Leefbaar en Forum voor Democratie

8165-leefbaar-en-forum-voor-democratie

(door Han van der Horst)

Er bestaat een soort informeel bondgenootschap tussen Leefbaar Rotterdam en het Forum voor Democratie. Beide partijen hebben elkaar tijdens de meest recente verkiezingen gesteund. Het zal dan ook interessant zijn om te zien hoe deze verhouding zich de komende tijd ontwikkelt.

Het is niet voor niets dat er binnen de SGP zoveel sympathie bestaat voor Thierry Baudet. En dat omgekeerd binnen het Forum uiterst conservatieve katholieken zoals Tom Zwitser van uitgeverij De Blauwe Tijger zich uitstekend op hun gemak voelen. Het FvD begint steeds meer te lijken op een reactionaire principieel antiliberale partij. Binnen het forum doet de laatste tijd een nieuw concept opgeld: cultuurchristendom. Dat wil zeggen: je omarmt de normen en de waarden van het christendom zonder dat je er per se bij gelooft dat Jezus Redt. En dan niet de normen en de waarden zoals die zich in de laatste honderd jaar ontwikkeld hebben maar die van heel vroeger, van voor de Verlichting en de Mensenrechten om zo te zeggen.


libertariër
Van dit alles is Henk Otten het slachtoffer geworden. Deze mede-oprichter van het Forum voor Democratie is eerder een libertariër. Zijn denkbeelden lijken sterk op het gedachtengoed van de Amerikaans-Russische schrijfster Ayn Rand die zich in de jaren vijftig met romans en essays verzette tegen regelgeving door de staat omdat die de menselijke creativiteit zou fnuiken. In haar utopie beschermt de overheid alleen het particulier bezit. De rest moet je aan de markt overlaten. Alles wat met herverdeling te maken heeft, zoals de progressieve belastingheffing is uit den boze. Evenzeer uit den boze zijn het verbod op verslavende genotsmiddelen of discriminatie op grond van wat dan ook. Artikel 1 van onze grondwet past perfect in het libertarische denken.

kloof
Ayn Rand noemde deze ideologie rationalistisch. Ze voegde eraan toe dat elke rationalist qualitate qua atheïst moest zijn.

Wie de speeches en de uitingen van Thierry Baudet van de laatste tijd een beetje gevolgd heeft, stelt vast dat hij dit extreme individualisme van Ayn Rand volledig afwijst. Hij heeft het eerder over gemeenschappen die geregeerd worden door waarden van heel vroeger, over volkeren en naties. Er gaapt derhalve een diepe kloof tussen de aanhangers van Baudet en de libertariërs binnen de partij.

Het FvD blijkt daarnaast totalitaire trekjes te hebben. Wie zich verzet tegen de leider en zijn leer, wordt niet alleen de partij uitgesmeten maar ook als mens zwart gemaakt.

samenwerking of afstand
Als je vraagtekens stelt bij de waarheid zoals Baudet die predikt, ben je niet alleen dom maar ook slecht. Vandaar dat Henk Otten niet alleen wegens gebrek aan partijdiscipline is geroyeerd maar ook in verband wordt gebracht met mogelijk frauduleuze handelingen. Het lijkt de CPN wel van vroeger. Als Paul de Groot destijds tegenstanders zuiverde, werden die in een moeite door slachtoffer van karaktermoord.

Wat doet Leefbaar Rotterdam? Zullen de leiders van de partij proberen hun bondgenootschap met deze vreemde snuiters uit de Amsterdamse grachtengordel een beetje te vergeten? Of krijgt de ideologische splitsing binnen het FvD een vervolg bij de Rotterdamse stadspartij? Het is voorstelbaar dat de hoeders van Fortuyns erfgoed zich eerder thuis voelen bij Baudets min of meer middeleeuwse gemeenschapsdenken en dat cultuurchristendom dan bij libertarisch angehauchte personen die in Leefbaar eerder een soort VVD 2.0 zien. Aan de andere kant: het zijn toch Rotterdammers, althans zo noemen ze zich. Het kan net zo goed dat de partij uit de affaires bij FvD de les trekt dat je maar beter afstand kunt houden tot alle landelijke populistische partijen. Je importeert er alleen maar ruzie mee.

Foto Baudet en Eerdmans (©leefbaarrotterdam.nl)
Foto van Henk Otten is van Twitter

Jeroen Waardenburg :
Het kan net zo goed dat de partij uit de affaires bij FvD de les trekt dat je maar beter afstand kunt houden tot alle landelijke populistische partijen. Je importeert er alleen maar ruzie mee.CITAAT.

Tja dat geldt voor al die linkse clubjes ook;er zouden geen politiek partijen moeten bestaan het is een kwade gesel over een land het geeft alleen maar veel ellende voor de hard werkende burger.

zaterdag 10 aug 2019

Rob Timmer :
Vriendelijke reactie, Jan Tak. Dank daarvoor. Ik ben eigenlijk écht weg... maar kon het toch niet laten om op het (wat mij betreft prima) artikel van Han van der Horst te reageren.
Misschien gaat het vaker gebeuren, maar dat weet ik nu nog niet zeker.
:-)

woensdag 31 jul 2019

Jan Tak :
Lees svp voor GOD - Goh :-)
Zo gelovig ben ik ook weer niet :-) maar wel gedoopt en nog wel in de Pelgrimskerk in ons Delfhaven.

woensdag 31 jul 2019

Jan Tak :
God weer iets van je te vernemen Rob. Wat is de Noordpool zonder de Zuidpool en soms stonden wij zelfs schouder aan schouder.
Goh, dit wordt een geheel andere krant, kijk er naar uit.

woensdag 31 jul 2019

Rob Timmer :
Een verademing... dit artikel! Prima kijkje in de huidige politieke randgebeurtenissen.

dinsdag 30 jul 2019

Arie Torcque :
Verwijderd door moderator van deze website

vrijdag 26 jul 2019

Jeroen Waardenburg :
Verwijderd door moderator van deze website

vrijdag 26 jul 2019

redactie vandaagenmorgen :
Beste Jan Tak,
Nu nog drukker. Voor niks gaat de zon op.
Dit zijn de reactie regels,
Post of upload niets dat:
• ongepast (beledigend, aanstootgevend of storend) is
• los van het onderwerp van het artikel staat (van de originele inhoud of het huidige gesprek)
• persoonlijke informatie (over uzelf of over iemand anders) bevat
• commentaren die op man (auteur) spelen en niet op de inhoud
• lasterlijk is (schadelijk voor de reputatie van iemand anders) of mensen in gevaar brengt
• iemands rechten schendt (inclusief privacyrechten)
• gepost wordt voor financieel gewin (reclame, sponsoring enz.)
Op andere manieren niet overeenkomt met het beleid van RV&M


vrijdag 26 jul 2019

Jan Tak :
Onze moderator heeft het maar druk :-)
Teksten verwijderen - zijnde de mond snoeren van een reageerder - is toch niet meer van deze tijd?
Zeker niet als de auteur van het artikel bewust provoceert dan wel de grenzen opzoekt.. Ik kan me niet herinneren dat Jim ooit een reactie heeft verwijderd maar slechts waar nodig met een waarschuwing de grenzen van fatsoen bewaakte.

Als moderator je ongenoegen laten blijken lijkt mij voldoende en zo nodig kan aan de hardleerse reageerder dan altijd nog een laatste waarschuwing volgen, maar laat het allereerst aan de lezer hoe hij er mee omgaat.
Voordat ik verkeerd wordt begrepen, dit geldt natuurlijk niet voor beledigingen en bedreigingen en soort gelijk.
Het blijft moeilijk..... :-)

vrijdag 26 jul 2019

Jeroen Waardenburg :
Verwijderd door moderator van deze website

vrijdag 26 jul 2019

van de redactie :
Word donateur van RV&M. Maak een bijdrage per maand (vanaf €2,-) of een eenmalige bijdrage naar keuze over naar NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support

vrijdag 26 jul 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties