Middagje politiek

6750-middagje-politiek

(Door Ronald Sörensen)

Middagje politiek

Eigenlijk begon de zaterdagmiddag bijeenkomst in Villa Thalia al een dag eerder, omdat tien beroeps SP ’ers uit de Wielewaal de hele vrijdag van de onpartijdige Rijnmond radio de gelegenheid kregen hun actie tegen Leefbaar Rotterdam twee keer per uur via het nieuws aan te kondigen.

Omdat op Capelse Brug geen parkeerplek vrij was, arriveerde ik vrij laat, maar ik zag direct dat een groot deel van de mensen nog buiten in de regen stond te wachten. Nu was ik uitgenodigd als gast, maar voorbij een rij lopen en dan voorgaan, wordt volkomen terecht als niet erg sociaal gezien. *


Gelukkig kwam één van de tien demonstranten me een foldertje aanbieden. Toen ik weigerde vroeg hij me waarom ik het niet aannam. Mijn antwoord: “Ik zie geen prullenbak” ging volkomen aan hem voorbij. “Jij bent toch lid van een politieke partij?” vroeg hij. “Ja” antwoordde ik: “Van de SP, want ik heb helemaal niets geleerd van 150 jaar socialisme in de praktijk” Ook dit verdween in het luchtledige, want toen ik later in de rij stond vroeg hij het me weer. Wel handig om zo te discussiëren: gewoon niet naar anderen luisteren!

Omdat ik ervaring heb met politieke bijeenkomsten waar een ander geluid te horen is, wist ik waarom het allemaal zo lang duurde. “We moeten allemaal door de metaaldetector of we worden gefouilleerd” stelde ik mijn omgeving gerust.” Dat is te doen gebruikelijk op bijeenkomsten van niet linkse snit”

Uiteindelijk binnen, bleek de zaal afgeladen. De bijeenkomst van Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie bleek zo’n succes, dat ik uiteindelijk op een snel aangerukte stoel in het gangpad plaats moest nemen. Een uur te laat, dat wel.

Joost Eerdmans (bron foto: wikipedia) beet de spits af en opperde dat het verstandig is om de vestigingswet weer van stal te halen. In sommige straten zijn de belwinkels, halalslagers en kapperszaken (er was er zelfs één zonder stoelen!) de enige winkels. De politie vermoedt dat het om witwas praktijken gaat. “Misschien zou er weer een Nederlandse groenteboer kunnen komen” opperde Eerdmans en moeten we als gemeentebestuur het vestigen van de zoveelste Shoarmatent in een straat mogen verbieden” **

Na Joost kwam Thierry Baudet als een volleerd spreker de zaal bespelen. Zijn eerste opmerking was dat het heerlijk is om “onderons” te zijn. Ik beaamde dat volkomen, want het voortdurend op je woorden letten en op eieren van politieke correctheid lopen, is erg vermoeiend. Daarna vertelde hij kort, waar het Forum zich hard voor gaat maken. Niets nieuws onder de zon voor de aanwezigen, maar toch weer leuk om te horen.

Theo Hiddeman kwam als laatste spreker. Hij refereerde aan de eerste keer dat hij naar Rotterdam kwam om politieke redenen. Hij tekende toen het condoleance register voor Fortuyn in het stadhuis. Ook bij het rouwbezoek in de kathedraal was hij aanwezig. Hij herinnerde zich het feit, dat met geluidswagens werd gezegd, dat zo veel mensen aanwezig waren, dat men beter naar huis kon gaan. “De NOS liet niets zien die avond” vertelde hij ook. Ik moest onwillekeurig denken aan de dag van de begrafenis, toen de honderdduizenden belangstellenden door diezelfde NOS als “enkele duizenden” werden afgedaan.

Hierna volgde discussie met de zaal, die – vond ik - door de drie heren met verve werd gevoerd. Natuurlijk ben ik partijdig, maar i.t.t. de aanwezige journalisten weet iedereen van welke partij ik ben.

Uiteraard na afloop een biertje met gelijkgestemden, waarbij het me opviel, dat ik toch nog veel oud LPF’ers tegenkwam, die me allemaal vriendelijk groetten en als een oude vriend op de schouders sloegen.***

Och ja, tijd heelt wonden, ook in de politiek.

* Een keer moesten Marco Pastors (bron foto: fd.nl) en ik van de politie direct naar binnen in het Feyenoordstadion. Ik herhaal niet wat we naar ons hoofd kregen, toen we langs de rij naar een aparte ingang liepen.

** Uiteraard pikte de politieke tegenstanders er uit, dat halalslagerijen moeten worden vervangen door Nederlandse groenteboeren.

*** LPF Rotterdam wilde zonder enig overleg eigenlijk Leefbaar Rotterdam overnemen. De zelfbenoemde voorzitter liep ons fractiekantoor binnen en zei tegen het aanwezige personeel, dat ze gewoon konden doorwerken als hij binnenkwam. Ik keek even naar de verbijsterde gezichten en stelde dat ze niet gewoon konden doorwerken, maar hem zo snel mogelijk moesten verwijderen.

Jeroen Waardenburg :
Tja een middagje politiek volgens de berichten zal Leefbaar een flinke veer laten en de PVV vast en diepe grond vinden.Tja leefbaar had men maar moeten doen wat men beloofde, en niet zeuren over wat vuil bij de ondergrondse vuilbakken;voor Leefbaar is het inderdaad een middagje paniek politiek.
Het vuur van de PVV is nu al te voelen. Tja....................

Maart 2018 verschuivingendag in Rotterdam. oei oei!!!!!!

Het mooie van die dag zal zijn de PvdA zal helemaal verdwijnen. Tja ....... het zijn toch mooie politiek tijden.


donderdag 25 jan 2018

Jan Tak :
Vergat te melden boek 7 artikel 658 is niet van toepassing op medewerkers van de overheid.

maandag 09 okt 2017

Jan Tak :
Hans,
Werkgevers zijn voor ongevallen e.d. aansprakelijk volgens boek 7.658 en meestal wordt de rechtspersoon veroordeeld maar ik ken uit eigen ervaring een geval van dood van twee collega's veroorzaakt door druk van de opdrachtgever. Het bedrijf werd veroordeeld en het betreffende Directielid (zal geen namen noemen) werd door de Raad van Commissarissen op non-actief gesteld en verzocht te vertrekken.

Wbt. stemmen ga ik meestal omgekeerd te werk dus uitzeven waarop je beslist niet wilt stemmen en ja dan kan Wilders of Baudet in aanmerking komen. En in Barendrecht hebben dan wel geen Leefbaar maar wel de EVB "Echt voor Barendrecht :-) een goed alternatief.

maandag 09 okt 2017

Hans Roodenburg :
Overigens Jan: kun je mij voorbeelden geven van topdirecties die opstappen als een werknemer de dood vindt door zijn werk of die voor het gerecht zijn gedaagd? Ik vrees dat het zelfs niet bij kleine bedrijven voorkomt. Er is ook verschil tussen indirecte oorzaken of directe!

maandag 09 okt 2017

Hans Roodenburg :
Aan Jan Tak: Het voorbeeld in de Tweede Kamer van 'bekakt zijn' is Baudet. Hij is ook heel sterk in het vliegen afvangen van collega's. Anderen kunnen er ook wat van. De inhoud van zijn spreekbeurt in eerste termijn was evenals van anderen (ook zelfs al eerder) wél goed. Baudet mag zich bij mij beperken tot de inhoud en géén clownerie bedrijven met outfits.
Ik begrijp dat jij van PVV bent overgestapt op FvD? Jammer dat je in Barendrecht bij de gemeenteraadsverkiezing géén Leefbaar Rotterdam hebt. Of zelfs PVV en FvD...

maandag 09 okt 2017

Jan Tak :
Oja Hans Roodenburg

Een volksvertegenwoordiger in de Kamer zit daar namens het Volk en wordt geacht te denken, spreken en handelen zoals het Volk dat ook dagelijks doet, daarin past het niet elkaar bekakt vliegen af te vangen.
Ach we zijn het met ons allen vergeten, schijndemocratie en schouwtoneel is waar we naar willen kijken, als ik je goed begrijp.

maandag 09 okt 2017

Jan Tak :
Beste Hans als jij stelt dat Baudet zich in de Kamer als een clown gedroeg heb je blijkbaar de strekking en de ernst van het onderwerp niet begrepen. Een leger in stand houden en vervolgens de mannen met levensgevaarlijk materiaal op pad sturen dat is pas een schande en in het bedrijfsleven wordt dood door schuld de leiding zwaar aangerekend.
Het aftreden van Hennis en Middendorp mag dan ook niet voldoende zijn, het is te vergelijkken het met een ernstig bedrijfsongeval waarbij werknemers omkomen.

Denk je dan dat de directie van dat bedrijf het dan kan afdoen met een sorry?
Nee de bedrijfsleiding zal zich voor de rechter moeten verantwoorden en ik zie niet in dat dit voor een Milf van Defensie en de hoogste Generaal anders zou moeten zijn.

En wat de orde in de 2e Kamer betreft hiervoor heeft de Kamer het "Reglement van Orde" en al was het optreden van Baudet bijzonder het was niet in strijd met dit Reglement, daar in tegen ging de Voorzitter wel buiten haar boekje met haar persoonlijke mening.

maandag 09 okt 2017

Hans Roodenburg :
Jan: Deze keer het niet eens met je. Baudet was een clown in het filmpje. Zijn tekstboodschap ging helemaal verloren. Zijn outfit (net zoals de stekker uit het stopcontact van Groen Links) past niet in de Tweede Kamer die van mij nog wel wat officiëler mag worden. Je bent volksvertegenwoordiger of niet. Baudet pakt hooguit 10 zetels en pikt die in van de PVV. Elkaar opvreten. Dat zie je al in de door mij verfoeide peilingen. Ik ben trouwens voor een drempel van 5 zetels (zoals in Duitsland). Had Baudet op basis van de laatste verkiezingen nooit in de Tweede Kamer gekomen.

maandag 09 okt 2017

Jan Tak :
De namen van Thierry Baudet en Theo Hiddema worden genoemd en dan moet ik even denken aan afgelopen zondag, Hiddema bij Harry Mens.

Er werd een filmpje getoond waarin Thierry in gevechtsuitrusting de Kamer demonstreerde dat onze regering de Nederlandse militairen uitzendt met een uitrusting ala Loe Lap welke totaal ongeschikt is als het menens wordt.

Nou dat was "not done" en paste niet in de Kamerdiscipline maar juist daarom toonde het wel onverbloemd aan waar het in het Haagse aan schort, n.l. achter je eigen mensen gaan staan als het menens wordt.
Een perfecte en voor de Kamer beschamende presentatie van Thierry, die komt er wel.

maandag 09 okt 2017

jim postma :
Je kan natuurlijk, voor- of na de verkiezingen blijven voorstellen wat je wilt voorstellen. Bij dergelijke voorstellen moet je in de eerste plaats kijken naar de praktische haalbaarheid, c.q. houdbaarheid(datum)en de mogelijke juridische consequenties van die voorstellen.

Als Eerdmans bij dit voorstel blijft kan hij naast politiek geharrewar, ook vele rechtszaken tegemoet zien. En de geschiedenis herhaalt zich wel of niet? Niets is en blijft nieuw onder onze zon.

vrijdag 06 okt 2017

Ronald Sörensen :
Dus als ik het goed begrijp dan zal Joost zijn voorstel net voor de verkiezingen terugnemen?
Lijkt me niet verstandig.
Dan nog iets . Je heb historici die zeggen dat de geschiedenis zich altijd herhaalt en historici die zeggen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Ik neig naar de laatste groep.

vrijdag 06 okt 2017

jim Postma :
Kijk, hoewel het met dag moeilijker wordt op leeftijd, laat mij in deze mijn geheugen niet in de steek. Tijdens dus de verkiezingen in de tachtigeer jaren met het befaamde duo van de PvdA destijds (Hans Kombrink en Hans Simons) werd er een publicitaire stunt verzonnen. Ik had het over haast alle marktkramen in de stad, maar het ging om stalletjes van loempiaboertjes, snackbarhouders (voorkant CS) en met name in het centrum, ook stalletjes van groenteboeren, bakkertjes, ect,
moesten in dit propaganda-circus met name uit het centrum van de stad gaan verdwijnen op 'bevel' van het toenmalige 'Oppercommando'. Van tevoren wisten zij (van de PvdA) dat dit tot talloze protesten zou gaan leiden. En dus werd de hele zaak (met alle publiciteit van dien) weer terug gedraaid. Dus, 'sigaar uit eigen doos!'
Nu dus weer vlak voor de verkiezingen Halal-gebod en wat niet meer, dus dezelfde trukendoos. De geschiedenis herhaalt zich dus. Hopelijk, Ronald, begrijp je nu (zeker jij als historicus) wat ik hiermee bedoel!

donderdag 05 okt 2017

Ronald Sörensen :
De vergelijking van Jim begrijp ik ook niet zo.
De ophef wordt veroorzaakt door onze politieke tegenstanders; niet door ons zelf.
Over de vestigingswet heb ik net een stuk ingeleverd bij de redactie van de Leefbaar Rotterdam site. Is zo politiek dat het daar m.i. thuis hoort.

donderdag 05 okt 2017

Hans Roodenburg :
Beunhazen zijn er genoeg. Ook onder de blanke ondernemers. Daar kun je je niet tegen wapenen. Vakbekwaamheidseisen en hygiëne zijn onvoldoende. De consument kiest wél, zij het dat hij/zij vaak voor het goedkoopste gaat.

donderdag 05 okt 2017

Jan Tak :
Beste Hans, mee eens dat het nimmer zover mag komen dat winkels om hun "warenkeus" of doelgroep-gerichtheid worden uitgesloten, maar je mag -nee moet- eisen kunnen stellen aan productkennis en vakbekwaamheid.
Het is natuurlijk van de gekke dat de Nederlandse slager ooit zijn vakbekwaamheid moest bewijzen, een middenstanddiploma moest bezitten en aantonen over een smetteloze inrichting en een Hinderwetvergunning te beschikken.

Dit alles was ineens niet meer nodig toen de eerste islamitische slager op de Beyerlandselaan kwam. Een kapsalonnetje beginnen idem, vakbekwaamheid ach lik me r..t.
Tel daarbij op dat het ons kent ons principe in die kringen ook een eigen geldcircuit omvat en eenieder begrijpt waar Eerdmans het over had.

Het had nooit zover mogen komen maar welke partijen hebben ooit deze deur opengezet? Juist die dus.

donderdag 05 okt 2017

Jim Postma :
Niets is dus Nieuw(s) onder onze zon! Deed mij onmiddellijk terug denken aan de tachtiger jaren toen hier de PvdA nog de scepter zwaaide. Om VLAK voor de verkiezingen (maart 2018) in the picture te komen gaat Leefbaar nu precies hetzelfde foefje toepassen als destijds de PvdA. Die gingen toen VERBIEDEN dat haast alle marktkraampjes in de stad moesten worden verwijderd!

Gigantisch protesten uit de hele stad tot gevolg. De PvdA had hiermee in aanloop van de verkiezingen gigantisch publicitaire gescoord met destijds wethouder Hans Simons als de grote protestmotor. Vlak voor de verkiezingen werd dit weer omgedraaid, de kramen mochten blijven! Absoluut kiezersbedrog heette dat destijds. En indeed dus: Sigaar uit eigen doos!' PvdA daarna weer grandioos populaire.

En nu flikt dus onder Eerdmans (Laatsmans) hetzelfde kutkunstje (sorry) wederom.
Verzin eens iets anders mijne dames en heren Rotterdamse Volksvertegenwoordigers!

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem WEL!

woensdag 04 okt 2017

Hans Roodenburg :
Een hilarisch stuk van de 'partijdige Ronald Sörensen. 'Volgens mij weten velen van mijn (ex-) collega's ook wél wie hij is. Als het islamitische 'witwassers' betreft (ook velen overigens van ander geloof of ongeloof) heeft Justitie een punt. Maar je kunt in een vrije democratie en ondernemingsgewijze productie nu eenmaal niet het beleid voeren dat je met maatregelen islamitische winkels dicht houdt. Wat dat betreft zat Eerdmans fout. Als hij het zo luchtig stelde als Ronald hier weergeeft, dan is er uiteraard niet zoveel aan de hand.

woensdag 04 okt 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Kopstoot 1

Foto: Kajan Liu,


‘Ontdekking van de eeuw’

Tijdens mijn bezoek in aangenaam gezelschap afgelopen zondag aan museum Boijmans met een topdrukte hebben wij ‘de ontdekking van de eeuw’ gedaan. Als hele redactie van www.vandaagenmorgen.nl

Bij het doorlopen van de zeer succesvolle expositie ‘Puur Rubens’ troffen wij een olieverfdoek aan met de beeltenis van een jongeman.

Daarnaast stond als opschrift: ‘Rubens, 1632, jongen’. (Zie ook elders op deze pagina).

Wie hier echter heel intensief naar gaat kijken ziet in dit naamloze gezicht ineens zeer goede bekende. Maar van waar ook al weer?

Juist! Van het wereldwijde witte doek en televisie van de overbekende langdurige serie ‘In de ban van de Ring’. Opgenomen in deze 20e eeuw. Met maar een conclusie (check het zelf maar).

Dit is dus de afbeelding van ‘Mister Frodo.’ Van nota bene reeds eeuwen geleden. Hoe is het mogelijk?!

Het is aan deze Peter Paul Rubens (1577-1640), de schilderskoning van de Vlaamse Barok te danken dat hij als allereerste deze ‘Mister Frodo ‘ te voorschijn heeft getoverd. Niet uit de kast of uit het schilderij.

Maar zeker wel ‘Uit de ban van de Ring.’

Jim Postma


Kopstoot 2

DISCUSSIE WILDERS EN RUTTE

Zojuist gehoord op de Radio 2 bij het nieuws heden om 14.00 uur. Een discussie tussen twee kemphanen.

Over de vernielingen tijdens het Nieuwjaar aangericht
door raddraaïers riep Mark Rutte recentelijk:

‘Het liefst zou ik hen persoonlijk in elkaar slaan.’

Daarop antwoordde Wilders:

‘Waarmee Rutte?

Met je handtasje?!’

Jim Postma


  • Nieuw

  • Reacties