Rotterdam begraaft referendumidee

6313-rotterdam-begraaft-referendumidee

(Door Hans Roodenburg)

Het politieke idee om referenda in te voeren heeft in Rotterdam een enorme klap gekregen. Daar heeft de peiling onder de kiezers - om al dan niet akkoord te gaan met de woonvisie 2030 van het college van burgemeester en wethouders - ‘slechts’ een opkomst gehaald van 16,9 procent terwijl minimaal 30 procent was vereist. (Foto: Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Het heeft ook het referendum over de woonvisie 2030 op zijn geweten.)


Van de in totaal 83.828 uitgebrachte stemmen in Rotterdam was volgens de definitieve uitslag 60.547 (72 procent) tégen de woonvisie en 21.411 (25,5 procent) vóór. De rest van de stemmen was ongeldig.

Met name de Socialistische Partij Rotterdam (SP Rotterdam) heeft weken actiegevoerd tégen de woonvisie van het college omdat het zou betekenen dat erg veel (héél) goedkope huurwoningen zouden worden gesloopt om daarvoor duurdere huizen te bouwen.

Foto: Is de politieke gedachte om een referendum te houden nu definitief voorbij?

Het college, en met name Leefbaar Rotterdam, bracht daar tegenin dat de totale sociale woningbouw verbeterd moest worden en dat men iets beter gesitueerden naar de stad wil trekken. Ook zouden de goedkoopste en verpauperde woningen sommige wijken alleen maar nog onleefbaarder maken en mensen aantrekken (waarschijnlijk van niet-Rotterdamse herkomst) die een heel andere agenda hebben. Eventuele huurverhogingen worden voor de laagste inkomens gedempt door de huurtoeslag.

Met name de SP Rotterdam heeft dus een Pyrrusoverwinning behaald. Dat is zeker het geval als de gemeenteraad van Rotterdam de gehele visie van het college overneemt.

Op deze site heeft onze redacteur Rob Timmer op 19 juli al naar aanleiding van het landelijke referendum over het Oekraïne handelsverdrag met de EU al geschreven dat ‘referenda knotsen zijn uit de prehistorie’. ,,Met ‘democratie voor het volk’ heeft het organiseren van een referendum niets van doen. Een zeer kleine groep mensen (10.000), kan een referendum aanvragen. In vergelijking tot het totale aantal kiesgerechten in Nederland, ongeveer 13.000.000, hoeft maar een klein aantal van 300.000 dat verzoek met een handtekening te ondersteunen.

Vervolgens hoeft maar 30 procent (= 4.333.333 stemmers) van de kiesgerechtigden op te komen dagen om een raadgevend referendum geldig te laten zijn.’’ Zijn hele opinie is hier nog te lezen.

Vooral ter rechterzijde kreeg Rob Timmer in de reacties de wind van voren. Twee fervente tegenstanders van referenda hebben een belangrijk rol gespeeld in de meerderheid die toen tégen het Oekraïne-verdrag met de EU stemde. In die maand juli werd in het landelijk referendum net wel de opkomstdrempel van 30 procent gehaald.

Foto: In Rotterdam zijn er vaak al betere huurwoningen. De weg is voor het college nu vrij om in de oude wijken verpauperde huizen te slopen.

Het is opvallend dat die twee, Jan Roos en Thierry Baudet, met respectievelijk Voor Nederland (VNL) en het Forum voor Democratie aan de komende verkiezingen als lijsttrekkers voor Tweede Kamer meedoen. Ze worden trouwens weinig kansen toegedicht op zetels met hun verkiezingsprogramma’s die dicht tegen de PVV aanliggen. Dat zie je vaak: als een politieke partij succes heeft, willen anderen die met een iets ander programma beconcurreren.

In Rotterdam was de opkomst bij het Oekraïne-referendum al erg laag: 24,4 procent maar altijd nog hoger dan deze week met de woonvisie waarover alle Rotterdamse kiesgerechtigden konden stemmen. Dat er méér tegenstanders dan voorstanders uiteindelijk waren heeft minister-president Mark Rutte in een lastige positie gemanoeuvreerd. Hij probeert nu – met het hele kabinet achter zich en de meerderheid van de Tweede Kamer – een oplossing te vinden voor dit EU-verdrag.

Steeds meer deskundigen op politiek gebied beginnen te twijfelen of ‘het volk’ zich wel kan uitspreken over vrij ingewikkelde kwesties. Zoals met de woonvisie in Rotterdam die toch wel iets verder gaat dan de door de SP Rotterdam gehanteerde oppervlakkige leuze dat de goedkoopste huurwoningen zouden worden gesloopt.

De moeilijkheid is dat dat we politici (eenmaal in de vier jaar in de gemeenteraad en voor de Tweede Kamer kiezen als het kabinet valt) aanwijzen om voor ons lastige beslissingen te nemen die een afweging vergen. Dat is toch hun taak? Zijn de kiezers het niet met hen eens dan kunnen ze gewoon een andere partij kiezen die wél in hun richting komt. Van de stemmers kun je ook niet verwachte dat zij alle kanten beoordelen.

Afbeelding: De SP heeft tevergeefs kiezers opgeroepen tégen te stemmen. De partij is er nu trots op dat in de té lage opkomst de meerderheid de woonvisie 2030 afkeurde. Maar de linkse SP zal zich achter de oren krabben of het géén Pyrrusoverwinning was.

De vraag is of politieke partijen, zoals de SP en de PVV, nog steeds staan achter bepaalde vormen van referenda. Vermoedelijk wél. Mijn redactie-collega Rob Timmer suggereerde al om alleen een bindende volksraadpleging te houden als de vraag simpel is en er minimaal 60 procent van de stemgerechtigden opkomen. Ik heb een aversie tegen elke vorm van referenda. Daarvoor kies ik politici.

Wat mij betreft zou het nieuwe kabinet ook eens moeten kijken naar de ‘zetelroof’ (afsplitsingen van partijen) en het leggen van zeteldrempels zoals in Duitsland al lang het geval is in het Bundesparlement.

Ronald Sörensen :
Ik heb trouwens wel degelijk openlijk kritiek gehad, toen ik merkte dat mijn kritiek binnenskamers niets uithaalde.
Interview in het AD met Eefje Oomen. Kop was :Minder Wilders en meer PVV.

maandag 05 dec 2016

Ronald Sörensen :
Ik ben het vrijwel over alles met Geert eens. Chronologisch is het trouwens andersom. Ik was al twee jaar bezig toen Geert begon.
Ik ben Geert erkentelijk, maar ik wil c.q. hoef niets meer van hem. Slijmen is dus volkomen nutteloos en zinloos.
Ik vind wel dat hij een vereniging van verenigingen moet oprichten om zo zijn kiezers beter te kunnen bedienen, maar dat heb ik ten eerste tegen hem gezegd.
Ik heb ergerniswekkende dingen meegemaakt, maar die hadden allemaal met slechte organisatie te maken! Logisch als je geen partijbureau hebt.

maandag 05 dec 2016

jim Peter Postma :
Waarom in deze, beste Ronald, ben je niet veel kritischer direct naar Wilders toe!

Is dat vanuit zogenaamde 'valse schaamte' naar de man zelf toe - hij bezorgde jou tenslotte jouw senaatszetel in de Senaat - en terwijl hij (Wilders) op vele fronten de plank blijf misslaan, kijk jij dus weg!

Ook hie blijft gelden: 'Zachte heelmeesters (blijven wegkijken, zonder openlijke kritiek op 'afgodje' en 'popi jopie' Wilders), blijven zeer zeker ook in het gevakl Wilders, stinkende wonden maken. Wie van jullie (PVV en Leefbaar) hebben eens het lef om deze aanstaande 'dictator in aller eerlijkheid de les te lezen?

Aan angsthazen, zoals velen van jullie, wordt hij ook nooit eens oprecht wakker!

maandag 05 dec 2016

Ronald Sörensen :
We kunnen ook stellen, dat Wilders weigert de zgn. democratische schijn op te houden.
Ik vind het ook niets om heel andere redenen. Geert kan (9 + 12) x 50.000 euro subsidie krijgen om zijn club goed te onderhouden.
Omdat hij geen leden heeft loopt hij dus al jaren die rijksbijdrage mis.
Je moet wat over hebben voor je principes, maar hij vertegenwoordigt nu wel miljoenen kiezers, die een betere organisatie verdienen!
Uiteraard zijn er tussenmogelijkheden, zoals b.v. de Onafhankelijke Senaats Fractie dat doet (vereniging van verenigingen)
Geert wil er niet aan, dus geen wetenschappelijk bureau, geen jeugdorganisatie en geen partijorganisatie. Gevolg: Campagne met beperkte middelen. Jammer want dan kan hij zeker op veel meer zetels rekenen!

maandag 05 dec 2016

Jan Tak :
Guilty by Association :-(

vrijdag 02 dec 2016

Hans Roodenburg :
In het oorspronkelijke stuk gaat het voornamelijk om Leefbaar Rotterdam. Daarvan is Sörensen een van de oprichters geweest. Bovendien ex-Eerste Kamerlid voor de PVV. Lijkt mij al genoeg om in mijn reactie daarop te wijzen.

vrijdag 02 dec 2016

Jan Tak :
Ik heb het woord "PVV" in zijn reacties niet gelezen, logisch ook want de PVV is niet in de Raad vertegenwoordigd.
Ik snap de ballen van je argumentatie???

vrijdag 02 dec 2016

Hans Roodenburg :
Ik ben altijd al tégen referenda geweest. Wél voor verkiezingen want dan kies je een partij met haar programma. Vrijwel iedereen kiest een politieke partij. Sommigen geven een voorkeurstem uit. Politieke partijen en zeker hun woordvoerders op een gebied, van wie we verwachten dat zij deskundig zijn, beslissen voor mij over voornamelijk moeilijke zaken. Sörensen heeft wel een punt dat je in een Nederlands systeem voornamelijk partijen kiest. Dat wil niet zeggen dat zij ondemocratisch zijn door haar leden géén stemrecht te geven bij de samenstelling van verkiezingslijsten. Dat doet de PVV dus wél. In feite beslist één persoon: lijsttrekker Wilders.
Ik ben misschien alleen voor referenda als de vraagstelling eenvoudig is en van groot belang is voor onze samenleving: bijvoorbeeld grenzen open of dicht. Als dat laatste ook té ingewikkeld wordt, laat dan politici voor mij beslissen. Sórensen is uit alle macht bezig om iets recht te breien dat krom is (PVV). Maar ik drink graag een borrel met hem.

vrijdag 02 dec 2016

Jan Tak :
Hans Roodenburg schrijft: "Ik heb een aversie tegen elke vorm van referenda. Daarvoor kies ik politici"

Maar Hans hoe zie je dit voor je? Die door ons gekozen "politici" hebben toch juist referenda als deze mogelijk gemaakt. Daar is hoop ik toch over nagedacht.
En dan is het nu ineens weer niet goed? Sterker ben jij wel voor verkiezingen welke ook niets meer of minder dan een volksraadpleging zijn?
Moeilijk, moeilijk :-)

vrijdag 02 dec 2016

Ronald Sörensen :
Iets over zetelroof.
Al de eerste dag in de politiek werd ik geconfronteerd met crapuul, die zijn gestolen zetel behield.
Slechts 100 stemmen en toch een zetel in nemen en ook zeggen dat hij tegen Fortuyn zou gaan stemmen! De eerste motie die ik indiende was vragen om afkeuring van dit gedrag. De andere partijen vonden het prima!
De reden van afsplitsing was zo triviaal als maar zijn kan : Geld! Hij (Kok) kreeg de vergoeding die iedere éénmanspartij kreeg iets van 40.000 per jaar.
Omdat daarna ook de regentenpartijen GL en PvdA afsplitsers kregen is die basisvergoeding voor afsplitsers afgeschaft! Voor de senaat en de 2e kamer geldt dat nog niet: dus begin daarmee zou ik zeggen.

vrijdag 02 dec 2016

Ronald Sörensen :
Ik ga niet in herhaling treden, maar wil toch wil ik één feit herhalen.Je stelt dat je politici kiest om voor jou te beslissen, maar dat is niet zo!
De politici worden niet gekozen, maar in de krochten van de partijburelen aangewezen! De “Spekmannen” van de politiek kiezen de politici!
Ook op dit moment ontstaat slechts hier en daar commotie over de plek op de kieslijst. Bonte uit onze stad b.v. wil zijn terechte lage plek omzetten in een verkiesbare plek. Dat gaat niet lukken, omdat de congressen van de regentenpartijen applausmachines zijn en niet mee stemmen met het partijpatriciaat je carrière schade berokkent. Uiteindelijk zullen zo’n vijftien zetels gaan naar mensen die de kiesdeler halen!
Over de senaat heb ik al voldoende geschreven: Daar is niet één van de leden democratisch gekozen.
Dus je kiest geen politici. Je kiest een partij waar slechts een miniem deel van de bevolking lid van is (2% van de Nederlanders is lid)

vrijdag 02 dec 2016

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties