Sollicitatieplicht afschaffen na 40 dienstjaren!

6426-sollicitatieplicht-afschaffen-na-40-dienstjaren

(Door Hans Roodenburg)

Auteur Theo Jongedijk (65) probeert met zijn boek over werkloosheid ‘U past WEL/NIET in het profiel’ vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart politieke partijen specifiek te laten ingaan op wat hij het grootste probleem noemt: de werkzoekenden boven de 50 jaar die soms in de bijstand raken. In januari waren er bijna 180.000 werklozen van boven de 50 jaar. Foto: De voorkant van het boek van Theo Jongedijk (Bron foto: PR)


Vrijwel alle politieke partijen hebben een belangrijk verkiezingsprogramma gericht op tegengaan van de werkloosheid. Maar niemand gaat specifiek in op de vragen die Jongedijk stelt. Hij is bijvoorbeeld een groot voorstander van het vervallen van de sollicitatieplicht boven de 50 jaar als werkloze werknemers 40 dienstjaren in welk beroep ook hebben gehad.

De regio Rotterdam speelt een grote rol in het boek van Jongedijk. Niet alleen de hoofdmoot vormt de ambassadeur John de Wolf van 50-plus werklozen maar ook Jongedijk zelf die na een lang dienstverband van 38 jaar als verslaggever bij het Telegraaf-concern op 62-jarige leeftijd in goed overleg werd ontslagen als verslaggever van dagblad De Telegraaf na opheffing van het kantoor in Rotterdam. Zijn laatste werkdag in vaste dienst was 31 december 2013. ,,Helemáál nog niet uitgeblust. Nog vol ideeën en werklust.’’

Hij geeft aan bijna alle baantjes op zijn niveau te willen nemen als het hem maar uitkomt. Die positieve instelling heeft wél zijn grenzen, zo blijkt uit zijn verhaal. ,,Ben je ouder dan vijftig jaar dan is het extra moeilijk om weer aan de slag te komen. Als je dat tenminste nog wilt. Er zijn werklozen die na tientallen jaren in het arbeidsproces het helemaal hebben gehad met baan en baas. Het is nu nog een taboe om dat uit te spreken.’’

Jongedijk pleit voor een eerlijke intake bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). ,,Wie niet meer wil, moet dit kunnen zeggen. Alle energie kan dan worden gestoken in het bemiddelen van degenen die nog wel graag werken. Stoppen dus met het ‘sollicitatietheater’ van vier verplichte activiteiten per maand als er geen arbeidspuf meer is. Dat geeft het UWV lucht en bezorgt werkgevers opluchting.’’

Voordeel volgens hem: bedrijven worden dan niet meer lastiggevallen door niet-serieuze sollicitanten die alleen maar uit zijn op het veiligstellen van de uitkering. Deze verplichte werkzoekenden kunnen zich vervolgens storten op vrijwilligerswerk of andere niet gehonoreerde nuttige (zorg)taken.

Voor anonieme sollicitaties, zonder criteria voor leeftijd, afkomst en geslacht, breekt hij ook een lans. ,,Bij een sollicitatie zou het moeten gaan om wat je kunt, pas in tweede instantie om wie je bent. Echte gelijke kansen voor mensen met vergelijkbare capaciteiten.’’

De auteur ervoer de gebreken aan den lijve bij een twintigtal afwijzingen bij het verzoek van het UWW te solliciteren onder zijn capaciteiten. Hij wilde boos worden over een dwingende vraag om ver beneden zijn niveau taxichauffeur te worden. Koos voor het enige wapen waarover hij beschikt: zijn pen. Vandaar ook zijn boek.

Hij stelt daarin filosofisch: ,,Waar geen werk meer is, is geen werk. Laat duidelijk zijn, querulanten verdienen empathie noch sympathie.’’

Jongedijk haalt uiteraard in het algemeen uit naar werkgevers. ,,Boven de zestig - en al veel jonger - ben je gewoon te oud. Niet omdat we op die leeftijd fysiek en geestelijk op zouden zijn. Helemaal niet. Werkgevers zijn kortzichtig. Ze willen je niet meer. En daar hebben ze een doorzichtig pseudoniem voor: u past niet in het profiel.’’ Foto hiernaast: De auteur Theo Jongedijk in zijn auto. (Bron foto: PR)

De sollicitatieplicht noemt hij één groot circus en iedereen doet er aan mee. Maandelijks wordt er volgens hem door honderdduizenden werklozen een gigantische berg aan sollicitaties verstuurd. ,,We willen immers onze uitkering veiligstellen. Het is letterlijk voor wat, hoort wat. Werkgevers moeten zich een weg banen door het gigantische aanbod. Het standaardantwoord voor mannen met een niet-Nederlandse achter- of voornaam ligt al klaar, evenals voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd die hebben aangegeven wel een partner maar nog geen kinderen te hebben en voor werklozen ouder dan een jaar of vijftig.’’ Vandaar ook de titel van zijn boek: U past WEL/NIET in het profiel.

Het boek is een persoonlijke belevenis geworden van deze goedwillende ex-Telegraaf-verslaggever. Maar of zijn voorstellen allemaal haalbaar zijn, valt te betwijfelen. Zelf geeft hij ook aan dat sommige situaties onontkoombaar zijn. Zoals de benoeming van John de Wolf (ook ouder dan vijftig) die enkele politici en hun ambtenaren hebben bedongen. ,,Dat er een ambassadeursfunctie te vergeven was, wist ik niet. Nergens gehoord of gelezen. Ook nog gehonoreerd. Ik zou best John de Wolf willen zijn.’’

Wat er met de WW-uitkering moet gebeuren geeft Jongedijk in zijn boek niet aan. Moeten ze terug naar een bijstandsuitkering als men niet meer wil solliciteren? Durft een politieke partij bij de komende verkiezingen die stelling aan?

Opvallend in het boek is de uitspraak van Rob Slagmolen van de werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB, secretaris arbeidsmarkt: ,,Gemiddeld zijn zestigjarigen bovendien niet productiever dan 29-jarigen, maar vanwege hun langdurig dienstverband wel duurder.’’

Dat is dus een van de kernen waarom 50-plussers moeilijk aan de bak komen. Slagmolen: ,,Van groot belang is dat mensen zich blijven ontwikkelen, blijven leren en werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Ik vang signalen op dat dit thema in aanloop naar de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer in maart 2017 een rol gaat spelen’.

Scholing, bijscholing en opleiding dus. Plus het genoegen nemen op oudere leeftijd met een lager inkomen. Minimumloon of -uitkering?

Het boek ‘U past WEL/NIET in het profiel’ is uitgegeven in eigen beheer door Theo Jongedijk. Het is onder meer te koop als e-boek voor €5,51 bij o.a. Bol.com, www.mijnmanagementboek.nl, e-readers Kobo en diverse boekhandels. Het is ook als ouderwetse papieren versie te krijgen voor €23.50.

Hans Roodenburg :
Een interessante discussie. Per 1 januari 2016 is er voor een ieder die in de bijstand is gekomen of anderszins een sollicitatieplicht bij het UWV tot de AOW. Met Jim Postma eens dat het eigenlijk niet meer hoeft na je 55ste als je in de bijstand zit. Problemen geven wel de tweeverdieners want de bijstandsnorm maakt onderscheid tussen een eenpersoonshuishouden en dat van meerdere personen. Dus hoe dan ook zal je een inkomens- en vermogens toets moeten houden om te voorkomen dat iemand die samenwoont of samenleeft met bijvoorbeeld een miljonair toch een uitkering van de staat krijgt. Voor (échte) alleenstaanden lijkt het mij geen probleem. Het blijft een ingewikkelde zaak die fraudeurs mogelijkheden geeft. Dat was vroeger nauwelijks een probleem.

vrijdag 10 maart 2017

jim postma :
Waarom sollicitatieplicht afschaffen pas na 40 dienstjaren?

Waarom niet gewoon na je 55-ste levensjaar of zoals het vroeger in de Bijstand was, reeds na je 58e.

De kans dat vijftigers ooit nog voor een (vaste) baan in aanmerking komen is op deze huidige arbeidsmarkt vrijwel nihil en dus totaal onrealistisch. Verder vind ik wel dat je na je 55e gepast (nadrukkelijk) vrijwilligerswerk gaat doen, Waar je dus plezier aan kan beleven, zonder verdere druk (sollicitatieplicht) van buitenaf.
Voorts vind ik dat onze krappe arbeidsmarkt voortaan gesloten moet blijven voor Oost-Europese gelukszoekers of goudzoekers uit andere landen. Om valse concurrentie te voorkomen bij onze transportbedrijven, kleine zelfstandigen of andere kleine middenstanders.

vrijdag 10 maart 2017

Hans Roodenburg :
Vroeger werd bij inkrimpingen en ontslagen het zogenoemde 'lifosysteem' gehanteerd: 'last in, first out'. Vandaar vaak de veroudering in het vaste personeelsbestand. Tegenwoordig moet iedere leeftijdscategorie (per tien jaar) evenredig worden ingekrompen. Daar mee voorkom je niet een veroudering, maar het helpt wel iets. Vandaar ook dat je steeds meer directeuren, chefs, topmensen enz, zie vertrekken. Vaak helaas met een prima afvloeiingsregeling. Verjonging kan alleen maar plaatsvinden door jonge instroom. Daar heeft Jan Tak gelijk in. Trouwens wel een goed idee van Jongedijk om na 40 dienstjaren de sollicitatieplicht af te schaffen. Maar dan na de verkorte en verplichte WW-periode met verplichte sollicitaties niet meer dan hen het minimuminkomen op bijstandsniveau krijgen, los van de tweeverdienerssituatie. Ook voor inkrimpende overheden en semi-overheden. Of het uitvoerbaar is, weet ik niet. Het gesjoemel ligt ook hier voor de hand. Net zoals met andere Verzorgingsstaatzaken.

vrijdag 10 maart 2017

Jan Tak :
Ik snap uw reactie niet helemaal Wim Zondag wat is "verplicht solliciteren"?

Voorbeeld; we rijden in NL rechts maar dat is een onderlinge afspraak en "niet verplicht" U hoeft immers niet te rijden. En zo zijn er vele afspraken die je in een samenleving maakt zoals dus zelf voorzien in een inkomen zolang je er toe in staat bent, niets mis mee.

Potverdikkie van alle sollicitanten heeft de journalist het in mijn ogen het makkelijkst, immers de timmerman kan nimmer zijn vakmanschap op papier overbrengen maar van een journalist mag je een perfecte "zelfpresentatie" wel verwachten.
En ja ik begrijp dat het frustrerend is als het niet meer wil lukken maar dat is enerzijds een kwestie van vraag en aanbod en anderzijds de wil van de sollicitant om flexibel te zijn als, binnen zijn vakgebied, de vraag is verminderd.
Tijden veranderen dat zal altijd blijven

vrijdag 10 maart 2017

wim zondag :
Goed artikel over een boek dat het probleem van verplicht solliciteren
aanpakt. De politiek moet hier wat mee geen doen. Hopelijk gaan de 1114 kandidaten die op de lijsten staan van de 28 partijen voor de komende Tweede Kamerverkiezing dit boek lezen en wie weet komt er iets positief uit voor de vele werklozen.

donderdag 09 maart 2017

Jan Tak :
Probleem voor de werkgevers is een onevenwichtige leeftijdsopbouw. In veel bedrijven steeg de gemiddelde leeftijd tussen 1990 en 2012 van 35 naar 42 jaar, het dwingt bedrijven om te verjongen om te voorkomen dat men in de nabije toekomst teveel personeel aan de de AOW verliest. De enige mogelijkheid om dit te voorkomen is een jonge instoom, zo simpel is het.
Dit probleem is anders dan wellicht verwacht het grootst onder kantoorpersoneel en de ambtenaren, het zijn echte stoelzitters.

donderdag 09 maart 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

‘Turkendam’

Het is me weer een weekje wel geweest, met als ‘toppunt’ ons Heilige Paasweekeinde. Eerst gooit vorige week Donald Trump met keiharde spierballentaal ‘de moeder van alle bommen’ op een terroristenkamp in Afghanistan. Nu sterft het in dat land van dergelijke kampen En dan moet je dus wel donders goed geïnformeerd zijn of je de goede of de kwade te pakken hebt!

In Afghanistan heeft nog nooit iemand gewonnen. De Engelsen niet, de Russen niet en de Amerikanen niet. En dat moet je rustig zo blijven houden, in plaats voor de zoveelste keer de vlam in de pan te laten slaan. Nederlandse en andere Europese militairen hebben er helemaal niets te zoeken. De Afghanen vechten al eeuwenlang hun onderlinge stammenstrijden uit. En nogmaals dat moet je zo blijven houden.

Dan daarvoor nog gooit Donald Trump nog eens zo’n vijftig cruisemissiles op het vliegveld van Assad in Syrië. Maar daarvoor was Trump wel zo netjes om zijn nieuwe Russische ‘vrienden’ te bellen met de mededeling ‘wij gaan bombarderen!’. De Russen vertelden dit vanzelfsprekend door aan Assad en zijn kameraden. En dus…

Ooit de beelden gezien van dat vliegveld na de manhaftige aanval van Trump? Er zijn hooguit een aantal vliegtuigjes geraakt, maar die waren allemaal van karton!

En als klap op de vuurpijl zoekt Trump ook nog eens welbewust ruzie met de grootste gek in Azië, namelijk de ‘Grote Leider’ Kim Il-sun van Noord-Korea. ‘Als deze Kim niet onmiddellijk ophoudt met zijn speeltjes van het lanceren van ballistische raketten met of zonder dummy-kenrkoppen… Dan gaan wij bombarderen zo meteen met echte atoombommen.’

De hele wereld zodoende in grote spanning achterlatend in dit afgelopen Paasweekeinde. Maar er gebeurde dus totaal niets! Behalve dan die ene zogenaamde mislukte raket die Noord-Korea lanceerde net voor de Pasen. Jawel, volledig mislukt, op instigatie van ‘grote broer China.’ Dank zij hun grote wijsheid is de ‘koude’ weer even uit de lucht gehaald.

Maar vanwaar opeens deze buitensporige spierballentaal van ‘bullebak’ Trump? Het is de eeuwenoude truc om buiten je grenzen oorlogsvoerende taal te ‘trompetten’, als je in je eigen binnenland onder vuur ligt. Zoals met de CIA en FBI, afluisterschandalen, beweerde illegale gesprekken met de Russen, Obamacare en ga zo maar door.

Niets in deze is nieuw onder de zon. Tegelijkertijd kunnen deze laatste volkomen agressieve stappen van Trump ook levensgevaarlijk zijn. Niet alleen voor de USA zelf, maar zeker ook voor de rest van onze toeschouwers op onze planeet. Voor je het weet zitten wij met zijn allen in een grote nachtmerrie van een nog slechts beginnende atoomoorlog.

En, o ja, dan hadden wij in dit weekeinde nog de grote triomf van de absolute verliezer Erdogan in Turkije. Dat hij zijn referendum verloren heeft, weet hij als geen ander. Maar hij doet dus net of hij gewonnen heeft. Zoals de honderden Turken hier in Rotterdam die nog geen idee hebben wat hun allemaal te wachten staat. Die in massa toeterend door onze stad rijden met honderden Turkse vlaggen of zij wereldkampioen voetbal zijn geworden…

Erdogan in zijn toespraken: ‘Wij gaan door. Ook met een nieuw referendum over de doodstraf. En wij zijn een volk, een staat met een vlag!’ (Waar hebben wij deze retoriek eerder gehoord?!).

Laat Erdogan nu precies het omgekeerde hebben bereikt. Zijn land volkomen in tweeën gesplitst! En dat moet je dan uitvoerig hier in Rotterdam gaan vieren.

Of zoals die ene Rotterdamse terrasgast het verwoordde in de Zwartjanstraat.

‘Het lijkt hier op eens wel ‘Turkendam!’

Jim Postma.


  • Nieuw

  • Reacties