Haven vrij van politieke ‘wissewasjes’


5187-haven-vrij-van-politieke-wissewasjes (Door Hans Roodenburg)
De politieke bemoeienis van de gemeente Rotterdam met de haven is sinds 1 januari 2004 beperkt tot de grote structurele beslissingen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van Maasvlakte 2.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, gecontroleerd door de gemeenteraad, natuurlijk wel indirecte invloed op het Havenbedrijf Rotterdam omdat de gemeente meerderheidsaandeelhouder is (de rest van de aandelen zit bij de rijksoverheid).


Echter de deelzaken in havenbesluiten zijn – gelukkig maar – niet meer onderhevig aan politieke beslommeringen, waaraan sommige politici zich schuldig maken, voor hun beurt praten of zich daarmee proberen te profileren.

Directie

Het algemene beleid wordt gevoerd door de directie en organisatie van het verzelfstandigde Havenbedrijf dat is ondergebracht in een naamloze vennootschap. De werknemers van het Havenbedrijf (inclusief de directie) hebben niet meer de status van ambtenaar (uiteindelijk voorbereiders van politieke besluitvorming). Vaak tot hun grote tevredenheid, ook vanwege de veranderde beloningsstructuur. Vaak hoger aan de top. Ze hoeven zich niet meer bezig te houden met allerlei ‘wissewasjes’ uit de gemeenteraad.

Grote structurele veranderingen in de haven staan niet direct meer op stapel na de (terechte) miljardeninvesteringen in Maasvlakte 2. Een groot deel van het programma #Kendoe van het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor wat betreft het havenbeleid is daarom gericht op het opentrappen van open deuren.


Verbonden

De nieuwe wethouder Pex Langenberg (D66), met de mond vol van ‘Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie’: ,,De stad, de Rotterdammers en de haven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opgave voor de komende jaren is haven en stad meer van elkaar te laten profiteren. Door meer werk voor Rotterdammers en een grotere regionale spin-off. We zijn als gemeente nadrukkelijk partner van het havenbedrijf en doen al het mogelijke om de positie van de haven te faciliteren in de steeds groter wordende internationale concurrentie.’’
Hij stelt zich – hoe kan het anders – achter de visie van het Havenbedrijf voor 2030. Dat is volgens hem ‘het leidend beleidskader’ voor de ontwikkeling van het ‘Haven Industrieel Complex’.
Grote structurele veranderingen in de haven staan niet direct meer op stapel na de (terechte) miljardeninvesteringen in Maasvlakte 2.

Compleet
In de visie staat onder meer dat het regionale en stedelijke maritieme economische cluster moet worden versterkt. Langenberg: ,,Onze regio heeft momenteel één van de meest complete en concurrerende maritieme clusters ter wereld. Er zijn volop kansen om deze positie te versterken. Dit maritieme cluster, zowel de (zakelijke) dienstverlening als de maritieme maakindustrie, verbindt stad en haven. Het maritieme cluster biedt mogelijkheden om als stad en regio in termen op bijvoorbeeld het gebied van werkgelegenheid nog meer te profiteren van de haven. We doen dit onder andere door samen te werken met de Drechtsteden, de Oost- en Zuidzijde van de Waalhaven te ontwikkelen als vestigingsplaats voor maritieme industrie en nautische en zakelijke dienstverlening en het versterken netwerk van maritieme zakelijke dienstverleners.’’

Deelzaken in havenbesluiten zijn niet meer onderhevig aan Rotterdamse politieke besluitvorming.En zo gaat het maar door in #Kendoe. Voor de hand liggende ontwikkelingen waartegen alleen maar enkele politici (van vooral de zijde der ‘wereldhervormers’) bezwaren kunnen hebben.


Onderschatting
We hebben het op deze plaats al eerder gesteld: helaas onderschatten vele Rotterdammers nog het belang van de haven voor de stad. In het hele gebied zijn er maar liefst ruim 90.000 arbeidsplaatsen die hun bestaansrecht aan de haven en de maritieme bedrijvigheid hebben te danken. Zou de gemeente Rotterdam geen haven hebben, dan zouden de meeste mensen veel meer armoede kennen, en de werkloosheid tot proporties zoals in Oost-Groningen zijn gegroeid.
Misschien wordt het weer eens tijd dat andere media (met name AD Rotterdams Dagblad, Vers Beton, huis-aan-huiskranten, de Persprijs Rotterdam, Metro Rotterdam en de Telegraaf Rotterdam) het grote belang van de haven inzien en daarnaar redactioneel handelen.

Als het college van burgemeester en wethouders niet meer verantwoordelijk is voor de dagelijkse beslommeringen wil dat nog niet zeggen dat de regionale media zich niet meer (kritisch) op andere havenzaken hoeven te richten. Laten we samen met RTV Rijnmond niet de enige journalistiek onafhankelijke algemene media zijn die regelmatig aandacht vragen voor de haven.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties