Wie in deze stad een boerka draagt, barbecuet op het graf van Erasmus

8153-wie-in-deze-stad-een-boerka-draagt-barbecuet-op-het-graf-van-erasmus

(Door Kees Versteeg)

Vanaf 1 augustus geldt het Boerkaverbod. Op overtreding ervan staat een boete van € 150. Burgemeester Aboutaleb heeft na overleg met het Openbaar Ministerie laten weten dat de handhaving geen prioriteit heeft. De politieke partij NIDA gaat geld inzamelen om de boetes voor bekeurde draagsters te betalen. Hieronder het Boerkaverbod uiteengezet in een grafiek – en de tekst van de wet. Let op de talloze uitzonderingen. Het hoge gatenkaasgehalte duidt erop dat de wet vooral symboolpolitiek is. De echte vraag is dus: gaat het hier om nuttige dan wel nutteloze symboolpolitiek? Naar mijn mening geldt het eerste. Het Westen – en dus ook Nederland – doet er verstandig aan om de grenzen van de vrijheid aan te geven. Die vrijheden dienen om de menselijke beschaving vooruit te helpen, niet om die te ondergraven met rigide religieuze opvattingen uit de Vroege Arabische Middeleeuwen. Wie in deze stad een boerka draagt, barbecuet op het graf van Erasmus.


Terecht dus dat boerka en nikab – de bivakmuts van de salafisten – vanaf 1 augustus onder vuur komen te liggen. Ook al zou het volgens sommige schattingen slechts om 200 draagsters in Nederland gaan. Tegelijkertijd moet je reëel blijven. Meer dan functionele handhaving zoals door Aboutaleb en het OM beoogd is vooralsnog niet nodig.

Wat is gezichtsbedekkende kleding?
Bij gezichtsbedekkende kleding gaat het om alle kleding die een gezicht onherkenbaar maakt. Bijvoorbeeld een bivakmuts, boerka, nikab, integraalhelm of een masker. Een hoofddoek, geschminkt gezicht en een pet vallen niet onder het verbod. Evenmin als een boerkini.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz (…)

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

• 1. Het is verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.

• 2. Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover kleding als bedoeld in dat lid:

- a. wordt gedragen door cliënten, patiënten of hun bezoekers in residentiële delen van zorginstellingen,

- b. noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid,

- c. noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of

- d. passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.

• 3. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag van een zorginstelling toestaan dat kleding als bedoeld in dat lid in niet-residentiële delen van de zorginstelling wordt gedragen door cliënten of patiënten die daar voor onbepaalde tijd verblijven, of hun bezoekers.

Artikel 2

• 1. Degene die handelt in strijd met artikel 1, eerste lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

• 2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 4

Deze wet wordt aangehaald als: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding.

* De wet treedt dus op 1 augustus 2019 in werking. De boete is vastgesteld op € 150. Een taakstraf is niet mogelijk.

Infographic is van www.rijksoverheid.nl

De wettekst komt uit het Staatsblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-222.html

Jan Tak :
AvdS: "Laat iedereen het zich tot hem doordringen: In Nederland gaat het om maximaal 200 boerka-draagsters. Zeg nu eens heel eerlijk, wanneer jij' een wandelende tent' hebt gezien?

Beste Aad, Heb je ze geteld?
Ik neem aan dat jij niet meer met regelmaat op het Noordplein, het Afrikaanderplein, het Visserijplein en de omliggende straten komt anders had je deze vraag niet gesteld.
Maar inderdaad het zijn geen "zwermen" zou dat komen omdat veel van deze vrouwen nu juist in een door hun "meester" opgedragen isolement leven? Of ga jij er echt van uit dat deze vrouwen 's ochtends in de kast kijken en denken welke zwarte robe zal ik vandaag eens dragen?
Nee beste Aad ook jij weet dat burqa en nikaap door hun "meester' worden opgedrongen, niks vrijwillig.
Elke "wandelende tent" is een vernederde vrouw in ketenen en dan is ook "maar 200" te veel.

zondag 21 jul 2019

Jeroen Waardenburg :
Laat iedereen het zich tot hem doordringen: In Nederland gaat het om maximaal 200 boerka-draagsters. Zeg nu eens heel eerlijk, wanneer jij en wanneer 'een wandelende tent' hebt gezien? CITAAT.

Dat zijn er al 200 teveel.

Weg met deze vrouwen onderdrukking.

zondag 21 jul 2019

Frans Hense :
Best jan,

Handhaving van te hard reiden en met alcohol achter het stuur vind ik een andere orde dan handhaving van het Boerkaverbod.

Uw punt over de moslimvrouwen die zich vrij willen maken, dat is een andere zaak. Ten eerste is dat geen punt van de staat. Maar als dat de intentie van deze wet is, dan denk ik dat dat juist tegendraads zal weken. Ik ben bang dat deze vrouwen juist meer in hun bewegingsvrijheid zullen worden beperkt.

zaterdag 20 jul 2019

Arie Torcque :
Waar halen ze die 200 vandaan, vorigjaar Augustus heb ik er in Rotterdamzuid al 50 geteld en ik denk dat ik ze toen niet allemaal gezien heb.
Ik denk dat die 200 uit de zelfde koker komen als de verdedigers van de z.g. vredelievende asiel zoekers die geen kip kwaad doen maar ondertussen wel je vrouw in de metro betasten of nog erger.

zaterdag 20 jul 2019

Aad van der Struijs :
Laat iedereen het zich tot hem doordringen: In Nederland gaat het om maximaal 200 boerka-draagsters. Zeg nu eens heel eerlijk, wanneer jij en wanneer 'een wandelende tent' hebt gezien?

zaterdag 20 jul 2019

Jan Tak :
U beste Frans vind het belangrijk dat de politie haar aandacht richt op de zware criminaliteit. Wel dat vinden we alle maal, maar soortgelijke drogredenen zijn te horen van bezopen chauffeurs, te hard rijdende automobilisten, rokers in het café, foutparkeerders en noemt u maar op . . . .

Ik denk dat de praktijk maar moet bewijzen wat belangrijk is en dan vinden de meeste Hollanders het toch belangrijk om bijvoorbeeld te kunnen zien wie er naast hem/haar in de tram zit of wie er op de kinderspeelplaats loopt. Bovendien denk U ook eens aan al die moslimvrouwen die eigenlijk ook liever als een gewone burger over straat willen ipv. in een door hun "eigenaar" gekozen tent. Meer voorbeelden kan u zelf ook verzinnen lijkt mij.

Kortom wij Hollanders vinden het belangrijk dat eenieder mee kan doen in een vrij en mooi Nederland en dan lijkt mij het zich afzonderen van de rest niet wenselijk.

zaterdag 20 jul 2019

Frans Hense :
Er zijn in dit land veel wetten. Het is onmogelijk om alle wetten altijd te handhaven.

Ik vind het belangrijker dat de aandacht naar de zwaardere criminaliteit gaat dan naar deze wet.

De capaciteit van de politie is beperkt. Zet deze in daar waar echt nodig.

zaterdag 20 jul 2019

Arie Torcque :
"Burgemeester Aboutaleb heeft na overleg met het Openbaar Ministerie laten weten dat de handhaving geen prioriteit heeft"

Waarom is die wet er dan ? Wat zijn uw prioriteiten ? graag antwoord op deze site zodat we allemaal mee kunnen genieten.

Om eerlijk te zijn is Rotterdam er niet beter op geworden met alle import van overal en nergens.

zaterdag 20 jul 2019

van de redactie :
Word donateur van RV&M. Maak een bijdrage per maand (vanaf €2,-) of een eenmalige bijdrage naar keuze over naar NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support

vrijdag 19 jul 2019

Mark Sakloo :
Prima dat verbod.Aanpassen en assimileren zo niet terug naar het land waar ze vandaan komen.

vrijdag 19 jul 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties