The Day After

6441-the-day-after (Door Jim Postma)

Toch verbazing en verrassing alom. Wederom zaten de opiniepeilers er grof naast. Zeker na de wekenlange nek-aan-nek-strijd tussen de twee koplopers, VVD en PVV. Mark Rutte verkondigde meerdere malen via de tv- en andere mediakanalen ‘bang’ te zijn voor Geert Wilders. Althans dat de PVV de grootste zou gaan worden. Hij waarschuwde de kiezers ervoor dit niet te laten gebeuren.

Hebben die kiezers daar op het allerlaatste moment naar geluisterd? Ik dacht het niet. Maar wat is er dan in die tussentijd wel gebeurd? Ja, de rellen hier in Rotterdam en in Den Haag met de Turken zijn er duidelijk tussen gekomen. En daarop volgde het landelijke spoedberaad vanuit het ‘Torentje’ met de stoere Mark Rutte voorop.


Niet dat ‘de Kop van Rutte’ nu zo bang was voor de Turken en wellicht voor zijn Europese EU-collega’s. Nee, hij was zo bang voor Wilders. Het was immers hij en hij alleen die met zijn hete adem in de nek zat van de premier. En die wilde o zo graag weer premier worden en daarom viel hij zo ontzettend manhaftig uit naar de Turken. Zo van: ‘Tot hier en geen stap verder!’ En dan ook nog een Turkse minister uitwijzen die min of meer ‘illegaal’ ons land was binnengekomen.

Ja, dat moest wel een rel worden! In plaats dat er geen haan naar had gekraaid als er een ander scenario was gevolgd.

‘Pesterig’

Maar intussen had ons Markje ‘knapste jongetje van de klas’ wel de wind uit de zeilen genomen van dat pesterige klasgenootje Geertje. Je ziet hem al in die schoolbankjes (die tegenwoordig Tweede Kamerbankjes heten) zijn tong uit steken naar dat ‘domme blondje’.

Zo van: ‘Te laat, te laat, sprak Winnetou, het haatzaad is al naar binnen toe.’

De vraag is en blijft: ‘Hoe had Mark Rutte in deze hele kwestie gehandeld als Wilders niet als zijn grote ‘Boeman’ fungeerde?’ Immers had Rutte in deze hele diplomatieke rel met de Turken de slapjanus gespeeld, dan was hij aan alle kanten weggepest door Wilders. Schreeuwend en toeterend over heel Nederland dat Rutte een volkomen ‘onwaardige premier was.’

In dit geval zeker niet was, maar is.

Want na de afgelopen volkomen desastreuze regeerperiode en zeker in die tijd daarvoor is Mark Rutte en zijn kabinet dwars door het ijs gezakt. Met een ‘Ken net’ rapportcijfer van -5.

PvdA

Jammer dat in deze alleen de PvdA hiervoor zwaar is gestraft, hoewel uiteindelijk toch ‘dikke bult, eigen schuld!’ Nederland heeft er, ondanks de beweringen over een herstellende economie en daling van de werkloosheid, er nog nooit zo slecht voor gestaan als nu.

Met een schandalige falende Zorg in dit land, een uitgeholde defensiemacht, met een absoluut rampenplan van de Nationale Politie (VVD, Opstelten!). De massaal instromende arbeidskrachten uit voormalige Oostbloklanden (via wederom de VVD en de werkgevers daarin), fnuikend voor onze transportbedrijven en onze middenstanders. Omdat zij voor hun behoud moeten vechten tegen sterk concurrerende arbeidslonen uit het Oostblok. Vaak ‘zwart’, zonder enige premies of sociale lasten te betalen, zoals hier bestaande Nederlanse bedrijven wel maandelijks moeten ophoesten.

Volkomen oneerlijk en asociaal. (Say no more!)

(Wordt vervolgd).

Jeroen Waardenburg. :
Laten horeca-uitbaters voortaan hun bier kopen bij de supermarkt, een flesje inschenken tegen kostprijs (30 tot 40 cent per flesje). Vervolgens aan de uitbater een solidariteitsbijdrage van zo'n twee euro in de fooïenpot.CITAAT.Helemaal voor!!!!

zaterdag 18 maart 2017

Hans Roodenburg :
Ik neem vanavond een wijntje uit de supermarkt. Betaal ik ongeveer 30 procent aan belastingen (BTW en accijnzen) op... Ik vermoed dat mijn zoon (zzp-huisschilder) af en toe wel iets zwart doet voor goede kennissen. Zoals zijn vader... Haha. Maar ik weet het fijne er niet van.

zaterdag 18 maart 2017

jim postma :
Mij nu, als een van de laatste 'horecatijgers, c.q. kroegtijgers' in deze stad, moet je wel beste Hans, van een andere planeet zijn...@@@

Horeca die zijn eigen 'fooitjes' opgeeft, laat staan het kleine zwart-geld-circuit', die hun nog net (zeer vaak wat de weinige resterende bruine kroegjes betreft) op de been houdt....

Hans, neem straks op mijn kosten nog een lekker biertje of wijntje in ons aller
'Rotjeknor' en je bent voor goed weer genezen verklaard!

En anders, en anders, staan toch écht ook de witte jassen voor je klaar.

zaterdag 18 maart 2017

Hans Roodenburg :
Zwart geld is vrijwel nooit te bewijzen. Vandaar ook dat er soms wel 15 miljard aan euro's volgens kenners per jaar is mee gemoeid. Ik ben, geloof ik, de enige die aan dat circuit niet of nauwelijks meedoet. Dat is het enige linkse nog in mij! Ik geef ook zelden een fooitje. Alleen in de horeca. Waarvan ik er uitga dat de kelner/ober het netjes opgeeft.

zaterdag 18 maart 2017

jim postma :
Als het niet dacht, de hele discussie over dit 'Rutte Rampzalige kabinetsbeleid', eindigt hier in een biertje?! Naast brood, zeker hoog in onze volkscultuur (met wijn) en een levensstandaard.
Voor velen inmiddels moeilijk of slecht te betalen met de huidige prijzen (biertje tussen 2.00 en 2.50 euro minstens, wijn idem dito. Tussen minimaal 3.00 euro tot aan zeker 4.00, 4.50 en zelfs tot nu toe 5.00 euro, voor een slecht kruideniersmentaliteit ingeschonken glas (vaak tot minder dan de helft.

Laten horeca-uitbaters voortaan hun bier kopen bij de supermarkt, een flesje inschenken tegen kostprijs (30 tot 40 cent per flesje). Vervolgens aan de uitbater een solidariteitsbijdrage van zo'n twee euro in de fooïenpot.

En dan belastingen, lange neuzen! (Die zijn al reeds betaald bij de supermarkt).

Of zou dit dan tegen de (Belasting=)WET zijn, beste Hans Roodenburg?! En, zo ja, waar blijven dan in deze de concrete bewijzen van ons aller Belastingdienst?

zaterdag 18 maart 2017

Hans Roodenburg :
Jan kan kiezen of delen. Of een Grieks begrotingstekort of bezuinigen, zoals is gebeurd. Ook de hogere inkomens zijn aangepakt. Iedereen moest evenredig lijden. Sommigen méér, sommigen minder (zoals Jan en Rob?). Dat kan haast niet anders in dit politieke klimaat. Ik heb wel eens keer uitgerekend, na een vraag van Jan, dat voor een pilsje in de kroeg iedereens minstens opgeteld 40 tot 60 procent aan belasting heeft betaald. En dan ga ik er nog vanuit dat in de horeca erg veel zwart gebeurt aan personeel en eigenaren (volgens schattingen minstens 20 procent).

zaterdag 18 maart 2017

Jan Tak :
Als of bezuinigen ons goed heeft gedaan, bezuinigd op de zorg, op de ziekenhuizen op de huishoudelijke hulp aan hen die het nodig hebben.

Bezuinigen op de ontslagvergoeding op de WW uitkeringen

Doelstellingen duurzame energie naar beneden bijgesteld

Minderen belastingvrij pensioensparen

Negeren Oekraïne referendum

55.000 werklozen erbij

Het was niet alleen Hosanna toch?
I.i.g. is de PvdA om die zelfde successen nu flink afgestraft. Ergens zie je wat over het hoofd Hans.

zaterdag 18 maart 2017

Hans Roodenburg :
Ik geef het kabinet Rutte 2 een 6+. Het heeft economisch toch voor elkaar gekregen de enorme bezuinigingen die hebben plaatsgevonden (dankzij hulp van sommige partijen in de Eerste Kamer). Europees is het voor mij een 4, behoudens de Turkije-deal die kennelijk bedacht schijnt te zijn in Nederland. Voor zijn constructieve beleid zou eigenlijk ook de PvdA beloont moeten worden door deel uit te maken van een volgend kabinet. Anders zie ik nog meer verval. De PVV heeft NOOIT een goed woord over voor Rutte 2. Dat breekt haar op!

zaterdag 18 maart 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

Over de schrijver

Jim Postma

Jim Postma (Rotterdam, 29-02-1948) is samen met Geert-Jan Laan in 2008 de papieren weekkrant Rotterdam Vandaag & Morgen begonnen, later gevolgd door deze elektronische krant.

Beide initiatiefnemers werkten daarvoor jarenlang als onderzoeksjournalisten bij de toenmalige dagkrant Het Vrije Volk.

Jim Postma werd in die tijd ook bekend van zijn dagelijkse rubriek ‘Stukgoed’, over de kleine dingen in het leven, die voor velen toch bijzonder belangrijk zijn. Zoals ‘normen en waarden’.

In dit kader onderscheidt hij zich de laatste paar jaar in weekkranten als columnist en recensent in het Rotterdamse kunstwereldje.

Ooit begon hij in 1965 als jong journalist bij de dagkrant De Rotterdammer en vertrok daarna voor zeven jaar naar Afrika als correspondent, onder meer voor Radio 1 en 2.

In de negentiger jaren, na het verlaten van het gefuseerde Het Vrije Volk begon Jim Postma met het maken van televisiedocumentaires. Een hele bekende, die hij samen maakte met fotograaf/filmer Paul Stolk, werd ‘Een rustige Jaarwisseling’ voor de NOS/NOB. (Waarderingscijfer 8.2 en met 2.4 miljoen kijkers).

Hieruit volgde de campagne voor jonge vuurwerkslachtoffers, ‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’. Dit leidde in die tijd tot aanzienlijk minder slachtoffers.

Andere televisiedocumentaires van Jim Postma, onder meer gemaakt in Afrika en in Mongolië, werden uitgezonden via de VARA, EO, AVRO/TROS, de BRT en CNN.

KOPSTOOT

Nagekomen Pinksterverhaal

(door Torcque Zaanen)

Er waren eens twee broers. De oudste, een harde werker, fanatieke kerkganger, geen slecht woord over te zeggen. Zijn broer daarentegen zoop als een ketter, hoerde en snoerde, werkschuw, en deed alles wat God (of de priesters) verboden hadden. De oudste broer waarschuwde de jongste dat als hij zo door zou gaan, hij nog eens in de “Hel” zou komen. De jongste lachte hem dan alleen maar uit.

Op een dag was het zover. Na het drinken van z’n laatste borreltje werd de koets geprepareerd om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden die, gezien zijn levensstijl, niet meer en niet minder dan de “Hel” betekende. Na enkele jaren in de “Hel” doorgebracht te hebben besloot hij op een dag wat verkoeling te zoeken en de benen te strekken. Na een kleine wandeling kwam hij bij een stenen muur die volgens zijn gevoelens weleens de scheiding tussen “Hemel” en “Hel” zou kunnen zijn.

Bij nader onderzoek ontdekte hij zowaar een stoffig raampje. Hij maakte het schoon en toen hij er doorheen kon kijken, kreeg hij bijna een hartstilstand. Het leek het er even op dat hij voor de tweede keer de kraaienmars zou blazen. Want wat zag hij daar, door dat smoezelige raampje... ja, z’n oudste broer, de broer die altijd zo netjes was geweest, hard gewerkt had, altijd trouw naar de kerk ging, die broer stond daar met een bezem in z’n handen, bezweet als een otter de grond te boenen.


Om de aandacht te trekken van z’n broer klopte hij met een rond slingerende bierfles zo hard hij kon op het raampje. Als bij toeval keek zijn broer op om te zien waar dat geklop vandaan kwam en zo keek hij zijn jongere broer in de ogen. Wat een verrassing, ja, hij was er wel blij mee, het was alleen jammer dat de afscheiding ertussen zat.

Ook al ging het moeilijk, ze konden toch nog wat ervaringen uitwisselen. De oudste broer maakte zich ook nu nog zorgen over z’n broertje, maar deze wuifde alle zorgen weg door te zeggen dat hij het enorm getroffen had: ‘al mijn vrienden en vriendinnen zijn hier, de hoertjes, de kroegbaas, ja eigenlijk iedereen en we vermaken ons best, alle drank is gratis, lekker eten en noem maar op, nee ik heb het best naar mijn zin.’

‘Maar tussen twee haakjes, wat doe jij daar in hemelsnaam met een bezem in je handen?’ ‘Nou, ja,...eh, kijk…’ begon z’n oudste broer verlegen, ‘het is hier erg groot en de boel moet schoon gehouden worden. Iemand moet het toch doen.’ ‘Hoe bedoel je, doen die anderen dan helemaal niks?’ De oudste broer keek hem vragend aan: ‘Hoe bedoel je: die anderen, welke anderen?’ ‘Nou gewoon,.. de anderen.’ ‘Nou nee,.... er zijn geen anderen, ik ben hier helemaal alleen.’ En hij nam zijn bezem weer op en veegde rustig door alsof hij zijn hele leven niets anders had gedaan.


  • Nieuw

  • Reacties