Memorandum van het fascisme & nazisme

6518-memorandum-van-het-fascisme-nazisme (Door Rein Heijne)

Opdat wij niet vergeten

Steeds opnieuw kijk ik met verbijstering naar de gruwelijke beelden van het fascisme en nazisme. Ook nu weer tijdens de TV – uitzending van HhhH, Himmlers hersens heten Heydrich. Naar de beelden waarop te zien is hoe veel onschuldige, machteloze mensen op beestachtige wijze de dood in werden gejaagd. Zoals bij Babi Yar door Heydrich’s Einsatzgruppen.


Maar ook steeds weer stel ik mijzelf dan de vraag hoe het in vredesnaam mogelijk is dat dit fascisme/nazisme zo sterk kon worden en zoveel aantrekkingskracht kon uitoefenen op weldenkende mensen in een hoog beschaafd Europees land. Wat betekent beschaving eigenlijk dan nog?

Hoe rijker en krachtiger een beschaving, des te dodelijker is kennelijk ook haar barbarij, volgens de Franse policoloog Achcar. Sommigen snijden kelen door, anderen “cut daisies” (vert. plukken madeliefjes) d.w.z. doden massaal vanaf grote afstand met “daisy cutters”. Sommigen kapen vliegtuigen om deze als wapen te gebruiken, anderen lanceren kruisraketten bij “chirurgische” ingrepen. Zo vonden de Nazi’s de geïndustrialiseerde genocide uit, in een land op het hoogtepunt van de “Westerse beschaving”.

Het fascisme/nazisme was een ultranationalistische massabeweging met als belangrijkste roeping het kapitalisme te beschermen tegen alles wat haar bedreigde te vernietigen, zoals de opkomende arbeidersbeweging en het socialisme. Het wilde een definitief einde maken aan de klassenstrijd en alle democratische krachten bestrijden ten bate van de hoogste financiële kringen.

Zo het fascisme/nazisme ergens voor stond, dan zeker voor grootscheepse overheidssteun aan het bedrijfsleven. Voor de gewelddadige repressie van allen die zich verzetten tegen industriële uitbuiting en tegen hen die opkwamen voor de belangen van de arbeidersklasse.

Zo hadden zowel fascisme als nazisme ook veel bewonderaars in het Amerikaanse bedrijfsleven. En werden de oorlogsinspanningen van de nazi’s vanuit het Westen heimelijk gesteund, in de hoop en verwachting dat daardoor het communisme vernietigd zou worden.

Veel Westerse staten hebben gecollaboreerd met het fascisme/nazisme. Zo onderhield de Britse premier Neville Chamberlain nauwe contacten met de nazi’s. Net als vele andere vertegenwoordigers van zijn klasse zag hij Hitler als een bolwerk tegen het communisme.

Op een foto uit 1933 is te zien hoe de Engelse prinses Elisabeth (de latere koningin) de Hitlergroet demonstreert. Die Hitlergroet was haar aangeleerd door haar oom Edward VIII die een groot nazisympathiesant was. In een begeleidend artikel (Volkskrant, 20.7.2015) wordt gememoreerd dat nogal wat Britse aristocraten de Duitse dictator als bondgenoot tegen het communisme zagen.

In het onlangs verschenen boek Go-betweens for Hitler. (Bemiddelaars van Hitler) schrijft historicus Karin Urbach over de banden tussen de Europese aristocratie en Het Derde Rijk. Zij beschrijft daarin hoe belangrijke Duitse aristocraten gedurende het Derde Rijk bij hebben gedragen aan Hitlers’ geheime diplomatie en daarmee zorgden voor invloedrijke kontakten en relaties binnen Europa.

Tijdens de jaren twintig terroriseerden de door de zakenwereld gesubsidieerde bruinhemden van de SA (Sturmabteilung) de industrie- en landarbeiders. Veel Duitse communisten/socialisten werden toen vervolgd en vermoord. Hitler wilde met steun van ondernemers tegen het bolsjewisme gaan vechten, zoals hij al in zijn Mein Kampf had beschreven.

Tegen het jaar 1930 verhoogden de meeste zakenbaronnen hun subsidies aan Hitler, omdat zij vonden dat de Weimar-republiek hun belangen onvoldoende behartigde. Na de machtsovername in 1933 verboden de nazi’s arbeidersorganisaties en beëindigden ze alle vormen van verkiezingen, oppositie en onafhankelijke publicaties.

Op 22 juni 1941 volgde in het Oosten Operatie Barbarossa, de aanval op Sovjet Rusland. Deze aanval op Sovjet Rusland is de grootste militaire operatie op het gebied van ingezette troepen en slachtoffers uit de geschiedenis. Aan het oostfront speelde zich de grootste en meest bloedige campagne van de Tweede Wereldoorlog af.

Het officiële oorlogsdoel was de totale uitroeiing van het "joodse ras", en van communisten en Slavische bevolking. Zo zou een ideale samenleving worden geschapen waarin een elite van Germaanse kolonisatoren (Uebermenschen) zou heersen over een onderlaag van ongeletterde Slavische Untermenschen.

Terwijl Auschwitz - Birkenau het meest beruchte vernietigingskamp zou worden koos de “fatsoenlijke, godvrezende” directie van I.G. Farben bewust voor de bouw van het kamp Auschwitz III als plaats voor een goed renderende fabriek. Evenals de firma Krupp Stahl. Vanuit dit uitgebreide kamp Auschwitz III en de nabij gelegen werkkampen werden gevangenen te werk gesteld om dwangarbeid te verrichten bij verschillende ondernemingen waaronder ook die met westerse belangen.

In maart 2003 verscheen het artikel How the Bush family made its fortune from the Nazis: The Dutch Connection. Daarin beschrijft voormalig aanklager van het Department of Justice Nazi War Crimes en directeur van het Florida Holocaust Museum John Loftus hoe de familie Bush haar fortuin verdiende aan de Nazis. Grootvader Prescott Bush werkte daarbij nauw samen met de Duitse staalmagnaat Fritz Thyssen. Ook in een verslag van de Amerikaanse onderzoeker Reid Olsen wordt gewezen op de nauwe banden van industrielen en bankiers met de Nazis.

Rein Heijne

Bestuurslid Huis van Erasmus

Jan Jaap Vogel :
Best Jan,

De stap van fascisme naar socialisme, was niet van mij maar van Sorensen.

Het voorbeeld dat ik aanhaal, waarin ik betoog dat een woord in de naam van een partij, niet persé ook de beschrijving van de partij recht hoeft te doen was wel van mij. Dit had van alles kunnen zijn. Dat ik juist voor Leefbaar Rotterdam vs Leefbaar Utrecht heb gekozen, is dat zij beide de term leefbaar dragen, maar in de praktijk ver van elkaar staan.

vrijdag 26 mei 2017

Jan Tak :
Blijft dat het overigens knap dat Jan Jaap in drie stappen van socialisme, via fascisme ineens bij het huidige Leefbaar uitkomt. Een vorm van inductief redeneren welke ik hier meer tegenkom daar is geen kruid tegen gewassen.

donderdag 25 mei 2017

Ronald Sörensen :
Klopt Hans.

Ik heb mijn leerlingen altijd gezegd, dat je mensen moet beoordelen op hun handelen. Niet op wat ze schrijven of zeggen.
Zo zijn er mensen die met hun mond de gelijkwaardigheids gedachte ventileren, maar met hun handelen diezelfde gedachte met voeten treden; met name in die zgn. sociaal democratische kringen. Hun politieke keuze blijkt in de praktijk niet meer dan het volgen van de "Wille zur Macht" (en poen)
Voor mij waren de partijbonzen in de DDR, die hun eigen autodeur niet wilden openmaken en die zich door hun lakeien lieten bedienen een eye opener. Evenals het gedrag van Peper overigens! Het eerste genas me van socialisme het tweede van sociaal-democratie.

Volgens mij wijs ik in mijn eerste reactie op het politieke beleid in nazi Duitsland. Wel volgens de socialistische doctrine!

zaterdag 20 mei 2017

Hans Roodenburg :
Terecht of onterecht bediende zich bijna iedereen van het woord 'socialistisch' of 'socialisten'. Ik heb zelf bij Het Vrije Volk gewerkt. Dit dagblad beschouwde zich 'sociaaldemocratisch'. Stond duidelijk in de statuten. Ook dat de krant voor 'arbeiders' was. Weer zo'n begrip dat voor velerlei uitleg vatbaar was. Waren kantoorklerken arbeiders? En anderen? Dit blijft dus een oeverloze discussie. Ik weet wel dat van het woord socialisme en socialisten misbruik is gemaakt.

vrijdag 19 mei 2017

Jan Jaap Vogel :
Sorensen,
Dat je al een tijd gepensioneerd bent, wil nog niet zeggen dat je niet meer kunt lezen.
Wat ik zeg:
Als de naam socialisme gebruikt wordt, wil dat niet zeggen dat het ook een socialistische beweging is.
Een naam dekt de lading niet perse.
Leefbaar Utrecht en Leefbaar Rotterdam voeren beide de naam Leefbaar, maar zij intrinsiek andere partijen. Geen van beide is door mij socialistisch genoemd. Hetgeen aantoont dat het voeren van een naam, nier perse overeen hoeft te komen met de inhoud van de gevolgde daden.
Lezen en interpreteren zijn ook competentie die een geschiedenisleraar dient te hebben.

vrijdag 19 mei 2017

Ronald Sörensen :
Beste J.J.Vogel

Sorry, ik ben gepensioneerd en heb geen zin meer. De vergelijking tussen de begrippen Leefbaar en Socialisme doet de deur dicht.
Dat had "zo mijn neus lang" en "idioot" eigenlijk al moeten doen, maar ergens blijft het kriebelen. Als je dan een bovenstaand antwoord krijgt is het finito.
Op school zou ik hebben gezegd: Leer zoveel mogelijk uit je hoofd, misschien kunnen we dan de schade beperkt houden.

vrijdag 19 mei 2017

Jan Jaap Vogel :
Het gegeven dat ze zich socialiste noemden, wil nog niet zeggen dat ze dat ook echt waren. Het was een goede marketingtruc om de onderklasse aan zich te binden.
In Nederland zijn er veel partijen geweest die zich leefbaar noem(d)en. Als je echter LR vergelijkt met Leefbaar Utrecht dan is er ook een wereld van verschil.
Tenslotte: waarom zouden communisten en socialisten door nazi-Duitsland zo massaal zijn vervolgd als ze zelf socialisten waren?

vrijdag 19 mei 2017

Ronald Sörensen :
Waarom gebruiken de aanhangers dan de term socialistische? Ook binnen de NSB (splinterpartijtje voor de oorlog en door baantjesjagers in 1940-41 enorm gegroeid)?

Dus de S in NSDAP is verkeerd, maar binnen USSR correct? Ze konden het trouwens goed vinden tussen 1939 en 1941.
Of zouden vele oorspronkelijke aanhangers van het socialism na de ontluistering van 40-45 hun definities misschien hebben aangepast?
Zelfs de filosoof Heidegger deed dat.
De Duitse socialisten noemden zich zelfs plotseling democratisch (DDR !)
Idioot hè? Die keken niet ver met hun antifascistische beschermingsmuur
voor hun kop.

donderdag 18 mei 2017

Jan Jaap Vogel :
Sorensen kaart terecht aan dat er socialistische elementen in de politiek van Hitler zaten, maar hij kaakt niet verder dan zijn neus lang is.
Als we kijken naar de definities van socialisme en fascisme en deze vervolgens op de jaren 30 van de vorige eeu leggen, dan krijgen we het volgenden:
Het socialisme is een kritiek op het kapitalisme en streeft “de controle van arbeid over productie” na. Het fascisme zou is omschreven als “de controle van staat en kapitaal over de productie”. Het grote onderscheid tussen het fascisme en het socialisme in economische zin is dat het fascisme geen rol ziet voor de arbeiders in de controle over de productie.
Het is daarom ook idioot om het fascisme en socialisme gelijk te stellen. Er zijn wel gelijkenissen zoals de collectivistische aard van beide maar over de economische indeling denken beide ideologieën totaal verschillend. Het fascisme wilde door middel van de staat de krachten van het kapitalisme controleren terwijl het socialisme het kapitalisme wil afschaffen.

donderdag 18 mei 2017

Ronald Sörensen :
“het kapitalisme te beschermen tegen alles wat haar bedreigde te vernietigen, zoals de opkomende arbeidersbeweging en het socialisme”
Rest de vraag waarom Hitler zijn partij dan NSDAP noemde?
De grootste schok van de vorige eeuw was dat het idee socialisme/communisme plotseling waarheid werd in de USSR.
Rusland werd door idealisten bestuurd en dat ging gepaard met ongekende barbarij. Het kapitaal koos eieren voor haar geld en steunde de minder strenge variant (dacht men)
Na 1933 werden banken en verzekeringen in Duitsland genationaliseerd en beursspeculatie verboden. Grote staatsinvesteringen en door de overheid geleide economische plannen maakten een einde aan de toen in heel de kapitalistische wereld heersende werkloosheid. Arbeiders kregen vaste salarissen, vaste werktijden en vakantie op kosten van de overheid.
Dat kan je toch moeilijk kapitalisme noemen? Dat heet socialisme !

woensdag 17 mei 2017

Jan Tak :
Interessant verhaal hr Heine, ik had er wel van gehoord de verwevenheid van hms Wilhelmina en haar adviseur dr.Jan Donner en het wegsluizen van aandelen via de R.damse Handelsbank.
Ach ze stonden in de Haagse Schouwburg allemaal met de arm omhoog.

dinsdag 16 mei 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over: