OPINIE

Grinniken om De Havenloods

6348-grinniken-om-de-havenloods

(Door Ronald Sötrensen)

Onze gastauteur Ronald Sörensen heeft jarenlang ervaring met de pers in Rotterdam. Hij is een van de oprichters van Leefbaar Rotterdam en voormalig Eerste Kamerlid van de PVV. In deel 2 van zijn verhalen pakt hij de gratis huis-aan-huiskrant De Havenloods aan. Later komen andere Rotterdamse media aan de orde.

Toen ik mijn geld nog verdiende als docent aan een grote scholengemeenschap kwamen mijn mondige leerlingen als ik kritiek had op een spreekbuurt of scriptie vaak met het argument: ‘maar het staat in de krant meneer’. Waarop ik dan een les over kranten en historiografie kon geven.

Als ik in mijn klas vroeg: ‘Wie leest er een krant?’. Dan stak altijd ongeveer de helft zijn of haar hand op. Dat leek veel in mijn klas, die gevuld was met kinderen wiens ouders of analfabeet waren of die het Nederlands niet goed beheersten. Daarom vroeg ik meestal welke krant ze lazen en strijk en zet was het antwoord: De Havenloods!

Toen mijn vrouw en ik Leefbaar Rotterdam oprichtten had ik een collega die naast biologiedocent ook stukjes in De Havenloods schreef! Toen ik hem – hij wist dat we ongeveer dezelfde politieke visie hadden – in de docentenkamer vertelde van onze eerst stap op het politieke speelveld, reageerde hij enthousiast en schreef een verhaal onder de titel: docent richt politieke partij op.

Uit de tekst bleek, dat we de partij hadden opgericht om Pim Fortuyn te helpen. Het resultaat was overweldigend, want binnen een paar dagen hadden een zestal mensen ons adres gevonden met de mededeling dat ze graag wilden helpen. De vonk werd een vlammetje.

Mijn journalistieke collega bleek minder blij, want zijn redactie had laten merken, dat ze niet gelukkig waren met een adhesiebetuiging aan Fortuyn. Wat een geluk dat ze de tekst niet gelezen hadden, want dan had het artikel de redactionele toets der kritiek waarschijnlijk niet doorstaan.

Toch had ik wel enig begrip voor hun commentaar en het daaraan gekoppelde verbod op andere adhesiebetuigingen aan Leefbaar Rotterdam. In die tijd was de hetze tegen Fortuyn en iedereen die het met hem eens was in volle hevigheid losgebarsten. Vooral vanuit het zogenoemde ‘maatschappelijk betrokken middenveld’ en zelfs ambtenaren, die neutraal achten te blijven, gaven hun kortzichtige mening, die varieerde van racisme tot extremistische uitwas.

Logisch dat de Havenloods, voor een groot deel afhankelijk van advertenties van de gemeente en datzelfde maatschappelijke middenveld geschrokken was en zich verder op de vlakte hield. Dat hebben ze na de overwinning van Leefbaar Rotterdam jaren volgehouden, maar toen na vier jaar de oude kliek het weer voor het zeggen kreeg konden we de vreugde tussen de regels van het redactionele commentaar door lezen.

Op een gegeven moment werd op verzoek van de huidig politiek commentator van Vers Beton een onderzoek gedaan naar de bekendheid van Rotterdamse politici. In een artikel op de voorpagina verzocht De Havenloods de lezers de namen van de drie bekendste lokale politici te noemen. In volgorde van bekendheid. De politieke commentator werd zo vaak lovend in de pers besproken, dat hij al min of meer wist wat de uitslag zou worden.

Daarna verscheen er niets. Na bijna een maand vroeg ik aan een fractiemedewerker om eens te informeren naar de uitslag, want mijn natuurlijk argwaan begon de kop op te steken. ,,Ja, de uitslag was bekend en zou de volgende week bekend worden gemaakt!’’ De week daarop stond in een heel klein kadertje op pagina vijf, dat de nummer één, twee en drie de heren Pastors, Sörensen en Dries Mosch waren.

Ik kan nog grinniken als ik eraan denk!

Lees verder

Wachten op de grote knal?

6347-wachten-op-de-grote-knal
(Door Rein Heijne) Gastschrijver Rein Heijne, bestuurslid Huis van Erasmus, rapporteert met onderstaand verhaal ov[...]

SCP-rapport bevestigt: Marokkanen en Ant

6337-scp-rapport-bevestigt-marokkanen-en-antillianen-oververtegenwoordigd-in-criminaliteit
(Door Hans Roodenburg) Het zinnetje in het uitgebreide rapport van get Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is ve[...]

Nieuwe locomotief nodig in gemeenteraad

6324-nieuwe-locomotief-nodig-in-gemeenteraad
(Door Ronald Sörensen) Burgemeester en wethouders moeten méér een zakencollege worden, vindt onze gastauteur Ro[...]

Slaapwandelaars

6323-slaapwandelaars
(door Rein Heijne) Ja hoor, de wapenlobby heeft weer eens succes gehad. Wat al lang gevreesd werd en a[...]

Ego’s gaan bij versplintering op recht

6321-ego-s-gaan-bij-versplintering-op-rechts-aan-de-haal
(Door Jan Gajentaan) Onze gastauteur Jan Gajentaan pakt de versplintering op rechts aan. Hij is daarover sceptisch[...]

Woonreferendum: Democratie in moderne ti

6315-woonreferendum-democratie-in-moderne-tijden
(Door Ronald Glasbergen)
Het Rotterdamse woonreferendum liep met een ogenschijnlijke kater af. 85.000 mensen kwamen op, minder dan 17% van de [...]

Rotterdam begraaft referendumidee

6313-rotterdam-begraaft-referendumidee
(Door Hans Roodenburg) Het politieke idee om referenda in te voeren heeft in Rotterdam een enorme klap gekregen. [...]

Bouwkosten en infrastructuur zijn in en

6307-bouwkosten-en-infrastructuur-zijn-in-en-om-rotterdam-duurder
(Door Hans Roodenburg) De bouwkosten en voor infrastructuur zijn in en om Rotterdam vaak hoger vanwege de aanwezig[...]

Balanceren nodig in aanvullend pensioen

6300-balanceren-nodig-in-aanvullend-pensioen
(Door Hans Roodenburg) Over het aanvullend pensioen heb je klagers, twijfelaars, mensen die zich geen zorgen maken[...]

‘Pretparkieten’ stoppen niet met ijs

6294-pretparkieten-stoppen-niet-met-ijsbaantje
(Door Zettie Leeuwenburgh) De ´Pretparkieten´ prakkiseren er niet over om hun droom-ijsbaantje in het Park bij d[...]

Social media

KOPSTOOT

Aforismen 2: Oscar Wilde (1854 – 1900)


(Door Kees Versteeg)

Oscar Wilde was een schrijver van Ierse afkomst, die aan het eind van de negentiende eeuw de leider werd van een esthetische cultus; zijn credo luidde l'art pour l'art – kunst om de kunst. In zijn werk wemelt het van de aforismen. Voordat hij als toneelschrijver doorbrak strooide hij al met geestige aforismen op bijeenkomsten van de Londense society. Na een succesvolle reis naar Amerika in 1882 werd hij volgens sommigen de eerste popster uit de wereldgeschiedenis. Maar de geaffecteerde dandy riep ook veel weerstand op. Na een beroemd geworden proces in 1895 werd hij gevangen gezet voor het in de praktijk brengen van zijn homoseksualiteit. In 1900 stierf hij totaal verarmd in Parijs. Hij ligt naast tal van andere beroemdheden begraven op het Cimetière du Père-Lachaise, de grootste begraafplaats van Parijs.

Men moet altijd een tikje onwaarschijnlijk zijn.

De prettigste mensen zijn mannen met een toekomst en vrouwen met een verleden.

Het is monsterachtig hoe mensen tegenwoordig allerlei dingen achter iemands rug zeggen die volkomen waar zijn.

Een cynicus is iemand die overal de prijs, en nergens de waarde van kent.

  • Nieuw

  • Reacties