Meer natuur in Hoek van Holland II

6988-meer-natuur-in-hoek-van-holland-ii

Gebleken is, althans volgens PvdA en VVD, dat de overeenkomst tussen de gemeente Rotterdam en Stichting Duinbehoud, buiten de gemeenteraad om tot stand is gekomen, en wordt beschouwd als een privaatrechtelijk gebeuren.

Een staaltje van 'langs elkaar heen werken' en gebrek aan communicatie derhalve.

Ergo: 'Op eigen houtje' handelen, en dat in een college.


Beide partijen dienden gezamenlijk een verzoek om beraadslaging 'Kustontwikkeling Hoek van Holland' in, waarover op 1 februari j.l. werd gedebatteerd, en heeft geleid tot een motie van PvdA, VVD, Leefbaar Rotterdam en CDA'.

Een flinke tik op de vingers van het college, en ook Pex Langenberg (Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur) die de nu omstreden en teruggefloten overeenkomst ondertekende.

Wij bieden onze lezers een kijkje in de keuken aan van wat er alzo in de gemeenteraad wordt bestierd, en plaatsen zowel -het verzoek om beraadslaging-, en het uiteindelijke besluit zoals vastgelegd in de motie 'Kustontwikkeling Hoek van Holland'.

Een paar lieden voelen zich nu niet echt 'lekker', en zit er wellicht een 'wordt vervolgd' in.

Wij houden u op de hoogte!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verzoek om beraadslaging ‘Kustontwikkeling Hoek van Holland’ van de VVD en de PvdA.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Rotterdam

Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 30 januari 2018

Geachte voorzitter,

Afgelopen week ontving de raad een brief van het college over de kustontwikkeling in Hoek van Holland, met daarbij een afschrift van een vaststellingsovereenkomst tussen de Stichting Duinbehoud, de Stichting Westlands Natuur en de gemeente Rotterdam. De Rotterdamse VVD en PvdA zijn zeer verbaasd over de inhoud van deze stukken en over de gevolgde procedure. Hierover gaan wij graag met het college in debat tijdens de komende raadsvergadering van 1 februari 2018. Conform artikel 26 van het reglement van orde doen wij daarom een verzoek om beraadslaging.

Tijdens het debat willen wij in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

1. Al meerdere jaren wordt er gewerkt aan een toeristische visie voor Hoek van Holland. Belangrijk onderdeel daarvan is de zuidwestelijke hoek van het gebied, waarvoor nu in de vaststellingsovereenkomst vergaande keuzes worden vastgelegd. Waarom is deze overeenkomst gesloten vóór bespreking en vaststelling van de toeristische visie?

2. Met ondernemers en investeerders wordt al jaren gesproken over het ontwikkelen van het toerisme van Hoek van Holland. Onder meer zijn zij bereid eigen middelen te investeren in het gebied rondom het toekomstige strandstation van de Hoekse Lijn. Hoe zijn zij meegenomen in het besluit om deze vaststellingsovereenkomst te tekenen?

3. Waarom is de gemeenteraad niet vooraf op de hoogte gesteld van het voornemen van het college om deze overeenkomst aan te gaan? Is de overeenkomst aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad?

4. Deze privaatrechtelijke overeenkomst sorteert voor op de keuzes voor een toekomstig bestemmingsplan voor het duingebied. Welke keuzes heeft de gemeenteraad nog bij het invullen van het bestemmingsplan? Wat zijn de consequenties voor de vaststellingsovereenkomst en de relatie met de Stichtingen als de gemeenteraad volstrekt andere keuzes maakt voor het duingebied tussen Nieuwe Waterweg en de Badweg?

5. Waarom is de gebiedscommissie niet betrokken bij de totstandkoming van deze overeenkomst? Waarom is de mening van de gebiedscommissie over de gewenste inrichting van het gebied tussen Nieuwe Waterweg en Badweg niet gevraagd? Waarom is de gebiedscommissie niet geïnformeerd over de ondertekening van deze overeenkomst? Waarom is geen invulling gegeven aan de aanbevelingen op dit vlak van het recent verschenen rapport over de Kleine Kernen?

6. Welke mogelijkheden ziet het college nog om de toeristische ontwikkelingen van het gebied mogelijk te maken in lijn met de voorstellen van investeerders en ondernemers?

7. Hoe denkt het college de economische verliezen voor Hoek van Holland te compenseren als deze toeristische ontwikkelingen als gevolg van deze overeenkomst niet tot stand kunnen komen?

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Verheij (VVD Rotterdam) en Leo Bruijn (PvdA Rotterdam)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motie 'Kustontwikkeling Hoek van Holland' door VVD, PvdA, CDA en Leefbaar Rotterdam.

De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 1 februari 2018, ter bespreking van de kustontwikkeling Hoek van Holland;

Constaterende dat:

Het college een vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend met de Stichting Duinbehoud en de Stichting Westlands natuur; Deze vaststellingsovereenkomst beperkende kaders stelt voor de inrichting van het gebied tussen het Noorderhoofd, de Zeekant, de Badweg en de Strandweg in Hoek van Holland.

Overwegende dat:

De gemeenteraad, de gebiedscommissie Hoek van Holland, bewoners en ondernemers niet zijn geconsulteerd over deze overeenkomst; De ambitie van de gebiedscommissie Hoek van Holland is om toeristische ontwikkelingen mogelijk te maken teneinde van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats te maken; De gemeenteraad heeft uitgesproken een toeristische visie voor Hoek van Holland van het college te verwachten; Deze visie mede bepalend is voor de inhoud van het nog op te stellen bestemmingsplan voor Hoek van Holland Strand; Het vaststellen van de inhoud van een bestemmingsplan een bevoegdheid van de gemeenteraad is, niet van het college.

Draagt het college op om:

Bij de opstelling van het bestemmingsplan de nog vast te stellen toeristische visie als uitgangspunt te hanteren en geen beperkingen aan de gemeenteraad mee te geven voortvloeiend uit de privaatrechtelijke vaststellingsovereenkomst met de Stichting Duinbehoud en de Stichting Westlands Natuur.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jan-Willem Verheij (VVD Rotterdam), Leo Bruin (PvdA Rotterdam), Anton Molenaar (Leefbaar Rotterdam) en Christine Eskes (CDA Rotterdam).

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Meeroken (2) is nog dodelijker


Roken is dodelijk.

Meeroken is nog dodelijker.


Wonen in Rotterdam staat gelijk

aan het meeroken van 7 sigaretten

per dag, elke dag weer.


Onzichtbaar (roetzwarte longen)

fijnstof is de grote dooddoener.


Vluchten kan niet meer.


Advies Milieudefensie:

‘Pik nog even een zonovergoten

geheel rookvrij terrasje

op de maan’


Of: ‘STOP NU, onmiddellijk,

met ademhalen!’Jim Postma

  • Nieuw

  • Reacties