Zucht…….., steun wethouder Moti

8154-zucht-steun-wethouder-moti (Door Ronald Sørensen)


Toen in 1848 de eerste trein tussen Amsterdam en Haarlem ging rijden, ging het gerucht dat hierdoor de koeien geen melk meer zouden geven en de aarde misschien anders ging roteren. Na de eerste televisiebeelden werd beweerd dat kinderen last van hun ogen zouden krijgen en niet meer in slaap zouden vallen.

Bij iedere technologische vernieuwing zijn mensen die hun vraagtekens zetten. Vaak belanghebbenden; eigenaars van postkoetsen en trekschuiten zagen de trein liever niet komen en filmproducenten en bioscoop exploitanten vreesden de televisie.


Onze stad kamt met een probleem. Al decennia zijn mensen bezig te frauderen met de bijstand en andere uitkeringen. Gelukkig wordt daar tegenwoordig wel aandacht aan besteed. Voormalig minister president Den Uyl had het ooit over onvermijdelijke bijzaak en zijn dochter diende als tweede kamerlid een wetsvoorstel in om pas bij een fraude van meer van fl. 12.000 te gaan optreden. Dat ze daarmee toestemming gaf om te frauderen tot een bedrag van fl. 11.999 had ze waarschijnlijk niet door of zag ze door de vingers.

Ondertussen is zelfs in politiek correcte kringen doorgedrongen dat fraude een bom legt onder het hele systeem en dat het aanpakken van fraude meer oplevert dan het kost. Het argument van Den Uyl was destijds immers geweest, dat de kosten van controle groter waren dan het bedrag dat gefraudeerd werd. Daarnaast geeft fraude maatschappelijke frictie. Waarom de één wel controleren en de andere niet? Waarom bezit in het buitenland niet melden, maar een kleine erfenis in eigen land wel?

Goed dat daarom wethouder Moti in onze stad, net als zijn voorganger Struyvenberg, alles op alles wil zetten om fraude aan te pakken. Helaas heeft de wethouder al enkele struikelblokken op zijn pad naar eerlijke uitkeringen aangetroffen. Zo bepaalde een rechter (D66 ?) dat fraude na vijf jaar niet meer vervolgt mag worden.

Een andere rechter (ook D66 ?) vindt dat de schulden van een bewezen fraudeur moeten worden gesaneerd en hij dus niet hoeft terug te betalen. Je steelt (dat is frauderen natuurlijk) maar mag niet meer worden aangepakt. Die rechters zeggen natuurlijk gewoon: traineer alle onderzoeken, vertraag het leveren van gegevens, maak gewoon schulden, houd je van de domme, beantwoord vragen niet, en als je dat lang genoeg volhoudt: kassa!

Ooit in de jaren zeventig bleek, dat in sommige straten vrijwel iedereen een uitkering had. Onderzoek wees uit, dat mensen die gewoon naar hun werk gingen en zich aan de regels hielden, door hun frauderende buren werden aangezien als potentiële verraders. Ze werden door hun omgeving voor de keuze gesteld: meedoen of opzouten! Dat hield dus in, dat als iemand naar straat x. verhuisde de kans dat hij ging frauderen groter was dan als hij naar straat y. verhuisde. Het logische gevolg: Iedere nieuwkomer in straat x, die een uitkering aanvroeg werd extra gecontroleerd. Gezond verstand of (straat) discriminatie?

Tegenwoordig zijn er algoritmes die kunnen aantonen dat de kans op fraude bij de ene persoon veel groter is dan bij de andere. Gewoon een gevolg van invoeren en uitwerken van data; de politie gebruikt ze op zoek naar daders van ernstig misdrijven. Algoritmes kunnen enorm helpen bij het opsporen, maar ook bij het voorkomen van fraude. Gebruik ze dus gewoon en wees niet bang voor deze nieuwigheid. Als je niets te verbergen hebt, moet je juist blij zijn dat anderen die wel iets te verbergen hebben worden gecontroleerd.

De burgemeester heeft het gebruik van algoritmes bij het opsporen van uitkeringsfraude echter verboden en rijdt daarmee zijn partijgenoot Moti bewust in de wielen.

Het systeem van sociale zekerheid is opgebouwd in de tijd dat links partijen nog nut hadden en geen baantjesmachines waren. Fraude ondergraaft het systeem dat is opgebouwd om juist de zwakkeren te helpen.

Nooit gedacht dat ik het ooit zou schrijven, maar steun wethouder Moti nu hij eindelijk iets goeds wil doen.

N.E. van der Wim :
Van het ene uiterste naar het andere uiterste? Algoritmes kunnen niet de gulden middenweg bewandelen.

dinsdag 30 jul 2019

van de redactie :
Word donateur van RV&M. Maak een bijdrage per maand (vanaf €2,-) of een eenmalige bijdrage naar keuze over naar NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support

woensdag 24 jul 2019

Frans Hense :
Kijk eens op https://schuldinfo.nl/?id=61.
Het is de wetgever die de verjaringstermijn voor sociale fraude op 5 jaar heeft gezet. Als de rechter dit bekrachtigt, dan volgt hij de wet.

maandag 22 jul 2019

Mark Sakloo :
Men zal binnen de termijn er van alles aan moeten doen om het geld waar men recht op heeft binnen te halen.

10 Euro per maand ,dan weet je al fouten boel ,en die rechter,tewerkstellen in de spoelkeuken van een hotel.

maandag 22 jul 2019

Arie Torcque :
Zo bepaalde een rechter (D66 ?) dat fraude na vijf jaar niet meer vervolgt mag worden.

Is niet alleen in NL. Ik heb twee schuldbekentenissen getekend via Notaris van totaal 13.800 Euro, persoon is verhuisd en adres onbekend, datum 2005, dus 14 jaar geleden en termijn verstreken.
Op de rechtbank bood de man aan om 10 Euro p.m. tebetalen, reactie van de rechter was, ziet u wel de man heeft goede wil, wat wilt u nog meer.....

maandag 22 jul 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Nolet Distillery als bezoekersattractie

(door Kees Versteeg)

Nolet is een familiebedrijf met een rijke historie. Het bedrijf bestaat al sinds 1691 en ondertussen is de elfde generatie aan zet.

Nolet is meer dan de beroemde kolengestookte distilleerketel nummer 1. Fraai aan het bedrijf is niet alleen het bewaren van het ambachtelijk erfgoed, maar ook de ultramoderne logistiek. Vanuit de bottelhal loopt onder de Buitenhaven een tunnel naar o.a. een volledig geautomatiseerd magazijn. Nolet oogt zoals heel Schiedam zou moeten ogen: historische enerzijds, hypermodern anderzijds.

In bijgaande video leidt Bob Nolet, zoon van Carel Nolet, ons rond in de Schiedamse distilleerderij.

PS: onthoud ook het prachtige woord ‘engelendeel’: het deel jenever dat verdampt in het eikenhouten fust. Dat deel moet vastgesteld worden teneinde er geen accijns over te hoeven betalen.

https://www.youtube.com/watch?v=bpAMenG0cUA


Nolet is elke werkdag op afspraak te bezoeken voor een rondleiding.

Zie https://www.noletdistillery.com/nl/welkom

Foto 1: noletdistillery.com

Foto 2: tunnel onder de haven - boele.nl

  • Nieuw

  • Reacties