Vragenrubriek 'Rechten&Plichten'

5376-vragenrubriek-rechten-plichten Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Door ons ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven.


Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar. Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.


Consumentenzaken

Zorgverzekering: aanvulling of niet

We werden overstelpt met aanbiedingen voor zorgverzekeringen eind vorig jaar. We zien door de bomen het bos niet meer. Wat betreft de kosten voor de basisverzekering komen we er nog wel uit. De jaarpremies variëren van circa 70 tot ruim 110 euro per maand per persoon. Vaak ook afhankelijk van het eigen risico en sinds kort, geloof ik, van de vrije keuze voor de betreffende zorgverlener.
Veel verschillen in het vergoedingenpakket in aanvullende verzekeringen zijn er volgens ons niet. Welke is voor ons als ouderen het meest geschikt?

 Wilt u bijvoorbeeld de mogelijkheid van aanvullende fysiotherapie (niet-chronische) dan is een aanvullende verzekering benodigd.Dat is heel moeilijk aan te geven en hangt van ieders persoonlijke situatie af. Wilt u bijvoorbeeld alternatieve geneesmiddelen, brillen en hulpmiddelen (deels) vergoed krijgen of de mogelijkheid van aanvullende fysiotherapie (niet-chronische) dan is een aanvullende verzekering benodigd. Of neemt u hierin liever een eigen risico?
Afhankelijk van het soort aanvullende verzekering betaalt u soms echter collectief mee voor zaken als extra kraamverzorging en fertiliteitsbehandelingen (vruchtbaarheid). Vele ouderen zullen daar nooit meer een beroep op doen.
Daarentegen zijn aanvullende vergoedingen voor fysiotherapie en hulpmiddelen bij ouderen soms bitter noodzakelijk. Mensen die kapitaal achter de hand hebben kunnen dat wel voor eigen risico nemen. Afhankelijk van het pakket kan de aanvullende verzekering toch nog behoorlijk oplopen per maand.
Ook bestaat de mogelijkheid van een aanvullende tandheelkundige verzekering. Voor ouderen heeft dat alleen maar zin als men aan z’n gebit heel dure behandelingen verwacht zoals prothesen, kronen en bruggen. Vaak zijn de vergoedingen hiervoor ook aan een maximum gebonden.
Voor een aanvullende tandartsverzekering betaalt men per maand tussen de 10 en 15 euro méér en dan krijgt men nog maar 75 procent vergoed voor bepaalde handelingen. Ook hierbij geldt weer wie over een flink kapitaal beschikt, kan beter zijn ‘eigen’ verzekeraar zijn.
Het is dus heel moeilijk om een advies te geven bij wie u het beste uit bent. U zult dat voor uzelf moeten uitpluizen. Meestal bent u overigens al gebonden aan het lopende contract van uw huidige verzekeraar. Dus, als u het wil, dan zult u weer tot het eind van het jaar moeten wachten om uw afwegingen te maken en eventueel over te stappen naar een andere ziekteverzekeraar.


Fiscale zaken

Extra uitgaven voor gezondheid

Is het verstandig om bij mijn belastingaangifte nog extra uitgaven over 2014 op te geven voor bijzondere ziektekosten, zoals een nieuwe bril, incontinentieluiers, zalven en eventuele medicijnen die niet zijn vergoed?

Een tweedehands rollator is tegenwoordig al voor 15 euro te koop.Sinds 1 januari 2014 is er geen aftrek meer voor kosten van bepaalde hulpmiddelen zoals een nieuwe bril, contactlenzen en rollators. U kunt wel bekijken of zij misschien voor vergoedingen onder een aanvullende ziektekostenverzekering vallen. De incontinentieluiers en eventuele extra medicijnen, die niet worden vergoed, moeten waarschijnlijk door een arts worden voorgeschreven. Ze vallen tegenwoordig ook onder de zogenoemde ‘persoonsgebonden aftrek’, waarbij het inkomen een rol speelt.
Onze ervaring is dat het alleen maar zin heeft om ze af te trekken als deze extra kosten hoog zijn en boven de drempels uitkomen. We raden u aan om zich van tevoren goed op de hoogte testellen van de voorwaarden die bij een persoonsgebonden aftrek gelden. U kunt daarover ook informatie krijgen bij de Belastingdienst op internet of bij de Belastingtelefoon (0800 0543) en in goede belastinggidsen.
Alleen op grond van de nogal ingewikkelde regeling voor de persoonsgebonden aftrek zijn er vele ouderen die hun belastingaangifte overlaten aan adviseurs die hiervoor wel een prijs berekenen. Dat hoeft niet veel te zijn, maar iemand die handig is met internet kan ook al heel ver komen.
Een tweedehands rollator is trouwens tegenwoordig al voor 15 euro te koop en is soms, bijvoorbeeld na overlijden van de vroege gebruiker, zelfs gratis te bekomen.


Sociale voorzieningen

Vrouw in bijstand na echtscheiding

Na een langdurig huwelijk zijn mijn vrouw en ik tot de conclusie gekomen dat het voor beiden en ook voor de gemoedsrust bij onze volwassen kinderen beter is dat we uit elkaar gaan. Mijn vrouw heeft sinds onze trouwpartij nooit meer een baan gehad. Ik ben nog steeds haar kostwinner. Als zij in een goedkoop huurhuis trekt, krijgt zij dan een bijstandsuitkering?


Bij een officiële (boedel)scheiding zal men in verband met de ongelijkheid van arbeidsinkomsten alimentatie moeten betalen.Zo eenvoudig als u het stelt is het niet. Bij een officiële (boedel)scheiding zult u in verband met de ongelijkheid van arbeidsinkomsten aan haar alimentatie moeten betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van een ingewikkelde berekening over uw draagkracht ten opzichte van wat zij nodig heeft om te kunnen leven zonder u.
Zelfs als uw vrouw bijstand zou kunnen krijgen, dan zal de sociale dienst toch proberen deze uitkering (of deels) op u te verhalen. Pas als u zelf op of onder het sociaal minimum leeft, zal er geen verhaal mogelijk zijn.
Deze kwestie speelt vaak een rol bij partners van wie er één (meestal de vrouw die het huishouden doet) geen inkomsten uit arbeid heeft. De man denkt te vaak dat hij zelf voor het inkomen zorgt! Dat mag dan wel zo zijn, maar hij vergeet dat in een huwelijksgemeenschap van goederen alle inkomsten van beiden ook voor beiden (ieder de helft) zijn bestemd.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties