Breng(t) deze eeuw ‘Vrede op Aarde’

5270-breng-t-deze-eeuw-vrede-op-aarde (Door Riens Meijer)
Door een panische angst voor heropleving van het fascisme na de Tweede Wereldoorlog is het in Nederland lange tijd moeilijk geweest kritiek te leveren op de negatieve aspecten van een multiculturele samenleving. Uit angst voor racisme en discriminatie en met verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog werd alle kritiek op het Nederlandse immigratie- en integratiebeleid tientallen jaren in de kiem gesmoord. De Fortuyn-revolutie van 2002 heeft het debat over dit onderwerp tijdelijk opengegooid.


Het is funest om burgers voortdurend wijs te maken dat kritiek op negatieve aspecten van de islam neerkomt op discriminatie van moslims. Bestrijding van fundamentalistische opvattingen is absoluut niet in strijd met de hier geldende vrijheid van godsdienst. Iedereen is vrij om te geloven wat hij/zij wil, maar die vrijheid betekent niet dat men het geloof mag afdwingen en opdringen aan anderen.

Het kenmerk van religies is echter dat zij er allemaal van overtuigd zijn dat er maar één fundamentele waarheid bestaat en dat juist zij het ware geloof bezitten.Eén waarheid
Het kenmerk van religies is echter dat zij er allemaal van overtuigd zijn dat er maar één fundamentele waarheid bestaat en dat juist zij het ware geloof bezitten. Het niet mogen of zelfs haten van mensen met een andere godsdienst lijkt daar helaas bij te horen.
Rond het jaar 1500 beschreef de kerkhervormer Maarten Luther Joden als ‘addergebroed’. De christelijke haat tegen Joden door de eeuwen heen heeft uiteindelijk de Holocaust mogelijk gemaakt. Tijdens de opdeling van Brits-Indië, in India voor de Hindoes en Pakistan voor de Moslims, werden meer dan één miljoen mensen afgeslacht. En de haat tussen religies is niet verminderd. Sinds het jaar 2000 is een hoog percentage van de burgeroorlogen van religieuze aard.

Opium
Bijna 64% van de wereldbevolking is katholiek, protestant, moslim of hindoe. En het geloof verdwijnt niet zomaar. In China mocht lange tijd alleen maar in het communisme worden geloofd, en werd religie in de traditie van Karl Marx als ‘opium voor het volk’ gezien. Maar in 2007 zei weer een derde van de Chinezen van 16 jaar en ouder gelovig te zijn.
Religieus worden of niet, is veelal geen vrije keuze. De omgeving waarin je opgroeit zorgt ervoor dat tijdens de vroege ontwikkeling de religie van de ouders wordt vastgelegd in onze hersenscircuits; op een soortgelijke wijze als onze moedertaal.

 Religieus worden of niet is veelal geen vrije keuze. De omgeving waarin je opgroeit zorgt ervoor dat tijdens de vroege ontwikkeling de religie van je ouders wordt vastgelegd in onze hersenscircuits.Snel na de geboorte vindt de religieuze programmering van het brein van het kind plaats. Het is daarom onjuist om over christelijke, islamitische en joodse kindertjes te spreken. Jonge kinderen hebben helemaal geen geloof. Het wordt er door de christelijke, islamitische en joodse ouders in hun vroege ontwikkelingsfase waarin zij hiervoor zeer gevoelig zijn, ingeprent.

Essentie
Voor een toekomst in de 21ste eeuw met zo min mogelijk haat en oorlogen is het essentieel dat kinderen niet wordt geleerd wat ze moeten denken, maar hoe ze in het ‘Kennis en Innovatietijdperk’ hun kennis op basis van hun talenten kunnen ontwikkelen. Alleen dán is er in de 21ste eeuw kans op ‘Vrede op Aarde’.
Alle vragen over de toekomst van welvaart en welzijn komen uit bij de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe generaties die aansluiten op de nieuwe kansen en eisen van de 21ste eeuw. Voor de kwaliteit van de beroepsbevolking van een land moet hoogwaardig onderwijs op basis-, hoger en academisch niveau dan ook eerste prioriteit worden.

Riens Meijer is econoom gespecialiseerd in kansen en bedreigingen in de 21ste eeuw voor Nederland. Riens Meijer schrijft als gastschrijver met enige regelmaat artikelen voor Rotterdam Vandaag & Morgen en andere media. (zie ook: www.riens.aeyrand.com)

Dit artikel verschijnt vrijwel gelijktijdig in Management Pro management trendwatcher!


R.Sörensen :
Ook Erasmus was antisemiet in hedendaagse termen. Hij was zelfs bereid het Oude Testament er voor af te schaffen. Om de Endlösung toe te schrijven aan o.a. die opvattingen kan niet.
De Verlichting gaf het inzicht dat alle "helden"uit het Nieuwe Testament, waaronder Jezus Joden zijn.
De verklaring van de Endlösung is veel copmplexer.

iets anders. Ik weiger door de introductie van de Islam in ons religieuze spectrum zo maar alle godsdiensten over één kam te scheren. Ook dat is ergerlijk cultuurrelativisme. Religie ligt tengrondslag aan het werk van Albert Schweitzer en moeder Theresia. Aan de Universele Rechten van de Mens (niet erkent door moslimstaten)
Slechts één godsdienst ziet zich als laatste en derhalve voltooiing van alle grote godsdiensten. Inderdaad ......
De ellende zit hem eerder in het feit dat religie vaak een dekmantel is voor politiek handelen. Dat het fascism na de 2e WO weer opgekomen is klopt! We kunnen het iedere dag in de krant lezen!

maandag 22 dec 2014

Wim :
Vrede in de 21 e eeuw jammer genoeg NEEN.Voorts is het altijd lachen als een NL seculair gaat praten over godsdienst .Niet doen.


De mens wordt niet religieus maar is religieus.

Voorts is er maar een godsdienstige waarheid ;voorts laat theologie aan Theologen over want het is een vak zeer zeker als je het Boek der Boeken niet herlezen en nog is herlezen en nog is herlezen hebt.

Kennis en innovatie is altijd voort gekomen uit de religie;ken uw eigen wortels.

zondag 21 dec 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties