Eeuwig onvermogen

6470-eeuwig-onvermogen (Door Rein Heijne)

Lezend in 'De boemerang van oorlog en geweld' – Een hedendaagse samenspraak over Erasmus' visie op oorlog en vrede- , overvalt mij steeds weer opnieuw de gedachte dat de mensheid weinig is opgeschoten wat betreft het omgaan met conflicten. Alle fraaie beschouwingen over vooruitgang en verlichting ten spijt.

Ook het moderne politieke leiderschap blijkt nog steeds het vermogen te missen om conflicten geweldloos te benaderen en uiteindelijk vreedzaam op te lossen. Vijf eeuwen na Erasmus is het daarmee nog steeds treurig gesteld.


Bij dreigende geweldsconflicten staan velen hedentendage wel altijd klaar om direct met harde hand in te grijpen en hard terug te slaan. Zonder eerst eens na te denken over de achterliggende oorzaken van het ontstaan van een dergelijk conflict. Het verbaast daarbij dat ook zich historicus noemende figuren vaak blijk geven van een een-dimensionele kijk op de complexe problemen. Vervolgens worden die dan als pseudo - deskundigen door de media opgevoerd om te getuigen van hun eenzijdige tunnelvisie. Zij doen dan alsof het “barbaars geweld” nu pas uit de lucht is komen vallen en wijzen met hun prangende vingertjes naar de Anderen. Die Anderen zijn het die onze beschaving en democratische waarden bedreigen. Wij in het “beschaafde Westen” wassen onze handen in onschuld, ondanks een barbaarse 20ste eeuw en de vele militaire interventies tot in de 21ste eeuw.

Lessen die mogelijk uit de geschiedenis zijn te trekken, worden vaak snel vergeten. Hieraan moest ik onlangs weer denken bij het terugzien van de TV-beelden van een trots en dapper ogende George W. Bush op het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln (mei 2003) met zijn speech "Mission accomplished" na de invasie en bezetting van Irak in maart 2003. Wat nou “accomplished” ? Door de totale vernietiging van de sociale, economische en culturele infrastructuur ontstond een enorme voedingsbodem voor het terrorisme. En daar zijn we anno 2017 nog steeds niet vanaf. Inmiddels bevestigt het rapport van de Chilcott-commissie (juli 2016) dat de Irak-oorlog het resultaat was van leugen en bedrog: de nooit gevonden massavernietigingswapens en de strijd tegen de terreur. Maar de decennialange agressie met de strijdkreet war on terror heeft zich inmiddels als een boemerang tegen onszelf gekeerd.

Erasmus zou hierbij verzuchten: O verblinding van de menselijke geest, dat zich niemand hierover verbaast, dat niemand daarvan gruwt! Er zijn er zelfs die het prijzen en toejuichen en een meer dan helse zaak heilig noemen.

De Duitse journalist Jürgen Todenhöfer bezocht de afgelopen jaren negen maal het oorlogsgebied in Syrië. Naast journalistiek onderzoek zorgde hij daar ook voor medische hulp aan Syrische kinderen. En voor onderwijsmateriaal voor vluchtelingenkinderen. Vertwijfeld merkt hij op:

Waar zijn toch de staatslieden die de wereldvrede nog als hoofddoel van hun politiek beschouwen? Wanneer het Westen duurzaam in vrede wil leven, zal het substantieel meer in gerechtigheid moeten investeren dan in wapens.

Rein Heijne

Bestuurslid Huis van Erasmus

*De boemerang van oorlog en geweld – Een hedendaagse samenspraak over Erasmus’visie op oorlog en vrede.( ISBN 978 90389 2572 1) kost € 13.00 (incl. verzendkosten) en is te bestellen via boemerang@huisvanerasmus.nl

Jan Tak :
Ping-Pong is niets anders dan "wie slaat kan het balletje verwachten" Toch?

Natuurlijk is het voor ons moeilijk om alle partijen in het conflict te duiden, voor mij gaat het daar eerstens om het Geloof met olie als tweede.
http://understandingwar.org/sites/default/files/ISW-CTP%20Recommended%20Course%20of%20Action%20in%20Syria%20and%20Iraq%20March%202017_1.pdf

Kunnen wij westerlingen daar iets betekenen? Wie het weet mag het zeggen ik denk het niet.
Onze -i.i.g. mijn- zorgen gaan allereerst naar mijn naasten en mijn mede-Europeanen, immers komen er steeds meer daar opgeleide strijders onze kant op om hier de strijd voort te zetten. Daarop werd U gewezen toen ik vroeg waarom er onschuldigen in Zweden vanuit een idiote geloofsovertuiging werden vermoord.
Daar is maar één antwoord op, een antwoord die U omzichtig vermijdt, maar als we niet durven wijzen komt er nooit een oplossing.
De voorkeur van pacifist en anti-semiet Todenhöfer is nu bekend nu U weer

maandag 17 apr 2017

Rein Heijne :
Het pingpongspel is nooit mijn sterkste punt geweest. Bovendien vind ik geschiedenis te belangrijk om welles - nietes spelletjes mee te spelen. De teksten uit "Signalen" worden af en toe door de redactie van V&M overgenomen, hetgeen ik zeer op prijs stel. Maar zij zijn in principe bedoeld om de Achterkant van het (westerse) Gelijk te belichten. Helaas pikken sommigen er een enkel aspect uit, zonder verder naar mogelijke verbanden te kijken. Laat staan de boemerangeffecten in ogenschouw te nemen.
Misschien een idee om "De boemerang van oorlog en geweld - Een hedendaagse samenspraak over Erasmus' visie op oorlog en vrede".
Er zijn in Syrië enkele honderden verzetsgroepn actief. De bekendste is IS die het meest in het nieuws komt. Het ontstaan van de Taliban die door de heer Jan Tak wordt genoemd, zou natuurlijk interessant zijn om eens uit te zoeken.
Wat betreft de opmerking van Jim over het geld verdienen aan oorlog wil ik wijzen op de komende Tv-uitzending van de documentaire "Shadow World" (19.4.2017.

maandag 17 apr 2017

Jan Tak :
Quote Hr Heine: O, o, wat zijn wij in het Westen toch goed zeg.

Komt hier nu langzaam de aap uit de mouw, is dit wat U aanhangt hr. Heine, gelijk de zo bejubelde Todenhöfer die het zo kon vinden met de mannen van de Taliban, de man die de aanslagen van Hamas duidde als zijnde het
"Recht der Palästinenser auf Selbstverteidigung"" en de tunnels waardoor de explosieven werden aangevoerd vergoelijkte met het citaat "Menschen von Gaza" hätten diese gegraben, um manchmal für ein paar Tage Freiheit zu schnuppern".

Herkent U in deze de teksten van Erasmus of misbruikt U slechts zijn naam?

En het daarom dat U niet reageert op de weerzinwekkende aanslag in Stockholm?

vrijdag 14 apr 2017

Jeroen Waardenburg. :
Maar verder weet ik niet zoveel raad met de diverse losse opmerkingen? Kritisch zou ik die niet willen noemen, want geen van alle gaan in op de kern van mijn betoog. CITAAT.

Had je maar een betoog; het is alleen grote flauwe kul die je neer schrijf.De Hooggeeerde Erasmus zou je zo zijn huis uit schoppen als hij nu zou leven,hij had een hekel aan mensen zou als jij die vlees nog vis zijn.

donderdag 13 apr 2017

Jan Tak :
Het blijft bij een poging, ik kan dit geen reactie noemen, sorry.

U concludeert terecht dat we sinds Erasmus nog steeds geen antwoord hebben op de gaande conflicten, wat U niet doet is het ontleden en vervolgens benoemen van de deler in de verschillende conflicten.
Waarom vormen mensen groepen, strijden vervolgens deze groepen met elkander om vervolgens onder het roepen van 'dit nimmer weer; zich voor te bereiden op een volgend conflict.
Zeg het mij maar? Telkens weer verwijzen naar de grote Erasmus is zo vaag en gratuit. Ook de grote Erasmus heeft nooit een oplossing aangedragen.

U bent gewezen op onze hedendaagse verschrikkingen met als laatst dieptepunt Stockholm en reageert vervolgens nog niet met een poging de achtergrond te ontleden of te begrijpen. Is weg kijken soms geen deel van het probleem?

donderdag 13 apr 2017

Rein Heijne :
Dit is een tweede poging een korte reactie te geven.
Om te beginnen wil ik de heer Roodenburg ik bedanken voor zijn nuancering.

Maar verder weet ik niet zoveel raad met de diverse losse opmerkingen? Kritisch zou ik die niet willen noemen, want geen van alle gaan in op de kern van mijn betoog. Die kern mondt uit in de vraag van de Duitse (!) journalist en hulpverlener in Syrië Todenhöfer.

Staat een dapper ogende Bush in 2003 niet symbool voor het huidige politieke onvermogen? Niet denken maar doen, of op z’n Rotterdams gezegd: geen woorden maar daden. Na zijn “mission accomplished” in 2003 en vele slachtoffers verder, nu dan in april 2017 toch maar weer met veel Trumpetgeschal een snelle actie met onze raketten. O, o, wat zijn wij in het Westen toch goed zeg. Enne, dapper ook. Vergeet ook de vernietigende kracht van onze drones niet.

Wat betreft het vermeende antisemitisme van Erasmus wil ik hierbij toch nog even verwijzen naar het essay “De sluipende eerroof van Eramus” in het Rotterdams Jaarboekje.

woensdag 12 apr 2017

Jan Tak :
Het onherkenbaar verscheurde slachtoffertje blijkt geen jongen maar een 11 jarig meisje te zijn, haar naam hou ik maar even voor me. Ik ben GVD woest.

Tja........

woensdag 12 apr 2017

Hans Roodenburg :
Erasmus moet je ook in zijn tijd - van individueel geweld en oorlogen - plaatsen. Een mens wordt besmet door zijn omgeving. Om Erasmus nu als voorbeeld te nemen van het goede, gaat mij ook veel te ver. Hij had ongelijk en gelijk tegelijkertijd. In die tijd, ja!

maandag 10 apr 2017

Ronald Sorensen :
Dit is weer zo,n volstrekt obligaat stukje van de man, die voortdurend anderen de les wil lezen, maar niet reageert als hij de spiegel voorgehouden krijgt.
Het voortdurend selectief citeren van Erasmus in het kader van hedendaagse problemen leidt altijd tot anachronismen.
Het werk van Erasmus kan b.v. als antisemitisch worden beschouwd, maar hij onderbouwt zijn kritiek ( tegen de geest van Christus) en is het dus niet.
Heeft Erasmus zich ooit verzet tegen de gruwelijke lijfstraffen uit zijn tijd? Tegen de legale kinderarbeid uit zijn tijd? De ongelijkheid tussen man en vrouw? Nee, natuurlijk niet hij was een kind van zijn tijd en dient ook door een "bewoner" van het huis van Erasmus als zodanig gezien te worden.
Willem van Oranje bewonderde Erasmus en was vrij mild in de omgang met andersdenkenden, maar hij heeft wel het zwaard gehanteerd tegen de Spanjaarden.
Er zijn mensen die zich arts noemen, omdat ze een academische studie medicijnen hebben afgerond. Zo zijn er ook mensen die zich historicus noemen.

maandag 10 apr 2017

Jan Tak :
Q Heine:
Bij dreigende geweldsconflicten staan velen hedentendage wel altijd klaar om direct met harde hand in te grijpen en hard terug te slaan. Zonder eerst eens na te denken over de achterliggende oorzaken van het ontstaan van een dergelijk conflict.

OK Hr. Heine in Zweden lag gisteren een jonge knaap totaal in tweeën gereden, gruwelijk beeld het zal je kind maar zijn.
Laten we eens aan de achterliggende oorzaak denken:
Wat deed de jongen verkeerd?
Wat deed Zweden verkeerd?
Wat deed Europa verkeerd?

Zweden socialistisch tot op het bot en volstrekt wars van oorlog en agressie een voorbeeld waar in de zestiger jaren vele mensen heen trokken. Het land van het ultieme feminisme waar de vrouwen tot voor kort op woensdag zonder hun man op stap mochten.
Het land van eeuwig zingende bossen,
Zweden de koploper en het voorbeeld in de opvang vluchtelingen.
Dat Zweden is nu op eigen grond aangevallen en nu we wakker zijn mag u een toepasselijke uitspraak van Erasmus citeren.
Ben benieuwd.

zaterdag 08 apr 2017

Jeroen Waardenburg. :
Het zoveelste BLA BLA BLA stukje van de man in het eeuwigdurend heden.Als Erasmus nog zou leven zou hij Rein Heijne zo het Erasmushuis uit schoppen.

Maar goed voor deze krant bladvulling,er moet toch wat te lezen zijn al is het maar flauwe kul.

Zo nu maar is een heerlijk vissoepje klaar maken.

vrijdag 07 apr 2017

jim postma :
Niet dat ik het niet eens ben met Erasmus.

Maar aan oorlog wordt nu eenmaal veel meer geld verdiend, dan aan vrede.

Bovendien is het maken en beginnen van oorlog, vooral bij dictators, altijd een goed alibie om interne problemen te verdoezelen. Kijk in deze alleen maar naar
de oorlogszuchtige taal van Trump, Putin, Erdogan, Kim il-un en hoe ze verder ook mogen heten.
Oorlog zit tussen de oren. Omdat mensen niet willen horen.

vrijdag 07 apr 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Nagekomen Pinksterverhaal

(door Torcque Zaanen)

Er waren eens twee broers. De oudste, een harde werker, fanatieke kerkganger, geen slecht woord over te zeggen. Zijn broer daarentegen zoop als een ketter, hoerde en snoerde, werkschuw, en deed alles wat God (of de priesters) verboden hadden. De oudste broer waarschuwde de jongste dat als hij zo door zou gaan, hij nog eens in de “Hel” zou komen. De jongste lachte hem dan alleen maar uit.

Op een dag was het zover. Na het drinken van z’n laatste borreltje werd de koets geprepareerd om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden die, gezien zijn levensstijl, niet meer en niet minder dan de “Hel” betekende. Na enkele jaren in de “Hel” doorgebracht te hebben besloot hij op een dag wat verkoeling te zoeken en de benen te strekken. Na een kleine wandeling kwam hij bij een stenen muur die volgens zijn gevoelens weleens de scheiding tussen “Hemel” en “Hel” zou kunnen zijn.

Bij nader onderzoek ontdekte hij zowaar een stoffig raampje. Hij maakte het schoon en toen hij er doorheen kon kijken, kreeg hij bijna een hartstilstand. Het leek het er even op dat hij voor de tweede keer de kraaienmars zou blazen. Want wat zag hij daar, door dat smoezelige raampje... ja, z’n oudste broer, de broer die altijd zo netjes was geweest, hard gewerkt had, altijd trouw naar de kerk ging, die broer stond daar met een bezem in z’n handen, bezweet als een otter de grond te boenen.


Om de aandacht te trekken van z’n broer klopte hij met een rond slingerende bierfles zo hard hij kon op het raampje. Als bij toeval keek zijn broer op om te zien waar dat geklop vandaan kwam en zo keek hij zijn jongere broer in de ogen. Wat een verrassing, ja, hij was er wel blij mee, het was alleen jammer dat de afscheiding ertussen zat.

Ook al ging het moeilijk, ze konden toch nog wat ervaringen uitwisselen. De oudste broer maakte zich ook nu nog zorgen over z’n broertje, maar deze wuifde alle zorgen weg door te zeggen dat hij het enorm getroffen had: ‘al mijn vrienden en vriendinnen zijn hier, de hoertjes, de kroegbaas, ja eigenlijk iedereen en we vermaken ons best, alle drank is gratis, lekker eten en noem maar op, nee ik heb het best naar mijn zin.’

‘Maar tussen twee haakjes, wat doe jij daar in hemelsnaam met een bezem in je handen?’ ‘Nou, ja,...eh, kijk…’ begon z’n oudste broer verlegen, ‘het is hier erg groot en de boel moet schoon gehouden worden. Iemand moet het toch doen.’ ‘Hoe bedoel je, doen die anderen dan helemaal niks?’ De oudste broer keek hem vragend aan: ‘Hoe bedoel je: die anderen, welke anderen?’ ‘Nou gewoon,.. de anderen.’ ‘Nou nee,.... er zijn geen anderen, ik ben hier helemaal alleen.’ En hij nam zijn bezem weer op en veegde rustig door alsof hij zijn hele leven niets anders had gedaan.


  • Nieuw

  • Reacties