Corporaties op Zuid mógen betalen, maar hoeven niet

8053-corporaties-op-zuid-m-gen-betalen-maar-hoeven-niet

(van onze redactie)

Rijk, de gemeente Rotterdam en de woningcorporaties investeren flink om de woon- en leefkwaliteit in Rotterdam Zuid te verbeteren. De gemeente en corporatie Woonbron hadden geschil over mogelijk verplichte financiering door de corporaties van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. Gemeente en Woonbron vroegen Minister Ollongren om een uitspraak. De minister geeft als bindend advies dat woningcorporaties wel uit eigen middelen een bijdrage mógen leveren, maar daartoe niet verplicht kunnen worden.


De drie partners in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) hebben afgesproken om de eenzijdigheid in de goedkope particuliere woningvoorraad te doorbreken door een grondige aanpak en realisatie van meer gemengde woonmilieus. De corporaties investeren veel in de eigen woningvoorraad in Rotterdam Zuid. Rotterdam vraagt corporaties om uit eigen middelen ook mee te betalen aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad. De corporaties zien het niet als hun taak om geld van huurders in te zetten om achterstallig onderhoud van woningen van particuliere eigenaren te betalen. De bewonersorganisatie van Woonbron deelt dit standpunt. Woonbron en de gemeente Rotterdam legden dit geschil voor aan minister Ollongren om haar om een uitspraak te vragen.

Een speciale geschillencommissie heeft het geschil tussen de gemeente en Woonbron bekeken en de minister neemt het advies van de commissie over. Dit advies is dat de gemeente woningcorporaties niet kan verplichten om uit eigen middelen te investeren in de particuliere woningvoorraad. Wel mogen de woningcorporaties een bijdrage leveren.

Financiering aanpak particuliere woningvoorraad
De corporaties zijn naast de gemeente en het Rijk financiers van het NPRZ. De beslissing van de minister heeft de komende drie jaar geen gevolgen, omdat over de financiering van de projecten in de huidige coalitieperiode afspraken zijn vastgelegd, in het NPRZ uitvoeringsplan 2019-2022,

Los van het vraagstuk van de financiering van de grondige aanpak van de particuliere voorraad, blijven Woonbron en de gemeente onverminderd achter de ambitie staan om de doelen van het NPRZ te realiseren. In geval van Woonbron betekent dit onder meer dat zij haar inspanningen voor focuswijk Carnisse onverminderd voortzet, nu en in de toekomst.

Laat RV&M weten wat u vindt van de woningverbetering in Rotterdam Zuid?

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Rotterdam, USAOns Rotterdam is niet het enige Rotterdam. Ook Amerika heeft zijn Rotterdam: een stadje in Schenectady County in de staat New York. Amerikanen kennen het verschil tussen ‘cities’ en de kleinere ‘towns’. Rotterdam is een town van zo’n 30.000 inwoners, op zo’n drie uur rijden van de stad New York.

The Daily Gazette is het lokale medium. Een onafhankelijk dagblad, in eigen beheer uitgegeven sinds 1884. Respect dus.

Wat gebeurde er afgelopen maand zoal in Rotterdam, USA? Niet veel, om eerlijk te zijn. Er woedde een brand waarbij twee brandweerlieden gewond raakten. Een wandelaar raakte met zijn hond te water in de Mohawk River. Een energieneutraal appartementencomplex werd geopend. Een man die zijn computer liet repareren werd ontmaskerd als verzamelaar van kinderporno. Nee, Rotterdam (USA) zou zo maar een rustige buitenwijk van Rotterdam (The Netherlands) kunnen zijn.

Maar je weet: het is Amerika, dus er moet iets zijn. Something bigger.

De achtertuinen dus. Die noemen ze daar de ‘rear yard’. Het incidentele bericht in onze lokale media dat er een vos is gesignaleerd in een Hillegersbergse tuin, heeft een Amerikaanse tegenhanger. De Daily Gazette meldt dat er een zwarte beer werd gesignaleerd in een boom in de rear yard van 1325 Lawn Avenue. De ‘fire brigade’ en de ‘state police’ gingen er meteen op af. De beer werd verdoofd en toen hij na enkele minuten stoned de boom uitgleed werd hij gevangen. Het bleek een vrouwtje van ruim 20 jaar oud en ze woog 175 pounds - 80 kilo. Ze raakte niet gewond en werd weer uitgezet in het wild. Zoals het hoort dus, heel beschaafd. De conclusie is duidelijk: Rotterdam, USA is een soort Hillegersberg. Maar dan bigger. Ofte wel: Hillegersberg, USA.

(door Kees Versteeg)

Met dank aan:
https://dailygazette.com/

Foto: ©wikipedia.org


  • Nieuw

  • Reacties