Rekenkamer tikt Gemeente Rotterdam op de vingers

8305-rekenkamer-tikt-gemeente-rotterdam-op-de-vingers

(van de redactie)

Met het hebben van plannen en ambities is niks mis. Integendeel, gelukkig hebben de gemeente Rotterdam en aanverwante organisaties het oog op de toekomst van de stad gericht en staan ze bol van ambitie. De plannen tuimelen dan ook over elkaar heen.


Zo wordt nog deze week een nieuwe, integrale, visie op het Rotterdamse profvoetbal gepresenteerd en heeft Feyenoord City eind vorige week een laatste planversie voor het nieuwe stadion aangeboden. Maar ook is juist een rapport van Rotterdamse Rekenkamer verschenen waarin kritiek wordt geleverd op de financiële overmoed van de gemeente. De rekenkamer stelt daarin dat de gemeente de verschillende financiële en bestuurlijke risico's van grote projecten onderschat.

kracht en zaken die mis gaan
De gemeente Rotterdam heeft vaak ambitieuze plannen, zoals met het Warmtebedrijf, Feyenoordcity en het Schiekadeblok. Durf en daadkracht worden vaak gezien als een kracht van Rotterdam. Helaas onderschatte de gemeente de afgelopen tien jaar in haar plannen nogal eens (financiële) risico’s en problemen. Verder komt het herhaaldelijk voor dat de gemeente te weinig leert van zaken die mis zijn gegaan. Ook problemen in de interne samenwerking en die met andere organisaties leiden ertoe dat plannen vaak niet worden gerealiseerd.

overmoed
De gemeente is met haar plannen herhaaldelijk te overmoedig en neemt dan teveel (financiële) risico’s. Verder gaat de gemeente nogal eens te veel uit van regels en procedures en heeft ze te weinig aandacht voor praktische uitvoeringsproblemen en de leefwereld van inwoners. Dit en meer concludeert de rekenkamer in de notitie ‘Publieke waarde in de knel’, een samenvatting van tientallen onderzoeken die de Rekenkamer Rotterdam sinds 2009 heeft uitgevoerd in de gemeente Rotterdam.

De rekenkamer onderzocht wat de inhoudelijke rode draden waren in de conclusies van 42 rekenkamerrapporten die de rekenkamer sinds 2009 tot en met begin 2019 heeft gepubliceerd over de gemeente Rotterdam. Het bovengenoemd resulterende rapport is dus een overkoepelend onderzoek van al die 42 rapporten

praktijkafstand
Naast de problemen als financiële overmoed, het niet leren van fouten en gebrek aan samenwerking, 'bestuurde de gemeente de afgelopen tien jaar nogal eens te eenzijdig met regels en protocollen'. De heet ook wel bureaucratie. De gemeente hield in die gevallen onvoldoende rekening met de leefwereld van uitvoerders en burgers. Sociale wijkteams bleken last te hebben van interne regels en procedures en het interne integriteitsbeleid van de gemeente was te eenzijdig gericht op regels, er was 'te weinig daadwerkelijke aandacht voor de interne cultuur en gedrag van medewerkers'.

omslag nodig
De rekenkamer vindt dat de gemeente grote plannen vooraf intern kritischer moet bekijken en meer moet leren van het verleden. Ook vindt de rekenkamer dat de gemeente signalen van eigen ambtenaren, uitvoerende professionals, burgers, maatschappelijke organisaties en onderzoekers serieuzer moet nemen. Volgens de rekenkamer is een cultuurverandering in de gemeentelijke organisatie nodig om in de organisatie meer tegenspraak mogelijk te maken. De rekenkamer ziet in de huidige collegeperiode wel een kentering binnen de ambtelijke leiding, die erop duidt dat serieus wordt nagedacht over manieren om de beheersing van risico’s te verbeteren. die verbetering moet , aldus de rekenkamer, serieus worden opgepakt en dient een hoge prioriteit te krijgen.

bovenste stuk van de ijsberg
De rekenkamer doet wat zij moet doen, de cijfers controleren. Controle van de inhoud en consequenties van al die plannen en ambities is een zaak voor de gemeenteraad, voor de pers en voor het publiek. Zo komt het dat in dat rapport lang niet alles wordt genoemd. Helaas valt het met de controle van die inhoud nogal eens tegen. Zo zal -afgezien van de kosten- nog moeten blijken waarom Museum Boijmans zo idioot lang dicht moet. Dat is een ander verhaal. Voorlopig is dit metarapport een stap in de goede richting.

van de uitgever :
WORD DONATEUR VAN RV&M. Maak een vaste bijdrage per maand (vanaf €2,-) of een eenmalige bijdrage naar keuze over naar NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support V&M

Afzender: RV&M
emailadres: contact@vandaagenmorgen.nl

woensdag 25 sep 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Stad en platteland

Het verhaal is van Annie Proulx. Het staat in 'Heart Stories'. Het gaat over Lime, een jongeman met rood haar en een soort innerlijk vuur dat erop lijkt 'of hij snel van binnen op aan het branden is'.

Een vuur dat sommige vrouwen aantrekkelijk vinden. Lime is met zijn vriendin Charlotte buiten de stad gaan wonen. Ze droomden dat ze daar een handeltje in Peruviaanse poncho's op konden zetten. Dat plan mislukt, maar dankzij het geld van de ouders van Charlotte overleven ze. Lime heeft in de heuvels een groep verlopen eenzelvige landbouwers gevonden die op woensdagavond fantastische zelf geschreven muziek maken. Hillbillymuziek, origineel en ontroerend goed gespeeld. De muzikanten zijn stug en weinig spraakzaam, maar ze staan hem toe dat hij meespeelt. Hij ontdekt dat de zangeres, een goed in het vet zittende, maar mooie jongedame, de schrijfster van de songs is. Haar vader speelt ook mee. De enige keer dat hij overdag langs komt, is zij alleen. Hij verleidt haar. Als haar huisgenoten waaronder haar vader, thuiskomen van het werk op het land en hen ontdekken, roept hij dat hij van haar houdt. Op dat moment ontdekt hij dat de man waarvan hij dacht dat het haar vader was, haar echtgenoot is. Hij rent voor zijn leven en keert er nooit meer terug.

  • Nieuw

  • Reacties