Balanceren nodig in aanvullend pensioen

6300-balanceren-nodig-in-aanvullend-pensioen

(Door Hans Roodenburg)

Over het aanvullend pensioen heb je klagers, twijfelaars, mensen die zich geen zorgen maken of het helemaal niet hebben en zij die het totaal niet interesseren. Behalve de basisvoorziening AOW – in de regio Rotterdam naar verwachting in 2020 circa 20 procent van de bevolking – ‘genieten’ vele personen van een aanvullend bedrijfspensioen en/of hebben zij een potentieel vermogen van laag tot hoog. (Op de foto: Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken.)

Volgend jaar dreigen wederom allerlei kortingen op dat aanvullend pensioen. Dat is niet uit weelde, maar vooral ook om op langere termijn voor de jongeren die nog lang niet met pensioen zijn nog iets over te hebben in de pensioenpotten van de vele pensioenfondsen.


Hoewel er enorme verschillen zijn tussen het beleggingsbeleid van de fondsen draait het bij dit financieringsstelsel (in tegenstelling tot de AOW die een omslagstelsel kent) toch om de vraag of er op langere termijn nog geld over is voor de mensen die dán met aanvullend pensioen gaan. Een verlies voor sommigen (zij die doodgaan of later gepensioneerd worden) is er altijd! Dat is inherent aan het systeem.

Een omslagstelsel zoals bij de AOW heeft dat óók, maar daarin kan men zelfs per jaar bepalen of de jongeren een hogere premie betalen én/óf de overheid méér geld in zijn begroting ervoor uittrekt. Voor beide systemen is wat te zeggen. Maar de ware basis (AOW) moet een sociale voorziening zijn die in vele landen van de wereld zelfs niet bestaat.

(Foto hiernaast: Veel gepensioneerden hebben tegenwoordig ook een ander ‘kleurtje’ maar zijn in ons land terecht gelijk gesteld aan alle anderen.)

Daarom is de combinatie van de basisvoorziening en het gefinancierde aanvullend bedrijfspensioen voor werknemers op lange termijn zo mooi. Dat laatste heeft wél tot gevolg dat je de potten niet zomaar kunt leeghalen voor de gepensioneerden thans want dan is er te weinig geld over voor de gepensioneerden van de toekomst.

Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken heeft besloten om tot 31 december dit jaar te wachten met het eventueel doorvoeren van nieuwe kortingen volgend jaar op het aanvullend pensioen.

Nogmaals: vinden er kortingen plaats dan worden de nog werkenden daardoor in hun pensioenopbouw eveneens getroffen. Alleen merken zij het nog niet direct en hebben zij vaak nog vele jaren de tijd om daarin maatregelen te nemen (herstel pensioenopbouw en/of vergroting van hun aanvullend vermogen als reserve).

Mogelijk worden volgend jaar 2,1 miljoen mensen in Nederland van wie circa 200.000 gepensioneerden indirect of direct getroffen door korting bij circa dertig pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat uitgerekend in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Dat zou betekenen dat vele pensioendeelnemers én gepensioneerden na al eerdere kortingen opnieuw getroffen worden. Dat alles heeft met zogenoemde ‘dekkingsgraden’ te maken die op de langere termijn ervoor moeten zorgen dat er nog genoeg geld in de potten zitten voor pensioenuitkeringen.

De situatie is iets verslechterd ten opzichte van een eerdere berekening van de DNB dit jaar. De buffers, waarop de dekkingsgraden – de aannames voor de toekomst - zijn gebaseerd, zijn vooral ontoereikend vanwege toekomstige prognoses over de lagere rente op dít moment.

Dat is de belangrijkste reden waarom Klijnsma pas op 31 december kan zeggen met hoeveel de bedrijfspensioenen per pensioenfonds moet worden gekort. Het gaat overigens om enkele procenten per jaar. Zeg maar bij een aanvullend pensioen van bruto 400 euro per maand om gemiddeld 3 euro minder.

(Foto hierboven: Gepensioneerden hebben het goed of slecht.)

Er zijn natuurlijk allerlei alternatieven voor een herstelperiode, zoals hogere premies voor werknemers en werkgevers. Een andere mogelijkheid is dat pensioenfondsen langer mogen doen over de herstelperiode waarin de inflatie (én de rente dus ook de aangenomen beleggingsresultaten op de lange termijn!) kan oplopen.

Overigens mogen pensioenfondsen als zij serieus werk maken van het herstel van de buffers (en dekkingsgraden) er al tien jaar over doen maar het effect van de beleggingsprognoses kan hoog zijn op de door te voeren kortingen thans.

Een korting hangt dus van een heleboel factoren af. Maar het mag duidelijk zijn dat er hoe dan ook kosten zijn om kortingen te voorkomen. Politieke partijen kunnen uiteindelijk invloed uitoefenen. De klagers onder de gepensioneerden gaan in maart wellicht 50PLUS stemmen want die willen alleen maar méér geld op hun aanvullend pensioen (de basisvoorziening AOW is wel inflatiebestendig).

Ook al gaat het bij 50PLUS ten koste van de jongeren op langere termijn. Daarover is de politieke partij eenzijdig. SP en PVV willen eveneens méér voor gepensioneerden zonder dat zij erbij vertellen dat dit een probleem op langere termijn kan opleveren of dat dit ten kosten gaat van de begroting of inkomstenbelasting. Zij hebben het alleen maar over solidariteit tussen bevolkingsgroepen en kijken dus niet verder dan hun neus (politiek) lang is.

De overige partijen zweven daarin tussen linkse, midden en rechtse opvattingen. Naarmate de verkiezingen naderbij komen in maart worden die opvattingen alleen maar minder financieel onderbouwd. Want de te verkiezen politici zijn helaas erg sterk om niet het eerlijke verhaal te vertellen.

Als laatste dan toch maar mijn eigen opvatting: je kunt niet alles willen. De sociale basisvoorzieningen (zoals bijstand en AOW) zijn voldoende. In vele landen ter wereld heeft men die zelfs niet. Een paar euro per maand minder of méér in het aanvullend pensioen maakt niet zoveel uit als de basis (AOW) maar overeind blijft. De (politieke) kloof tussen wat men wél wil en níet wil zal altijd blijven bestaan.

Hans Roodenburg :
Jan bepleit dus om het dan maar zoveel mogelijk zelf te doen. De collectieve voordelen mis je dan. Om een voorbeeld te noemen: wij betalen minimaal een 0,5 procent aan provisie voor banken en brokers per beleggingstransactie. Pensioenfondsen hooguit de helft. Er zijn natuurlijk daarnaast ook kosten voor het pensioenfonds en voor hun bestuur en inspraakorgaan. Maar die zijn er ook voor als je individueel te werk gaat of anderen inschakelt.
En hoe moet het met mensen die een gat in de hand hebben? Rob Timmer en ik 'genieten' nu van ons aanvullend pensioen en we zijn blij dat we niet voor deze cruciale (financiële) beslissingen vroeger stonden. Enkele andere 'deskundigen' deden dat voor ons. Anders hadden we erg in de verleiding gekomen om het ter plaatse uit te geven (aan de kroeg, vrouw of andere opties). Ook de werkgeverspremie speelt een rol. Ik vrees dat ondernemers veel minder bereid zijn te betalen dan dat zij onder druk worden gezet door collectieve vakbonden.

maandag 28 nov 2016

Jan Tak :
Ik heb het verhaal van D66 gelezen en vond het niet echt sterk, het mist de nodige cijfermatige onderbouwing, bovendien wie gelooft nu een politicus in verkiezingstijd? Het zijn net standwerkers op de markt na de koop zijn ze je al weer vergeten.

Men doet ons geloven dat de fondsen en verzekeraars het alleen van de rente moeten hebben, kom nou dan kunnen we net zo goed zelf ons pensioenpremie op een spaarrekening zetten.
Bij de huidige lage rentestand wordt er veel verdient aan renteswaps en staatsobligaties met AAA rating en een groot pakket aan aandelen. Ik heb nog steeds de indruk dat we met onze pensioenen flink in de maling worden genomen bijv. bij verandering werkgever

Bovendien wat betreft de toekomst van onze kinderen (ook zo'n bangmaker) die kunnen gewoon zoals wij ook al of niet verplicht zich bij aanvang van de carriére aansluiten bij een fonds of verzekeraar het zou niet nodig moeten zijn dat wij daar alvast als een soort van erfenis voor gaan sparen. Wie heeft er ooit voor ons gespaard dan?


maandag 28 nov 2016

Hans Roodenburg :
Op langere termijn (in de toekomst) kun je alleen met 'aannames' werken. Anders loop je het risico potten leeg te halen. Zoals mensen die niet met geld kunnen omgaan en elke euro die binnenkomt direct uitgeven.

maandag 28 nov 2016

Rob Timmer :
Hans, komop nou!!!

De vraag van Jan Tak is niet zo moeilijk toch?

'Gewoon even de pensioenpotinhoud + tenminste 3% jaarlijks rendement + jaarlijkse inleg minus de uitkeringen.

Is daar geen duidelijk antwoord op te formuleren?

Ik wil dat ook wel eens weten!

maandag 28 nov 2016

Hans Roodenburg :
Nog een aanrader voor Jan v.d. Tak. Lees de opiniebijdrage van Steven van Weyenberg (Tweede Kamerlid voor D66) afgelopen vrijdag in NRC Handelsblad. Dat onder de kop 'Krol bedrijft casinopolitiek met ons pensioenfonds'. Uiteraard ben ik het met deze D66'er eens. De door hem genoemde 'rekenrente' heeft erg veel te maken met de dekkingsgraden die aan de hand daarvan worden bepaald. Te lezen op onder meer Blendle voor 25 eurocent. Hetzelfde geldt voor de PVV, maar misschien kan Ronald Sörensen daarover opheldering verschaffen. Hij blijft verdomd stil in deze discussie. De PVV heeft soms programmapunten waar ik mij wél achter kan stellen. Maar als geheel zal ik er niet gauw op stemmen.

zondag 27 nov 2016

Jan Tak :
Kijk Hans dit is wel een heel andere reactie dan afgelopen donderdag, leg mij nu gewoon eens in een volgend artikel uit waarom die gigantische pensioenpot van ons (de absolute nr 1 in de EU)niet voldoende is gevuld.

Gewoon even potinhoud + tenminste 3%?jaarlijks rendement + jaarlijkse inleg min de uitkeringen. (Ik laat de AOW er even buiten)
Ik leer graag.

zondag 27 nov 2016

Hans Roodenburg :
Laat Jan gewoon bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer PVV of 50PLUS stemmen. Niet voor niks zijn door politici én pensioendeskundigen dekkingsgraden bedacht. Pensioenfondsen mogen ook 9 jaar over doen om de vereiste dekkingsgraad te halen. Vandaar ook dat je terugziet dat inflatievergoedingen niet worden gegeven bij de meeste pensioenfondsen. We mogen al blij zijn dat ons pensioen hooguit met een enkele procent daalt.
Staat trouwens ook in het verhaal dat er vele mogelijkheden zijn om aan de dekkingsgraden te voldoen. Zelfs ongelijke behandeling tussen gepensioneerden en nog werkenden is mogelijk. Wie wil dat?
Jan, PVV, 50PLUS en SP (die zeker niet door hem wordt gestemd) denken dat de potten onuitputbaar zijn. Zij willen nu al extra geld voor alleen gepensioneerden en eventuele consequenties later pas nemen. Uitstel van executie dus. Jan bevindt zich in gezelschap van de site de 'grote pensioenleugen'. Opsouperen die handel! Dat kan, als je géén rekening houdt met toekomstige generaties.

zondag 27 nov 2016

Jan Tak :
Klein bericht van CBS Stats
Ons pensioenvermogen tikt op dit moment de 2 biljoen euro's aan (schrijf 2.000.000.000.000 euro's) dit is momenteel de helft van ons nationaal bezit (4 biljoen dus)je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de huidige generatie dit nimmer kan verbrassen.
Met andere woorden de helft van al hetgeen de BV Nederland bezit is bestemt voor hen die nu en in de toekomst willen genieten van een mooie oude dag.

Alleen een Regering die overal ter wereld gulle sier wil maken, een Regering die nauwelijks in onze toekomst investeert maar daar in tegen, gelijk Gaston van de Postcodeloterij links en rechts uitdeelt aan lootjeskopers, is de grootste bedreiging voor de toekomst van onze kinderen.

Denk daar eens aan als je straks gaat stemmen, doe het niet voor jezelf maar voor je kinderen.


zaterdag 26 nov 2016

Hans Roodenburg :
Misschien toch iets voor Jan hoewel ik dit natuurlijk helemaal niet onderschrijf (kopiëren en plakken). Zij denken ook alleen maar aan hun 'eigen ik' en zijn niet toekomstgericht op de jongeren als zij dood zijn die dan met pensioen gaan: http://www.pensioenleugen.nl/nieuwsberichten/klijnsma-koerst-af-op-pensioenonteigening.aspx

vrijdag 25 nov 2016

Jan Tak :
Tjonge wat laat jij je kennen, het was wat mij betreft een normale discussie.

donderdag 24 nov 2016

Hans Roodenburg :
Sterftewinsten zijn er ook voor pensioenfondsen!Ik vind het een moeizame discussie van een ex-werknemerslid van een pensioenfonds waarin een paar miljard euro in omging en een nitwit.

donderdag 24 nov 2016

Jan Tak :
Sterftewinst is het bedrag dat de pens.verzekeraar in eigen zak steekt als de verzekerde voor de einddatum komt te overlijden. Geen idee waar jij op doelt Hans maar dit versterkt wel mojn verhaal.

donderdag 24 nov 2016

Hans Roodenburg :
Zucht... Misschien moet Jan maar eens in een deelnemersraad gaan zitten. Dan hoort hij ook eens de andere kant van de medaille. Of lid worden van 50PLUS... Ik beperk mij maar tot het feit dat hij zeker nog nooit van 'sterftewinsten' heeft gehoord?

donderdag 24 nov 2016

Jan Tak :
Bijna vergeten Hans die kinderen hebben na overlijden van beide ouders na hun 18e toch geen rechten op het pensioen van de ouders?

donderdag 24 nov 2016

Jan Tak :
Wat extreem rechts hiermee te maken heeft, schiet mij maar lek, doe even normaal;-(

Volgens mij zit er zo'n 1400 miljard in de pensioenfondsen en als daar op commerciele basis 4% op gemaakt wordt is er jaarlijks 56 miljard te verdelen zonder dat onze inleg verminderd.
Rara waar blijft dit?
Bovendien mag jij eens uitleggen waarom een partner na overlijden van de pens.spaarder ineens minder uitkering krijgt de inleg is immers van beiden gelijk een spaarrekening?

donderdag 24 nov 2016

Hans Roodenburg :
Het lijkt wel of ik extreem rechts hoor. 'Het geld klotst tegen de plinten in pensioenfondsen.' Tak vergeet aan alle kanten dat pensioenfondsen ook verplichtingen hebben op langere termijn en daarvoor zijn 'aannames' nodig. Jan wil kennelijk niet dat er nog voldoende geld in de potten zit voor de kinderen die veel later met pensioen gaan. Als hij die tenminste heeft. Alles opmaken aan hem??? Of pensioenfondsen afschaffen en dat werknemers het zelf maar moeten rooien?

donderdag 24 nov 2016

Jan Tak :
Ik lees dit op de mobiel en dan is terug lezen wat moeilijker. Een opm. bij de partikuliere fondsen klotst het geld tegen de plinten en dat wordt, door het verhogen van de pens. leeftijd alleen maar meer, in feite krijgt de gepensioneerde niet zijn inleg maar slechts de rente daarop uitgekeerd.
Stop dus met somberen.
Oja bij de foto wat heeft de huidskleur van de gepensoneerde met zijn uitkering te maken? Wie verzint deze onderschriften?

donderdag 24 nov 2016

jim Peter Postma :
Slot: 'De (politieke) kloof zal altijd blijven bestaan. Welke kloof?!

De kloof tussen de 'have's and have's more', of de kloof van een menselijk en eervol bestaan op deze Moeder Aarde met de hoop ooit op een rechtvaardige globale samenleving. Of de elke dag groeïende kloof tussen rijk (1% op deze aardkloot) en de 99 procent van amper bestaansrecht tot geen enkele bestaansrecht.

Laat hier ook in deze, de wereldwijde revolutie, zege vieren, in een wereld waarin een ieder genoeg te eten heeft en de beschikking over drinkbaar drinkwater.

De voornaamste levensbron voor ons ALLEN!

En anders: 'Einde voortbestaan van deze zogenaamde mensheid.'

AMEN!

woensdag 23 nov 2016

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties