Zuid Holland: werken aan betere balans leefomgeving en economie

8215-zuid-holland-werken-aan-betere-balans-leefomgeving-en-economie


(Van onze redactie)

Nadat eerdere besprekingen met onder ander Forum voor Democratie op niets waren uitgelopen, heeft de provincie Zuid Holland nu een nieuwe coalitie van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en CU-SGP. Het provinciebestuur bestaat uit zes gedeputeerden: twee van de VVD en een van de andere partijen. De nieuwe coalitie stelt zich ten doel om in Zuid-Holland een betere balans tussen leefomgeving en economie te bereiken. Daar is voor de komende 4 jaar 160 miljoen extra voor uitgetrokken. (Op de kopfoto: Anne Koning van de PvdA)


Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland met veel bedrijvigheid. Het aantal inwoners blijft groeien. De arbeidsmarkt verandert. De provincie wil samen met bedrijven en scholen meer innovatieve banen scheppen.

energie, wonen en verkeer
Wie de komende 4 jaar op een innovatieve manier aan de slag gaat voor een beter klimaat krijgt de steun van de provincie. De coalitie zegt het experiment niet te schuwen en ruimte te bieden aan maatwerk om iedereen schone energie te geven. Gedacht wordt aan aardwarmte, restwarmte en waterstof. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn zodat iedereen mee kan doen.

Op deze foto: Floor Vermeulen

Ook wil de nieuwe coalitie het sneller bouwen van betaalbare en energieneutrale woningen bevorderen. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Per regio zullen hierover afspraken worden gemaakt. Inwoners moeten kunnen kiezen op welke manier ze reizen per auto, fiets of openbaar vervoer.

recreatie en landbouw
Samen met partners zet de coalitie in op meer mogelijkheden voor recreatie, betere fietspaden en wandelpaden. Zuid-Hollanders krijgen zo meer ruimte voor ontspanning, zoals het bezoeken van erfgoed. De coalitie gaat onderzoeken hoe bijvoorbeeld landgoederen en trekvaarten een rol kunnen spelen bij het verbinden van steden, dorpen en landschappen. Ook koestert Zuid-Holland, hier is de stem van met name de Christen Democratische coalitiepartner te horen, haar landbouw. De coalitie zal samen met agrariërs op zoek gaan naar oplossingen voor een toekomstbestendige landbouwsector, zo luidt het plan.

Op deze foto: Willy de Zoete

begroting 860 miljoen
Dit zijn de zes kersverse provinciebestuurders: Floor Vermeulen (VVD, verkeer, loco commissaris), Jeannette Baljeu, (VVD, financiën), Willy de Zoete (CU-SGP, economie), Berend Potjer (GroenLinks energie, omgeving) Anne Koning (PvdA, wonen, ruimte. Zie kopfoto) en Adri Bom-Lemstra (CDA, economie, landbouw, handhaving). Zij gaan de totale jaarlijkse begroting van 700 miljoen plus de bovengenoemde 160 miljoen voor vier jaar, beheren.

provinciale identiteit
Tenslotte wil de vijfpartijen coalitie de identiteit van Zuid-Holland duidelijker vorm geven al zijn de daarvoor gekozen termen wel erg algemeen obligaat: 'veelzijdig, inclusief , vernieuwend' met 'duidelijke koers'.

Lees hier alles over het Coalitieakkoord'Elke dag beter. Zuid Holland' 2019-2023

Op deze foto: Berend Potjer

van de uitgever :
Voor financiering is RV&M afhankelijk van bijdragen van lezers, sympathisanten, advertenties etcetera. U kunt Rotterdam Vandaag & Morgen al steunen met een bijdrage vanaf €2 per maand of een eenmalige bijdrage met een bedrag dat u kiest op bankrekening nummer NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support V&M

donderdag 22 aug 2019

Jan Jaap Vogel :
Wellicht ten overvloede:
Ook de huidige coalitie in Rotterdam, laat op geen enkele manier invloed van buiten de coalitiepartijen toe

Op dat gebied zijn ze niet anders dan de vorige coalitie (waarom door een aantal van de huidige partijen steeds op gelijke manier op werd gereageerd).

donderdag 22 aug 2019

Jan Jaap Vogel :
@Ronald,
Het gaat er niet om of de coalitie 14/18 op vraag/beval van D66 is gesloten. Mijn punt was dat ook deze coalitie alleen haar eigen akkoord uitvoerde en niet naar de oppositie luisterde (wat iedere coalitie gebaseerd op een meerderheid doet).
Dat dat niet jouw gewenste coalitie was, dat kan, maar daar ging mijn commentaar niet over (en is in dezen ook niet van belang).

Je verbuigt de discussie om vervolgens iemand te beschuldigen en reageert vervolgens zelf niet op de inhoud.
Jammer.

Tenslotte schuif je alles in de schoenen van een andere partij en zo niets over LR te hoeven zeggen.

donderdag 22 aug 2019

Jeroen Waardenburg :
Het is toch zo dat de coalitie-partijen van ieder controlerend orgaan, slaafs en onnadenkend meegaan met de coalitie. De vorige coalitie in Rotterdam (LR, CDA en D'66) deed dat evenzeer. Zo zitten coalitie-akkoorden in elkaar.CITAAT.

Maar dat wil R.Sorensen niet horen,en hij weet het altijd beter echt een politicus.
Politieke partijen zouden niet moeten bestaan ze kweken criminelen die zich volksvertegenwoordigers noemen,en het is een dodelijke ziekte in de samenleving.

Men zal je stem toch gegeven hebben voor FvD ;maar goed misschien worden de mensen is wakker. En dat clubje van Otten gaat ook niets worden,dat soort figuren zijn allemaal met het zelfde sop overgoten.

FvD grootste partij en nergens mee regeren dan is men toch wel heel dom bezig,maar ja altijd heeft een ander het gedaan.Bizar theater.

donderdag 22 aug 2019

Ronald Sörensen :
Misschien eerst je even verdiepen in het recente verleden.
De coalitie tussen 2014 en 2018 is gesloten op uitdrukkelijke vraag/bevel? van DEMOCRATEN 66. Ik was toen al voor afspiegelen (meest democratisch)
Deze coalitie is weer ontstaan door de druk van DEMOCRATEN 66 en de PvdA, die zelfs met NIDA (relifascisten) in zee wilde.
Ook deze keer stelde LR voor om af te spiegelen.

Je weet dus van toeten nog blazen, maar meent wel weer te moeten blazen op je toeter.

donderdag 22 aug 2019

Jan Jaap Vogel :
Of deze coalitie al vooraf was overeengekomen, dat weet ik niet. Ik doe niet mee aan samenzweringstheorieen.

Het is toch zo dat de coalitie-partijen van ieder controlerend orgaan, slaafs en onnadenkend meegaan met de coalitie. De vorige coalitie in Rotterdam (LR, CDA en D'66) deed dat evenzeer. Zo zitten coalitie-akkoorden in elkaar.

Het is een mooie frame om over belastinggeld te beginnen. Als oppositiepartij heb je altijd andere prioriteiten. Om dan gelijk te schrijven dat ern geen controle mee bestaat, gaat wel ver.

woensdag 21 aug 2019

Ronald Sörensen :
De kiezers van Zuid Holland zijn besodemieterd. Voor de verkiezingen was deze kartel coalitie al gesloten.

Met het ondertekenen van een coalitieaccoor geeft een groot deel van de leden van P.S. te kennen niet meer te controleren wat er met het belastinggeld gedaan wordt, maar slaafs ja en amen te zeggen op alles wat de Gedeputeerde Staten voorstellen.

Democratie 2019.

woensdag 21 aug 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Joost Swarte in de Kunsthal & Meijer Wery op de Oude Binnenweg


Fotograaf Wim de Boek stuurde ons ter gelegenheid van de expositie van tekenaar Joost Swarte in de Kunsthal - zie elders in deze krant - een foto toe van de muurschildering van jazzsaxofonist Meijer Wery, die aan de Oude Binnenweg hangt. De muurschildering werd onthuld in 2017 en is gemaakt door Joost Swarte. Sinds 2013 verschijnen op en rond de Oude Binnenweg regelmatig portretten van overleden Rotterdamse jazzmuzikanten. Samen vormen ze een ‘jazzy’ route over de meest Rotterdamse straat van Rotterdam.

In de jaren dertig was Meijer Wery was saxofoondocent aan de Muziekscholen Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst (directeur Willem Feltzer). Het muzieklyceum van Willem Feltzer startte in april 1929 als eerste in Nederland een jazzopleiding met o.m. Meijer Wery en trompettist Eddy Meenk als jazzdocenten.

In het begin van de jaren dertig maakte Meijer Wery deel uit van The Famous Band van de slagwerker en accordeonist Philip Willebrandts. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Meijer Wery basklarinet in het Joods Symfonieorkest en wist hij te ontsnappen uit de Hollandsche Schouwburg waar de joden werden bijeengebracht om op transport gesteld te worden naar de vernietigingskampen. Nadat het hem gelukt was zich als ‘half jood’ te laten registreren, kon hij gaan werken bij het Goois Symfonieorkest. Meijer Wery overleed 14 oktober 1978 op 86-jarige leeftijd in Rotterdam.

Zie ook: http://www.r-jam.nl/portfolio/meijer-wery-door-joost-swarte/ en www.kunsthal.nl

Foto van de muurschildering is van Wim de Boek.

(van de redactie)

  • Nieuw

  • Reacties