Het jaar van de helicopter

6653-het-jaar-van-de-helicopter (Door Kees Versteeg)
Kees Versteeg ontwikkelt het Nieuwe Midden. Dat is een verbeterde versie van de gecrashte Derde Weg van de sociaaldemocraten. Hij vermoedt dat 2018 weleens tot revolutiejaar zou kunnen uitgroeien. Oftewel: het Jaar van de Helikopter. The Year of the Chopper. Hij heeft alvast de domeinnaam www.helikoptergeld.nl geclaimd. Wellicht wordt dit de website van een nieuw op te richten lokale partij ROTOR (Rotterdams Origine).

ROTOR zou met haar programma rechtstreeks de EU moeten aanspreken. Dat is in deze tijd niet raar maar eerder volstrekt logisch: veel lokale problemen houden rechtstreeks verband met het functioneren van de EU. De huidige EU wordt gedragen door traditionele partijen. Het verzet tegen die partijen heeft zich in Nederland vanaf de oprichting van Leefbaar Hilversum in 1993 vooral gebundeld bij lokale partijen. In Rotterdam komt dat verzet van Leefbaar Rotterdam; dat kan echter maar niet beslissen of het vóór of tegen een Nexit is, waardoor de burger er puntje bij paaltje niets aan heeft.


Ik ben tegen een Nexit, maar dat er een reset van de EU moet plaatsvinden lijkt me wel duidelijk. Een grootscheepse hervorming moet een einde maken aan onze huidige Gespleten Tijdgeest, waarbij EU-voorstanders en -tegenstanders elkaar nauwelijks meer verdragen. Het uitdelen van helikoptergeld aan de burgers van de Eurozone en lokale overheden is het begin van zo’n alomvattend hervormingsproces van de EU.

We zouden moeten beginnen door de Europese burgers veel meer te betrekken bij de EU, en wel door helikoptergeld aan ze uit te delen als vergoeding voor de economische crisis van het afgelopen decennium. Helikoptergeld is door de Europese Centrale Bank bijgedrukt geld dat rechtstreeks aan de burger wordt verstrekt. Er zitten aan dat uitdelen juridische haken en ogen, maar waar een politieke wil aanwezig is moet ook een juridische uitweg te vinden zijn.

Ik stel voor om in het revolutiejaar 2018 aan elke burger van de eurozone € 2.018 uit te delen. Daarvan gaat de helft, € 1.009, rechtstreeks naar de burger, en de andere helft rechtstreeks naar de gemeente waarin de burger woont. Met deze eenmalige actie wordt het programma van ‘quantitative easing’ – kwantitatieve verruiming - door de ECB beëindigd. Tot nu toe is er € 1200 miljard aan (slecht) schuldpapier opgekocht en daar komt met het uitdelen van helikoptergeld in totaal nog € 600 miljard bij.

Het is tijd dat de ECB een ontwerpwedstrijd uitschrijft: wie ontwerpt het winnende biljet van € 1.009? Met het uitdelen van een fysiek biljet met een waarde van € 1.009 betrek je de burger direct bij de EU. (Bron foto: http://biografieonline.it)

Is helikoptergeld gratis geld? Nee, eigenlijk niet. Het is een investering in vertrouwen. Het bijdrukken ten behoeve van burgers en gemeente versterkt paradoxaal genoeg de euro, mits het kader waarin dit geschiedt volstrekt helder is. Ik noem zes punten:
1 Het uitdelen van helikoptergeld is een eenmalige gebeurtenis.
2 Het is een compensatie voor de economische crisis van de laatste tien jaar. Het is niet eerlijk om alleen de veroorzakers van de crisis - banken en de overheid - aan goedkoop geld te helpen, en de slachtoffers (burgers) te vergeten.
3 Het uitdelen van helikoptergeld is het logische slotakkoord van ‘quantative easing’.
4 De ECB komt hierna weer onder een strenge leiding.
5 Er wordt tegelijkertijd met het uitdelen van helikoptergeld een nieuwe strenge norm van eurolanden ingesteld. Een euroland dat meer dan 133% aan schuld heeft, wordt automatisch uit de eurozone gezet. Er vindt een eenmalige kwijtschelding van schuld plaats van Griekenland: het surplus van 133% van het BNP. De Griekse schuld is 171% van het BNP, die van Italië 133%.
5 Helikoptergeld heeft een politiek onderpand: hervorming van de EU. Helikoptergeld en hervorming moeten aan elkaar gekoppeld zijn. Een hervormde EU is een sterke EU. Dat is goed voor de waarde van de euro.
Er is tot nu toe geen politieke partij die helikoptergeld heeft geagendeerd. Wellicht is daarom een nieuwe partij nodig: ROTOR. Na een begin als one-issue partij kun je dan als vanzelf andere issues als legosteentjes bijvoegen totdat er een heel nieuw gedachtegoed ontstaat: het Nieuwe Midden.

Bron foto helicopter bovenaan pagina: Kustwacht.nl


.

Kees Versteeg :
Er is een nieuwe Italiaanse regering. Giuseppe Conte wordt premier van de coalitie tussen Vijfsterrenbeweging en Lega Nord. De regering wil 100 miljard euro extra uitgeven, en dat geld moet voornamelijk uit Europa komen. Aangezien er zo'n 50 miljoen Italianen zijn, is dat € 2.018 per Italiaan. Schitterend. De rekensom klopt precies. Helikoptergeld, it is in the air.

Wie even doordenkt, weet ook gelijk waarvan Feyenoord City, de derde stadsbrug en de metro op Zuid betaald gaan worden. En hoe de armoedebestrijding in Rotterdam pas echt op gang komt als elke Rotterdammer € 1.009 op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven.

Het is natuurlijk ook logisch en juist, dat er als sluitstuk van de 'quantitative easing' operatie (daar is al 2400 miljard euro aan uitgegeven) eenmalig 600 miljard naar de burgers en lokale overheden vloeit.
Dat is dan meteen het startschot voor het Europa van de Regio's, ofte wel het Eerste Rijk 2.0 (want Catalonië, dat gaat natuurlijk ook niet zomaar voorbij).

Let's wait and see.

maandag 21 mei 2018

Kees Versteeg :
II. Als ik Ronald goed begrijp is LR het dus eens met FVD, want de partijen zijn onderling verbonden, maar omdat LR een lokale partij is houdt ze zich hierover op de vlakte. De suggestie moet dus het werk doen.

dinsdag 08 aug 2017

Kees Versteeg :
I: Voor de goede orde: Dit is het standpunt van Thierry Baudet (Dagelijkse Standaard 12/3). “Nederland moet zo snel mogelijk uit de Europese Unie, want de Europese Unie dwingt ons om massale immigratie toe te laten. De Europese Unie dwingt ons om open grenzen te hebben. Daar moeten we nu echt mee stoppen, dat hebben we gisteravond ook weer gezien. We moeten nu eerst hier de boel in Nederland opruimen voordat we nog weer veel meer mensen binnenlaten, zoals het kabinet Rutte de afgelopen jaren helaas wel gedaan heeft.
Ten tweede, we moeten uit de euro want de euro is dramatisch voor onze welvaart, dwingt ons om miljarden over te maken aan Zuid-Europa waar de situatie overigens ook niet beter wordt maar alleen maar slechter. De euro leidt er ook toe dat de Europese Centrale Bank een kunstmatig lage rente zet omdat de schulden in Zuid-Europa moeten worden ontzien. Dat is heel slecht voor Nederland omdat wij ruim 1300 miljard euro gespaarde pensioengelden hebben. Die verdampen op deze manier.”

dinsdag 08 aug 2017

Ronald Sörensen :
Voor of tegen Nexit? Leefbaar kan daar niet over beslissen dus de burger heeft niets aan ze? Nee klopt Nexit is het enige politieke punt dat belangrijk is. Vergeet veiligheid, islamisering, het ontstaan van vijandige parallelle samenlevingen, schon en heel etc.
Sinds wanneer hebben lokale partijen een standpunt over een duidelijk landelijk politiek punt?
Rolde Vooruit tegen de NAVO, Beter Bunschoten tegen Olympische spelen in Parijs, Leefbaar Zwolle voor betere band met Rusland.

Leefbaar Rotterdam heeft zich heel openlijk verbonden met F v D en heeft dus wel degelijk een standpunt over Nexit.
Trouwens voor of tegen Nexit is te simpel. Als we alleen maar uit de Eurozone zouden stappen is dat een tussenweg. Andere optie (mijn voorkeur) een Noord Europese Euro!

maandag 07 aug 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties