Vragenrubriek Rechten & Plichten

5463-vragenrubriek-rechten-plichten Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar. Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.Erf- en schenkingsrecht


Maximaal drie maanden bij ‘beneficiair’

Mijn ex-echtgenoot van 82 jaar is ernstig ziek en wordt waarschijnlijk niet meer beter. Hij heeft een slecht financieel beleid gevoerd. Hij heeft twee panden die beide ver onder water staan. Ik heb geen contact met hem, de kinderen wel. Hij heeft al iemand geregeld die de nalatenschap gaat regelen.
We hebben drie kinderen en ik heb hen geadviseerd de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.
Hoe snel moeten de kinderen naar de notaris voor het beneficiaire aanvaarden?


Allereerst: de kinderen (niet u want u bent al geschieden van hem) moeten niet naar de notaris maar naar de rechtbank om de nalatenschap beneficiair (met boedelbeschrijving) te aanvaarden. Eigenlijk kunnen ze dat heel snel na het overlijden van hun vader al doen door bij de rechtbank dat op te geven.
De griffiekosten van de verklaring wegen in dit geval – u vreest een flink nalatenschapstekort – niet op tegen de risico’s die de kinderen lopen om op te draaien voor de schulden van hun overleden vader.
Uw kernvraag is, hoe lang hebben de kinderen de tijd. Dat is feitelijk gedurende drie maanden nadat de erflater is overleden omdat schuldeisers voor die tijd niet al mogen gaan claimen bij eventuele erfgenamen. Zo is dus in feite ruimte van drie maanden gecreëerd waarbinnen erfgenamen zich op hun positie kunnen beraden.
Maar zoals gesteld: de kinderen kunnen beter binnen enkele dagen na het overlijden van hun vader al de beneficiaire aanvaarding aanvragen.


Richtlijnen als er geen familie is

Wij zijn een echtpaar van 75 en 79 zonder kinderen. Onze familie woont ver weg en daar hebben we nauwelijks nog contact mee. Wat moeten we doen als er onverhoopt iets met ons gebeurt? Wie handelt onze zaken af, bijvoorbeeld de ontruiming van onze flat, Kunt u ons wat richtlijnen geven?


Een mogelijkheid is iemand te benoemen in een codicil die de zaken na uw beider overlijden behartigt.Indien u beiden bent overleden, dan zoekt degene die u als laatste vind contactpersonen. Als u iemand anders wil benoemen die u zaken afhandelt dan kunt u dat in testament vastleggen. Daarvoor moet u een notaris – geeft niet welke – raadplegen.
Een andere mogelijkheid is iemand te benoemen in een codicil die de zaken na uw beider overlijden behartigt. Dat is de goedkoopste manier. Nadeel van een codicil is dat het niet zeker is dat het na uw (beider) overlijden boven water komt doordat nabestaanden vaak niet weten van het bestaan van een codicil. Breng daarom uw naasten en de bewaarplaats van uw codicil op de hoogte. Of u geeft hen zelfs een kopie. Twijfelt u over de rechtsgeldigheid van een codicil dan kunt u het door een notaris kosteloos laten controleren.
Een codicil is niet een alternatief voor een testament. In het codicil kan alleen staan:
- persoonlijke wensen ten aanzien van de uitvaart.
- het legateren van bepaalde goederen, zoals meubelen en lijfsieraden.
Het is een geschreven verklaring waarvoor geen notaris hoeft te worden ingeschakeld. Het moet wel door de opsteller geheel eigenhandig geschreven, gedagtekend en ondertekend zijn, wil het rechtsgeldig zijn.
(Met medewerking van de Schenken en Erven Almanak 2014 van Elsevier/Nextens)


Consumentenzaken

Vooraf betalen voor verbouwingsklus

We zijn met een aannemer in zee gegaan voor een flinke verbouwing van ons huis, die volgens de offerte zo’n 50.000 euro gaat kosten. Nu wil de aannemer dat wij de helft (€25.000) vooraf betalen. Lijkt ons niet zo’n probleem maar wat als hij failliet gaat?

Bij faillissement staat u achter in de rij voor een eventuele teruggave. In dat geval is er vaak niks meer te halen. De oplossing zou kunnen zijn een verbouwgarantie te nemen.Wettelijk mag hij de helft vragen om vooraf te voldoen. Soms vraagt hij meer, maar dan hangt het van de opdrachtgever af of hij daarmee akkoord gaat. Bij faillissement staat u achter in de rij voor een eventuele teruggave. In dat geval is er vaak niks meer te halen. De oplossing zou kunnen zijn een verbouwgarantie te nemen. Die houdt in – uiteraard kost deze voorziening geld: 1 procent van de bouwsom – dat een andere aannemer de klus afmaakt. Wel op grond van zijn voorwaarden en prijzen. Overigens vragen de meeste aannemers geen betaling vooraf als het om wat kleinere karweien gaat. Tot enkele duizenden euro’s krijgt u meestal een factuur nadat de verbouwingsklus is geklaard. Altijd belangrijk als u nog kleine onjuistheden ontdekt.


AOW en pensioen

AOW alleenstaande en bij samenwonen

Mijn broer en ik hebben een meningsverschil over de volle AOW. Wij zijn beiden zelfstandig wonende alleenstaanden. Wat krijgen we als wij gaan samenwonen?


De alleenstaande AOW is per 1 januari 2015 €1111,55 bruto per maand. Exclusief vakantiegeld. Netto komt het na heffingskorting ongeveer uit op ongeveer 1057 euro per maand.
Gaat u echter met uw broer samenwonen dan krijgt ieder alleen de AOW voor partners en die bedraagt per persoon €765,95 bruto per maand. Netto komt u dan uit op circa 728 euro per persoon.


Rob Timmer :
Hr. Welling. Uw vraag is doorgezonden naar Hans Roodenburg. Zie de mogelijkheid daarvoor in de inleiding van deze rubriek.

Dit openbare reactieblokje is niet de juiste plek om persoonlijke problemen te bespreken!

donderdag 11 jun 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties