Leefbaar Rotterdam moet koerswijziging aandurven

8047-leefbaar-rotterdam-moet-koerswijziging-aandurven


(Door Kees Versteeg)

Wat betekent de uitslag van de Europese verkiezingen voor Leefbaar Rotterdam? Dat de partij in Rotterdam voorgoed aan de zijlijn staat. Tenminste, bij een onveranderde koers. De fixatie van Leefbaar Rotterdam op Forum voor Democratie leidt tot niets.

Het Forum voor Democratie zal niet in de regering komen en zoals het er nu naar uitziet ook niet in het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Leefbaar Rotterdam kiest in zijn streven naar landelijke aansluiting continu de verkeerde weg omhoog, of dat nu via de PVV of FVD is. Het spoor loopt dood.


Leefbaar Rotterdam kan zich beter richten op 50Plus. Een lokale fusie hier in Rotterdam met 50Plus gaat waarschijnlijk te ver, maar een innig samenwerkingsverband kan voor beide partijen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Laat ze in de raad één fractie vormen met als nieuwe fractievoorzitster: Ellen Verkoelen, huidig en enig raadslid van 50Plus in Rotterdam.

Het is tijd om historische fouten te repareren. De partij 50Plus is een constructie van Jan Nagel die – even een episode met Peter R. de Vries daargelaten – ook Leefbaar Nederland opzette, dat eigenlijk bestond uit de verzamelde lokale partijen van Nederland; een logisch gevolg van het succes van Leefbaar Hilversum, Leefbaar Utrecht en ook dat – tot op zekere hoogte – van de Stadspartij Rotterdam. Die partijen schoten electoraal omhoog omdat D66 – in ons systeem de aangewezen partij om vernieuwing te brengen –veranderde in een club managers die naadloos aansluiting vond bij de gevestigde partijen.

Pim Fortuyn maakte als lijsttrekker van Leefbaar Nederland een fout in 2002 door in te zetten op afschaffing van artikel 1 van onze Grondwet, het anti-discriminatieartikel. Die fout maakte Fortuyn omdat hij naast dappere held ook een Daimlerfilosoof was. Die Daimler was zeg maar de gemotoriseerde zolderkamer van Fortuyn. Hij verzon er dingen die alleen in een Daimler werken. Gesteld dat de samenleving een eiland is, waar alle bewoners hoogopgeleid en welgesteld zijn, en niemand iemand nodig heeft, ja, wat kan het je dan schelen als iemand je uitscheldt. Dan ga je gewoon niet met zo iemand om. Je tikt de as af van je sigaar en je rijdt verder. Maar onze samenleving is geen Rotaryclub. Onze maatschappij zit vol kwetsbare mensen. Die hebben de bescherming nodig van het anti-discriminatieartikel.

Als je artikel 1 afschaft, gaat daar een volstrekt verkeerd signaal vanuit naar de samenleving. Na zijn uitspraak was de breuk met Leefbaar Nederland een feit. Leefbaar Rotterdam lijfde daarna Fortuyn in als lijsttrekker. Landelijk verscheen de LPF op het toneel, later de PVV van Geert Wilders en Forum voor Democratie van Thierry Baudet. In de praktijk blijken die partijen voor een groot deel dezelfde kiezersgroep aan te spreken. Ondertussen was Nagel met 50Plus zo wijs om het populistische midden te houden.

Een nieuwe fractie Leefbaar Rotterdam/50Plus in de raad, dat zou een mooie doorbraak zijn. Met een nieuwe fractievoorzitster en vice-fractievoorzitster, Tanya Hoogwerf. Haar positie symboliseert dat het de nieuwe combinatie niet te doen is om bestrijding van de islam ‘an sich’, maar om bestrijding van de salafistische islam. Dat is een belangrijke nuance. Het maakt de partij preciezer in haar doeleinden.

En Joost Eerdmans dan? Moet je die dan zomaar opzij schuiven? Nee. Afgezien van het feit dat hij in de toekomst misschien Kamerlid voor Forum voor Democratie wordt, komt hij beter tot zijn recht als Gedeputeerde. De partij 50Plus kan hem naar voren schuiven als kandidaat- Gedeputeerde in Zuid-Holland; 50Plus kan aanschuiven bij het coalitieakkoord van FvD, VVD en CDA. Die hebben samen 25 van de 55 zetels; met 50Plus erbij komen ze op 27. Dan is er nog maar één zetel nodig voor een meerderheid. Wellicht loopt er een PVV-statenlid over naar FvD, nu het schip Wilders dreigt te zinken. Maar liever nog sluit Denk aan, in de persoon van Statenlid Metin Çelik, omdat je daardoor nog een mini-doorbraak bewerkstelligt in ons ongezonde politieke landschap.

Er ontstaan voor Leefbaar Rotterdam zo ook meerdere aanknopingspunten in Europa. De FvD heeft 3 zetels gehaald; de kans bestaat dat Rob Roos, huidig fractievoorzitter van FVD in de Staten van Zuid-Holland, vertrekt naar Brussel; hij staat tweede op de FvD-lijst. Ook 50Plus krijgt een zetel in het nieuwe Europees parlement. Zo kan Leefbaar Rotterdam ineens de stekker steken in tal van stopcontacten op hoger bestuurlijk niveau. Maar dan moet de partij dus wel haar egelstelling durven verlaten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet alleen Leefbaar Rotterdam een egelstelling heeft aangenomen. Vrijwel alle partijen hebben daar last van. Maar 50Plus het minst. Dat biedt mogelijkheden.

Jeroen Waardenburg :
Het is achterlijk om te denken dat men een homo kan genezen van zijn geaardheid niet dus daar het een geaardheid is;maar het is net zo achterlijk om er voor te zijn te verbieden dat men homo,s wil genezen.

Ach ach wat wat niet deugd willen deugen met hun zo genaamde democratisch gehalte.Laten CDA, FVD, PVV, SGP en CU nou helemaal gelijk hebben dat ze tegen dat verbod stemmen.

Tja echte vrijheid is toch heel moeilijk voor de meeste mensen zeer zeker voor links.
In een vrij land mogen mensen vinden wat ze willen .
Voorts is het de homo vrij om zich te laten genezen;voorts is het achterlijk te denken dat dat kan.Tja vrijheid blijheid.

woensdag 29 mei 2019

Arie Torcque :
CDA, FVD, PVV, SGP en CU stemmen TEGEN verbod op LGBT-‘genezing’.

Ik denk (maar wie ben ik) dat ze bang zijn dat ze niet meer aan hun trekken komen.

(Nou ja, als de redaktie ook deze wil bannen moeten ze het maar doen.)

woensdag 29 mei 2019

Kees Versteeg :
Nog een mooie: CDA, FVD, PVV, SGP en CU stemmen TEGEN verbod op LGBT-‘genezing’. Wat een openlijke degradatie van o.a. Pim Fortuyn. Waarom distantieert Eerdmans zich hier niet van? Omdat Baudet zo op Fortuyn lijkt? Ik denk eerder dat Eerdmans op Baudet lijkt. En zo wordt Leefbaar Rotterdam meegezogen in een Amsterdams grachtengordelspelletje tussen linkse en rechtse intellectuelen, waar Baudet c.s. bij volstrekt gebrek aan eigen ideeën leentjebuur spelen bij zélfs de Jehova's. FvD is op dit moment niet meer dan een studentikoze uitwas, en Leefbaar Rotterdam het lokale verlengstuk ervan. Wat een afgang. Je erfenis dreigt een puinzooi te worden, Ronald.

Bron: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/cda-fvd-pvv-sgp-en-cu-stemmen-tegen-verbod-op-lgbt-genezing

dinsdag 28 mei 2019

Kees Versteeg :
Nog een aforisme van Pim Fortuyn: Gereformeerden liegen altijd.
Bron: http://www.pimfortuyn.com/pim-fortuyn/uitspraken-pim-fortuyn

dinsdag 28 mei 2019

Kees Versteeg :
AFGESPROKEN WERK: Wat is er bij Forum voor Democratie precies afgesproken? In Zuid-Holland stemden bijna alle Statenleden op Theo Hiddema, die als ‘lijstduwer’ op de kandidatenlijst voor de senaat stond. Hij is nu met voorkeursstemmen gekozen. Het roept de vraag op: moet Hiddema de nieuwe fractievoorzitter worden? De enige stem van FVD in Zuid-Holland die niet naar Hiddema ging, ging naar de SGP. Dat leverde de SGP een tweede zetel op. Op die manier hield FVD dissident Robert Baljeu waarschijnlijk uit de Eerste Kamer. Bovendien belden Kees van der Staaij en Thierry Baudet met elkaar over de zetel. “Het is een investering van Forum in de samenwerking”, aldus Van der Staaij. De twee partijen willen samen optrekken om in het college in Zuid-Holland te komen. (Bron: NRC)

dinsdag 28 mei 2019

Mark Sakloo. :
Zou Kees verstand hebben van politiek en gedegen politieke kennis zou hij dit niet schrijven.

Kortom het gaat nergens over.

dinsdag 28 mei 2019

Ronald Sörensen :
Beste Kees .
Gelukkig heb je meer verstand van ..... ja van wat eigenlijk?

dinsdag 28 mei 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties