Afstraffen van luxe in schuldsanering

6877-afstraffen-van-luxe-in-schuldsanering

(Door Hans Roodenburg)

Niet alleen laagopgeleide burgers in Rotterdam moeten worden gestraft maar ook aanbieders van leningen en afbetalingsregelingen. Daarvoor pleit een thuisvrijwilliger die probeert schuldsaneringsregelingen van natuurlijke personen op de rails te krijgen. Zijn naam is bij de redactie bekend. Omwille van zijn privacy maken we die niet bekend. Anders wordt hij doodgegooid met mails, opmerkingen van de industrie én mensen die baat hebben bij de onduidelijke regelingen van thans.

,,Natuurlijk zijn er mensen/gezinnen die onbedoeld in de financiële problemen komen door overlijden, scheiding, ontslag en dergelijke en bijvoorbeeld het niet verzekerd zijn en wat dan ook. Die moeten coûte que coûte worden geholpen!’’ vertelt hij.

Schulden van de laaggeletterden schijnen in Rotterdam een groot stadsprobleem te zijn. Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens zouden schulden hebben. Ongeveer 27.000 mensen zouden zelfs problematische schulden hebben. De Rotterdamse raadsfractie D66 wil daar een oplossing voor hebben.

Nils Berndsen, woordvoerder Werk & Inkomen en raadslid: ,,De gemeente moet alles op alles zetten om de schuldenproblematiek in Rotterdam terug te dringen.’’ Voor veel schuldhulpverleners een bekende situatie. Mensen met ongeopende post en oplopende schulden.

Onze bron: ,,Het heeft niet zozeer en alleen met laaggeletterdheid te maken maar zeker ook met een laag intelligentieniveau en laat maar waaien mentaliteit. Er is nauwelijks besef, discipline en normgedrag van het aangaan van allerlei financiële verplichtingen zoals het afsluiten van abonnementen en contracten met telecomproviders, op afbetaling kopen bij postorderbedrijven met hun torenhoge rentes en marketingmethodes van u kunt weer zoveel bestellen welk advies en mogelijkheid vaak gedachteloos wordt opgevolgd onder het motto het staat er toch.’’

Bedrijven zouden volgens hem pas na het storten van waarborgsommen een site mogen openen. ,,Maar dat is een heel aparte problematiek en tak van sport.’’

Gelukkig houdt volgens hem de rechtspraak ook rekening met ongewenste toepassing en beroep op de WNSP (wet natuurlijke sanering personen) die soms ten onrechte wordt ingeroepen en aangevraagd. ,,Trouwens dat is een zeer lang en complex traject.’’

Behalve ‘de verborgen verleiders’ speelt ook de incasso- en deurwaardersbranche een belangrijke rol bij het ontstaan en zelfs vergroten van schulden. Een oorspronkelijke vordering van slechts €100 kan volgens hem heel gemakkelijk oplopen tot wel €1000 op basis van de huidige wet- en regelgeving op dat gebied. ,,Daar zou ook eens paal en perk aan moeten worden gesteld en ook de overheid (Belastingdienst en het Centraal Justitie Incasso Bureau) speelt hierbij een belangrijke rol.’’

De vrijwilliger: ,,Ik heb gevallen meegemaakt waarbij schulden waren opgelopen tot soms dik boven de ton van mensen in een huurhuis met een modaal inkomen en beroep. Als je dan ging vragen waar dat allemaal aan opgegaan was, wist men geen specifiek antwoord te geven. Het was gewoon opgegaan en zelfs niet aan bijvoorbeeld een caravan, boot, auto en dergelijke. Dat is misschien dan nog aannemelijk en te verklaren.’’

Jim Postma :
Heb in deze ook zeker geleerd beste Jan en Hans, dat je in deze huidige samenleving nooit en te nimmer over een kam maar scheren. Zo heb ik nog recentelijk een bijzondere Marokkaan leren kennen met de in dit geval toepasselijke naam Mohammed! Werkelijk in alle opzichten een van de beste mensen die ik in deze stad heb leren kennen. Uitgenodigd voor etentjes bij mij thuis, zo blij als een kind...@@@
Hij is nu al na een avontuur in België (vond hij maar niks als outside buitenlander) zo'n vijftien jaar in Rotterdam. Hij werkt zich uit de naad met allerlei losse baantjes. Net ietsje meer dan een bijstandsuitkering. Van 's ochtendsvroeg tot 's avondslaat. 's Ochtendsvroeg de ochtendkranten gaan rondbrengen in brievenbussen, ietsje later schoonmaakwerkzaamheden tot zeker in de vroege middaguren en daarna zelfs nog de avondkrant (NRC) gaan bezorgen.
Nee Jan, nooit alles en iedereen over een kamscheren, ongeacht afkomst,
religie (geloof) of verdere maatschappelijke instelling/betrokkenheid.

vrijdag 01 dec 2017

Jan Tak :
Triest verhaal Hans.
Wij, zeker ook ik, zijn natuurlijk al snel te denken aan "eigen schuld dikke bult" en veelal is dat ook zo. Denk ik ineens weer aan die mevrouw Carlita die van de voedselbank leefde maar wel met regelmaat voor 60 euries besteedde bij de nagelsalon.

Zie ook:
https://www.npo.nl/pauw-specials/19-12-2016/VARA_101382182

Maar het wordt ze ook wel erg makkelijk gemaakt en ze weten allemaal dat het vangnet van de maatschappij ze wel op zal vangen.
Maar 50.000 huishoudens zeg maar 20% van de Rotterdamse gezinnen, waarvan er velen zijn die het gewoon een "way of live" vinden? Het is niet te bevatten.

vrijdag 01 dec 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Liever Turks dan Paaps..

(Door Geert-Jan Laan)

Tijdens de Nederlandse vrijheidstrijd, de 80-jarige oorlog dus, was een gevleugelde uitdrukking:,, Liever Turks dan Paaps.”Dat sloeg op de moslimbondgenoten in een land dat nu Turkije heet. In de strijd tegen de Spanjaarden was de sultan een belangrijke bondgenoot van de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de harem van de sultan bevinden zich ook een grote hoeveelheid, door Nederland geschonken, Delfts blauwe tegels en andere kunstvoorwerpen.

Nederland was ook het eerste westeuropese land dat het moslimrijk erkende. En ook de eerste staat die een eigen ambassade in de stad opende die toen nog Constantinopel heette.Op onze beurt namen we de Turkse tulpenbollen mee en ontwikkelden zo een handel die tot op de dag van vandaag vele honderden miljoenen euro's en dollars waard is geworden.

Nu is het natuurlijk niet zo dat onze strak en streng gereformeerde voorvaderen ook vijf keer per dag op een matje in de richting van Mecca bogen met de tekst :,,Allah is groot.”

En katholieken werden niet onthoofd of op de brandstapel geworpen, maar wanneer zij zich in hun schuilkerken een beetje rustig hielden dan was een ander nieuw woord van toepassing. Het werd “gedoogd”.

En ik weet ook wel dat wanneer ooit de moslimtroepen niet voor Wenen waren tegengehouden de kans groot zou zijn dat wij ook in hoofddoekjes en lange jurken gekleed zouden zijn, maar dat is allemaal niet gebeurd.

Dus hebben we vrijheid van godsdienst. En dus plaatst iemand die de moskee wil sluiten zich buiten de orde in dit land.

En dat zou ook moeten gelden voor een politieke partij die geen leden en geen gekozen aanvoerder heeft.

Een fors aantal jaren geleden toen de Arabische landen dankzij de sterk gestegen prijzen van ruwe olie vele miljarden hadden te verteren was ik op een Europees/Arabisch symposium in de Zwitserse stad Montreux. Aanwezig was ook een uit Ijmuiden afkomstige vishandelaar. Ik vroeg aan hem of hij de Arabieren wilde overhalen onze malse Hollandse nieuwe te kopen en te consumeren. Hij knikte ontkennend. ,,Nee, dat houdt niet lang in de woestijn.” Hij troonde me mee naar een aanpalende kroeg en liet me samenzweerderig een soort kompas zien met allemaal in het Arabische afgedrukte plaatsnamen van over de hele wereld. ,,Kijk,“sprak hij terwijl hij een plaats dicht bij Montreux opzocht. De kompasnaald verschoof en hij wees:,, Daar ligt Mecca. Want zo'n Arabier ligt niet graag met zijn reet in de richting van Allah. Ik heb het de Meccafinder genoemd. ” Ik vroeg hoeveel het moest kosten. ,, Ik heb het in Italie laten vergulden. Zeg maar vijf honderd dollar.”

Een paar dagen later meldde hij dat hij er al zo'n zestig had verkocht.

Opnieuw had de koopman gewonnen van de dominee.


  • Nieuw

  • Reacties