van de AOW houdt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rekening met de algemene heffingskorting. Die bedraagt voor mij samen met de ouderenkorting bijna 900 euro. Kan ik vragen dit niet te doen? Daarmee voorkom ik misschien een nabetaling vanwege te weinig inhoudingen.


Jawel. Dat kan de SVB op uw verzoek wijzigen. Kan zelfs heel eenvoudig digitaal met uw DigiD-code. Of bel uw SVB-regiokantoor. Daarmee voorkomt u tot op zekere hoogte naheffingen.Johannes :
Geen probleem Jim mits je alle bonnetjes van de kroeg nog hebt :-)

zaterdag 25 apr 2015

Jim Peter Postma :
En die nog van mij, het liefst sinds St. Juttemis (2005 - 2013). Tien procent verzekerd, bij teruggave vanaf 100.000 euro... !

zaterdag 25 apr 2015

Francis H. :
Zeer nuttig artikel Hans.
Jij mag mijn belastingaangifte 2014 doen!!!

vrijdag 24 apr 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties