'Vertalen' van verkiezingsuitslagen

5429-vertalen-van-verkiezingsuitslagen (Door Hans Roodenburg)
De verleiding is natuurlijk heel groot om de verkiezingsuitslag van Rotterdam voor de provinciale staten van Zuid-Holland te projecteren op de samenstelling van de gemeenteraad.
Aan dit 'zou'-gehalte doen vele (regionale) media mee.

Vandaag & Morgen kan dus niet achterblijven met een analyse daarover, maar al dit soort bespiegelingen blijven natuurlijk heel relatief.Eigenlijk valt het meest op de opkomst in Rotterdam die met 35,5 procent erg laag was en die dan ook vrijwel alle media heeft gehaald. Landelijk was de opkomst altijd nog 47,5 procent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar kwam nog 45 procent van de kiesgerechtigden op. Elke politieke partij heeft wel een reden om zich op een of andere manier achter de lage opkomst van de verkiezingen bij de provinciale staten te verschuilen als het om hun verlies gaat.

Grootste
Een van de belangrijkste argumenten dat PVV (van Geert Wilders) de grootste partij van Rotterdam is geworden, is dat de plaatselijke partij Leefbaar Rotterdam vergelijkbaar zou zijn. Dat is grotendeels appels met peren vergelijken.

Wachten op de uitslagen in het provinciehuis in Den Haag. Foto: Justus CooimanWeliswaar behoren beide partijen tot de rechtervleugel van ons politiek bestel, maar daarmee zijn alle vergelijkingen wel gedaan. Lijsttrekker Eerdmans van Leefbaar Rotterdam (thans wethouder van Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte in het college) heeft al veel eerder afstand genomen van Wilders omstreden kernuitspraak van ‘minder, minder Marokkanen, en vervolgens... dat gaan we regelen’.
Leefbaar Rotterdam is in het algemeen veel gematigder en richt zich in zijn geheel op de stad. Daarom is het projecteren van het percentage (17 procent) van de PVV op de gemeenteraad op de ruim 27,5 procent die Leefbaar Rotterdam vorig jaar behaalde eigenlijk onzinnig.

‘Slechts’ acht
De PVV zou – het blijft een spelletje – dus thans ‘slechts’ een zetel of acht hebben gehaald in de gemeenteraad van Rotterdam. Leefbaar Rotterdam behaalde er vorig jaar veertien. Misschien toch maar goed dat de PVV het bij de gemeenteraadsverkiezingen helemaal overlaat aan de plaatselijke partij Leefbaar Rotterdam waarbij het huidige Eerste Kamerlid van de PVV Ronald Sørensen een belangrijke rol heeft gespeeld.
Overigens zou het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, bestaande uit Leefbaar Rotterdam, CDA en D66, na de verkiezingen voor de provinciale staten géén meerderheid meer hebben gehaald in de gemeenteraad, zelfs als de stemmen van Leefbaar Rotterdam en de PVV één op één zouden zijn geteld. Dit bewijst des te meer al dat Leefbaar Rotterdam en de PVV niet op één hoop kunnen worden gegooid.
Hoewel landelijk de SP (Socialistische Partij) de trom roert met haar winst bij de provinciale staten zou zij in Rotterdam ook maar één zetel méér hebben behaald (zes in plaats van vijf). Ook een reden om wat te dimmen.

Hondenpoep
Zo heeft elke partij wel een reden om zijn winst op te hemelen of zijn verlies te verzachten, bijvoorbeeld in vergelijking met nog slechtere peilingen van de laatste tijd. Wel valt op dat de Partij voor de Dieren haar percentage in Rotterdam dit jaar zou hebben verdubbeld naar 5 procent.
In een gemeenteraad heeft zo’n partij nauwelijks nog aansprekende programmapunten dan altijd maar voor het belang van dieren op te komen terwijl mensen elkaar in Rotterdam ook aardig kunnen ‘afmaken’. We zijn benieuwd hoe de partij staat in de voortdurende discussie over hondenpoep in Rotterdam die overal op straat en in de parken wordt gedeponeerd. De PvdD zou eigenlijk eens nadrukkelijk moeten oproepen dat hun stemmers – bij de provinciale verkiezingen vooral uit protest? – een zakje meenemen om de poep van hun geliefd dier in te verpakken en dat netjes in hun vuilnisbak te gooien. Maar dat zien we bij deze partij voorlopig niet gebeuren, want kom niet aan hun dieren.

De grootste verliezer in Rotterdam (al vele verkiezingen) is de PvdA. We kunnen ons nog herinneren dat deze partij in de gemeenteraad veruit de grootste was. Ze zal het er wel naar gemaakt hebben.
Wat de meesten niet beseffen is dat de PvdA mede aan de basis heeft gestaan dat Rotterdam de grootste haven van Europa is geworden en tot een van de grootste van de wereld behoort.
De PvdA zou in Rotterdam zijn uitgekomen op vijf of zes zetels (thans acht). Het verlies in Rotterdam is ongeveer gelijk aan de landelijke trend. Maar over de politieke bestuursorganen Provincie en Eerste Kamer zijn hier en daar genoeg anderen die er een mening over hebben.

Satire
De satire in Rotterdam die collega Jim Postma heeft gemaakt over de verkiezingsposters op deze site zetten we dan ook maar even op deze plaats voort. ‘Gaan wij bijvoorbeeld met D’66 Vooruit, of eerder Achteruit’, zo schreef hij met viltstift op het propagandabord bij het Noordplein. Bij de ouderenpartij 50PLUS kalkte hij: 50-50, (fifty-fifty). Om daar later aan toe te voegen: ‘Zakkenvullers!’ Ook het CDA met de verkiezingsleus op de poster ‘Wij staan achter u.’ voegde hij later aan toe: ‘Zonder rugdekking’.
Toen kwam de politie omdat hij kennelijk in overtreding was…
Daarom toch maar wat aanvullende cynische opmerkingen over de partijen in Rotterdam. De PvdA: wanneer gaan ze het weer opnemen voor de haven? De VVD: zou handig zijn als ze wat meer toenadering zochten tot Leefbaar Rotterdam (zelfde sfeer!).
De SP zou zich ook eens achter de oren moeten krabben over de non-valeurs in Rotterdam waarvoor men het altijd opneemt. Voor Groen Links zou moeten gelden dat niet alles wat met milieu te maken heeft goed is. ChristenUnie-SGP is veel te klein om een rol te spelen in de Rotterdamse politiek en is soms ook wel erg sektarisch.

Johannes :
Kijk Hr. Roodenburg ik was toch niet de enige die een veranderd inzicht was opgevallen :-)

Vandaag in het nieuws "Wilders wil in Rotterdam meedoen in de gemeenteraad en vindt Leefbaar "kleurloos" daar gaat mijn verhaal hieronder.
Voorlopig schaar ik dit bericht maar onder een, door een journalist uit zijn verband getrokken opmerking dan wel een waarschuwing van Wilders aan Leefbaar. In ieder geval reageert het CDA nu al paniekerig ook lollig natuurlijk :-)
Is Wilders serieus dan zie ik straks twee opties, oftewel de PVV verdringt Leefbaar dan wel Leefbaar en PVV krijgen samen een meerderheid en wippen D66 uit het college.
Beide opties zadelen de Rotterdamse kiezer op met een dilemma en Rotterdam als werkstad en economische spil zal er niet op vooruit gaan.

zaterdag 21 maart 2015

Wim :
Dit is lachen.De heren staan niet meer achterPvdA (of SP, of Groen Links of vroeger de CPN) staan. Waarom dan de linkse vooringenomenheid.

In ieder geval het was grote schoonmaak politiek gezien;werd tijd.

vrijdag 20 maart 2015

R.Sörensen :
Roodenburg. Den Dunnen was inderdaad een goede wethouder. Zijn opvolger Mastik past beter in mijn korte betoogje. Na vier jaar hoge functie op ministerie!
Ik was toen ook nog Pevedaér vandaar de steun Den Dunnen, die me ook wilde gebruiken, omdat er binnen de vakorganisatie toen tweespalt heerste. Elitaire Genootschap van Leraren en onze Algemene Bond. Zijn later gefuseerd. Waarna ik kaderfunctie neerlegde.
lage opkomst is inderdaad een problem. Bij gemeentelijke verkiezingen misschien hogere opkomst omdat buitenlanders Mogen stemmen? (weet percentage kiesgerechtigden)

Over Jim. Ik kan me geen plaatselijke verordening herinneren waarin bekladden van posters strafbaar is gesteld. Lijkt me ook juridisch heel moeilijk.

vrijdag 20 maart 2015

Hans Roodenburg :
@Sörensen Ik was in de tijd van wethouder Roel den Dunnen bij HVV verantwoordelijk voor de haven. Die brief is indertijd niet via mij gelopen, want anders had ik dat wel geweten. Ik vermoed wel wie in die tijd bij HVV de ingezonden brieven heeft behandeld. Hij (zij?) had mij moeten raadplegen. Is dus niet gebeurd. Jammer want alle kritiek op Den Dunnen was voor mij welkom hoewel ik hem een van de betere PvdA'ers vond.
@Johannes. Leest kennelijk niet altijd de verhalen op Vandaag & Morgen goed, want anders zou hij al lang geweten hebben dat velen van onze redactie al lang niet meer achter de PvdA (of SP, of Groen Links of vroeger de CPN) staan.

vrijdag 20 maart 2015

Johannes :
Ja goed artikel, wat gebeurt hier? Wordt men ineens partij-kritisch of ziet men het licht?
Ik denk dat Leefbaar en de PVV niet zo veel verschillen als hier gesuggereerd, immers een goed "verkoper" leeft zich in bij de wensen en problemen van de klant.
Ook Wilders weet dat, mocht hij deelnemen in een coalitie, hij zijn toon zal moeten matigen en dan wordt de PVV een Leefbaar 2.0

De PvdA mist gewoon een "vaderlijke" leider een Drees-, denUyl- of Kokfiguur ipv een brallende ex radicaal als Samsom.
De gewone man verwijt de PvdA het binnen halen van horden gelukszoekers met een ons vreemde ideologie, de afbraak van pensioen- en arbeidsrechten en verslechteren van de zorg.
En de moeder van staats van Rijn is nog niet vergeten.
Nog veel te doen dus !!!

vrijdag 20 maart 2015

R.Sörensen :
Leuk stuk.
Het verlies van de Peveda is heel eenvoudig te verklaren. Het is een kaderpartij geworden. Een ouderwetse kieskring, waar je lid van wordt om een baantje te krijgen.
Daar wordt tegenwoordig dwars doorheen geprikt door de media.
Toen de Peveda nog de lakens uitdeelde was er een congsi met een dagblad Het Vrije Volk .
Herinner me ooit een kritische ingezonden brief te hebben gestuurd met een aantal collega's over de zeer goede wethouder Den Dunnen.
Een week later werden we op het stadhuis ontboden en kregen de wind van voren: de - niet geplaatste - brief lag voor Den Dunnen.
Na de tirade van de wethouder moest ik blijven zitten en veranderde hij van toon en verontschuldigde zich i.v.m. de reprimande. Logisch ik was kaderlid van de FNV bond!
Die tijden zijn gelukkig voorbij.

vrijdag 20 maart 2015

Wim :
Hadden ze niet allemaal gewonnen .Ook al hadden ze verloren toch gewonnen.Het blijft lachen met de politiek.

donderdag 19 maart 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

The funny side of the moon

Neil deGrasse Tyson @neiltyson

Turns out, there never was a Man on the Moon, only a Woman in the Moon. And her name is Wilma.
  • Nieuw

  • Reacties