‘Verraad?

6579-verraad (Door Ronald Sörensen)

Verraad ?

Op de site De Dagelijkse Standaard wordt de stap van Mo Anfal van Leefbaar Rotterdam naar NIDA als verraad betiteld, maar is dat wel zo? Is het verraad of lijfsbehoud.*

Natuurlijk is een onverwachte omdraai van 180 graden vreemd en politiek onbegrijpelijk. Zeker als je de motivatie van Mo om bij Leefbaar Rotterdam lid te worden leest. Hij vond in 2014 dat mensen die de taal niet leren en die zich niet aan onze regels houden zichzelf achterstellen en niet altijd maar discriminatie moeten roepen, omdat ze door hun eigen schuld hun kansen in onze samenleving vergooien. Kansen die er in een stad met een moslim burgemeester volop zijn, voeg ik er aan toe. Foto boven: Mohammed Anfal (Bron foto: Gemeente Rotterdam)


Mo is als raadslid aangetrokken om als schakel te dienen tussen goedwillende nieuwe Rotterdammers en het gemeentebestuur. De rol die Dries Mosch bij Leefbaar ook heeft. Dat Dries een meester is in het lezen en interpreteren van dossiers is meegenomen, maar van Mo werd dat niet geëist: Een goede schakel is meer dan genoeg.

Vanaf het begin heeft Mo tegen een vooroordeel moeten vechten n.l. dat onze partij racistisch is. Zonder enig pardon is hij door de linkse oppositie als hulpje van heel slechte mensen afgeschilderd. Dat gaat je niet in de kouwe kleren zitten, omdat ook in zijn dagelijkse omgeving mensen niet de moeite namen door die vooroordelen heen te prikken: Leefbaar Rotterdam dus slecht.

Daarnaast werd hij geconfronteerd met dat wat de burgemeester noemt etnisch – religieuze solidariteit: De sociale controle vanuit de Marokkaanse en islamitische gemeenschappen. Een controle die verder gaat dan Rotterdam en zelfs gevolgen heeft voor familie in het land van herkomst. Motor achter die controle is uiteraard “bruggenbouwer” en moslimbroeder ** E.Q. van NIDA geweest. De man die de kloof dicht door op een receptie zijn gasten ongevraagd voor te lezen uit een boek waarin ze vervloekt worden.

Dat wij niet islamitische Rotterdammers vervloekt en veracht worden door vele moslims is ondertussen bij een groot deel van de bevolking bekend. Ze maken de minachting dagelijks mee. Voor Mo moet het als een absolute eyeopener gekomen zijn. Hij kreeg steeds te horen, dat die mensen waarmee hij graag wilde samenwerken slecht en verachtelijk waren. Omdat dat niet klopte met zijn ervaringen en de dagelijkse praktijk heeft het meer dan drie jaar geduurd voor hij de stap nam om dan maar eieren voor zijn geld te kiezen. Het is geen toeval dat zijn onverwachte stap net na Ramadan kwam. Natuurlijk is voortdurend op hem ingepraat en dat houd je op de lange duur niet vol. Zeker niet als jij en je dierbaren de hele dag met de gevolgen van je politieke keuze geconfronteerd worden.

Zijn verklaringen bij NIDA, de NRC en het NPO journaal (voortdurend uitgesproken onder toezicht van e.Q) kwamen geforceerd over. Zeker als hij NIDA de club vindt die bruggen bouwt en beschuldigingen uit richting Leefbaar, die hij drie en een half jaar op geen enkele manier ter bestemder plaatse gebracht heeft. Ook duidelijk van buiten ingefluisterd is zijn verklaring dat zijn vorige partij de kloof tussen arm en rijk vergroot.

Arme Mo. In een interview met de NRC - die ineens volkomen kritiekloos belangstelling toonde - stelt hij dat hij sinds hij raadslid van Leefbaar Rotterdam werd veel vijanden kreeg.*** Hij heeft het geprobeerd, maar is door de gedachten- en religieuze politie van de islamitische Marokkaanse samenleving via inquisiteur e.Q. voor het blok gezet: Buigen of barsten.

Hij heeft gebogen.

*http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/06/verraad-raadslid-leefbaar-rotterdam-stapt-over-naar-moslimpartij-coalitie-meerderheid-kwijt/#comment-688724

** http://www.carelbrendel.nl/2016/01/07/beste-politicus-van-rotterdam-steeds-meer-in-vaarwater-van-moslimbroeders/

*** https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/26/ik-was-de-excuus-marokkaan-van-leefbaar-11299994-a1564631

Jim Postma :
'Hear, hear!'

'Order, order!'

zondag 30 jul 2017

Jan Tak :
Ik had het nog niet meegekregen Jan-Jaap maar het is wel bekend dat de partner van Pastors eerder ook een gooi naar het wethouderschap deed.

Overigens zou ik politiek geen spel willen noemen waarin achterklap normaal is, gewoon vertrouwen uitstralen, afspraken nakomen en naar de kiezer luisteren zo moeilijk kan het niet zijn.
Het grote probleem is telkenmale dat je de politieke leiders vervangt maar de laag daaronder gewoon de dienst blijft uitmaken.

donderdag 29 jun 2017

Jan Jaap Vogel :
@Jan,

Het verraad waar je het over hebt, komt ook van binnen de fractie van LR.
Ingeborg Hoogveld, geeft toe dat zij binnnen de fracte van LR ook het vertrouwen in Schneider heeft opgezegd.
De enige conclusie die past, is dat Schneider al het draagvalk dat hij ooit heeft gehad, op professionele wijze heeft verspeeld.

Dat de oppositie hier garen bij spint, dat hoort in het politieke spel.

Grote vraag blijft wel, in hoeverre dit allemaal goed voor de stad is. Ieder weldenkend mens kan hier antwoord op geven en zal moeten concluderen dat de politiek in de breedste zin des woords hier debet aan is.

donderdag 29 jun 2017

Jan Tak :
Let goed op beste Rotterdamse AOW'ers met deze, in perfect Nederlands geschreven klacht, leid je de gemeente Rotterdam om de tuin en komen de miljoenen uw kant op.

"Naar afleiden van mail die ik van ontvangen heb hier bij mak ik hier bezwaar de reide van bezwaar is ik ga niet akkoord met op merken van u geef aan dat proforma nummer 50 u vraag mij of ik kan het werk kunne sepesifisire dak kan ik weel doen ik heb gewon kort geoha als ik alle werk die op Boompjeskade 10 t/m 15 heb gedaan en als ik alles op rekeningen beregen dan zo nog tonen moet betalen dar heb ik geen zien meer in wij moet dat Keulse zo snel mogelijk afronden zorg dat opdracht bonen zo seniel mogelijk naar ons stuur dat wij ook het facturen naar u toe sturen dat juli aan ons betalingen kunne doen dat wij met ons werk dor gaan anders duurt het nog 3 jaar dar heb ik geen zien meer in."

Moehaha de erfenis van Karakus :-)

Ik zou zeggen doe er uw voordeel mee, alles kan in Rotterdam.

donderdag 29 jun 2017

Jan Tak :
Hallekiedee weer een nieuw probleem, Leefbaar wethouder Ronald Schneider geeft het op. Waarom? Omdat hij met al zijn SAPpige ervaringen niet in staat bleek fraude te doorzien? Kom nou zeg wie gelooft dit?
Nu zitten de Rotterdammers met een schuld van € 8.7 miljoen, geld dat meneer Göksel allang in Turkije heeft geparkeerd.

Maar ik durf te wedden dat iemand op de Coolsingel bewust deze fraude onder tafel heeft gehouden en het was geen aanhanger van Leefbaar, dat is wel duidelijk.
Maar de wethouder heeft zitten slapen en was blind voor de spelletjes van de PvdA die nog iets wilden vereffenen.

Over verraad gesproken

donderdag 29 jun 2017

Hans Roodenburg :
Zetelroof, daar heeft Jim het over, is (helaas) toegestaan in onze democratie. Het lijkt mij eenvoudig om te bepalen dat een zetel die een bepaalde partij toekomt en door de kiezers is gekozen, ook voor die partij zou zijn. Ik zag op Twitter dat zelfs Geert Wilders aan zetelroof heeft gedaan.

dinsdag 27 jun 2017

jim postma :
Zoals het reeds jaren gonst over 'competitievervalsing' (zeer terecht tot op heden), te vergelijken met het politieke 'carnavalstheater' in de huidige misselijk makende politiek. In het lachwekkende Binnenhof of de geheel çompetitievervalsende zogenaamde gemeentepolitiek!

Als je als burger voor Leefbaar hebt gestemd, wil je niet dat je stem (en zetel dus) naar Nida gaat. En ook in deze dus omgekeerd.

Landelijk gezien nog schandelijker. Je hebt voor de PvdA gestemd en niet voor zogenaamde 'competietie-vervalsers' die er met hun zeteltje er vandoor gaan, met een eigengereid niemendal partijtje met zetels en al!

Maak Binnenhof voor eens en altijd eens een EINDE aan deze nationale SCHANDE, die dus niets met DEMOCRATIE te maken heeft! Gestemd eenmaal voor een partij (welke dan ook) en de daarbij behorende volksvertegenwoordiger, moet ten alle tijden een ZETEL zijn en blijven voor die betrokken partij.

Anders kan je net zo goed onze hele democratische verkiezingen voor eens en altijd afschaffen.
DUIDELijk?!

dinsdag 27 jun 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Meeroken (2) is nog dodelijker


Roken is dodelijk.

Meeroken is nog dodelijker.


Wonen in Rotterdam staat gelijk

aan het meeroken van 7 sigaretten

per dag, elke dag weer.


Onzichtbaar (roetzwarte longen)

fijnstof is de grote dooddoener.


Vluchten kan niet meer.


Advies Milieudefensie:

‘Pik nog even een zonovergoten

geheel rookvrij terrasje

op de maan’


Of: ‘STOP NU, onmiddellijk,

met ademhalen!’Jim Postma

  • Nieuw

  • Reacties