Signalen uit de Westerse Beschaving

6695-signalen-uit-de-westerse-beschaving

Nr. 39: Appels en peren

(door: Rein Heijne)

Er waart een spook door Europa. Neen hoor geen nood, niet het spook van het communisme van Marx en Engels. Dus gaat u rustig slapen. Laten we het dit keer maar gewoon een fruitvliegje noemen.

In een poging de gruwel van het terrorisme te begrijpen heeft de Vlaamse filosoof Maarten Boudry het jihadisme onlangs vergeleken met het nazisme. Waarom hij juist deze partijen uit heeft gekozen blijft volstrekt onduidelijk. Hij wekt met zijn beschouwing niet de indruk zich erg verdiept te hebben in de politieke, maatschappelijke context en lijkt te kampen te hebben met een behoorlijk historisch geheugenverlies.

Tegenwoordig bestaat er een sterke neiging om “fascisme” als etiket te gebruiken dat je te pas en te onpas op alles en iedereen waarmee je het niet eens bent, kan plakken. Het duidelijke politieke doel van het misbruik van dit etiket is dat het dan gerechtvaardigd is om elke soort actie ertegen te gebruiken. Dit misbruik werd geïntroduceerd door de neoconservatieven in de regering van president Bush Jr. bij het uitroepen van de “war on terror”.

Boudry lijkt te weten “dat het jihadisme in sacrale en waarden denkt, en daarom in zekere zin nog haatdragender is dan het nationaalsocialisme”. Zo vonden de Nazi’s de geïndustrialiseerde genocide uit, in een land op het hoogtepunt van de “Westerse beschaving”. Hoe rijker en krachtiger een beschaving, des te dodelijker haar barbarij. De gaten in Boudry’s geheugen zijn groot en kennelijk heeft hij niet goed opgelet. Veel IS-aanhangers hebben hun wreedheden geleerd van de oorlogsmachine van de VS tijdens de vele militaire interventies. Maar al veel eerder, in de zestiger jaren van de vorige eeuw, werd de weg vrij gemaakt voor de opkomst van het anti-westerse fundamentalisme Dit islamitisch fundamentalisme werd toendertijd,in samenwerking met Saoudie Arabië, het belangrijkste ideologisch middel in de strijd tegen het socialisme/communimse.

Les êxtrèmes se touchent: fascisme en nazisme waren massabewegingen met als voornaamste roeping het kapitalisme te beschermen door alles wat het bedreigde te vernietigen, te beginnen bij de arbeidersbeweging. Vandaar ook de grote steun van ook westerse ondernemers, als Ford en grootvader Bush. Het islamitisch fundamentalisme werd aanvankelijk ook gesteund en getraind om het opkomend Arabisch socialisme te bestrijden, maar is na vele dramatische lessen en ervaringen met de Westerse geopolitieke belangen ontaardt in het jihadisme dat zich nu als een boemerang op de Westerse samenlevingen richt.

Rein Heijne

Bestuurslid Huis van Erasmus

Rein Heijne :
Door een 40-jarige loopbaan in het bedrijfsleven, bij een ooit grote multinational, kwam ik nauwelijks toe aan het lezen van veel grote schrijvers en denkers. Mijn belezenheid is dus minder imposant dan die van Sörensen. Soit. Ik beperkte mij tot de hoofdlijnen, de rode draden in de geschiedenis, bijv. de tegenstellingen tussen arm&rijk, volk&elite, overheersten&heersers. De betreffende multinational is volledig “verdwenen”, opgelost in de kapitalistische maalstroom. Overigens vraag ik mij af over welk kapitalisme u het heeft, over handels -, industrieel -, financieel – of roofkapitalisme?
In uw rijtje van betrouwbare bronnen zie ik de Bijbel niet staan en met prof. Jansen doelt u waarschijnlijk op Dominee Hans Jansen. Tja.
Zelf heb ik een bescheidener rijtje, maar die kunnen uw goedkeuring waarschijnlijk niet verdienen: Noam Chomsky, William Blum, Michael Parenti, Erich Fromm, ……
Tot slot nog even over het “door elkaar halen van vooroordelen en oordelen”: bijna elk eerste, vaak impulsieve oordeel (dat noem ik dus een vooroordeel) komt voor een (eind)oordeel. Helaas blijven velen in hun (vooroordeel)bubbel hangen.
Bovenstaande is mijn laatste bijdrage aan deze discussie. Erasmus’ stem heeft mij geroepen voor de viering van zijn geboortedag op 28 oktober.

woensdag 13 sep 2017

Hans Roodenburg :
Après nous le deluge. Haha!

woensdag 13 sep 2017

Jim Postma :
Mijn vraag eerder was - als absolute optimist - wie hier de oplossing aandraagt voor het verdere voortbestaan van onze mensheid hier op Aarde.
Alle traditionele oplossingen vanuit het prille en verre verleden zijn hier allemaal voor goed gepasseerde stations.
Hierin dus nog een welgemeend advies: 'Kom alsublieft met de juiste oplossing.' Anders duurt onze aller ellende op onze Moeder Aarde, alleen maar NODELOOS door.'
'Optimisten aller landen, verenigt U'!

dinsdag 12 sep 2017

Ronald Sörensen :
De Koran, delen van de Hadith en de meeste boeken van prof Jansen lijken mij betrouwbare bronnen.
Dat kranten en andere media liegen is mij al sinds 2001 duidelijk geworden.
Uw bron is van communistische huize. Daar heb ik een oordeel over.Verwijzen naar een ander is nooit erg sterk. Zeker al je bijna zeker weet dat “die ander” niet gelezen is door degene met wie u discussieert. Is een debat truck: “U weet toch dat …. En dan volgt er een bewijs van eruditie.
U weet toch dat Kant in zijn Kritik der reinen Vernunft al schreef………….
En dat Schopenhauer met Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde afrekende met ………..
Trap ik dus niet in. Sterker nog kan ik zelf beter. Mijn leerlingen hield ik ook voor dat mensen die Das Kapital van Marx gelezen hadden niet goed snik waren. Lees een vertaalde samenvatting!
Verder haalt u .m.i. vooroordelen en oordelen door elkaar.

maandag 11 sep 2017

Jim postma :
Citaat Sör: ; Nu terug naar het verschrikkelijke kapitalisme. Alternatieven? Ik heb ze nog niet gelezen!

Waarschijnlijk Sör totale utopie. Maar een ander alternatief, oplossing zie ik niet, behalve deze. Waarschijnlijk allemaal te laat, omdat wij nu als lemmingen in het huidige stelsel met zijn allen naar de afgrond lopen (zelfs rennen). Maar blijf dus geboren optimist in deze. Alle politieke stelsels in deze wereld(wijd) definitief afgeschaft. Als deze wereld nog een minimale kans maakt om hier te blijven overleven, moeten zeer integere wetenschappers en zeer creatieve mensen (zoals zeer praktische kunstenaars, de regie op onze Moeder Aarde overnemen. Zo niet: Orkaan na orkaan in steeds grotere hevigheden, smeltende poolkappen ect., gletchers en noem maar op. Urgentie nummer EEN: Alle wapens van totale zelfvernietiging voor eens en altijd vernietigen wereldwijd.
Ja, Sör en alle anderen: Ik weet het. Totale UTOPIE
Maar als jullie een andere oplossing hebben in deze, hoor ik het graag!

zaterdag 09 sep 2017

Rein Heijne :
Dan hierbij op Sörensen
Deel 2.
Vandaar ook mijn belangstelling voor kunst en cultuur die ik van groot belang acht voor het reilen en zeilen in de samenleving. Volgens Schiller moet kunst de eerste plaats in de geschiedenis van de mensheid innemen, omdat ze alle vermogens van het individu aanspreekt, zijn zintuigen, gevoelens. Of zoals Rudi Fuchs onlangs schreef: Kunst bevordert de lenigheid van geest. Maar de Portugese schrijver José Saramago vindt dat in Europa de cultuur verloedert. Wanneer ze vandaag de dag over cultuur praten, denken ze aan spektakel. Het fameuze credo van de Romeinen, brood en spelen wordt dagelijks in de praktijk gebracht. Zoveel mogelijk circus, aldus Saramago.
Tja, wat zijn historisch betrouwbare bronnen waarnaar u verwijst? In deze tijden waarin steeds meer nepnieuws op ons afkomt val ik toch maar liever terug op Erasmus’ teksten die ook nog in onze beschaving relevant zijn. Een man wiens leven en werken worden gekenmerkt door gematigdheid, tolerantie en vredelievendheid.

zaterdag 09 sep 2017

Rein Heijne :
Indruk dat er wat afgedwaald wordt, maar nu terug (geen vlucht hoor) Hier nog een verlate reactieop Sö.
Deel 1.
Bijna twee jaar geleden ben ik begonnen met het uitgeven van “Signalen uit de Westerse Beschaving”. Ik schreef in het eerste nummer als toelichting: Om inzicht te krijgen hoe onze westerse beschaving ervoor staat en hoe deze door andere culturen en samenlevingen beleefd wordt zal ik met een (on)regelmatige frekwentie de door mij opgevangen signalen hiervan rondsturen.
Hoe interessant ook, maar het was niet de bedoeling om vragen over onze mooie beschaving te beantwoorden; vragen waarvan u volgens mij allang de antwoorden heeft gevonden. Persoonlijk prijs ik mij gelukkig en dankbaar om daartoe te behoren. Maar geen beschaving vaart wel bij het ontbreken van kritiek.
Niemand ontkomt in het leven aan het hebben van vooroordelen. Zelf betrap ik mij daar ook wel eens op. Maar de kunst in het leven is dan de moed om de eigen vooroordelen kritisch tegen het licht te houden en die dan durven bij te stellen.

zaterdag 09 sep 2017

Hans Roodenburg :
In Cuba is een groep RJV-journalisten (onder wie Jim) ook geweest. Klopt wat Ronald schrijft. De Cubanen hadden trouwens nooit wapensystemen die vernietigden. Daarvoor hadden ze de Sovjets nodig (Chroetsjew). Toen de VS dreigden, trok hij zich met zijn staart tussen de benen terug. Zou hetzelfde gebeuren (uiteindelijk?) met China en Noord-Korea? Daarom ben ik een groot voorstander van TOTALE handelsboycot, ook van China.

zaterdag 09 sep 2017

Ronald Sörensen :
N.Korea lijkt me enigszins off topic of wil je het in de teneur van Heijne een voorpost in de strijd tegen het kapitalisme vinden.

Cuba is trouwens een heel mooi land waar het socialisme nog iets goeds gebracht heeft.
Veilig (heel hoge straffen) gratis en goede medische voorziening, iedereen heeft te eten, het openbaar vervoer (in open vrachtauto's en afgedwongen meeliften) is o.k.

Nu terug naar het verschrikkelijke kapitalisme. Alternatieven? Ik heb ze nog niet gelezen.

zaterdag 09 sep 2017

Jim Postma :
Als ik hier als totale niet geschiedkundige even tussendoor mag fietsen, wil ik mij met uw permissie, even een andere kant van de medaille laten zien in de actualiteit. Met uw allen heeft u het over het in het algemeen over het verleden. Terwijl ik in deze graag alle gepasseetde stations in deze wil voorbij gaan, naar het heden en vooral naar morgen!

Zoals dat absoluut dictator Vladimir Poetin uit Rusland gelijk heeft om geen verdere sancties door te voeren naar Noord-Korea. In de afgelopen veertig jaar hebben die ook nooit en te nimmer gewerkt van de USA naar Cuba! Integendeel.
Zo ook NU naar Noord-Korea (waar ik dus ooit ben geweest...@@@). Elke sanctie tegenover de huidige Kim-clan (met hongersnoden en al van dien tegenover zijn eigen bevolking) zullen averechts gaan werken. En in deze 'een kat in het nauw' brengt de Derde W.O nu snel voor onze deur...@
De enige uitweg hierin (zoals nu dus in het huidige Cuba) is om Noord-Korea te laten infiltreren met honderdduizenden, c.q. miljoenen toeristen!..@@@

vrijdag 08 sep 2017

Ronald Sörensen :
Helaas is een lang verhaal technisch niet mogelijk als reactie.

U stelt m.i. volkomen binnen het kader van het steeds verder voortschrijdende culturele marxisme de verkeerde vragen. U kunt b.v. vragen : "Hoe komt het dat de Westerse beschaving zulke geweldige muziek heeft voortgebracht? Hoe komt het dat in het Westen de medische wetenschap zo'n hoogte heeft bereikt? Hoe komt het dat in ons land iedereen een mondiaal gezien goed inkomen en de kans op geluk heeft?
Raar dat u dat niet doet, omdat u juist voortdurend een zeer positief "product" van de Westerse cultuur citeert.
Zal ik u mijn mening geven over die verschrikkelijke Westerse beschaving?
Gebaseerd op uiteindelijk Het Nieuwe Testament! Niet alleen letterlijk zoals in de Matthëus en de Johannes Passion (ook uitingen van die verschrikkelijke Westerse beschaving) maar als moeilijke en bijna onmogelijk uit te voeren leidraad.
Volgens mij is het geven van die leidraad aan iedereen die hem wil kennen ook de reden waarom uw (Westerse) idool Erasmus hem ver

vrijdag 08 sep 2017

Ronald Sörensen :
Beste heer Heijne

Wie de schoen past trekken hem aan en ondanks dat ik de door u gepresenteerde schoen absoluut niet vind passen, zal ik hem aantrekken.

Ik begrijp uw opmerking over prof. Von der Dunk niet in bovenstaande contekst. U beweert voortdurend dat met name Erasmus de juiste antwoorden heeft op vragen over hedendaagse problematiek.
Ik ageer daar tegen, omdat u daarmee volgens mij eigenlijk een groot anachronisme creëert. Daarbij geef ik in mijn reacties m.i. niet de indruk de wijsheid in pacht te hebben en slechts mijn eigen visie als zaligmakend te zien.
Ik wil polemiek uitlokken en dat is me dus gelukt.

Mijn mening over de Islam baseer ik op eigen ervaring, persoonlijke gesprekken en het lezen van belangrijke bronnen.
Mijn conclusie is duidelijk. Politieke Islam is fascistoïde. U heeft een andere mening. Maak duidelijk dat in uw ogen de Islam b.v. geweld niet accepteert! Verwijs daarbij niet naar uw buren, maar naar historisch betrouwbare bronnen. Misschien overtuigt u me.

vrijdag 08 sep 2017

Rinus Vuik :
Rein@ Ik distilleer, uit jouw laatste commentaar, dat jij een integer persoon bent, die ook zichzelf niet spaart.Wij zijn allemaal mensen die hebben te dealen met een tijdsbeeld, en hebben nauwelijks tot geen invloed op de loop ervan. Laat onverlet dat een mening kan worden geventileerd, en een mens met een mening is een betrokken mens.Rein,ik wens jou het allerbeste!

woensdag 06 sep 2017

Rein Heijne :
Als niet-historicus heb ik mij altijd bezig gehouden met het zoeken naar antwoorden op vragen die bij mij in de loop van mijn leven zijn opgekomen. Antwoorden die enig inzicht in maatschappelijke gebeurtenissen konden bieden en daarmee mogelijke verklaringen op veel “waarom” - vragen.
Vragen als: Hoe was het mogelijk dat in het beschaafde Europa zo’n barbaars politiek systeem als het nazisme kon ontstaan? Hoe zijn westerse volkeren in het verre en recente verleden omgegaan met andere volkeren? Welke belangen zaten daar dan achter? Waarop is de westerse zelfgenoegzaamheid eigenlijk gebaseerd? Hoe kan het dat westerse landen (nee, ik ga geen namen noemen) het meest afschuwelijke, islamitisch regiem Saoedi Arabié als hun bondgenoot beschouwen? Huiveringwekkend zou Sörensen waarschijnlijk zeggen.
Aardig is dat Sörensen in zijn reactie verwijst naar zijn leermeester Von der Dunk wanneer hij poogt het verschil tussen fascisme en fascistoïde te verduidelijken. Maar deze historicus, die ikzelf erg hoogacht, had een grondige hekel aan pertinentie in de geschiedschrijving, aan eenduidige antwoorden op gecompliceerde vragen en aan zogenaamde historici die menen de wijsheid in pacht te hebben. Juist bij het inzicht proberen te verkrijgen in gebeurtenissen in onze huidige tijd hebben wij niets aan zeker- en beterweters.
Wanneer ik alle reacties tot mij door laat dringen, kom ik tot het besef dat ik al die tijd tijdens mijn zoektocht de verkeerde boeken en artikelen heb gelezen. Ook hier zal ik verder geen namen noemen.
Overigens ben ik van mening dat alle kinderen naar een Openbare School moeten, bij voorkeur naar een Vreedzame School.

woensdag 06 sep 2017

Ronald Sörensen :
Bij nalezen zie ik dat ik antisemitisme overgeslagen heb.
Bij het plaatsen in een hedendaags groter geheel, zeker van een ideologie die dateert uit de diepe Middeleeuwen, moet je voorzichtig zijn, vandaar mijn kwalificatie: fascistoïde.
Het fascisme is natuurlijk een 20e eeuwse politieke stroming, maar de overeenkomsten met de politieke (bijv. n.w. eigenlijk dus overbodig) Islam zijn frappant of zoals je wilt huiveringwekkend.
De term fascistoïde is voor het eerst gebruikt door prof. H.von der Dunk (inderdaad de vader van en mijn docent) Hij gaf die term aan een ideologie, die wel alle politieke kenmerken had, maar niet de (socialistische !) economische kenmerken.
Binnen het fascisme staat de leider centraal. Binnen de Islam is dat hun profeet, die net als de leider binnen fascistische bewegingen zijn gedachten aan het papier heeft toevertrouwd. Ze zijn bereid te doden voor hun leider!
Mijn frustratie is dat mensen die (hier niet overigens) het woord fascisme te pas en te onpas gebruiken het beest niet herkennen terwijl het zich steeds nadrukkelijker manifesteert!

zondag 03 sep 2017

Ronald Sörensen :
Mijns inziens slaat Heine de plank volkomen mis, sterker nog hij ziet zelfs geen plank dus kan hem ook niet missen.
De belangrijkste reden waarom gutmenschen de Islam niet als politieke ideologie willen erkennen is dat ze bang zijn voor de volgende stap: Rubrisering.
Een religie die het hele leven wil beheersen, eigen wetten en regels hanteert, ongelijkheid creeërt, democratie verwerpt en in geweld oplossingen ziet, is een politieke ideologie en valt onder de noemer fascistoïde. Ik kan overigens nog wel tien overeenkomsten noemen. Homohaat, gebruik symbolen, censuur, mysogynie, indoctrinatie, streven naar wereldheerschappij, enz,enz,enz.
Dat de IS van de VS heeft geleerd is een conclusie die niet serieus te nemen is en getuigt van vooringenomenheid. Dagelijks wordt in Islamitische landen de doodstraf voltrokken. Vaak in het openbaar. Dat doen ze al eeuwen en dat is een van de weinige zaken die ze nu juist niet van het Westen geleerd hebben.
Het kruisigen, onthoofden, verbranden en stenigen van tegenstanders wordt beschreven in de Hadith en gepropageerd in de Koran.
En dus ook op sommige met ons belastinggeld onderhouden scholen en in de vele moskeeën.

zondag 03 sep 2017

Jim Postma :
Nogmaals vanaf den beginne hebben wij gezamenlijk de code uitgesproken om niet te spelen op de man/vrouw, maar op de bal. Graag met alle terechte of niet terechte kritiek als kern. Elkaar hier alleen voor 'rotte vis' uit te maken, slaan alle planken mis. Jan en Jana, bedankt voor jullie 'eye-openers' in deze.

Door hier - na waarschuwing en waarschuwing - twee rotte appels voor goed uit de mand te pleuren, wil nog niet zeggen dat onze totale oogst is mislukt!

zaterdag 02 sep 2017

Jan Tak :
Beste Jana
Ik waardeer dat u in alle oprechtheid uw mening poneert tenslotte bent u hier de enige die uit ervaring weet wat onderdrukking kan betekenen. Geloof me ik leer daar graag van.

Maar dan het artikel: Heijne refereert aan Maarten Boudry die schreef dat hij jihadisme de gevaarlijkste ideologie vindt en dat het geweld van religieuze fanatici gemener en brutaler is dan het geweld van ‘wereldse’ ideologieën zoals het nazisme. Daarmee ontkende hij zeker niet de verschrikkingen van het nazisme.

Ik snap i.i.g. wat hij bedoelt maar zou het zelf nimmer zo gezegd hebben.
Heijne vindt slechts het vergelijk al voldoende om vol op het orgel te gaan, niet tegen Boudry wel tegen het kapitalisme en vooral de V.S. zijn stokpaardje.

Oorlog is vies en gemeen maar zeker zo bizar is het verwijzen naar de verschrikking puur om je eigen punt te scoren en dat is wat Heijne hier doet.
Het misleid en is gevaarlijk voor onze kinderen.
Daarom dus Jana en heb ik het mis, ik leer graag.
Groet Jan

zaterdag 02 sep 2017

Jana Beranová :
Neem een Twitter.
Op je eigen medium mag je zeggen wat je wil.

zaterdag 02 sep 2017

Jana Beranová :
Kritiek, ook op je eigen huis, is vaak louterend. Maar niemand hoeft het ermee eens te zijn. Gebruik dan wezenlijke argumenten op de inhoud. In 2003, toen VS Irak binnenviel, verenigden Rotterdamse dichters zich in Dichters voor Vrede: een maandlang stond er dagelijks in het RD een gedicht tegen oorlog, verscheen er een dichtbundel. Waren wij toen allemaal haatdragende 'commies'?
In de papieren krant wordt geen ingezonden brief gepubliceerd als de schrijver zich niet houdt aan de normale fatsoensregels. Het groepje personen dat (vaak onder pseudoniem) in V&M reageert, heeft kennelijk niet de wil om met reden een artikel aan te vechten. Zij, die met beledigingen op de persoon mikken, zijn de ware haatzaaiers. En zij zwelgen erin elkaar de bal toe te spelen. En het zijn altijd MANNEN!! (grapje)

zaterdag 02 sep 2017

Jan Tak :
Wat heet storen? Ik moest het twee meer lezen voordat ik het kon geloven.
Heine is compleet van bet padje, zoveel onzin in 25 regels kom je zelden tegen en dit alles onder de naam van Erasmus die nb reeds ver voor het bestaan van de VS de wreedheden van het islamisme aan de kaak stelde.

vrijdag 01 sep 2017

Hans Roodenburg :
Rein Heijne is ver bezig vanaf de regio Rotterdam terwijl hij suggereert dat IS het fascisme heeft geleerd van de militaire operaties van VS. Andere historici geven hem ongetwijfeld zijn vet. Mij stoort het vooral dat hij niet man en paard van de regio noemt. Rotterdam Vandaag & Morgen is voornamelijk een op onze regio gerichte site.

vrijdag 01 sep 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Kopstoot 1

Foto: Kajan Liu,


‘Ontdekking van de eeuw’

Tijdens mijn bezoek in aangenaam gezelschap afgelopen zondag aan museum Boijmans met een topdrukte hebben wij ‘de ontdekking van de eeuw’ gedaan. Als hele redactie van www.vandaagenmorgen.nl

Bij het doorlopen van de zeer succesvolle expositie ‘Puur Rubens’ troffen wij een olieverfdoek aan met de beeltenis van een jongeman.

Daarnaast stond als opschrift: ‘Rubens, 1632, jongen’. (Zie ook elders op deze pagina).

Wie hier echter heel intensief naar gaat kijken ziet in dit naamloze gezicht ineens zeer goede bekende. Maar van waar ook al weer?

Juist! Van het wereldwijde witte doek en televisie van de overbekende langdurige serie ‘In de ban van de Ring’. Opgenomen in deze 20e eeuw. Met maar een conclusie (check het zelf maar).

Dit is dus de afbeelding van ‘Mister Frodo.’ Van nota bene reeds eeuwen geleden. Hoe is het mogelijk?!

Het is aan deze Peter Paul Rubens (1577-1640), de schilderskoning van de Vlaamse Barok te danken dat hij als allereerste deze ‘Mister Frodo ‘ te voorschijn heeft getoverd. Niet uit de kast of uit het schilderij.

Maar zeker wel ‘Uit de ban van de Ring.’

Jim Postma


Kopstoot 2

DISCUSSIE WILDERS EN RUTTE

Zojuist gehoord op de Radio 2 bij het nieuws heden om 14.00 uur. Een discussie tussen twee kemphanen.

Over de vernielingen tijdens het Nieuwjaar aangericht
door raddraaïers riep Mark Rutte recentelijk:

‘Het liefst zou ik hen persoonlijk in elkaar slaan.’

Daarop antwoordde Wilders:

‘Waarmee Rutte?

Met je handtasje?!’

Jim Postma


  • Nieuw

  • Reacties