Vragenrubriek 'Rechten&Plichten'

5441-vragenrubriek-rechten-plichten Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Door ons ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven.

Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.


Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.


AOW en pensioen

Toch nog toeslag gekregen in 2015

Voor mijn drie jaar jongere vrouw zonder enig inkomen krijg ik vanaf de vorige maand toch nog een toeslag. Hoe kan dat want ik dacht dat per 1 januari alle toeslagrechten op de AOW waren vervallen?

Indien u bent geboren in november 1949 dan krijgt u inderdaad uw AOW pas in februari 2015. De toeslag vervalt voor een ieder die na 1 januari 1950 is geboren. U hebt dus net geluk gehad.Samenlevingskwesties

Huurverhoging bij vooroorlogse woning

Dit is niet de woning uit het onderwerp.Mijn huurwoning deugt van geen kanten. Er is bijvoorbeeld geen spouwmuur, enkel glas in de grote ramen en de kozijnen en deuren tochten aan alle kanten. Mijn stookkosten zijn erg hoog. Elk jaar krijg ik wel een huurverhoging voor mijn kiezen. Een klacht bij de huurcommissie heeft volgens mij geen zin. Die geeft ook alleen maar advies. De WOZ-waarde van mijn woning zou omstreeks de 80.000 euro liggen. Niet te geloven voor een huis dat voor de oorlog is gebouwd. Mag de woningbouwvereniging bij mij wel de huurverhogingen doorvoeren?

Elke sociale huurwoning is gekoppeld aan het puntenstelsel wat betreft de hoogte van de huur, de kwaliteit en de grootte. Gezien de WOZ-waarde die u noemt (80.000 euro) heeft het huis ook een geringe waarde.

Tóch kunt u de kwestie van de huur voorleggen aan de huurgeschillencommissie maar als die zegt dat de huur (lees dus het puntenstelsel) in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning, dan kunt u daar niks tegen doen. De jaarlijkse huurverhogingen zijn wettelijk bepaald en hebben betrekking op de bestaande overeenkomsten.
Een andere oplossing zou kunnen zijn, dat u over deze kwestie contact zoekt met uw verhuurder en afspraken maakt over woningverbetering en isolatie. Dat mag de verhuurder gewoon doorbereken in de huur aan u, want daarvoor zijn ook punten te verdienen.


Meisjesnaam na de scheiding weer aannemen

Van 1995 tot 2012 ben ik met een Duitse man getrouwd geweest en heb ik in Duitsland gewoond. We zijn in Zoetermeer in Nederland getrouwd. In 2012 hebben we besloten uit elkaar te gaan en de scheiding aangevraagd. Inmiddels heb ik bericht dat de scheiding naar Duits recht een feit is. Betekent dit automatisch dat we ook in Nederland gescheiden zijn? Tijdens mijn huwelijk had ik een dubbele achternaam en ook handtekening van m'n ex-man en mezelf. De naam en handtekening wil ik graag veranderen. Kan dat ‘zomaar’ of moet ik dan eerst een nieuw ID aanvragen?

Voor de Nederlandse wet bent u nu eveneens gescheiden. U kunt in alle andere zaken betreffende uzelf ook alles in uw eigen naam veranderen. Soms zijn daaraan (kleine) kosten verbonden. Wat uw identiteitskaart betreft kunt u een nieuwe aanvragen, maar u kunt ook (uit kostenoverwegingen) de oude ‘opmaken’.Sociale voorzieningen


Kinderopvang kost óók veel bij lage inkomens

Mijn jonge buurvrouw heeft als alleenstaande drie kinderen van wie er twee drie dagen op de crèche verblijven. Zij komt in die drie dagen dat ze niet thuis kan zijn aan een inkomen uit arbeid van circa 15.000 euro per jaar bruto, inclusief vakantietoeslag. Nu ben ik benieuwd hoeveel zij voor het kinderdagverblijf moet betalen en hoeveel zij subsidie krijgt?

We nemen aan dat de kinderen die naar de crèche gaan nog erg jong zijn en dat de oudste al op de basisschool zit. Voor de twee kinderen op de kinderopvang moet zij per maand ruim 2000 euro betalen. Dat is wel afhankelijk van de kosten van de kinderopvang en het aantal uren dat de kinderen worden ondergebracht. Vandaar ook dat de Belastingdienst bij dit lage inkomen een behoorlijke bijdrage geeft als kinderopvangtoeslag.
U kunt er in dit geval van twee kinderen voor samen 240 uur per maand op de crèche ervan uitgaan dat zij hiervoor ruim 1500 euro per maand aan opvangtoeslag krijgt. Zelf betaalt zij uiteindelijk 500 euro per maand. Het is dus bij haar lage inkomen géén vetpot.
Een klein doekje voor het bloeden is dat zij voor de drie kinderen samen waarschijnlijk 616 euro netto per kwartaal aan kinderbijslag krijgt. Dat is per maand ruim 200 euro.
U moet overigens beseffen dat het basisonderwijs voor het derde kind dat niet op de kinderopvang zit eveneens uit de overheidsuitgaven wordt gefinancierd. Voorts krijgt zij wellicht (?) nog een onderhoudsbijdrage van de vader(s) van haar kinderen.
Als zij op de dagen, dat zij een baan heeft, betaald wordt volgens het minimumloon dan staat zij positief tegenover het leven. U moet ze de kost geven het aantal vrouwen dat met drie kinderen thuis blijft en hen zelf met behoud van een uitkering verzorgt.

Over die kwestie is al erg veel geschreven en wordt heel wisselend gedacht. Ook over de vraag of het goed of slecht is voor baby’s en peuters om opgevangen te worden of bij de moeder thuis te zijn.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties